ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

Κοιτάξτε :Τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

θέλετε να βγάλετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σας εύκολα γρήγορα και οικονομικά? ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! Εγγύηση για σας , η σαραντάχρονη πείρα μας , το όνομα μας και οι εκατοντάδες άδειες λειτουργίας που έχουμε εκδώσει. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .

Η Εταιρεία μας διαθέτει πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Μηχανολόγους Μηχανικούς, και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το φάκελο στις Υπηρεσίες καθώς και να σας παραδώσει στο 'χέρι' την Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης σας μαζί με όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα σχέδια. Μηχανικοί μας, έρχονται στο χώρο σας, για έλεγχο της καταλληλότητας του και σας λένε αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για να λάβει Άδεια Λειτουργίας.

Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται χώροι, ακατάλληλοι, που δεν αδειοδοτούνται. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι για να πάρει κάποιος χώρος άδεια λειτουργίας πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης και στην άδεια οικοδομής να αναφέρεται η χρήση του ( κατοικία , κατάστημα) Η εμπειρία μας και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας , μας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα.

Σημειώνουμε ότι η προέγκριση μπορει να ξεκινήσει χωρις να έχει ολοκληρωθεί η άδεια αλλαγής χρήσης (εάν απαιτείται) .

Για την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος απαιτούνται ΣΥΜΦΩΝΑ με την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106Β/2013 που εκδόθηκε στις 03-12-2013 ) "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου " :

1. Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση ( παρέχεται από τον δήμο ή την κατεβάζουμε από το διαδίκτυο ). Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής.
Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση−δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία
στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, η υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή , οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) .

Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.

2. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη).

3.Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:

  • Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής ή αρνείται, του Ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
  • Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή όταν δεν υπάρχει Διαχειριστής ή αρνείται, του Ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ), δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται ρητώς η μη ύπαρξη διαχειριστή ή άρνηση αυτού καθώς και η μη ύπαρξη κανονισμού οριζόντιας ιδιοκτησίας.

4. Ακριβές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ. 3 του Ν.2690/1999 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων)  ή Άδεια διαμονής .

5.Το προβλεπόμενο από την  61167/2007  ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007    παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου) και για κάθε κατηγορία είναι: α)Καταστήματα γενικά: 185 € β) Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1000τ.μ : 180 € / από  1001 μέχρι 5000τ.μ : 250€ / πάνω από 5.000 τ.μ : 375 γ) Κέντρα Διασκέδασης  κάτω των 200 καθισμάτων 840 € .

Σε ορισμένους Δήμους , ζητούνται και αλλα δικαιολογητικά παρά το οτι δεν προβλέπεται από τον Νόμο, και που απαιτούνται για την άδεια εναρξης και λειτουργίας , π.χ.

1. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης (Βεβαίωση της  πολεοδομίας πρωτότυπη)

Ειδικά για τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57 τηλ: 210-5205000) , Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Μεσογείων & Τρικάλων 36, (4ος όροφος) τηλ. 210 3211180).

2. Ειδικά για τον Δήμο Αθήνας Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (πρωτότυπη), μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ. ΠΟ. Αιόλου 1 & Πελοπίδα Πλάκα τηλ. 210 3219776 ή Μακρυγιάννη 2-4 / Μακρυγιάννη τηλ. 210 9238724, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα).

Μετά την προέγκριση από το συμβούλιο του Δήμου και με άλλα δικαιολογητικά προχωρούμε στην λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος .

ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ κοιτάξτε την σελίδα : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Όταν ο χώρος έχει χρήση συνάθροισης κοινού π.χ σουβλατζίδικο, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης όταν θέλουμε να λειτουργήσει σαν χώρος συνάθροισης κοινού π.χ. καφετέρια, η χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος π.χ παντοπωλείο.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τι πρέπει να προσέχουμε όταν ξεκινάμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι εδώ !

Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις