Νόμος 4495/2017 - Τμήμα Δ' - Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης
E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ e-book

Ν. 4495-2017 - Τμήμα Δ' - Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης - 4η Εκδοση - Μάρτιος 2020,σελ. 475, τιμή : 30 ευρώ

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης : 15 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο).

Με την αγορά πληρώνετε και την ετήσια συνδρομή, Δηλαδή 40 ευρώ, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α.

Ο κύριος Παρρής Χρήστος εγραψε:

έλαβα το ebook Ν, 4495/2017.
Πάρα πολύ καλό. Μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με όλες αυτές τις σημειώσεις που έχετε βάλει και σας ευχαριστώ πολύ.

Εαν θέλετε μπορείτε να την αποκτήσετε καταθέτοντας το ποσόν μέσω των λογαριασμών :

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 )

Στο βιβλίο αυτό  πραγματεύομαι  το νέο νόμο περί αυθαίρετων Ν.4495/2017και τα πολλά θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας .
Επειδή ο νόμος είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πολλές κατευθύνσεις και θα μπορούσε να ήταν τουλάχιστον 4  νόμοι χωριστά , κρίνεται σκόπιμο να διαπραγματευτούν σαν ξεχωριστά θέματα σε χωριστά eBooks και το περιεχόμενο όλων να ενταχθεί σε eBook που θα είναι η Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νόμου .
Στο παρόν αναφέρεται μόνο το Τμήμα Δ΄ - Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης,  του νόμου.

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ :
1. Σύντομη εισαγωγή
2. Προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής στον παρόντα νόμο :
3. Δικαιολογητικά υπαγωγής στο νέο νόμο
4. Μέτρα Πρόληψης Αυθαίρετης Δόμησης
5. Μηχανισμοί κατά της Αυθαίρετης Δόμησης
6. Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί  μετά την 28η.7.2011
7. Αντιμετώπιση Αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011
8. Ειδικές περιπτώσεις αυθαίρετων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28η.7.2011
9. Παράρτημα Α'
10. Παράρτημα Β'

Στην παρούσα 4η έκδοση περιλαμβάνονται:

1. Προστέθηκε η Εγκύκλιος 2  του Δ’ τμήματος  Ν.4495/2017
Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075, ημΗμ/νία: 31/05/2019 στο κεφάλαιο 12.2.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 81 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 45 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018).
3. Στο άρθρο 81 προστίθεται σημείωση στις παρ. 1,2,3,4,5,6,7,8 με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

4. Στο άρθρο 82 προστίθεται σημείωση στην  παρ.1α με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

5. Στην  παρ.2 του άρθρου 82  προστέθηκε σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

6. Στις παρ. 1,2,3,4,5,8,10  του άρθρου 83  προστέθηκε σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

7. Στο άρθρο 86   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
8. Στις  παρ. 1,2,4 του  άρθρου 87   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
9. Οι σημειώσεις  του  άρθρου 88   προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
10. Η παράγραφος ιγ του άρθρου 89 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 
11. Στο τέλος του  άρθρου 89   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
12. Στο τέλος του  άρθρου 90   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
13. Στο άρθρο 92   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
14. Η σημείωση στις  παρ. 2,6 του  άρθρου 93   προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
15. Προστίθεται σημείωση στην παρ. 2 του  άρθρου 94 με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
16. Προστίθεται σημείωση στην παρ. 3 του  άρθρου 94   με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
17. Η παρ. 3  του άρθρου 94 τίθεται, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 9 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με το άρθρο 240 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).
18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 94 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).
19. Η σημείωση του εδαφίου της παρ. 4 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
20. Η σημείωση  της παρ. 5 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
21. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94  τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
22. Η σημείωση  της παρ. 7 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
23. Στο άρθρο 96   προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
24. Στο άρθρο 97  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
25. Η παράγραφος 9  του  άρθρου 98 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
26. Στο άρθρο 99  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019 ως εξης:
Στην αρχή του άρθρου , στην παρ. 1αα, στην παρ. 1δδ, στην παρ. 1γ, στην παρ. 1δ , στην παρ. 1ε, στην περ. στ)εεε, στην περ. στ)γγ, στο εδάφια ζ, στην εδάφια 1.η,στο 1.η)εε, στο 1θ, στο 1ια), μετά την  παράγραφο όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 11 του άρθρου 51  του νόμου [Ν] 46432019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019),
27. Μετά τη σημείωση του 1ια) τίθεται εδάφιο  όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 4 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019) και άμεσης μετά τίθεται παράγραφος όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 11 του άρθρου 51  του νόμου [Ν] 46432019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)
28. Στις  παρ. 1,23,4,5.6,7,8,12,14 του  άρθρου 100   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
29. Στο άρθρο 101  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
30. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 102   τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
31. Στο άρθρο 102  προστίθεται σημειώσεις στις παρ. 1,2,3,4,5,6,7  με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
32. Στο άρθρο 102  :
1. Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
2. Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
3. Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 34 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019), με την παράγραφο 10 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

33. Στο άρθρο 103  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
34. Στο άρθρο 104  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
35. Στο άρθρο 105  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
36. Στο άρθρο 106  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
37. Στο άρθρο 107  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
38. Οι παράγραφοι 5, 6  του άρθρου 108  τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 227 του νόμου Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
39. Στο άρθρο 108 προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
40. Στο άρθρο 109 προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
41. Η παράγραφος 1  του άρθρου 114  τίθεται όπως διαμορφώθηκε  με την παράγραφο με την παράγραφο 10 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

42. Στο άρθρο 114  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
43. Οι  παράγραφοι  9 και 10 τίθενται όπως αντικαταστήθηκαν  με την παράγραφο 8 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
43. Οι  παράγραφοι  9 και 10 του άρθρου 117  τίθενται όπως αντικαταστήθηκαν  με την παράγραφο 8 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
44. Η  παράγραφος 4 του άρθρου 122 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με  το άρθρο 56 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
45. Το άρθρο  124 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).
46. Η παράγραφος 5  του άρθρου 122 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/23-1-2018, Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις. ), και με την παράγραφο 11 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
47. Στο άρθρο 125  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
48. Η παράγραφος 5 του άρθρου 125  τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και  με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019). 
49. Προστίθεται η ερώτηση : Μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε στέγη πολυκατοικίας στο κεφάλαιο 10.2.
50. Προστίθεται η ερώτηση : Τον  διαχωρισμό  της  μεζονέτας σε  δυο  ανεξάρτητες  κατοικίες που θα την  βάλω στο κεφάλαιο 10.3.

Το μεγάλης επισκεψιμότητας site : akoyseto.gr γράφει :
<Κατασκευή : Ο απόλυτος οδηγός !

Πολλοί φίλοι του akouseto.gr το ζήτησαν, ψάξαμε και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας καθοδηγήσει στο ασυνήθιστο ερώτημα: Πως φτιάχνουμε ένα σεναζ .
Ο κος Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας τεχνικών εγχειριδίων έχει την οριστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα επιπλέον
!>

Ο συνάδελφος κύριος Δούνος Δημήτριος έγραψε :
"Καλημέρα κ.Παπακωνσταντίνου ,
Σας  ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας τις γνώσεις σας.
Χαίρομαι που είμαι στη λίστα σας , για να πάρω και τις υπόλοιπες ενημερώσεις για τις δουλειές που ετοιμάζετε. Αν και σας έχω κάνει bookmark , για να μπαίνω και εγώ που και που να βλέπω. Με εκτίμηση Δούνος Δημήτριος "

Αγαπητέ αναγνώστη το παρόν πόνημα έγινε μετά  από μεγάλη προσπάθεια και προσωπική έρευνα  και κατέληξε πιστεύω σε ένα αίσιο αποτέλεσμα,
περιλαμβάνει γνώση και εμπειρία 45 χρόνων και η τιμή που πωλείται είναι μόνο  25 ευρώ .

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 2 ebooks :

Bonus 1 - Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ( Πρώην Εργασίες 48 ωρών, Ν.4067/2012 ) - 2η Έκδοση - Νοέμβριος 2017, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017 .

Bonus 2 - Εργασίες  δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 3 του άρθρου 29 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ) - 5η Έκδοση - Δεκέμβριος 2020, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017 .
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν θέλετε να πάρετε μια εικόνα για το βιβλίο ( 3η Έκδοση ), συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα..

Εδώ σου δίνεται ένα Μέρος του Βιβλίου για να Μάθεις πως ΜΠΟΡΕΙΣ να Τακτοποιήσεις εύκολα και γρήγορα ένα αυθαίρετο ! Δικό σου ΔΩΡΕΑΝ, Κάνε Download ΤΩΡΑ !

Το Email σας δεν θα μοιραστεί ΠΟΤΕ με κανένα . Παρακαλώ τα στοιχεία σας με Λατινικούς Χαρακτήρες .

Completing this form confirms you wish to receive email communications. You can securely opt-out at any time. I agree to give pantelis papas permission to send me future emails. I understand I can opt-out at any time in the future.

Powered by Response Magic
Email Marketing System

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε ή με paypal ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ με ΚΑΡΤΑ ή με paypal ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ link ( Buy Now ) :

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ!

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα