Αδειες Λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - advice4u.gr
E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ e-book

Άδειες λειτουργίας Καταστημάτων - Τόμος Ι - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,Ένας Πρακτικός Οδηγός για Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων - 12η έκδοση (Σεπτέμβριος  2020 ),Σελ. 808, τιμή : 40 ευρώ, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α.

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης : 15 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες( Δυο φορές τον Χρόνο).

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ :1. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν  πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα Κατάστημα   Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  , 2.Αλλαγή χρήσης - Πότε  απαιτείται  όταν βγάζουμε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος , 3. Υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης        σε περίπτωση αλλαγής χρήσης , από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , 4. Υπολογισμός  του πόσου της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκινήτου , 5. Κατηγορίες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  , 6. Χώροι Συνάθροισης Κοινού , 7. Διαστάσεις  Παρασκευαστηρίου , Χώρου πλύσεως σκευών, Αποθήκης Τροφίμων και ποτών , κ.λ.π.    

Στην 11η έκδοση αυτή περιέχονται :

1. Που και τι Τι πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε γενικά στο κεφάλαιο iv.

2. Προδιαγραφές Αποχωρητηρίων (WC) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο κεφάλαιο 9.4.

3. Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός Ξενοδοχείων στο κεφάλαιο 8.15.

Στην 10η έκδοση αυτή περιέχονται :

1. Καταργήθηκε το: Κεφάλαιο 15ο  - Υπ. Αρθ. 39112 Φ701.2/12-10-98 Κωδικοποίηση ερμηνευτικών - διευκρινιστικών Διαταγών επί εφαρμογής του Π.Δ. 71/88, λογω του ότι του Π.Δ. 71/88, καταργήθηκε με  τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων»  ( Τεύχος Α'  - Αρ. Φύλλου 80 - 7 Μαΐου 2018 ) και τα κεφάλαια 16 κ.λ.π. αριθμούνται από κεφάλαιο 15 και μετά.

2. Καταργήθηκε το: Κεφάλαιο 13ο  - Παράρτημα Ι - Χώροι συνάθροισης κοινού, λογω του ότι του Π.Δ. 71/88, λόγω του ότι το άρθρο 10 καταργήθηκε με  τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων»  ( Τεύχος Α'  - Αρ. Φύλλου 80 - 7 Μαΐου 2018 ).
Όποιος επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο μου Κωδικοποίηση Κανονισμού Πυροπροστασίας κτιρίων

Εδώ παραμένει σαν ιστορικό κείμενο που μπορεί να ανατρέξει κάποιος

3. Ελάχιστο εμβαδόν σε καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους( Άρθρο 43/ Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ526/τ.β./1983) στο κεφάλαιο 16.1.

4. Αναλυτικά διάφορες άδειες Λειτουργίας ιδιαίτερα δημοφιλείς.
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται δημοφιλείς κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβλέπονταν από την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β') «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος» και αν και αυτή καταργήθηκε από την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 (Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις - ΦΕΚ Β' 2161/23.6.2017) αποτελούν ένα οδηγό που εφαρμόζεται σαν «Μπούσουλας», ειδικά στο ελάχιστο εμβαδόν χωρίς να είναι υποχρεωτικός, αλλά θεωρείται σαν τέτοιος από πολλές περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες

Έτσι περιλαμβάνονται πολλά αναφερόμενα στις παραγράφους 1,2,3,5,6,7,8και 9 του κεφαλαίου 1.1. Έννοια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κεφάλαιο 18 Άδειες Λειτουργίας ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Αναλυτικά έχουμε κατ' αλφαβητική σειρά:

1. Αλλαντοποιίας και προϊόντων τυροκομίας - άδεια λειτουργίας στο κεφάλαιο 18.2.

2. Αναψυκτήριο με καθίσματα - (Καταστήματα προσφοράς τροφίμων ή και Ποτών σε  καθήμενους πελάτες - Α1β/8577/1983 άρθρο 39 στο κεφάλαιο 18.3.

3. Αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα - Καταστήματα προσφοράς τροφίμων ή και Ποτών σε περαστικούς  (μη καθήμενους) πελάτες - Α1β/8577/1983 άρθρο 42 στο κεφάλαιο 18.4.

4. Αυγοπωλείων - Πτηνοπωλείων καταστήματος - άδεια λειτουργίας στο κεφάλαιο 18.5.

5. Γαλακτοπωλείο αμιγές - άδεια λειτουργίας  καταστήματος στο κεφάλαιο 18.6.

6.  Γαλακτοπωλείου - άδεια λειτουργίας  καταστήματος Α1β/8577/1983 άρθρο 39, κεφάλαιο 18.7.

7 . Γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής πρατήριο - Άρθρο 43 παρ. 2ζ ,κεφάλαιο 18.8.

8. Ελαίου και μαγειρικών λιπών πρατήριο (Α1β/8577/1983 άρθρο 43 - Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς τους ), κεφάλαιο 18.9
9. Ζαχαροπλαστείο - Λουκουματζίδικο -  Μπουγατσατζίδικο  -  Άρθρο 39 ΥΑ1β/8577/1983, κεφάλαιο 18.10.

10. Εστιατόριο -  Ψαροταβέρνα - Άρθρο 38  Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983                                     
(Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται ή/ και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες
φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών), κεφάλαιο 18.11.

11. Ιχθυοπωλείο - Άρθρο 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους), κεφάλαιο 18.12.

12. Κατεψυγμένων προϊόντων κατάστημα (Α1β/8577/1983 άρθρο 43 - Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς τους ), κεφάλαιο 18.13.

13. Καφεκοπτείο - Άρθρο 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους), κεφάλαιο 18.14.

14. Καφενείο - Άρθρο 37 Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 ( Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες ), κεφάλαιο 18.15.

15. Καφετέρια (εκσυγχρονισμένο καφενείο) Άρθρο 37 Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983                               (Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες ), κεφάλαιο 18.16.

16. Κυλικεία επί πολύ χρόνο καθισμένων πελατών - Άρθρο 37 Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983                                      ( Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες ) , κεφάλαιο 18.17.

17. Κυλικεία που εξυπηρετούν το προσωπικό και τους επισκέπτες - Άρθρο 42 Διάταξης Α1β/8577/1983                                     
(Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση),  κεφάλαιο 18.18.

18. Ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων κατάστημα (Α1β/8577/1983 άρθρο 43 - Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς τους ), κεφάλαιο 18.19.

19. Μπαρ - Άρθρο 37 Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες), κεφάλαιο 18.20.

20. Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο) - Πιτσαρία - Ψητοπωλείο - Άρθρο 38  Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983                                     
(Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται ή/ και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών), κεφάλαιο 18.21.

21. Οινοπωλείο - Άρθρο 37 Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983( Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες ), κεφάλαιο 18.22.

22. Οπωρολαχανοπωλεία – Οπωροπωλεία (Α1β/8577/1983 άρθρο 43 - Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς τους), κεφάλαιο 18.23.

23. Ποτών εμφιαλωμένων Άδεια λειτουργίας καταστήματος (Α1β/8577/1983 άρθρο 43 - Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεώς τους ), κεφάλαιο 18.24.

24. Σνακ - μπαρ - Άρθρο 38  Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 (Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται ή/ και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών), κεφάλαιο 18.25.

5. Απαντήσεις σε ερωτήματα

1. Η αρχική χρήση ήταν ξυλουργείο  και η μετέπειτα χρήση του έως και σήμερα είναι mini market, χρειάζεται άδεια αλλαγής χρήσης? στο κεφάλαιο 12.11.

2. Για να γίνει σήμερα κατάστημα προ 1983, κέντρο δια βίου μάθησης χρειάζεται αλλαγή χρήσης ? στο κεφάλαιο 12.12.

3. Για την έκδοση αδείας εργαστηρίου παρασκευής φαγητού(catering) απευθύνομαι στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και μετά στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής? στο κεφάλαιο 12.13.

4. Προκάτ υπόστεγο για  καντίνα στο κεφάλαιο 12.14.

5. Εάν γνωρίζετε για την αδειοδότηση καντίνας (αυτοκινούμενης) τι απαιτείται? κεφάλαιο 12.15.

Στην 12η έκδοση αυτή περιέχονται :

1. Αντικαθίσταται  η Απόφαση Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15/28/03/2017 (ΦΕΚ Β' 1061/28-03-2017) όπως τροποποιήθηκε με την 5540/71/Φ15/2018 και  καθόριζε το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4442/2016 με την υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.64618/856/Φ15/2018
ΦΕΚ 2278/Β/15-6-2018
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση στο κεφάλαιο 5.

2. Προστίθεται ερωτηματολόγια στο κεφάλαιο 19.

Το βιβλίο  είναι ένας πρακτικός οδηγός για Την έκδοση οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας  ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  .
Αποφάσισα να γράψω το βοήθημα  που αφορά τις άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος , γιατί πολλοί συνάδελφοι και ειδικά νέοι Μηχανικοί αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στο συγκεκριμένο θέμα, πολλοί  συνάδελφοι  το ζήτησαν και υπάρχει ενδιαφέρον από επαγγελματικής πλευράς .
Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και αγωνία από ανθρώπους που ψάχνουν για ένα ξεκίνημα στη ζωή τους .
Σκοπός μου  είναι να βοηθήσω τους  συναδέλφους , ειδικά τους νέους  Μηχανικούς και τους πολίτες αυτούς που θέλουν να ανοίξουν μια Επιχείρηση ή ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ,   να γνωρίζουν  τι χρειάζεται για να εκδοθεί μια άδεια λειτουργίας  και διάφορα άλλα θέματα σχετικά με τα Καταστήματα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ή μη ( Προδιαγραφές , όροι κ.λπ.)  .

Το μεγάλης επισκεψιμότητας site : akoyseto.gr γράφει :
<Κατασκευή Σενάζ: Ο απόλυτος οδηγός !

Πολλοί φίλοι του akouseto.gr το ζήτησαν, ψάξαμε και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας καθοδηγήσει στο ασυνήθιστο ερώτημα: Πως φτιάχνουμε ένα σεναζ .
Ο κος Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας τεχνικών εγχειριδίων έχει την οριστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα επιπλέον
!>

Ο συνάδελφος κύριος Δούνος Δημήτριος έγραψε :
"Καλημέρα κ.Παπακωνσταντίνου ,
Σας  ευχαριστούμε που μοιράζεστε μαζί μας τις γνώσεις σας.
Χαίρομαι που είμαι στη λίστα σας , για να πάρω και τις υπόλοιπες ενημερώσεις για τις δουλειές που ετοιμάζετε. Αν και σας έχω κάνει bookmark , για να μπαίνω και εγώ που και που να βλέπω. Με εκτίμηση Δούνος Δημήτριος "

Αγαπητέ αναγνώστη το παρόν πόνημα έγινε μετά  από μεγάλη προσπάθεια και προσωπική έρευνα  και κατέληξε πιστεύω σε ένα αίσιο αποτέλεσμα,
περιλαμβάνει γνώση και εμπειρία 43 χρόνων και η τιμή που πωλείται είναι μόνο  19 ευρώ , και δεν υπάρχουν παρόμοια βιβλία .

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 3 ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

BONUS 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΩΝ - Εκδοση 2η

BONUS 2 : ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - Εκδοση 3η - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

BONUS 3 : ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ( 11η έκδοση - Σεπτεμβριος 2019) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ...

Εδώ σου δίνεται ένα Μέρος του Βιβλίου για να Μάθεις πως ΜΠΟΡΕΙΣ να βγάλεις μία  άδεια λειτουργίας  ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  ! Δικό σου ΔΩΡΕΑΝ κάνε Download ΤΩΡΑ
Το Email σας δεν θα μοιραστεί ΠΟΤΕ με κανένα . Παρακαλώ τα στοιχεία σας με Λατινικούς Χαρακτήρες .

Completing this form confirms you wish to receive email communications. You can securely opt-out at any time. I agree to give pantelis papas permission to send me future emails. I understand I can opt-out at any time in the future.

Powered by Response Magic
Email Marketing System

Το ΕΒΟΟΚ αυτό είναι τμήμα του βιβλίου και σας παρέχεται δωρεάν , για να αποκτήσετε μια εικόνα του .

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε ή με paypal ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ με ΚΑΡΤΑ ή με paypal ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ link ( Buy Now ):  

Όταν κάνετε την αγορά για να κατεβάσετε το βιβλίο πατήστε στο link που σας βγάζει στο : Order ID:…….. - COMPLETED

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ!

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα