ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Advice4u

20/4/2020

 Μεταβατικές - εξουσιοδοτικές διατάξεις, Άρθρο 40, Ν.4759/2020  ( Φ.Ε.Κ. Α - 245/09.12.2020.)

Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγηθεί προέγκριση οικονομικής ( προφανώς εννοεί οικοδομικής ) άδειας, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα, τα οποία:

η) δημιουργήθηκαν από την 17η.10.1978 μέχρι την 31η.12.2003, ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ..

Σημ.: H  περ. η  της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 καταργείται βάσει του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764/Φ.Ε.Κ. 256 Α' 23-12-2020, Άρθρο 145  

( Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία)

Σημ. :  αυτό σημαίνει ότι ότι τα γήπεδα της κατηγορίας αυτής μπορούν να  οικοδομηθούν επ' αόριστον 

15/4/2020

Σε μία ισόγεια κατοικία, μπορεί η ενιαία στέγη να στεγάσει ανοιχτό εξώστη και μπαζωμένο?

Ερώτηση :

Σε μία ισόγεια κατοικία, μπορεί η ενιαία στέγη να στεγάσει ανοιχτό εξώστη και μπαζωμένο εξώστη χωρίς περιορισμό ή θεωρείται μόνιμο προστέγασμα με τους περιορισμούς του Ν.Ο.Κ.;

Απάντηση:

Μπορεί, ως αρχιτεκτονική προεξοχή ή ως ένα από τα αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που επιτρέπονται στις όψεις των κτιρίων, αλλά με τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Ν.Ο.Κ., κατά περίπτωση, δηλαδή ¼ Δ ή ¼ δ ή αν εξέχει της ρυμοτομικής γραμμής 1/10 Π μέχρι 2.00 μ

10/4/2020

Δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του 40% για τους ημιυπαίθριους χώρους στα χαμηλά κτίρια

Ερωτοαπαντήσεις 38ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας (6-7-2017)

Ερώτηση :

Η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4067/12 περί χαμηλών κτιρίων αναφέρει ότι στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, οι εξώστες και υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι , ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του 40% για τους ημιυπαίθριους χώρους ;

Απάντηση:

Όχι, έτσι ήταν και στον προηγούμενο Γ.Ο.Κ./1985.

2. Σε μία ισόγεια κατοικία, μπορεί η ενιαία στέγη ν

 

6/4/2020

Σε εξ' αδιαιρέτου οικόπεδο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, κατά την τοποθέτηση του κτιρίου τι απόσταση πρέπει να αφήσουμε από το όριο της καθέτου (μέσα στο οικόπεδο)

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 20ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερώτηση : 

Σε εξ' αδιαιρέτου οικόπεδο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, κατά την τοποθέτηση του κτιρίου πρέπει να αφήσουμε δ και από το όριο της καθέτου (μέσα στο οικόπεδο) εκτός από το κοινό πλάγιο όριο; 

Απάντηση :

Όχι.

Η υποχρέωση του Ν.Ο.Κ. για απόσταση Δ ή δ υπάρχει μόνον ως προς τα όρια του όλου οικοπέδου με τις όμορες ιδιοκτησίες. 

Για το όριο της κάθετης ισχύει μόνον ότι προβλέπει το συμβόλαιο σύστασης - ιδιωτική συμφωνία. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν κατασκευάζονται ανεξάρτητα κτίρια στο κάθε τμήμα κάθετης συνιδιοκτησίας, η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι Δ ή μηδενική (επαφή). 

2/4/2020

H εννιάμετρος δεν είναι υποχρεωτικη.

Άρθρο 14 παράγραφοι 1δ,ε,στ.
δ) Όταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμητο ή έχει κτίσμα που έχει κατασκευαστεί πριν την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το πλάγιο κοινό όριο απόσταση δ.( προφανώς εννοεί το πλάγιο όριο)
ε) Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλεπόταν λόγω πρώην συστημάτων δόμησης η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο, το κτίσμα μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτητα θέσης και χρόνου κατασκευής του κτίσματος του όμορου οικοπέδου.
στ) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
( Αυτό είναι δυνητικό δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί θα αναφερόταν αν ήταν υποχρεωτικό στο άρθρο 12 όπου αντίθετα αναφέρεται :
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.28/3/2020

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

2. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό που έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2.

3. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων με συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

4. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ. ( Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται), οι υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

5. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 m και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.

6. Εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή και δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 m2.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20 (Ν.Ο.Κ) }.

8. Οι διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.

9. Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.

[Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

28/3/2020

Δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του 40% για τους ημιυπαίθριους χώρους στα χαμηλά κτίρια
Ερώτηση :

Η παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4067/12 περί χαμηλών κτιρίων αναφέρει ότι στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, οι εξώστες και υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι , ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του 40% για τους ημιυπαίθριους χώρους ;

Απάντηση:

άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ.

Στεγασμένος υπαίθριος χώρος είναι ο μη θερμαινόμενος στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου αυτού, άρα είναι Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου.

25/3/2020

Διαχωρισμός υπογείου- ισογείου στην ίδια στάθμη - Τι περιλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης
1. Ορισμός : Ν.Ο.Κ. άρθρο 1 παρ.87

Υπόγειο Είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20.

2. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται : ( Άρθρο 11 παρ.6 ι του Ν.Ο.Κ.)

Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 m από την οριστική στάθμη του εδάφους.

Ο όροφος αυτός δύναται να εξυπηρετεί κύριες χρήσεις του κτιρίου εφόσον όλος ή μέρος του αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας χρήσης στο συντελεστή δόμησης.

Επομένως μπορείς να έχεις χώρο Κύριας Χρήσης (Κ.Χ.) στο υπόγειο, αρκεί τουλάχιστον κάποιο τμήμα του χώρου αυτού να είναι λειτουργικό προσάρτημα κατοικίας και να μετρήσει στην δόμηση το 50% του συνόλου του χώρου της κύριας χρήσης.

Δηλαδή

Εάν έχουμε υπόγειο 100μ² και είναι όλος ο χώρος Κ.Χ. και προσάρτημα, στην δόμηση μετράνε τα 50μ².

Στην περίπτωση αυτή δεν οι απαιτήσεις περί φυσικού φωτισμού και αερισμού.

3. Σε περίπτωση που λογω μεγάλης κλίσης του εδάφους ισόγειο και υπόγειο συνέχονται διαχωρισμένα( με τοίχο), το τμήμα του υπογείου που συνέχεται με τον κύριο χώρο του ισογείου που έχει τις προϋποθέσεις ισογείου ( οροφή που να υπερβαίνει το 1,20 μ. ) περιλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης, γιατί είναι σε συνέχεια με τον κύριο χώρο.

Το τμήμα που είναι διαχωρισμένο με τοίχο και η οποίου η οροφή του δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20, δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης.

15/3/2020

Σ.τ.Ε 4439/2014

Παράνομη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση ακινήτου εκτός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, χωρίς την τήρηση της υποχρεωτικής απόστασης από την οικοδομική γραμμή.

Πρόεδρος: Ν. Ρόζος

Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη

Δικηγόροι: Ν. Γαρνέλης, Μ. Μουστάκας

Οι διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλεται η ανέγερση οικοδομής σε απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων από την οικοδομική γραμμή προκειμένου για τα οικόπεδα με εμβαδόν 500 τ.μ. και άνω των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου, αποτελούν ειδικές διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί για την προστασία αυτών των παλαιών οικισμών και διασφαλίζουν καλύτερους όρους διαβίωσης.

Συνεπώς, οι ειδικές αυτές διατάξεις δεν καταργήθηκαν με το ν. 1577/1985 αλλά συνισχύουν, κατά τα λοιπά, ως προς τα οριζόμενα για την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου.

Οι ημιϋπαίθριοι χώροι δεν εμπίπτουν στα επιτρεπόμενα στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο προστεγάσματα ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, ούτε και στις κατασκευές που επιτρέπεται να ανεγερθούν στους ακάλυπτους χώρους και, επομένως, το βάθος τους δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της απόστασης του κτιρίου από την οικοδομική γραμμή.

8/3/2020

Κατάτμηση οικοπέδου με νόμιμα υφιστάμενα κτίρια - Απόσταση Δ;

Ερώτηση :

Οικόπεδο εντός σχεδίου μπορεί να κατατμηθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων.

Το οικόπεδο έχει μια ισόγεια οικία και ένα ισόγειο κατάστημα.

Η ερώτησή μου είναι η εξής:

Το νέο όριο που θα χωρίζει πλέον τα δύο νέα οικόπεδα θα πρέπει να απέχει απόσταση Δ από τα υφιστάμενα κτίρια ή όχι ?

Η μονοκατοικία ανεγέρθηκε το 1976 και το ισόγειο κατάστημα το 1979.

Να σημειώσω πως τα δύο κτίρια απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη από 2Δ, αλλά ο πελάτης θέλει να χωρίσει το οικόπεδο σε τέτοιο σημείο ώστε η πλευρά της μονοκατοικίας να απέχει απόσταση μικρότερη από Δ (σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής Δ=2,50μ).Επίσης το όριο που θα χωρίσει τις ιδιοκτησίες μπορεί να είναι τεθλασμένη γραμμή ("δηλαδή με κάθετα σπασίματα")

Απάντηση :

1. Η κατάτμηση δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει πρόβλημα στη νομιμότητα των δύο κτισμάτων επομένως και στις υποχρεωτικά τηρούμενες αποστάσεις μεταξύ τους βάσει των όρων δόμησης.

Άρα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κτισμάτων απόσταση Δ .

2. Το όριο μεταξύ των δυο νέων οικοπέδων μπορεί να είναι τεθλασμένη γραμμή.

5/3/2020

Τα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου; (άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕA)

Ερωτήσεις 9ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερώτηση :

Στο άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕΑ αναφέρεται ότι υφιστάμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους;

A. Τα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου;

B. Τι νοείται σαν εξωτερικός χώρος; Πως ορίζεται η δυσανάλογη επιβάρυνση;

Απάντηση :

A. Το μέγεθος των 100μ2 αναφέρεται στο εμβαδόν του εσωτερικού χώρου.

B. Ως εξωτερικός χώρος νοείται ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (όπως έχει καθοριστεί από την άδεια λειτουργίας).

Δεν ορίζεται σαφώς η έννοια της «δυσανάλογης επιβάρυνσης» του ιδιοκτήτη, στο άρθρο του νόμου.

29/2/2020

Άρθρο 3 του Ν. 690/1948 - Εγκύκλιος 55/2000

Ερώτηση :

Αξιότιμε κ. Παπακωνσταντίνου,

Κατόπιν της από 15-3-2017 τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας διαβιβάζω συνημμένα απόσπασμα της εγκ.55/00 και ειδικότερα της §2 του άρθρου 21 της εγκυκλίου και σας παρακαλώ αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να μελετήσετε την σχετική με το θέμα μου §2 του άρθ.21 της ως άνω εγκυκλίου αναφορικά με την παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.1337/83 και της § 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 690/48 .

Η προσωπική μου άποψη ως προς το θέμα είναι ότι το εδάφιο ε’ της §2 του άρθρου 21 και αναφορικά με την συγκεκριμένη φράση: «…ή που δεν μπορούν να αρτιοποιηθούν με τις διατάξεις του ν.δ 690/48 πρωτίστως για να αποκτήσουν το ελάχιστο πρόσωπο οικόπεδα που έχουν το ελάχιστο εμβαδόν » είναι ότι η απόκτηση ελαχίστου προσώπου αναφέρεται στην απόκτηση προσώπου 5,0 μ καθώς στο προηγούμενο εδάφιο δ’ ορίζεται σαφώς πως τα ελάχιστα όρια αρτιότητας προσώπου είναι 5,0 μ ενώ η πολεοδομία ισχυρίζεται ότι η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο πρόσωπο της παρέκκλισης της περιοχής το οποίο είναι 10 μ.

Σας παρακαλώ για την δική σας άποψη επειδή έχω διαπιστώσει ότι έχετε εμπειρία και εξειδίκευση επί των πολεοδομικών θεμάτων.

Υπόχρεη, αναμένω απάντηση σας .

Απάντηση :

Στο άρθρο 3 του Ν. 690/1948 αναφέρεται ότι : .. η προσκύρωσις αποκλείεται εάν το εμβαδόν .. συμπεριλαμβανομένου … ανταποκρίνεται εις το απαιτούμενον εν εκάστη περίπτωσιν ελάχιστον εμβαδόν εφόσον ……….δεν είναι έλασσον των 30 τετραγωνικών μέτρων .

Άρα κατά την άποψη μου αυτό κατισχύει του εμβαδού της παρεκκλίσεως και ενισχύει την ορθότητα εφαρμογής του συνδυασμού του άρθρου 3 του Ν. 690/1948 και του άρθρου 25 του Ν.1337/83 .

22/2/2020

Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων - Απορίες
Ερώτηση :

Στο ΦΕΚ 270Δ / 1985 (Άρθρο 5 ΠΔ-24/31-5-85) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αναγράφει:

1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.

Απορίες:

α) Εννοεί πως έχουμε μέγιστη δόμηση 600 μ2 ή εννοεί πως και η κάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 600 μ2 max ?

Πχ μπορώ να κάνω 600 μ2 ισόγειο και να έχω και 100 μ2 Η.Χ. άρα 700 μ2 κάλυψη και 600 μ2 δόμηση ?

β) Τα 600 μ2 υπόγειο κάτω από το περίγραμμα δεν προσμετρά στη δόμηση. Σωστά ?

γ) Ισχύουν τα βάσει του Ν.4062012 , άρθρου 11 παρ.6.ι.α. Πως σε ειδικά κτίρια το 50 % του υπογείου μπορεί να έχει κύρια χρήση αλλά δεν μετρά στην δόμηση ?

δ) όταν έχω 2 κτίρια εντός του γηπέδου ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ? Πρέπει να είναι Δ=3,00 μ. + H/10 ή δ = 2.50 + Η/20

Απάντηση :

α. Εννοεί μέγιστο 600τμ δόμηση, 600τ.μ. κάλυψη,.

Αν έχεις ημιυπαίθριους και θέλεις να εξαντλήσεις την δόμηση, θα φτιάξεις διώροφο.

β. Δεν μετρά στην δόμηση το υπόγειο. (προσοχή, η οροφή του έως 0,80μ από την διαμορφωμένη)

γ. Ισχύει και στα εκτός σχεδίου το 11§6ια.

δ. Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3

Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου

18/2/2020

Ιδεατό στερεό σε δρόμο 4 μέτρων
Ερώτηση :

Γωνιακό υπερυψωμένο διώροφο κτίσμα έχει πρόσωπο σε δρόμο 10,00μ. και 4,00μ., η κάθε του όψη αντίστοιχα.

Η Ο.Γ ταυτίζεται με τη Ρ.Γ.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το ιδεατό στερεό στο δρόμο των 4,00μ. (για άδεια προσθήκης), ακολουθώ τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν.Ο.Κ (ορίζω κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα 1,5Π πάνω στην Ο.Γ και ενώνω το σημείο αυτό με το σημείο της απέναντι ρυμοτομική στο κράσπεδο).

Με το ιδεατό στερεό που προκύπτει, μόνο ισόγειο κ 1ος μπορούν να εφάπτονται της ρυμοτομικής, ενώ από τον 2ο και μετά αρχίζει η υποχώρηση.

Απάντηση :

άρθρο 15.5. Ν.Ο.Κ.

Το κτίριο (πλην εξωστών και κινητών προστεγασμάτων) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:

1) Στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5.Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου,

β) Από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1.5,

γ) Στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.

Επομένως στον δρόμο των 4 μέτρων έχεις ύψος επί της προσόψεως 7,5 μέτρα.

05/02/2020

Θέμα : «Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12»

Σχετ. :

α) Η απο 28-2-2017 αίτηση του κ. Σούφη Δημήτρη (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 13267/15-3-2017)

β) Η απο 25-4-2017 αίτηση του κ. Μάντζιου Βασιλείου (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 20894/27-4-2017)

γ) Το υπ’αριθμ. 9352/24-1-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ηπείρου

δ) Το υπ΄αριθμ. οικ./Φ2/14885/28-12-2016 έγγραφο του Δήμου Πάργας

ε) Το υπ΄αριθμ. 50441/31-7-2015 έγγραφο ΔΑΟΚΑ (ΑΔΑ: 6Ο9Μ465ΦΘΗ-Ξ6Ε)

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων, σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του δαπέδου σοφίτας ως το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου, λαμβάνοντας υπόψη τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βάσει του άρθρου 2 παρ. 81 του ν.4067/12, «Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του ν.4067/12, ορίζεται ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:…ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ..».

Απο το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου επιφάνεια σοφίτας έως το 50% της κάτοψης του υποκειμένου ορόφου με μέσο ύψος μικρότερο των 2,20 μέτρων ενώ δεν τίθεται απαγόρευση επέκτασης του δαπέδου της, προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στο σ.δ.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τυχόν κλειστοί χώροι, που προκύπτουν κατ’ επέκταση της ως άνω σοφίτας και πληρούν τις προϋποθέσεις των κλειστών εσωτερικών εξωστών (παρ. 37 του άρθρου 2 του ν. 4067/12), δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου.

31/1/2020

Όταν γίνεται χρήση του άρθρου περί χαμηλών κτιρίων του ΝΟΚ, αίθριο διαστάσεων μικρότερης του ΔΧΔ μετρά στην κάλυψη?

Ερωτήσεις 11ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερώτηση :

Όταν γίνεται χρήση του άρθρου περί χαμηλών κτιρίων του ΝΟΚ, αίθριο διαστάσεων μικρότερης του ΔΧΔ μετρά στην κάλυψη?

Απάντηση :

Ναι, δεδομένου ότι το οριζόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 3 μέγεθος Δ=2.50 μ. αφορά την ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια και όχι την απόσταση τοίχων του ιδίου κτιρίου μεταξύ τους.

28/1/2020

Ελάχιστη διάσταση χώρου για να μη μετράει επιφάνεια στη δόμηση
Ερώτηση :

1. Κάπου αναφέρεται ότι μετράει ο χώρος όταν η μια πλευρά του είναι μικρότερη από 1,20 μέτρα.

Όμως κάπου αλλού αναφέρεται ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον Δ (δεν είμαι σίγουρος αν λέει Δ ή 2,50 μέτρα).

2. Παράθυρο του διάδρομου μπορώ να ανοίξω?

Απάντηση :

1. 1,20Χ1,20 είναι οι ελάχιστες διαστάσεις φωταγωγού που δεν μετράει στην δόμηση αλλά μετράει στην κάλυψη. στο φωταγωγό μπορείς να ανοίξεις παράθυρο για όποιο χώρο θέλεις αλλά αν η διάσταση του δεν είναι Δ και ο χώρος σου είναι κυρίας χρήσης θα πρέπει να δώσεις φωτισμό και αερισμό στο χώρο και από άλλο άνοιγμα.

2. Γίνεται, είναι φωταγωγός.

Σε αυτόν όμως δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρα χώρων κύριας χρήσης, μόνο σε μπάνια, αποθήκες, διαδρόμους κλπ.

25/1/2020

Αποδεικτικά στοιχεία σε κτίσμα πριν το 1955.
Ερώτηση:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4/3-12-13, άρθρο 1, παρ. 2α

"Ο χρόνος ανέγερσης κτίσματος προυφιστάμενου της 30-11-1955, τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής του και δεν απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να υπαχθούν στο Ν.4178/13 (και στο Ν. 4495/17) , μεταγενέστερες αυθαίρετες κατασκευές..."

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, μπορούμε σε κτίσμα πριν το 1955 να δεχθούμε ως αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητάς του τα ακόλουθα για τις εξής περιπτώσεις:

1. Για ΕΕΜΚ : αρκούν τα Ε9 του ιδιοκτήτη στο οποίο φαίνεται ότι το κτίσμα

κατασκευάστηκε προ 1955 καθώς και φωτογραφίες ή θα χρειαστεί και ΤΕ μηχανικού;

2. Για οικοδομική άδεια προσθήκης: αρκούν τα Ε9 και φωτογραφίες ή θα χρειαστεί

και Τ.Ε. μηχανικού;

Απάντηση:

1. Για την απόδειξη της παλαιότητας:

Όπου η παλαιότητα ενός κτίσματος προ της 30-11-1955, ελλείψει άλλων στοιχείων, τεκμαίρεται από τον τρόπο κατασκευής, απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού, ο οποίος με τις τεχνικές του γνώσεις, δύναται να τεκμηριώσει τα παραπάνω.

Όπου υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες/αεροφωτογραφίες είναι σαφές ότι αποτελούν

αποδεικτικό παλαιότητας και εφόσον δεν υπάρχει η απαίτηση τεχνικής έκθεσης για

την πληρότητα κάποιας υποβολής, αυτή δεν είναι απαραίτητη.

2. Σε ότι αφορά την ΕΕΜΚ και την άδεια προσθήκης, σε κάθε περίπτωση η τεχνική

έκθεση είναι υποχρεωτική για την έκδοσή τους, καθώς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

πληρότητας των εν λόγω φακέλων.

22/1/2020

Σε εξ' αδιαιρέτου οικόπεδο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, κατά την τοποθέτηση του κτιρίου τι απόσταση πρέπει να αφήσουμε από το όριο της καθέτου (μέσα στο οικόπεδο)

Ερώτηση :

Σε εξ' αδιαιρέτου οικόπεδο με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, κατά την τοποθέτηση του κτιρίου πρέπει να αφήσουμε δ και από το όριο της καθέτου (μέσα στο οικόπεδο) εκτός από το κοινό πλάγιο όριο;

Απάντηση :

Όχι. Η υποχρέωση του ΝΟΚ για απόσταση Δ ή δ υπάρχει μόνον ως προς τα όρια του όλου οικοπέδου με τις όμορες ιδιοκτησίες.

Για το όριο της κάθετης ισχύει μόνον ότι προβλέπει το συμβόλαιο σύστασης-ιδιωτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, όταν κατασκευάζονται ανεξάρτητα κτίρια στο κάθε τμήμα κάθετης συνιδιοκτησίας, η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι Δ ή μηδενική (επαφή).

 

12/1/2020

Ποια είναι η ανώτατη στάθμη οροφής του υπόγειου ?
Ερώτηση :

Η οροφή του υπογείου από την οριστ. στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 μ. (σύμφωνα με το άρθρο 2 & 11 του ΝΟΚ, που έχουν εφαρμογή στις εκτός σχεδίου περιοχές) ή το 0,80 μ. (σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-5-85 της εκτός σχεδίου δόμησης);

Απάντηση :

Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα υπερισχύει το Π.Δ. 24/31-5-1985, κατά τη σχετική Εγκύκλιο – Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) και επομένως η οροφή του υπογείου από την οριστική στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,80 μ., ενώ για τα εντος σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 μ.

 

2/1/2020

Όταν γίνεται χρήση του άρθρου περί χαμηλών κτιρίων του Ν.Ο.Κ., αίθριο διαστάσεων μικρότερης του ΔΧΔ μετρά στην κάλυψη και στη δόμηση?
Ερώτηση :

Όταν γίνεται χρήση του άρθρου περί χαμηλών κτιρίων του Ν.Ο.Κ. , αίθριο διαστάσεων μικρότερης του Δ Χ Δ μετρά στην κάλυψη και στη δόμηση?

Απάντηση :

1. Στην κάλυψη προσμετράται, δεδομένου ότι το οριζόμενο Δ=2.50 μ. αφορά την ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια και όχι την απόσταση τοίχων του ιδίου κτιρίου μεταξύ τους. (Άρθρο 24 παράγραφος 3).

Και από τον ορισμό του αιθρίου ( άρθρο 2 παρ. 1 Ν.Ο.Κ.):
Αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου
Που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο μπορούν να έχουν ανοίγματα, χώροι κύριας χρήσης και εγγράφεται σε αυτό κύκλος διαμέτρου Δ, προκύπτει ότι το αίθριο πρέπει να είναι διαστάσεων μεγαλύτερης ή ίσης του ΔΧΔ.

Τα αίθρια συμμετέχουν στον υπολογισμό του υποχρεωτικού ακαλύπτου αρκεί να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα τμήματα που συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό μέσω κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής. ( άρθρο 12 παρ.1 Ν.Ο.Κ.)).

2. Δεν περιλαμβάνονται στις επιφάνειες που προσμετρούν στη δόμηση ( άρθρο 11.6.η): Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 m2 για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για το δροσισμό του κτιρίου.

22/12/2019

Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8, παραγρ. 2.1 του Κτιριοδομικού κανονισμού σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο Ν.4067/12 περί ελεύθερου ύψους;
Ερωτήσεις 16ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερώτηση :

Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8, παραγρ. 2.1 του Κ.Κ. σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο Ν.4067/12 περί ελεύθερου ύψους;

Απάντηση :

Ναι, εξακολουθεί να ισχύει και καθορίζει τον τρόπο μέτρησης του πραγματοποιούμενου ελεύθερου ύψους, όπως και το τμήμα του ίδιου άρθρου του Κανονισμού που καθορίζει το ελεύθερο ύψος βοηθητικού χώρου στα 2,20 μ. τουλάχιστον (δες τεύχος τεχνικών οδηγιών ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΝΟΚ, άρθρο 2 παρ.95 και παρ. 96).(Το πραγματοποιούμενο ελεύθερο ύψος χώρου κτιρίου ισούταιμε το λόγο του καθαρού όγκου του προς το εμβαδόν της επιφανείας του δαπέδου του. Για τον υπολογισμό τόσο του καθαρού όγκου, όσο και του εμβαδού της επιφανείας του δαπέδου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα του χώρου που έχουν ελεύθερο ύψος μικρότερο από 2,00 m.)

12/12/2019

Η επάνω ή η κάτω επιφάνεια της πλάκας είναι η οροφή του υπογείου ?

Ερώτηση : 

Στο άρθρο 2 , παρ.87 του Ν.4067/12 αναφέρεται ότι: “ Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. απ' την οριστική στάθμη του εδάφους.” Δεν υπάρχει στο ίδιο άρθρο ο ορισμός της οροφής, και δημιουργείται έτσι ερώτημα για το εάν είναι η επάνω ή η κάτω επιφάνεια της πλάκας. Σημειώνεται δε ότι στον προγενέστερο Γ.Ο.Κ. τα συνημμένα αντίστοιχα σκαριφήματα δεν συμφωνούσαν (σε τρία από αυτά φαινόταν η κάτω επιφάνεια ( σχ.7.4, σχ.7.5 & σχ.7.15) ως οροφή και σε ένα η επάνω ( σχ.7.7 )).

Απάντηση :

Οροφή χώρου είναι η εσωτερική επάνω επιφάνεια που τον καθορίζει (από την οπτική γωνία αυτού που βρίσκεται μέσα). Χαρακτηρίζεται δηλαδή πάντα το κάτω μέρος της πλάκας οροφής του. Το πάνω μέρος της εν λόγω πλάκας, χαρακτηρίζεται ως «δάπεδο» του ορόφου που βρίσκεται πάνω, από τον εν λόγω όροφο. 

Το ότι στο σχεδιάγραμμα 7.7 εμφανίζεται διαφορετικά, οφείλεται στο ότι με το σχεδιάγραμμα αυτό ερμηνεύεται άλλη πρόταση της ίδιας παραγράφου του ΓΟΚ/85.

02/12/2019

Η προσθήκη στέγης σε υπάρχοντα νόμιμα κτίσματα, όπου έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης μπορεί να περιλαμβάνει και σοφίτα, εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν υπερβάσεις σε όγκο, ύψος ; 

Ερώτηση : 

Η προσθήκη στέγης σε υπάρχοντα νόμιμα κτίσματα, όπου έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης μπορεί να περιλαμβάνει και σοφίτα, εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν υπερβάσεις σε όγκο, ύψος ; 

Απάντηση :

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΝΟΚ, οικοδομικές άδειες σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του, μπορούν να αναθεωρούνται (μέσα στον χρόνο ισχύος τους) σύμφωνα με το σύνολο των διατάξεών του. 

Από καμία διάταξη δεν προκύπτει η δυνατότητα επιλεκτικής και μεμονωμένης εφαρμογής των διατάξεων για τις σοφίτες σε υφιστάμενα με άλλο νομικό καθεστώς κτίρια. 

12/11/2019

Προετοιμασία λάσπης για χτίσιμο τοίχου με τούβλα

Οι αναλογίες υλικών για περίπου 10 μ2 δρομικού τοίχου είναι οι εξής :

1.  50 κιλά τσιμέντο , δηλαδή ένα σακί  των 50 Kg

2. 150 κιλά άμμο ,δηλαδή έξη σακιά  των 25 Kg ή 0,10   μ3 (υπολογίζεται  ειδικό βάρος άμμου 1500 kg/m3)

3. 27 λίτρα νερό , η τρεις (3) κουβάδες  νερού των εννέα λίτρων.

Προσοχή να ρίχνετε όσο νερό χρειάζεται για να μην γίνει νερουλή, ούτε και να μην δουλεύεται

4 . Υποκατάστατο τού ασβέστη π.χ. asolit ( αναλογίες γράφονται στο μπουκάλι ) που συνιστάται από εμένα.

Τελικά οι αναλογίες των υλικών είναι για τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου:

1 τσιμέντο : 2 άμμο ( αναλογία κατ’ όγκον ): 27λίτρα νερό ανά ένα σακί τσιμέντου : asolit που συνιστάται σαν καλλίτερο από τον ασβέστη.

Εάν θέλουμε αναλογίες για ένα "Χαρμάνι" λάσπη χρειαζόμαστε 1,5 σακί τσιμέντο των 50 Kg =75 Kg , άμμο (~0,125 μ3 η 225 Kg  ) 9 σακιά των 25 Kg ( αναλογίες κατ' όγκο 1:2), και τέσσερις και μισό ( 4,5 ) κουβάδες νερό των 9 λίτρων και  όσοτελικά χρειάζεται για να μην γίνει νερουλή, ούτε και να μην δουλεύεται. 

Τρόπος εργασίας

Δημιουργούμε έναν χώρο ο οποίος πρέπει να είναι καθαρός π.χ. μια επιφάνεια μπετόν ή μια σκάφη .

Τοποθετούμε πρώτα την άμμο .

Αδειάζουμε το περιεχόμενο της σακούλας με το τσιμέντο .

Ανακατεύουμε τα δύο υλικά μέχρι να αποκτήσουν ομοιογένεια .

Ρίχνουμε σιγά - σιγά το νερό ενώ ταυτόχρονα ανακατεύουμε τα υλικά με το φτυάρι . 

Όταν το μείγμα γίνει ομοιογενές βάζουμε με τη βοήθεια μιας σπάτουλας τόση ποσότητα πάνω σε κάθε τούβλο ώστε να γεμίζει και ο κατακόρυφος αρμός μεταξύ των τούβλων

Καθαρίζουμε τις επιφάνειες που έχουν λερωθεί με την λάσπη και αφήνουμε να στεγνώσει η λάσπη.

12/10/2019

Προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις για την φύτευση των δένδρων από τα όρια των οικοπέδων δεδομένου ότι τόσο το ριζικό τους σύστημα, όσο και το φύλλωμα δημιουργεί προβλήματα; Αν ναι υπάρχουν προβλέπονται πρόστιμα ή επιβάλλεται η κοπή τους? 

Ερωτήσεις 11ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 

Προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις για την φύτευση των δένδρων από τα όρια των οικοπέδων δεδομένου ότι τόσο το ριζικό τους σύστημα, όσο και το φύλλωμα δημιουργεί προβλήματα; Αν ναι υπάρχουν προβλέπονται πρόστιμα ή επιβάλλεται η κοπή τους? 

Απάντηση :

Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, άρθρο 23, παράγρ. 4 και 5 

4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 

5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.». 

Δηλαδή απαιτείται η προστασία κτιρίου ή δομικού έργου από φυτεύσεις κάθε είδους, ενώ δεν ορίζονται ελάχιστες αποστάσεις για αυτές ούτε από τα κτίρια-δομικά έργα, ούτε από τα όρια της ιδιοκτησίας. 

Επίσης, δεν προβλέπεται επιβολή προστίμου από τις πολεοδομικές υπηρεσίες για φυτεύσεις (σημειώνεται ότι τα δένδρα και φυτά δεν είναι δομικά έργα). 

12/9/2019

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

2. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό που έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2.

3. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων με συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

4. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ. ( Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται), οι υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

5. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 m και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.

6. Εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή και δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 m2.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20 (Ν.Ο.Κ) }.

8. Οι διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.

9. Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.

[Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

5/9/2019

Πατάρι σε οικισμό <2000 κατοίκων
Ερώτηση :

Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν σε οικισμό σε υποκείμενη κάτοψη 40μ2 μπορώ να κατασκευάσω πατάρι 20μ2.

Απάντηση :

Δεδομένου ότι το άρθρο 2 παρ.28 του Ν.Ο.Κ. εφαρμόζεται και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο όπως σαφώς ορίζεται από το άρθρο 1 αυτού, σε, το κατασκευαζόμενο πατάρι πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. και επομένως μπορείς να κατασκευάσεις πατάρι <=70% Χ40 μ2 <= 28 μ2.

25/8/2019

H εννιάμετρος δεν είναι υποχρεωτικη.

Άρθρο 14 παράγραφοι 1δ,ε,στ. δ) Όταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμητο ή έχει κτίσμα που έχει κατασκευαστεί πριν την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το πλάγιο κοινό όριο απόσταση δ.( προφανώς εννοεί το πλάγιο όριο)
ε) Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλεπόταν λόγω πρώην συστημάτων δόμησης η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο, το κτίσμα μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτητα θέσης και χρόνου κατασκευής του κτίσματος του όμορου οικοπέδου.
στ) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
( Αυτό είναι δυνητικό δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί θα αναφερόταν αν ήταν υποχρεωτικό στο άρθρο 12 όπου αντίθετα αναφέρεται :
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.

17/8/2019

Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών - Εγκύκλιος Δ.Α.Ο.Κ.Α - τμήμα Γ΄ (Υ.Π.Ε.Ν./Δ.Α.Ο.Κ.Α /21028/27/4/2017).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών , αλλά και σε πλήθος ερωτημάτων πολιτών και ιδιωτών μηχανικών αναφορικά με την τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων - τεντών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 6 του άρθρου 16 του Ν.4067/12 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τα κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους.

2. Τα κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.

3. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.

4. Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων στις όψεις του κτιρίου σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ. μετά από βεβαίωση του αρμόδιου δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου.

Κατά την άποψη της ∆/νσής μας, τα κινητά προστεγάσματα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή μηχανήματα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη έγκριση από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες (Υ.∆ΟΜ.-ΣΑ) σύμφωνα με το 28750/13 έγγραφο της ∆/νσής μας, αλλά αποτελούν λειτουργικό εξοπλισμό του κτιρίου επί του οποίου τοποθετούνται και
συνεπώς για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, ούτε και προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ∆όμησης.

7/8/2019

Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4067/12 - Υπουργική Απόφαση - Αρ. πρωτ.: οικ.31685/ 7 / 7 / 2017

Προσαύξηση ύψους κτιρίου βάσει της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4067/12 ως ισχύει σήμερα, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σε αυτές, σε περιοχές για τις οποίες δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 2, του Ν.4067/2012, όπως ισχύει.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Οι διατάξεις της παρ.8 και του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4067/12 ως ισχύει σήμερα, ως ειδικές, αποτελούν κίνητρο με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους σε αυτές (δηλ. βάσει του ΝΟΚ ή βάσει κανονιστικών αποφάσεων της Διοίκησης ή Π. Δ/γμάτων).

2. Εξαιρούνται της ανωτέρω εφαρμογής οι περιοχές οι οποίες βάσει Π.Δ/γμάτων ή Υπ. Αποφάσεων έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής προστασίας (ως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί και παραδοσιακά τμήματα πόλης), ή το ύψος τους έχει καθοριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση της σεισμικής επικινδυνότητας, λόγω ασφάλειας εναέριας κυκλοφορίας (πλησίον αεροδρομίων) ή αφορούν σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

30/7/2019

Η ιδιότητα της κοινόχρηστης οδού αποκτάται είτε με τη διοικητική διαδικασία είτε λόγω αμνημόνευτης αρχαιότητας είτε με τις προϋποθέσεις του άρ. 28 Ν. 1337/1983.

1. Δεν ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός που δίνουν οι συμβαλλόμενοι στα
συμβόλαια.
2. Αγωγή περί νομής.
Άρνηση της αγωγής και όχι ένσταση συνιστά ο ισχυρισμός ότι η επίδικη
έκταση (λωρίδα γης) αποτελεί κοινόχρηστη δημοτική οδό, σχετικά με την
επίμαχη έκταση.
3. Κλείσιμο των ανοιγμάτων του ακινήτου που βρίσκονται στο κοινό όριο.
Διατάσσεται από το δικαστήριο.
Νομιμοποιείται όμως μόνο ο κύριος του ακινήτου που έχει κοινό όριο με το
κτίσμα να την ασκήσει και όχι ο νομέας.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 401/2001

25/7/2019

Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων, Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του άρθρου 14?

Ερωτήσεις 4ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας

Ερώτηση :

Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων, Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του άρθρου 14?

Απάντηση :

Το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου.

Πράγματι, σε σχέση με τη θέση κτιρίου, σε πρώην σύστημα πτερύγων ασχέτως της θέσης του όμορου κτιρίου, το υπό κατασκευή κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, (παρ. 1 ε του άρθρου 14 του Ν. 4067/2012), δεδομένου ότι στο πρώην σύστημα πτερύγων προβλεπόταν η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο.

20/7/2019

Tα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου; (άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕA)

Ερώτηση :

Στο άρθρο 26, παρ.4 για τα ΑΜΕΑ αναφέρεται ότι υφιστάμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους;

Τα 100τ.μ. αναφέρονται στο άθροισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου;

Τι νοείται σαν εξωτερικός χώρος; Πως ορίζεται η δυσανάλογη επιβάρυνση;

Απάντηση :

Το μέγεθος των 100μ2 αναφέρεται στο εμβαδόν του εσωτερικού χώρου.

Ως εξωτερικός χώρος νοείται ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (όπως έχει καθοριστεί από την άδεια λειτουργίας).

Δεν ορίζεται σαφώς η έννοια της «δυσανάλογης επιβάρυνσης» του ιδιοκτήτη, στο άρθρο του νόμου.

15/7/2019

Χρήσιμες οδηγίες για περίφραξη και περιτοίχιση της ιδιοκτησίας σας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν.Ο.Κ.

Πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε την περίφραξη του ακινήτου μας. Προτού όμως προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια καλό θα ήταν να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα, όπως με ποιο τρόπο και πότε μπορούμε να κάνουμε την περίφραξη, πότε απαιτείται άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας.
1. Ποια ακίνητα περιφράζουμε;
Κάνουμε περίφραξη στα:
Α) Άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου
Β) Άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου
Γ) Μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.
Δ) Στα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να γίνει περίφραξη μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα.

2. Είναι υποχρεωτική η περίφραξη του οικοπέδου;Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.
Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα κι αν η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο, επιβάλλονται κάποια πρόστιμα.
Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα του χώρου, ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει και αφορά την καθαριότητα του οικείου Δήμου.

3. Σε ποιο σημείο περιφράζουμε;Η περίφραξη τοποθετείται είτε κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου ή στο πρόσωπο με δρόμο, εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, μπορεί να κατασκευαστεί περίφραξη εκατέρωθεν του κοινού ορίου, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών.

4. Με ποιο τρόπο περιτοιχίζουμε ένα ακίνητο;Η περιτοίχιση με άδεια δόμησης, επιτρέπεται καταρχήν σε άρτια γήπεδα και το ύψος του περιφράγματος, που συμπεριλαμβάνει το τοιχίο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,5 μέτρο και τα κάγκελα ή το πλέγμα ή την ξύλινη κατασκευή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3) μ. συνολικά.
Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος, μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος των 3 μέτρων, μόνο για λόγους ασφαλείας (π.χ. Βιομηχανίες, Δικαστικές Φυλακές, κλπ) ή τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.
Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 m, εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.
Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

10/7/2019

Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων - Απορίες
Ερώτηση :

Στο ΦΕΚ 270Δ / 1985 (Άρθρο 5 ΠΔ-24/31-5-85) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αναγράφει:

1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.

Απορίες:

α) Εννοεί πως έχουμε μέγιστη δόμηση 600 μ2 ή εννοεί πως και η κάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 600 μ2 max ?

Πχ μπορώ να κάνω 600 μ2 ισόγειο και να έχω και 100 μ2 Η.Χ. άρα 700 μ2 κάλυψη και 600 μ2 δόμηση ?

β) Τα 600 μ2 υπόγειο κάτω από το περίγραμμα δεν προσμετρά στη δόμηση. Σωστά ?

γ) Ισχύουν τα βάσει του Ν.4062012 , άρθρου 11 παρ.6.ι.α. Πως σε ειδικά κτίρια το 50 % του υπογείου μπορεί να έχει κύρια χρήση αλλά δεν μετρά στην δόμηση ?

δ) όταν έχω 2 κτίρια εντός του γηπέδου ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ? Πρέπει να είναι Δ=3,00 μ. + H/10 ή δ = 2.50 + Η/20

Απάντηση :

α. Εννοεί μέγιστο 600τμ δόμηση, 600τ.μ. κάλυψη,.

Αν έχεις ημιυπαίθριους και θέλεις να εξαντλήσεις την δόμηση, θα φτιάξεις διώροφο.

β. Δεν μετρά στην δόμηση το υπόγειο. (προσοχή, η οροφή του έως 0,80μ από την διαμορφωμένη)

γ. Ισχύει και στα εκτός σχεδίου το 11§6ια.

δ. Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3

Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου

5/7/2019

Αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου σε εκτός σχεδίου

Ερώτηση :
Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου περιοχή στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια.
Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση?
Απάντηση :
άρθρο 17 παρ. 6 γ του Ν.Ο.Κ .
Οι πισίνες επιτρέπονται στα όρια του οικοπέδου.

παρ6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται
(...)
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Εγγρ-13188/4-5-04 (ΔΟΚΚ)

Κολυμβητικές δεξαμενές (στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου,
αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου)

α) Το με αρ. πρωτ. ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ 13188/23-3-04 ερώτημα του κ. Ζ.Α.
Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι στο Αρθ-17 του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν καθορίζονται περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση ασκεπούς κολυμβητικής δεξαμενής στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.
Όσον αφορά στις αποστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου, σας επισημαίνουμε ότι ελλείψει ειδικής αναφοράς για τις κατασκευές αυτές στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποστάσεις του Αρθ-26 του προαναφερόμενου κανονισμού που αφορούν στην κατασκευή στεγανών δεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων ή λυμάτων (βόθρων).

2. Εγγρ-86431/15-11-00 (ΔΟΚΚ)

Ασκεπείς πισίνες, υδατοδεξαμενές στους ακάλυπτους
(Κολυμβητικές δεξαμενές στον ακάλυπτο)

ΣΧΕΤ.: Η από 20-10-00 αίτησή σας
Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής αίτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το Αρθ-17 παρ.2α και παρ.2ε του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου οι ασκεπείς πισίνες και οι δεξαμενές νερού ύψους μέχρι 1,00 μ. από την πέριξ οριστική στάθμη του εδάφους.
2. Εφόσον κατασκευαστεί υδατοδεξαμενή θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Αρθ-26 παρ.5.5 του "κτιριοδομικού κανονισμού" ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι η πολεοδομική υπηρεσία (Αρθ-27 παρ.1 του ΓΟΚ/85 και Αρθ-2 του ΠΔ/8-7-93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών" ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93 ).

3. κτιριοδομικός άρθρο 26 παρ. 3.16

Όπου δεν είναι δυνατή η αποχέτευση προς υπόνομο ή όπου ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων απαιτεί επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής). Οι στεγανοί βόθροι ή άλλες κατάλληλες για την καθίζηση των λυμάτων διατάξεις πρέπει:
- Να έχουν επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.
- Να έχουν στεγανά τοιχώματα, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων προς το χώμα και εισροές υπογείων ή ομβρίων υδάτων.
- Να έχουν στόμια καθαρισμού και επίσκεψης αεροστεγανά.
- Να αερίζονται.
- Να απέχουν τουλάχιστο 15 μέτρα από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1,00 μ. από όλα τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου.
4. Εγγρ-26025/4012/88 (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Πισίνες σε απόσταση 1,00 μέτρου από το όριο (Υδατοδεξαμενές - όρια οικοπέδου)
Σε απάντηση της από 17-3-88 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις για την κατασκευή πισίνας στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, που προβλέπει από το άρθ-17 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).
(Για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της στεγανότητας της πισίνας εφαρμόζεται κατ' αναλογία η παρ. 5δ του άρθ-99 του ΓΟΚ/73, που έχει παραμείνει σε ισχύ, για την τήρηση της απόστασης του 1,00 μ. από τα όρια του οικοπέδου, χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης αυτής από κτίριο που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες στεγανότητας της πισίνας προς την πλευρά του κτιρίου.)

Το άρθρο 99 ΓΟΚ 73 Καταργήθηκε στις 18/8/1990 οπότε το εντός παρενθέσεως είχε παύσει να ισχύει. Επομένως και κατά ΓΟΚ 85 (μέσω των παραπάνω εγγράφων) κακώς δίνονταν ερμηνεία από τη ΔΟΚΚ, ότι η απόσταση του 1. μ. ήταν υποχρεωτική.

Στην ουσία δεν ήταν και οι πισίνες μπορούσαν να κολλάνε στο όριο του οικοπέδου.

30/6/2019

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Ερώτηση :

Σε έρκερ μπορώ να βγάλω αρχιτεκτονική προεξοχή και να στεγάσω το παράθυρο? και αν όχι , από πού προκύπτει η απαγόρευση?

Απάντηση :

άρθρο 16.5 παρ. ε

ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.

20/6/2019

Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος

Αρ.Πρωτ.: 143 46 , Σχετ.: 35260/16 - 25/5/2017

Σχετ. :α) Το υπ΄αριθμ. 434/2-3-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης
β) Το υπ΄αριθμ. 230/2-2-2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης
γ) Το υπ΄αριθμ. 1484/29-6-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

δ) Το υπ΄αριθμ. Οικ.1233/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ρεθύμνης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4067/1 2, όπως ισχύει, άδεια δόμησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή γίνονται εργασίες (προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, τροποποιείται δε και το διάγραμμα δόμησης ως προς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες διαμερισμάτωσης ορόφου δεν εντάσσονται στις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων της παρ. 2ιθ του άρθρου 4 του ν.40 67/12, για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και αφορούν εργασίες σε μια οριζόντια ιδιοκτησία.

15/6/2019

Χρήσιμες οδηγίες για περίφραξη και περιτοίχιση της ιδιοκτησίας σας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν.Ο.Κ.

Πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε την περίφραξη του ακινήτου μας. Πριν όμως προβούμε σε κάποια ενέργεια καλό είναι να γνωρίζουμε μερικά βασικά πράγματα.

1.Κάνουμε περίφραξη στα:

Α) Άρτια οικόπεδα εντός σχεδίου

Β) Άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου

Γ) Μη ρυμοτομούμενα τμήματα των μη άρτιων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εντός σχεδίου.

Δ) Στα μη άρτια γήπεδα εκτός σχεδίου, επιτρέπεται να γίνει περίφραξη μόνο με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα. 

2. Είναι υποχρεωτική η περίφραξη του οικοπέδου; 

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις είναι υποχρεωτική η περίφραξη οικοπέδων σε κεντρικά σημεία των πόλεων, αλλά όχι στα απομακρυσμένα.

Επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του οικοπέδου, ακόμα κι αν η ζημιά προέρχεται από τρίτους, ανάλογα με το Δήμο, επιβάλλονται κάποια πρόστιμα.

Εκτός από την περίφραξη ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε περιοδική αποψίλωση των χόρτων και καθαριότητα του χώρου, ανάλογα με τον κανονισμό που ισχύει και αφορά την καθαριότητα του οικείου Δήμου.

3. Σε ποιο σημείο περιφράζουμε; 

Η περίφραξη τοποθετείται είτε κατά μήκος των ορίων του οικοπέδου ή στο πρόσωπο με δρόμο, εντός του οικοπέδου. Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, μπορεί να κατασκευαστεί περίφραξη εκατέρωθεν του κοινού ορίου, εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών.

4. Με ποιο τρόπο περιτοιχίζουμε ένα ακίνητο; 

Η περιτοίχιση με άδεια δόμησης, επιτρέπεται καταρχήν σε άρτια γήπεδα και το ύψος του περιφράγματος, που συμπεριλαμβάνει το τοιχίο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 1,5 μέτρο και τα κάγκελα ή το πλέγμα ή την ξύλινη κατασκευή, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία μέτρα (3) μ. συνολικά.

Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος, μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος των 3 μέτρων, μόνο για λόγους ασφαλείας (π.χ. Βιομηχανίες, Δικαστικές Φυλακές, κλπ) ή τα γήπεδα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα και τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.
Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.

Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 m, εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.

Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου.

10/6/2019

Τοποθέτηση του κτιρίου άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών.

Ερώτηση : 

Η τοποθέτηση του κτιρίου στα παραπάνω αγροτεμάχια πρέπει να γίνεται εντός της ζώνης των 200μ./ του τμήματος της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα; Μήπως αυτή η διάταξη “συμπαρασύρει” όλο το αγροτεμάχιο και μπορεί το κτίριο να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα σ' αυτό; Τα ποσοστά κάλυψης και δόμησης θα υπολογιστούν επί του άρτιου τμήματος του αγροτεμαχίου που εμπίπτει στη παραπάνω ζώνη ή επί του συνόλου του αγροτεμαχίου;

Απάντηση :

Δεδομένου ότι τα θέματα που θίγετε δεν αναφέρονται ειδικά σε ερμηνευτική οδηγία, κατά την άποψή μας όμως προκύπτουν έμμεσα πλην σαφώς από τον Ν.4280/2014, άρθρο 28 παρ. 37.α. α) και β), που δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συντελεστή κάλυψης του συνολικού εμβαδού του ενιαίου ακινήτου και τοποθέτησης του κτίσματος και εκτός των ορίων του αρτίου τμήματος, ειδικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπό προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια του αρτίου τμήματος της ιδιοκτησίας (το τμήμα της που πράγματι εμπίπτει εντός της προσδιοριζόμενης ζώνης μπορεί να είναι πολύ μικρό) και σε καμία περίπτωση δεν συμπαρασύρεται όλο το γήπεδο ούτε για τα μεγέθη δόμησης-εκμετάλλευσης.

30/5/2019

Μπορούν να εξέχουν από το ιδεατό στερεό οι αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα έρκερ?

Ερώτηση : 
Μπορούν να εξέχουν από το ιδεατό στερεό οι αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα έρκερ?
Εφόσον μπορούν να εξέχουν της ΟΓ αλλά έρχεται σε σύγκρουση στο άρθρο 15 &amp; 5, όπου αναφέρεται ότι :
"Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται….
Απάντηση :
άρθρο 15 παρ.1 :
Στις όψεις επί του κελύφους
του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία.

20/5/2019

Oι αρχιτεκτονικές προεξοχές που έχουμε σε όψη επί της ΟΓ σε κτίριο που τοποθετείται επί της ΟΓ και η ΟΓ=ΡΓ έχουν διάσταση 1/4 Δ?
Ερώτηση :

Oι αρχιτεκτονικές προεξοχές που έχουμε σε όψη επί της ΟΓ σε κτίριο που τοποθετείται επί της ΟΓ και η ΟΓ=ΡΓ έχουν διάσταση 1/4 Δ? και αν ναι γιατί όχι 1/4 δ?

Απάντηση :

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μ.

15/5/2019

Η αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στις Περιφέρειες

Με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από 17-8-2018 (αρ. πρωτ: 5776), ο καθαρισμός η αστυνόμευση και η απαλλοτρίωση χώρων παρά τα ρέματα, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.
H ανακοίνωση αναλυτικά:
Γνωστοποιείται πως σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (19-7-2018), ο καθαρισμός, η αστυνόμευση και η απαλλοτρίωση χώρων παρά τα ρέματα, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών.
Σύμφωνα με το Άρθρο 224 του Ν.4555/2018 η αρμοδιότητα καθαρισμού ρεμάτων ανήκει πλέον στην οικεία Περιφέρεια, επομένως απαιτούνται εκτεταμένες δράσεις διατήρησης των υδατορεμάτων (μικρότερων και μεγαλυτέρων) σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

10/5/2019

Οικοδόμηση άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών.
Σύμφωνα με το Άρθρο 51, Ν.4178/13 & την σχετική εγκύκλιο ( αρ.πρωτ.472/3.02.14): “Στις περιπτώσεις που ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης – γης υψηλής παραγωγικότητας έχει επέλθει με την έγκριση ΓΠΣ ή ΖΟΕ, τα άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών, μπορούν να οικοδομηθούν με τις προγενέστερες των ΓΠΣ – ΖΟΕ πολεοδομικές διατάξεις. 

Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός της ανωτέρω ζώνης και εν μέρει εκτός αυτής, τότε στην περίπτωση που το εντός της ζώνης τμήμα δεν έχει την απαιτούμενη αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων περί τεμνόμενων οικοπέδων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (181 δ’) όπως ισχύει.” 

 

5/6/2019

Αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου σε εκτός σχεδίου
Ερώτηση : 

Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου περιοχή στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια.
Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση?

Απάντηση :

άρθρο 17 παρ. 6 γ του Ν.Ο.Κ .
Οι πισίνες επιτρέπονται στα όρια του οικοπέδου.

παρ6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται
(...)
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Εγγρ-13188/4-5-04 (ΔΟΚΚ) 
Κολυμβητικές δεξαμενές (στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου,
αποστάσεις πισίνας από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου)

α) Το με αρ. πρωτ. ΔΟΚΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ 13188/23-3-04 ερώτημα του κ. Ζ.Α.
Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι στο Αρθ-17 του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν καθορίζονται περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση ασκεπούς κολυμβητικής δεξαμενής στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.
Όσον αφορά στις αποστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών από τα όρια οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου, σας επισημαίνουμε ότι ελλείψει ειδικής αναφοράς για τις κατασκευές αυτές στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, λαμβάνονται υπ' όψιν οι αποστάσεις του Αρθ-26 του προαναφερόμενου κανονισμού που αφορούν στην κατασκευή στεγανών δεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων ή λυμάτων (βόθρων). 

2. Εγγρ-86431/15-11-00 (ΔΟΚΚ) 

Ασκεπείς πισίνες, υδατοδεξαμενές στους ακάλυπτους
(Κολυμβητικές δεξαμενές στον ακάλυπτο)

ΣΧΕΤ.: Η από 20-10-00 αίτησή σας
Σε απάντηση της πιο πάνω σχετικής αίτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το Αρθ-17 παρ.2α και παρ.2ε του ΓΟΚ/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου οι ασκεπείς πισίνες και οι δεξαμενές νερού ύψους μέχρι 1,00 μ. από την πέριξ οριστική στάθμη του εδάφους.
2. Εφόσον κατασκευαστεί υδατοδεξαμενή θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Αρθ-26 παρ.5.5 του "κτιριοδομικού κανονισμού" ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι η πολεοδομική υπηρεσία (Αρθ-27 παρ.1 του ΓΟΚ/85 και Αρθ-2 του ΠΔ/8-7-93 "περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών" ΦΕΚ-795/Δ/13-7-93 ).

3. κτιριοδομικός άρθρο 26 παρ. 3.16

Όπου δεν είναι δυνατή η αποχέτευση προς υπόνομο ή όπου ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων απαιτεί επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής). Οι στεγανοί βόθροι ή άλλες κατάλληλες για την καθίζηση των λυμάτων διατάξεις πρέπει:

- Να έχουν επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.
- Να έχουν στεγανά τοιχώματα, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων προς το χώμα και εισροές υπογείων ή ομβρίων υδάτων.
- Να έχουν στόμια καθαρισμού και επίσκεψης αεροστεγανά.
- Να αερίζονται.
- Να απέχουν τουλάχιστο 15 μέτρα από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1,00 μ. από όλα τα όρια του οικοπέδου και τα θεμέλια κτιρίου. 

4. Εγγρ-26025/4012/88 (ΥΠΕΧΩΔΕ) 

Πισίνες σε απόσταση 1,00 μέτρου από το όριο (Υδατοδεξαμενές - όρια οικοπέδου)
Σε απάντηση της από 17-3-88 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν περιοριστικές διατάξεις για την κατασκευή πισίνας στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, που προβλέπει από το άρθ-17 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85).

(Για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της στεγανότητας της πισίνας εφαρμόζεται κατ' αναλογία η παρ. 5δ του άρθ-99 του ΓΟΚ/73, που έχει παραμείνει σε ισχύ, για την τήρηση της απόστασης του 1,00 μ. από τα όρια του οικοπέδου, χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης αυτής από κτίριο που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες στεγανότητας της πισίνας προς την πλευρά του κτιρίου.)

Το άρθρο 99 ΓΟΚ 73 Καταργήθηκε στις 18/8/1990 οπότε το εντός παρενθέσεως είχε παύσει να ισχύει. Επομένως και κατά ΓΟΚ 85 (μέσω των παραπάνω εγγράφων) κακώς δίνονταν ερμηνεία από τη ΔΟΚΚ, ότι η απόσταση του 1. μ. ήταν υποχρεωτική.
Στην ουσία δεν ήταν και οι πισίνες μπορούσαν να κολλάνε στο όριο του οικοπέδου.

2/6/2019

Οικοδόμηση άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 51, Ν.4178/13 & την σχετική εγκύκλιο ( αρ.πρωτ.472/3.02.14): “Στις περιπτώσεις που ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης – γης υψηλής παραγωγικότητας έχει επέλθει με την έγκριση ΓΠΣ ή ΖΟΕ, τα άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών, μπορούν να οικοδομηθούν με τις προγενέστερες των ΓΠΣ – ΖΟΕ πολεοδομικές διατάξεις. 

Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός της ανωτέρω ζώνης και εν μέρει εκτός αυτής, τότε στην περίπτωση που το εντός της ζώνης τμήμα δεν έχει την απαιτούμενη αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή, κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων περί τεμνόμενων οικοπέδων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (181 δ’) όπως ισχύει.” 

1/6/2019

Τελικά η εννιάμετρος είναι υποχρεωτική

Άρθρο 14 παράγραφοι 1δ,ε,στ.
δ) Όταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμητο ή έχει κτίσμα που έχει κατασκευαστεί πριν την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το πλάγιο κοινό όριο απόσταση δ.( προφανώς εννοεί το πλάγιο όριο)
ε) Όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλεπόταν λόγω πρώην συστημάτων δόμησης η τοποθέτηση του κτιρίου σε επαφή με πλάγιο κοινό όριο, το κτίσμα μπορεί να τοποθετείται σε επαφή με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτητα θέσης και χρόνου κατασκευής του κτίσματος του όμορου οικοπέδου.
στ) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9,00 μ. και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.( αυτό είναι δυνητικό δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί θα αναφερόταν αν ήταν υποχρεωτικό στο άρθρο 12 όπου αντίθετα αναφέρεται :
δ) Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή, με ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, έχει διαστάσεις τουλάχιστον δ ή Δ και πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τελικά η εννιάμετρος δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική.

2. Oι αρχιτεκτονικές προεξοχές που έχουμε σε όψη επί της ΟΓ σε κτίριο που τοποθετείται επί της ΟΓ και η ΟΓ=ΡΓ έχουν διάσταση 1/4 Δ?

Ερώτηση :

Oι αρχιτεκτονικές προεξοχές που έχουμε σε όψη επί της ΟΓ σε κτίριο που τοποθετείται επί της ΟΓ και η ΟΓ=ΡΓ έχουν διάσταση 1/4 Δ? και αν ναι γιατί όχι 1/4 δ?

Απάντηση :

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάτουλάχιστον 3 μ.

30/5/2019

Για τον υπολογισμό του συντελεστή όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, ποιο συντελεστή δόμησης θα χρησιμοποιήσω ?

Ερώτηση :

Για τον υπολογισμό του συντελεστή όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, ποιο συντελεστή δόμησης θα χρησιμοποιήσω ?

Απάντηση :

Άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος

Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2 .

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02. Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,02.

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 400 m2.

Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000) x 0,01

Και Σ.Δ.= Επιφάνεια οικοδομής/ Επιφάνεια οικοπέδου.

25/5/2019

Ποιος είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?
Ερώτηση : 

Ποιος είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?

Απάντηση :

Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270 Δ') : Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών
'Άρθρο 4 - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παρ. 5δ :
5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:
δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0.9 και ο συντελεστής της κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 3.3.
Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 88217/3752/1987 απόφασης (ΦΕΚ 78/Δ/1987), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1991), με την εγκύκλιο Γ4Δ/86819/16999/124/1985 (ΦΕΚ 710/Δ/1985) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος .

23/5/2019

Παράνομη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση ακινήτου εκτός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, χωρίς την τήρηση της υποχρεωτικής απόστασης από την οικοδομική γραμμή ( Σ.τ.Ε 4439/2014 )
Οι διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλεται η ανέγερση οικοδομής σε απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων από την οικοδομική γραμμή προκειμένου για τα οικόπεδα με εμβαδόν 500 τ.μ. και άνω των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου, αποτελούν ειδικές διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί για την προστασία αυτών των παλαιών οικισμών και διασφαλίζουν καλύτερους όρους διαβίωσης.
Συνεπώς, οι ειδικές αυτές διατάξεις δεν καταργήθηκαν με το ν. 1577/1985 αλλά συνισχύουν, κατά τα λοιπά, ως προς τα οριζόμενα για την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου. 
Οι ημιϋπαίθριοι χώροι δεν εμπίπτουν στα επιτρεπόμενα στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο προστεγάσματα ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, ούτε και στις κατασκευές που επιτρέπεται να ανεγερθούν στους ακάλυπτους χώρους και, επομένως, το βάθος τους δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της απόστασης του κτιρίου από την οικοδομική γραμμή.

22/5/2019

Δημιουργία φυτεμένου δώματος- Εγκύκλιος αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.6.2018 της Γ. Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ
Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.2α του Ν. 4067/2012 (79 Α’)

Σχετ.:
(α) Το υπ’ αριθμ. 2986/19.1.2017 έγγραφο ΔΑΟΚΑ

(β) Το άρθρο 19 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (79 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με αφορμή το (α) σχετικό έγγραφο και προφορικά ερωτήματα υπηρεσιών και φορέων που αφορούν στη δυνατότητα εφαρμογής της (β) σχετικής διάταξης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο άρθρο 19, το οποίο αναφέρεται σε κατασκευές πάνω από το κτίριο, και ειδικότερα στην παρ. 2α ορίζεται ότι πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.
Επίσης στην παρ. 6 ιστ του άρθρου 11, ορίζεται ότι στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται οι κατασκευές των άρθρων 16, 17 και 19 του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
Στην παρ. 33 του άρθρου 2 του Ν.1577/85, η οποία εξακολουθεί να ισχύει μετά την έκδοση του Ν.4067/2012 καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ορίζεται ότι «Υπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων του.»
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπαίθριοι χώροι δεν αποτελούν δώματα του κτιρίου, καθώς δώμα είναι η οροφή της τελικής του στάθμης, στην οποία και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ΝΟΚ (κατασκευές πάνω από το κτίριο).
Συνεπώς για την εφαρμογή της διάταξης του θέματος, ήτοι για τη δημιουργία χώρου κύριας χρήσης έως 35 τ.μ. και ύψους 3,40μ., ο οποίος κατασκευάζεται καθ' υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, στο ποσοστό του 80% επί της συνολικής επιφάνειας δώματος, δεν υπολογίζονται τυχόν φυτεμένες επιφάνειες υπαίθριων χώρων των υποκείμενων ορόφων.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 18 του Ν.4067/212, όπου σύμφωνα με τη παρ. 1 αυτού είναι δυνατή η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ', ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, καθώς και η υπ' αριθμ. 911/9-1-2012 Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/2012), προσαρμοσμένη στις νέες διατάξεις του ν.4495/2017 (167 Α'), δηλαδή είναι δυνατή η κατασκευή φυτεμένης επιφάνειας σε τρεις διακριτές περιπτώσεις: στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους.
Συμπερασματικά, το άρθρο 18 είναι γενικής εφαρμογής και ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των φυτεμένων επιφανειών του κτιρίου, ενώ για την κατ' εξαίρεση του σ.δ. κατασκευή χώρου κύριας χρήσης πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου λαμβάνεται ως ποσοστό φυτεμένης επιφάνειας μόνο η επιφάνεια του δώματος.

21/5/2019

Απόσταση πισίνας από όριο σε εκτός σχεδίου.

Ερώτηση :

Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια .
Σήμερα σε προέλεγχο μια άλλη υπάλληλο μου ζήτησε το 1 μέτρο απόσταση .

Απάντηση :

άρθρο 17 παρ. 6 γ του ΝΟΚ
6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους(υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.

19/5/2019

Δεδομένου ότι πλέον το αγροτεμάχιο έχει χάσει την αρτιότητα του, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο νομίμως υφιστάμενο κτίσμα;

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 14ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Σε αγροτεμάχιο Ε=3.000τμ εντός ζώνης, εκτός ορίων οικισμού, έχει νομίμως ανεγερθεί κτίσμα με Ο.Α. του 2001 (αρτιότητα αγρ/χιων 2.000τμ).

Το 2011 η περιοχή που βρίσκεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο εντάχθηκε στο Ν.3937/2011”Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”, σύμφωνα με τον οποίο δεν ισχύουν οι προηγούμενες κατά παρέκκλιση αρτιότητες του Π.Δ. 29.5.1985 και πλέον η αρτιότητα ορίζεται σε 10.000τμ κατά κανόνα και 4.000τμ κατά παρέκκλιση.

α) Δεδομένου ότι πλέον το αγροτεμάχιο έχει χάσει την αρτιότητα του, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο νομίμως υφιστάμενο κτίσμα;

β) Μπορεί να νομιμοποιηθεί κτίσμα (αποθήκη) που έχει ανεγερθεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο πριν την εφαρμογή του Ν.3937/2014;

Απάντηση : 

Σύμφωνα με τον Ν 3937/2011-Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις-, άρθρο 9 παρ. 2 α, «Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ….. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ ……». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 β του ίδιου άρθρου « Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για … την κατασκευή … μικρών γεωργικών αποθηκών …» 

Εφόσον λοιπόν το γήπεδο για το οποίο ρωτάτε εμπίπτει αποδεδειγμένα στην αναφερόμενη περιοχή, τότε:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΝΟΚ, όπως ισχύει σήμερα, «2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επέρχονται αλλαγές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται άδεια δόμησης.».

Επομένως, αν για την αλλαγή χρήσης δεν απαιτούνται νέες κατασκευές και η νέα χρήση είναι επιτρεπόμενη, τότε το νομίμως υφιστάμενο κτίριο μπορεί να μεταβάλλει την χρήση του. 

Δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει το ίδιο όταν η αλλαγή χρήσης απαιτεί άδεια δόμησης (νέες μελέτες και κατασκευές), η οποία δεν προβλέπεται να μπορεί να χορηγηθεί σε ακίνητο που σήμερα δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο από καμία διάταξη νόμου.

β) Δεδομένου ότι το εμβαδό γηπέδου παραμένει ως έχει .

2. Ο κύριος εδαφικής έκτασης, κείμενης εκτός σχεδίου πόλεως δεν χάνει λόγω παραίτησης την κυριότητά του επί των εδαφικών λωρίδων που συνιστούν τις ιδιωτικές οδούς
Ο κύριος εδαφικής έκτασης, κείμενης εκτός σχεδίου πόλεως, ο οποίος τη διαιρεί  σε μερικότερα αυτοτελή οικόπεδα, τα οποία πωλεί σε τρίτους, αφήνει δε μεταξύ των οικοπέδων ιδιωτικές οδούς για την εξυπηρέτηση των αγοραστών και όχι  για κοινή χρήση δεν θεωρείται ότι χάνει λόγω παραίτησης την κυριότητά του επί των εδαφικών λωρίδων που συνιστούν τις ιδιωτικές οδούς εκτός εάν έχει περιληφθεί δήλωση παραιτήσεώς του στα οικεία μεταβιβαστικά συμβόλαια  και αυτά έχουν μεταγραφεί.
(Δικογραφία 2002/126)- Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας- 76/2002

14/5/2019

Αρτιότητα/οικοδομησιμότητα αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου
Ερώτηση : 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ24.05.1985(ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985) (εκτός σχεδίου δόμηση) “τυφλό” αγροτεμάχιο διανομής (προ του 2003) εμβαδού >4000τμ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;
β) Αν η απάντηση στο (α) είναι θετική και συνενώσουμε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο διανομής με ένα γειτονικό του, το οποίο δεν είναι άρτιο, δημιουργείται ένα γήπεδο για το οποίο έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν3212/2003 (ΦΕΚ308Α/31.12.2003), σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η εξυπηρέτηση του από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους (αρθ. 10, παρ.1α). Αν δεν υφίστανται αγροτικός δρόμος εξυπηρέτησης, το συνενωμένο αγροτεμάχιο χάνει την αρτιότητα του ή όχι;

Απάντηση :

Πράγματι, για το δημιουργημένο πριν τις 31.12.2003 (Ν. 3212/2003) γήπεδο εμβ. > 4000 τ.μ. δεν απαιτείται η ύπαρξη προσώπου 25 μ. κτλ (άρθρο 1 παρ. α του Π.Δ. /24.05.1985 για την δόμηση εκτός σχεδίου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τον Ν. 3212/2003, καθώς και Εγκ. 5/2004).

Εφόσον λοιπόν σε ένα τέτοιο ήδη άρτιο γήπεδο προστεθεί και ένα μη άρτιο, τότε αυτό παραμένει άρτιο, δεδομένου ότι απλά βελτιώνεται η αρτιότητά που ήδη έχει, δεν μπορεί όμως, κατά την γνώμη μας, να πάρει επιπλέον τ. μ. κάλυψης, ΣΔ κτλ από το εμβαδόν του μη αρτίου γηπέδου στο οποίο επιτρεπόταν μηδενική κάλυψη και δόμηση.

Οι προϋποθέσεις του Ν. 3212/2003 αναφέρονται σε γήπεδα που για πρώτη φορά δημιουργούνται μετά την ισχύ του (31.12.2003). (δες ανάλογη ερμηνεία άρθρου 6 παρ. 2β ΓΟΚ/1985 σε έγγραφο ΔΤΕ/β/42896/1117/09).

14/5/2019

Η οροφή του υπογείου από την οριστική στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 μ. (σύμφωνα με το άρθρο 2 & 11 του ΝΟΚ, που έχουν εφαρμογή στις εκτός σχεδίου περιοχές) ή το 0,80 μ

Ερώτηση : 

Η οροφή του υπογείου από την οριστ. στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,20 μ. (σύμφωνα με το άρθρο 2 & 11 του ΝΟΚ, που έχουν εφαρμογή στις εκτός σχεδίου περιοχές) ή το 0,80 μ. (σύμφωνα με το Π.Δ. 24/31-5-85 της εκτός σχεδίου δόμησης);

Απάντηση :

Υπερισχύει το Π.Δ. 24/31-5-1985, κατά τη σχετική Εγκύκλιο – Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) και επομένως η οροφή του υπογείου από την οριστική στάθμη του εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,80 μ.

12/5/2019

Δόμηση σε έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε περιοχή natura
Ερώτηση : 

Έχω μια έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε περιοχή natura και αντιμετωπίζω κάποιο μπέρδεμα όσον αφορά τα μέτρα δόμησης. 
Πώς μπορώ να εξακριβώσω τι κτίζεται;

Απάντηση :

Για ανέγερση κτηρίου κατοικίας σε γήπεδο 4 στρεμμάτων η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 τ.μ.
Υπάρχει περίπτωση λόγω σχήματος του γηπέδου σας και τηρουμένων των πλαγίων αποστάσεων να προκύπτει μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη λιγότερη π.χ. 90 τ.μ. , οπότε αθροιστικά μαζί με τον όροφο να υπάρχει μέγιστη δυνατότητα δόμησης π.χ. 180 τ.μ. < 200 τ.μ.
Για να σιγουρευτείτε μπορείτε να αναθέσετε σε ένα μηχανικό να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας και να σας βεβαιώσει την επιτρεπόμενη δόμηση.

10/5/2019

Επανυπολογισμός δόμησης σε περίπτωση φωταγωγών

Ερώτηση :

Σε υπάρχον κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο και Α όροφο θέλω να κάνω προσθήκη Β + Γ ορόφου.
Το κτίριο κατασκευάστηκε με άδεια του 1987 και έχει δύο φωταγωγούς έναν που φωτίζει το κλιμακοστάσιο διαστάσεων 1.60 x 2.80 και έναν που φωτίζει και αερίζει το λουτρό διαστάσεων 1.20 x 1.20.
Ο τότε μηχανικός είχε μετρήσει κανονικά στο Σ.Δ. και τους 2 φωταγωγούς .
Τώρα εγώ στην προσθήκη που θα ακολουθήσω το περίγραμμά τους θα τους μετρήσω στο Σ.Δ. ή ισχύει η ότι επειδή έχω διάσταση μεγαλύτερη του 1.20 δεν προσμετρώνται?

Απάντηση :

Και βέβαια δε θα προσμετρηθούν στη δόμηση.
Μάλιστα στο Διάγραμμα Κάλυψης καλό να υπολογιστεί ξανά η παλιά δόμηση αφαιρώντας όμως τώρα τους φωταγωγούς (ας υπάρχει και μία σχετική υποσημείωση ώστε οι υπάλληλοι να μην μπερδευτούν) για να ''αυξηθεί'' και το υπόλοιπο δόμησης.

30/4/2019

Πως γίνεται η διάκριση μιας ακάλυπτης εσοχής του κτιρίου που θα έχει παράθυρο ως προς τις ελάχιστες διαστάσεις που πρέπει να πληροί.
Ερώτηση : 

Πως γίνεται η διάκριση μιας ακάλυπτης εσοχής του κτιρίου που θα έχει παράθυρο ως προς τις ελάχιστες διαστάσεις που πρέπει να πληροί.

Απάντηση :

1. N.O.K., άρθρο 11.6 παρ. η

Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται:

Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 m2 για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αίθριων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για το δροσισμό του κτιρίου.
Ως διαμπερές άνοιγμα νοείται το άνοιγμα που διαπερνά το κέλυφος του κτιρίου όπως αυτό ορίζεται από τα εξωτερικά φέροντα στοιχεία του, τα εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού και τη στέγη.

[Διευκρίνιση παρ. 6η & 6κθ] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου των κατακορύφων αγωγών εμβαδού τουλάχιστον 0,50τ.μ, εξυπηρέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου όλων των διαμπερών ανοιγμάτων, ανεξαρτήτως διαστάσεων μορφής και επιφάνειας, καθέτων, οριζοντίων ή με τεθλασμένες ή με καμπύλες διαδρομές. 

Όταν λειτουργικοί χώροι του κτιρίου κύριας ή βοηθητικής χρήσης (διάδρομοι κυκλοφορίας, κλιμακοστάσια, καθιστικά κ.ά.) ταυτίζονται με το διαμπερές άνοιγμα ή τμήμα αυτού τότε η επιφάνεια αυτή προσμετράται στο Σ.Δ. 

Από τα διαμπερή ανοίγματα δεν αποκτούν προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού οι χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν πρόκειται για εσωτερικό αίθριο. Τα διαμπερή ανοίγματα δεν κλείνουν με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Σύμφωνα με τον κτιριοδομικό

άρθρο 4.α Οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου οι οποίοι δεν προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων οποιασδήποτε χρήσης. 

β. Χώροι του οικοπέδου που για οποιοδήποτε λόγο προσμετρώνται στην κάλυψη που πραγματοποιείται καθώς και υπαίθριοι χώροι του κτιρίου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για φωτισμό και αερισμό χώρων κύριας χρήσης εφόσον εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10u κάθετα προς το άνοιγμα και 2,50 μέτρα παράλληλα προς το άνοιγμα.

Για φωτισμό και αερισμό χώρων βοηθητικής χρήσης αρκεί να εξασφαλίζονται διαστάσεις α = 3,00 + 0,10u κάθετα προς το άνοιγμα και 1,20 μέτρα παράλληλα προς αυτό, άλλως αν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι διαστάσεις, επιβάλλεται η εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού και αερισμού.

27/4/2019

Μπορώ να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου γήπεδο στέγαστρο εκτός δόμησης και κάλυψης με πλάτος Δ/4?

Ερώτηση : 

1) Μπορώ να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου γήπεδο στέγαστρο εκτός δόμησης και κάλυψης με πλάτος Δ/4= ?

Απάντηση :

Τα στέγαστρα μπορούν να αναπτύσσονται ελεύθερα μέσα στο γεωτεμάχιο, και ισχύει ο περιορισμός Δ/4 ( όπου Δ το γενικά ή ειδικά ισχύον ).

25/4/2019

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?

Ερώτηση : 

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?


Απάντηση :
3.2. Οι πέργκολες, τα προστεγάσματα και τα σκέπαστρα ως και οι Κλειστοί εξώστες (έρκερ) δεν προσμετρώνται στην δόμηση
( Βλέπε παρ. ιστ του αρθρου11.6. )
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 & 5 του Ν.Ο.Κ.

 

20/4/2019

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?

Ερώτηση : 

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?

Απάντηση :
3.2. Οι πέργκολες, τα προστεγάσματα και τα σκέπαστρα ως και οι Κλειστοί εξώστες (έρκερ) δεν προσμετρώνται στην δόμηση
( Βλέπε παρ. ιστ του αρθρου11.6. )
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 & 5 του Ν.Ο.Κ.

19/4/2019

Μέσα στην πρασιά, άρα εκτός Ο.Γ., επιτρέπεται έρκερ?
Ερώτηση : 

Μέσα στην πρασιά, άρα εκτός Ο.Γ., επιτρέπεται έρκερ?

Απάντηση :

(Δεν ισχύει για τα ΕΚΤ)
Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 m και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5 m από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3 m και όταν βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 m.
[ Για Διευκρινίσεις….] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

15/4/2019

Ο κύριος εδαφικής έκτασης, κείμενης εκτός σχεδίου πόλεως δεν χάνει λόγω παραίτησης την κυριότητά του επί των εδαφικών λωρίδων που συνιστούν τις ιδιωτικές οδούς
Ο κύριος εδαφικής έκτασης, κείμενης εκτός σχεδίου πόλεως, ο οποίος τη διαιρεί σε μερικότερα αυτοτελή οικόπεδα, τα οποία πωλεί σε τρίτους, αφήνει δε μεταξύ των οικοπέδων ιδιωτικές οδούς για την εξυπηρέτηση των αγοραστών και όχι για  κοινή χρήση δεν θεωρείται ότι χάνει λόγω παραίτησης την κυριότητά του επί των εδαφικών λωρίδων που συνιστούν τις ιδιωτικές οδούς εκτός εάν έχει περιληφθεί
δήλωση παραιτήσεώς του στα οικεία μεταβιβαστικά συμβόλαια και αυτά έχουν μεταγραφεί.
(Δικογραφία 2002/126)- Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας- 76/2002

12/4/2019

Πατάρι σε οικισμό <2000 κατοίκων
Ερώτηση : 

Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν σε οικισμό σε υποκείμενη κάτοψη 40μ2 μπορώ να κατασκευάσω πατάρι 20μ2.

Απάντηση :

Δεδομένου ότι το άρθρο 2 παρ.28 του Ν.Ο.Κ. εφαρμόζεται και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο όπως σαφώς ορίζεται από το άρθρο 1 αυτού, το κατασκευαζόμενο πατάρι πρέπει να τηρεί όλες τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. και επομένως μπορείς να κατασκευάσεις πατάρι <=70% Χ40 μ2 <= 28 μ2. 

11/4/2019

Μπορώ να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου γήπεδο στέγαστρο εκτός δόμησης και κάλυψης με πλάτος Δ/4?
Ερώτηση : 
1) Μπορώ να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου γήπεδο στέγαστρο εκτός δόμησης και κάλυψης με πλάτος Δ/4= ?
Απάντηση :
Τα στέγαστρα μπορούν να αναπτύσσονται ελεύθερα μέσα στο γεωτεμάχιο, και ισχύει ο περιορισμός Δ/4 ( όπου Δ το γενικά ή ειδικά ισχύον ).


10/4/2019

Τοποθέτηση του κτιρίου άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων των ακινήτων που εμπίπτουν σε ζώνη 200μ από τον άξονα εθνικών και επαρχιακών οδών

Ερώτηση :

Η τοποθέτηση του κτιρίου στα παραπάνω αγροτεμάχια πρέπει να γίνεται εντός της ζώνης των 200μ./ του τμήματος της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα; Μήπως αυτή η διάταξη “συμπαρασύρει” όλο το αγροτεμάχιο και μπορεί το κτίριο να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα σ' αυτό; Τα ποσοστά κάλυψης και δόμησης θα υπολογιστούν επί του άρτιου τμήματος του αγροτεμαχίου που εμπίπτει στη παραπάνω ζώνη ή επί του συνόλου του αγροτεμαχίου;

Απάντηση :

Δεδομένου ότι τα θέματα που θίγετε δεν αναφέρονται ειδικά σε ερμηνευτική οδηγία, κατά την άποψή μας όμως προκύπτουν έμμεσα πλην σαφώς από τον Ν.4280/2014, άρθρο 28 παρ. 37.α. α) και β), που δίνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συντελεστή κάλυψης του συνολικού εμβαδού του ενιαίου ακινήτου και τοποθέτησης του κτίσματος και εκτός των ορίων του αρτίου τμήματος, ειδικά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπό προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι η τοποθέτηση του κτιρίου θα πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια του αρτίου τμήματος της ιδιοκτησίας (το τμήμα της που πράγματι εμπίπτει εντός της προσδιοριζόμενης ζώνης μπορεί να είναι πολύ μικρό) και σε καμία περίπτωση δεν συμπαρασύρεται όλο το γήπεδο ούτε για τα μεγέθη δόμησης-εκμετάλλευσης.

 

1/4/2019

Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος

Αρ.Πρωτ.: 143 46 , Σχετ.: 35260/16 - 25/5/2017
Σχετ. :α) Το υπ΄αριθμ. 434/2-3-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης
β) Το υπ΄αριθμ. 230/2-2-2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης
γ) Το υπ΄αριθμ. 1484/29-6-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
δ) Το υπ΄αριθμ. Οικ.1233/30-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ρεθύμνης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4067/1 2, όπως ισχύει, άδεια δόμησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή γίνονται εργασίες (προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων), που δεν εμπίπτουν στις παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου, τροποποιείται δε και το διάγραμμα δόμησης ως προς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργασίες διαμερισμάτωσης ορόφου δεν εντάσσονται στις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων της παρ. 2ιθ του άρθρου 4 του ν.40 67/12, για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και αφορούν εργασίες σε μια οριζόντια ιδιοκτησία.
Τέλος διευκρινίζεται ότι το άρθρο 5 του ν.4067/12 «Χρήση κτιρίων» αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην απαίτηση ή μη έκδοσης άδειας δόμησης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τυχόν επιπρόσθετες εργασίες δόμησης που προκύπτουν στα υφιστάμενα κτίρια.

08/03/2019

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?

Ερώτηση : 

Aν στην πρόσοψη του κτιρίου έχω εξώστες ανά όροφο και στον τελευταίο διαμορφώσω έρκερ, τότε το έρκερ μετράει στη δόμηση?

Απάντηση :
3.2. Οι πέργκολες, τα προστεγάσματα και τα σκέπαστρα ως και οι Κλειστοί εξώστες (έρκερ) δεν προσμετρώνται στην δόμηση
( Βλέπε παρ. ιστ του αρθρου11.6. )
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 & 5 του Ν.Ο.Κ.

25/2/2019

Μέσα στην πρασιά, άρα εκτός Ο.Γ., επιτρέπεται έρκερ?
Ερώτηση : 

Μέσα στην πρασιά, άρα εκτός Ο.Γ., επιτρέπεται έρκερ?

Απάντηση :

(Δεν ισχύει για τα ΕΚΤ)
Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες (έρκερ) επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 m και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5 m από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3 m και όταν βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 m.
[ Για Διευκρινίσεις….] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

20/2/2019

Εμφάνιση μούχλας και Εμφάνιση μούχλας και μαύρων στιγμάτων στο ταβάνι του μπάνιου - κουζίνας

Η εμφάνιση μούχλας σε χώρους με μεγάλη υγρασία που δεν αερίζονται καλά, όπως η κουζίνα και το μπάνιο είναι σύνηθες φαινόμενο.

Για την αντιμετώπιση του κάνουμε τα εξής:

1. Καθαρίζουμε καλά την περιοχή για την εξόντωση των μυκήτων και των μικροοργανισμών, ψεκάζουμε με αντιμουχλικό σπρέι και ξεπλένουμε καλά.
2. Σταθεροποιούμε την επιφάνεια με αστάρι για βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.
3. Ξαναβάφουμε την επιφάνεια με αντιμουχλικό ακρυλικό χρώμα της επιλογής μας.

15/02/2019

Εμφάνιση υγρασίας και υγρών στιγμάτων στο εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας

Η εμφάνιση υγρασίας και στιγμάτων στο εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας είναι σύνηθες φαινόμενο και αιτίες του είναι :

1. Yγροποιήσεις της εσωτερικής υγρασίας του χώρου
2. Εισροή υγρασίας διαμέσου του τοίχου ή της πλάκας

Για την αντιμετώπιση του κάνουμε τα εξής:

1. Αφού εντοπίσουμε την αιτία, καθαρίζουμε επιμελώς την περιοχή με ειδικό αντιμουχλικό σπρέι διαφορών εταιρειών.
2. Σταθεροποιούμε την επιφάνεια με αστάρι για βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.
3. Ξαναβάφουμε την επιφάνεια με αντιμουχλικό ακρυλικό χρώμα της επιλογής μας.
4. Φροντίζουμε ο χώρος να αερίζεται σωστά ώστε να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις των υδρατμών.
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν έχουμε την επιλογή τοποθέτησης στο χώρο συλλέκτη υγρασίας ή αφυγραντήρα.

5/02/2019

Χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής
Εγκύκλιος 472/3-2-2014 παράγ. 7


«……………..Ο χαρακτηρισμός μιας οδού ως δημοτικής εναπόκειται στο όργανο εκείνο στο οποίο ανήκει κάθε φορά η αρμοδιότητα για την έκδοση σχετικής με τον ως άνω χαρακτηρισμό ή που προϋποθέτει τον χαρακτηρισμό πράξης (ΣΤΕ 2604/2008,4777/1995). Σε κάθε περίπτωση δημοτικοί οδοί θεωρούνται οι αναγνωρισμένοι ως τέτοιοι μέχρι σήμερα καθώς και όλοι οι δρόμοι εντός σχεδίου πόλεως, εντός ορίων οικισμού καθώς επίσης και αυτοί που εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου ή και συντηρούνται από αυτόν και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων ( ΥΔΟΜ π.χ) έχουν κρίνει στο παρελθόν την ύπαρξη δρόμων και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, παρεμπιπτόντως στα πλαίσια έκδοσης διοικητικής πράξης (άδειας δόμησης π.χ με πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, βεβαίωση αρτιότητας και οικοδομησιμότητας) στα χωρικά πλαίσια του Δήμου αρμοδιότητάς τους , αυτοί οι δρόμοι θεωρείται ότι εξυπηρετούν ανάγκες του Δήμου και για την εφαρμογή της διάταξης νοούνται ως δημοτικοί δρόμοι. Επισημαίνεται ότι μετά τον ν.3852/2010 δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ κοινοτικών και δημοτικών οδών.

3/02/2019

Ισχύει ότι Πλειοψηφία απόφασης γενικής συνέλευσης παίρνεται με 51% ?

Ερώτηση :

Με έχει καλέσει ένας πελάτης μου γιατί έχει συνέλευση με την πολυκατοικία του για να συζητήσουν αν θα κάνουν μόνωση στην ταράτσα (τα γνωστά θέματα).

Οι πολυκατοικία έχει 4 οροφοδιαμερίσματα και αυτός μένει στον 3ο.

Ο πελάτης μου δεν θέλει να βάλει μόνωση για οικονομικούς λόγους.

Αν υπογράψει το 51% είναι υποχρεωμένος να το κάνει?

Το 51% πάει με τα χιλιοστά σωστά?

Απάντηση :

Σωστά τα λες συνάδελφε , απόφαση γενικής συνέλευσης με 51% των ψήφων ( Στη σύσταση γράφει : ψήφοι ! )

1/02/2019

Ποιο είναι το Δ μεταξύ κτιρίων του ιδίου οικοπέδου σε εκτός σχεδίου .

Ερώτηση : 

Αν εξαντλώ τον ΣΔ του γηπέδου και έχω μέγιστο 4,5μ ύψος, το Δ μεταξύ κτιρίων του ιδίου οικοπέδου =3,45μ ?

Απάντηση :

Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3
Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου

28/01/2019

Αποστάσεις Δ στους οικισμούς προ του 1923

Ερώτηση : 

Πρόκειται να εκδώσω μία άδεια σε οικισμό προ του 1923.
Το οικόπεδο είναι 40 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο και ο συντελεστής δόμησης 1,60 και κάλυψης 0,80.
Οι διαστάσεις του είναι 6 μέτρα επί 6,50.

Έχω διαβάσει αρκετές φορές το ΦΕΚ Δ 138/1981,αλλά δεν αναφέρεται πουθενά σε αποστάσεις Δ από τα όρια, παραπέμποντάς βέβαια στην αρχή του τον αναγνώστη στο άρθρο 9 του ΠΔ 24-4-85.

Εάν τηρήσω τις αποστάσεις Δ, χάνω ουσιαστικά δόμηση, και για να την εξαντλήσω πηγαίνω σε λύσεις που στενεύουν το κτίριο.

Η ερώτησή μου είναι αφενός εάν χρειάζεται να τηρούνται οι αποστάσεις Δ στους οικισμούς προ του 1923, και αφετέρου, εάν υπάρχει κάποια διάταξη απαλλακτική από τις αποστάσεις Δ για τόσο μικρά οικόπεδα.


Απάντηση :

Στο άρθρο 8 του ΠΔ 2/3/81 το μόνο που αναφέρεται για τις αποστάσεις είναι η παράγραφος 7:

«7. Επί οικοπέδων εμβαδού ίσου ή μεγαλυτέρου των πεντακοσίων (500) τ.μ. το κτίριον δέον να τοποθετείται εις απόστασιν τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων, εκ της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης οικοδομικής γραμμής»

Υπάρχει η παρακάτω απόφαση όμως που κρίνει ότι η απόσταση από τα όρια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 μ. συμφωνα με το αρθρο 28, παρ. 3 του ν.1577/1985 ( Γ.Ο.Κ. 85 )
"Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού, εφαρμόζονται: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην της παραγράφου 1Βι, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη σ΄ αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 μ. ανεξάρτητα από το ύψος και η παράγραφος 9, το άρθρο 11, το άρθρο 14 εκτός της παραγράφου 5 και με εφαρμογή της παραγράφου 4 και για τα κτίρια που δεν υπάγονται στα χαμηλά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14, το άρθρο 17, το άρθρο 18 όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις και τα άρθρα 19, 21, 22, 23 και 25 .

20/01/2019

Υγρασία σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος

Τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, υπόκεινται σε πολλές δυσάρεστες επιρροές από την υγρασία που μπορεί να υπάρχει εκεί και να προέρχεται από: την υγρασία του εδάφους, διαρροές νερού στο σημείο, αλλά και σε πιθανά υπόγεια νερά.
Επίσης, οι εξωτερικές επιφάνειες (τοιχοποιίες) είναι εκτεθειμένες σε υγρασία προερχόμενη από το πιτσίλισμα του νερού της βροχής, πάγο αλλά και διείσδυση υγρασίας μέσω των τριχοειδών ρωγμών που προκαλούνται από συστολές και διαστολές της επιφάνειας.

Οι συνέπειες από τη διείσδυση της υγρασίας στην τοιχοποιία μπορεί να αφορούν:
1. Απώλεια θερμομονωτικής ικανότητάς της .

2. Διαφόρων ειδών άλατα (ως διαλύματα νερού) διεισδύουν στα δομικά στοιχεία προκαλώντας εξανθίσεις που οδηγούν σε επιφανειακές αποκολλήσεις (κομματιών) της επιφάνειας της τοιχοποιίας.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποια τοιχοποιία να φέρει μικρότερη ή μεγαλύτερη υγρασία μπορεί να είναι:

1. Ανερχόμενη υγρασία από τριχοειδή αγγεία που έχουν δημιουργηθεί στην τοιχοποιία.

2. Ρηγματώσεις σε αρμούς (π.χ. της πλινθοδομής με την οποία είναι κατασκευασμένη η τοιχοποιία).

3. Προβληματικές σφραγίσεις σε κάθετους αρμούς με στοιχεία που εφάπτονται στην τοιχοποιία (π.χ. καμινάδα τζακιού).

4. Ελλιπής αερισμός, σε εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας.

5. Σωλήνες ύδρευσης ή αποχέτευσης, πλησίον της τοιχοποιίας.

6. Ανερχόμενη υγρασία από το έδαφος ή προερχόμενη από βροχή υγρασία.

Αυτό που κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της υγρασίας σε επιφανειακό επίπεδο, σε σημεία που οι επιφάνειες της τοιχοποιίας συναντώνται με το έδαφος, είναι η στεγάνωση των επιφανειών μέχρι ύψος τουλάχιστον 1,2 μ.

Αν η κατασκευή είναι νέα τότε, πριν την επιχωμάτωση των εξωτερικών της πλευρών (του υπογείου αν έχει, ή των θεμελίων της), προχωρούμε στην κατάλληλη στεγάνωση με πολύ προσεκτικό τρόπο, συνήθως με χρήση τσιμεντοειδών στεγανωτικών υψηλών προδιαγραφών τα οποία για να μην ‘τραυματισθούν’ κατά την επιχωμάτωση, τα προστατεύουμε με παρεμβολή ειδικής προστατευτικής μεμβράνης .

18/01/2019

Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων σε εκτός σχεδίου δόμηση - Απορίες
Ερώτηση :

Στο ΦΕΚ 270Δ / 1985 (Άρθρο 5 ΠΔ-24/31-5-85) ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ αναγράφει:
1. Για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τμ στο σύνολο των ορόφων.

Απορίες:

α) Εννοεί πως έχουμε μέγιστη δόμηση 600 μ2 ή εννοεί πως και η κάλυψη πρέπει να είναι μέχρι 600 μ2 max ?
Πχ μπορώ να κάνω 600 μ2 ισόγειο και να έχω και 100 μ2 Η.Χ. άρα 700 μ2 κάλυψη και 600 μ2 δόμηση ?
β) Τα 600 μ2 υπόγειο κάτω από το περίγραμμα δεν προσμετρά στη δόμηση. Σωστά ?
γ) Ισχύουν τα βάσει του Ν.4062012 , άρθρου 11 παρ.6.ι.α. Πως σε ειδικά κτίρια το 50 % του υπογείου μπορεί να έχει κύρια χρήση αλλά δεν μετρά στην δόμηση ?
δ) όταν έχω 2 κτίρια εντός του γηπέδου ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ? Πρέπει να είναι Δ=3,00 μ. + H/10 ή δ = 2.50 + Η/20

Απάντηση :

α. Εννοεί μέγιστο 600τμ δόμηση, 600τ.μ. κάλυψη.

Αν έχεις ημιυπαίθριους και θέλεις να εξαντλήσεις την δόμηση, θα φτιάξεις διώροφο.

β. Δεν μετρά στην δόμηση το υπόγειο. (προσοχή, η οροφή του έως 0,80μ από την διαμορφωμένη).

γ. Ισχύει και στα εκτός σχεδίου το 11§6ια.

δ. Εγκ-113/86, Άρθρο 8, παράγραφος 3.

Στην εκτός σχεδίου δόμηση οι αποστάσεις μεταξύ τοίχων του ιδίου κτιρίου ή μεταξύ κτιρίων του ιδίου γηπέδου πρέπει να είναι Δ για να προσμετρηθεί ο χώρος αυτός στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.

10/01/2019

Ποιός είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?

Ερώτηση :

Ποιος είναι ο Σ.Ο. για βιομηχανικό κτήριο σε εκτός σχεδίου περιοχή?

Απάντηση :

Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270 Δ') : Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών
'Άρθρο 4 - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παρ. 5δ :
5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:
δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0.9 και ο συντελεστής της κατ' όγκον εκμετάλλευσης σε 3.3.

Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 της υπ' αριθμόν 88217/3752/1987 απόφασης (ΦΕΚ 78/Δ/1987), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1991), με την εγκύκλιο Γ4Δ/86819/16999/124/1985 (ΦΕΚ 710/Δ/1985) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος .

2/01/2019

Μπορεί κάποιος να μου πει που αναφέρεται το +2% ή +1% προσαύξηση του Σ.Δ. για γήπεδα μεγαλύτερα των 4000 μ2
Ερώτηση :

Μπορεί κάποιος να μου πει που αναφέρεται το +2% ή +1% προσαύξηση του Σ.Δ. για γήπεδα μεγαλύτερα των 4000 μ2

Απάντηση :
Άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος
Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2 .
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02. Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,02.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 400 m2. Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000) x 0,01.

31/12/2018

Για τον υπολογισμό του συντελεστή όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, ποιο συντελεστή δόμησης θα χρησιμοποιήσω ?

Ερώτηση :

Για τον υπολογισμό του συντελεστή όγκου σε εκτός σχεδίου δόμηση όπου έχω 7,50m+1,20m (στέγη) = 8,70m ύψος, ποιο συντελεστή δόμησης θα χρησιμοποιήσω ?

Απάντηση :

Άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος
Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 4.000 m2 τα 200 m2 .
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 m2 μέχρι και 8.000 m2 για μεν τα πρώτα 4.000 m2 τα 200 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δομήσεως 0,02. Επιφάνεια οικοδομής = 200 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 4.000) x 0,02.
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 m2 και άνω, για μεν τα πρώτα 8.000 m2 τα 280 m2 για δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,01 μη δυναμένη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 400 m2. Επιφάνεια οικοδομής = 280 m2 + (εμβαδόν γηπέδου - 8.000) x 0,01.

29/12/2018

Μπορεί να διαμορφωθεί στάση ανελκυστήρα στην απόληξη κλιμακοστασίου?, Η απαίτηση να αποτελεί η σοφίτα λειτουργικό προσάρτημα του υποκειμένου ορόφου είναι να επικοινωνεί με αυτόν μέσω εσωτερικής σκάλας.\

Ερώτηση :
Θα ήθελα τη γνώμη σας για ένα θέμα, για το όποιο δεν έχω λάβει επαρκή τεκμηρίωση στις διάφορες σελίδες συμβουλευτικού περιεχομένου για μηχανικούς.

Σε διώροφη μονοκατοικία (ισογειο-1ος) θα ήθελα να κατασκευάσω ως επικάλυψη ορόφου, κατά το ήμισυ στέγη με σοφίτα και κατά το υπόλοιπο βάτο δώμα, με πρόσβαση μέσω απόληξης κλιμακοστασίου και για τα δυο.

1. Εφ' όσον το κλιμακοστάσιο δεν είναι κοινόχρηστο (αφού πρόκειται για μονοκατοικία), κατά τη γνώμη σας καλύπτεται για τη σοφίτα η απαίτηση να αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα του υποκειμένου ορόφου, με δεδομένη την εξυπηρέτηση της πρόσβασης μέσω του πλατύσκαλου της απόληξης?

2. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί στάση ανελκυστήρα στην απόληξη?

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή του ακινήτου είναι 11.00μ.+2.00 στέγη (όχι υποχρεωτική) και το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος είναι 7.50μ.

Απάντηση :

1. Η απαίτηση να αποτελεί η σοφίτα λειτουργικό προσάρτημα του υποκειμένου ορόφου είναι να επικοινωνεί με αυτόν μέσω εσωτερικής σκάλας.

2. Όσον αφορά το ερώτημα σας : Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί στάση ανελκυστήρα στην απόληξη?
Πιστεύω ναι, γιατί κάποιος έχει έτσι πρόσβαση στο δώμα

27/12/2018

Πατάρι σε οριοθετημένο οικισμό

Ερώτηση :
Σε οριοθετημένο οικισμό, με οικόπεδο μεγαλύτερο των 700 τ.μ. , επιθυμώ να κατασκευάσω ένα ισόγειο 60,00 τ.μ. και ένα πατάρι.

Ο ελεύθερος χώρος του ισογείου (πλην υπνοδωματίου και λουτρού) είναι περίπου 45 τ.μ.

Η επιφάνεια της σκάλας ανόδου είναι περίπου 5,00 τ.μ.

Απ' ότι κατάλαβα, σύμφωνα με την ενότητα 4.7 του βιβλίου σας, ο υπολογισμός του 70% γίνεται βάσει της οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλαδή των 60,00 τ.μ.
Σωστά?

Τώρα όσον αφορά, το 10% του ΣΔ. Αναφέρει η νομοθεσία ότι το πατάρι δεν προσμετρείται έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου.


Εγώ θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορώ να κατασκευάσω ένα πατάρι μέχρι 10%ΣΔ = 10% * 400τ.μ. = 40 τμ χωρίς να μετράει στη δόμηση και καλύπτομαι από το 70%
της υποκείμενης επιφάνειας. (στην περίπτωσή μου θέλω να φτιάξω πατάρι 32 τ.μ. καθαρής επιφάνειας, χωρίς τους τοίχους αφού τους τοίχους τους έχω μετρήσει, σωστά?).

Η ελέγκτρια επιμένει ότι το 10% αναφέρεται στην πραγματοποιούμενη δόμηση.
Δηλαδή θέλει να μου αφαιρέσει από το συντελεστή 10% * 60 = 6 τ.μ. και να μου προσθέσει τα υπόλοιπα
(32-6 = 26 τ.μ.).
Γεγονός που θεωρώ λάθος σκεπτικό, αφού με την λογική αυτή καταργείται η έννοια του παταριού και ουσιαστικά μπορώ να προσθέσω νέο όροφο.

Θα ήθελα τη βοήθειά σας, όπως και στον συνυπολογισμό της σκάλας.

Όπως καταλαβαίνω, πρέπει να την προσμετρήσω και στο 70% αλλά και στο 10%.
Δηλαδή?
Αυτά τα 5,00 τ.μ. που τα προσθέτω?

Απάντηση :

Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του και δεν προσμετρείται στο Σ.Δ. έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου ,

ΕΠΟΜΕΝΩΣ 10%ΣΔ = 10% * 400τ.μ. = 40 τμ χωρίς να μετράει στη δόμηση ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 70% του υποκειμένου ορόφου, άρα 60μ2 Χ70% 42 μ2.
Τελικά επιτρέπεται 40 μ2.

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η κλίμακα ανόδου σε αυτόν.

Τελικά τα υπόλοιπα είναι φλυαρίες , εμείς στηριζόμαστε στα γραφόμενα του νόμου (Εσωτερικός εξώστης (πατάρι), Άρθρο 2 παρ.28
Και Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ ] {ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }

24/12/2018

Σε περιοχή όπου η στέγη είναι υποχρεωτική και φτιάχνω σοφίτα έως 50% του υποκείμενου ορόφου, θα αφήσω το υπόλοιπο >50% για ταράτσα?

Ερώτηση :

Σε περιοχή όπου η στέγη είναι υποχρεωτική και φτιάχνω σοφίτα έως 50% του υποκείμενου ορόφου, θα αφήσω το υπόλοιπο >50% για ταράτσα?
και επιτρέπεται σε περιοχή με υποχρεωτική στέγη να έχω ταράτσα?

Απάντηση :

Όπου δεν έχεις σοφίτα κάτω από την στέγη ο χώρος θα είναι κενός.
Επιτρέπεται η στέγη, σε περιοχές που είναι υποχρεωτική υπό κάποιες προϋποθέσεις να μην καλύπτει ολόκληρο τον όροφο.
Σχετικά τα παρακάτω έγγραφα:

Εγγρ-38907/89 (Κατασκευή πλάκας σε περιοχή όπου επιβάλλεται στέγη )

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει απαίτηση για την κατασκευή στέγης σε ολόκληρη την επιφάνεια του κτιρίου υποχρεωτικά, αλλά επιτρέπεται και η κατασκευή οριζοντίων πλακών, εφόσον απαιτούνται για κατασκευαστικούς λόγους (πχ. τοποθέτηση εγκαταστάσεων του Αρθ-16 του ΓΟΚ/85) και για μορφολογικούς και λειτουργικούς λόγους.
'Άλλωστε υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση που θεωρείται ότι γίνεται καταστρατήγηση της σχετικής διάταξης να εξεταστεί το κτίριο από την ΕΠΑΕ η οποία θα κρίνει εάν η μορφή που δίνεται στο κτίριο έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο την στέγη.

Εγκ-7/98

Στις περιπτώσεις που από τους όρους δόμησης της περιοχής εκτός της επιβολής της στέγης επιτρέπονται και άλλες κατασκευές και εγκαταστάσεις (εκτός της στέγης) από τις προβλεπόμενες στο Αρθ-16 του ΓΟΚ/85, όπως ισχύει, μπορεί να μην κατασκευάζεται στέγη σε ολόκληρη την έκταση του κτιρίου, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους κατασκευαστικούς των πιο πάνω εγκαταστάσεων.
Στην περίπτωση αυτή κρίνεται κατά τον έλεγχο από την πολεοδομική υπηρεσία εάν είναι σαν κυρίαρχο στοιχείο του κτιρίου η στέγη και σε περίπτωση αμφιβολίας μπορεί να παραπέμπεται το θέμα στην ΕΠΑΕ, σύμφωνα με την παρ.1 του Αρθ-3 του Ν-1577/85 όπως ισχύει.

22/12/2018

Εγκύκλιος Δ.Ο.Κ.Κ. 20894, 6/7/2017
Θέμα : «Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του Ν.4067/12»

Σχετ. :α) Η απο 28-2-2017 αίτηση του κ. Σούφη Δημήτρη (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 13267/15-3-2017)
β) Η απο 25-4-2017 αίτηση του κ. Μάντζιου Βασιλείου (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 20894/27-4-2017)
γ) Το υπ’αριθμ. 9352/24-1-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ηπείρου
δ) Το υπ΄αριθμ. οικ./Φ2/14885/28-12-2016 έγγραφο του Δήμου Πάργας
ε) Το υπ΄αριθμ. 50441/31-7-2015 έγγραφο ΔΑΟΚΑ (ΑΔΑ: 6Ο9Μ465ΦΘΗ-Ξ6Ε)
Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων, σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του δαπέδου σοφίτας ως το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου, λαμβάνοντας υπόψη τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Βάσει του άρθρου 2 παρ. 81 του Ν.4067/12, «Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.4067/12, ορίζεται ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ..».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου επιφάνεια σοφίτας έως το 50% της κάτοψης του υποκειμένου ορόφου με μέσο ύψος μικρότερο των 2,20 μέτρων, ενώ δεν τίθεται απαγόρευση επέκτασης του δαπέδου της, προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στο σ.δ.
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τυχόν κλειστοί χώροι, που προκύπτουν κατ’ επέκταση της ως άνω σοφίτας και πληρούν τις προϋποθέσεις των κλειστών εσωτερικών εξωστών (παρ. 37 του άρθρου 2 του Ν. 4067/12), δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου.

20/12/2018

Ισχύς άδειών κατεδάφισης

Ερωτήσεις 4ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας
Ερώτηση:

Οι άδειες κατεδάφισης που έχουν αναθεωρηθεί με τον ΓΟΚ για ένα ακόμα εξάμηνο και έχουν λήξει σήμερα ή πρόκειται σύντομα να λήξουν , μπορούν να αναθεωρηθούν με τον ΝΟΚ , ως προς την ισχύ τους και επομένως να ισχύουν για ένα χρόνο ακόμα ;

Απάντηση:
Μία άδεια κατεδάφισης και με τον παλιό και με τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δικαιούται μία αναθεώρηση για παράταση ισχύος.
Εάν αυτή εκδόθηκε, δεν μπορεί να δοθεί 2η παράταση ισχύος, όταν η 1η λήξει.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η άδεια κατεδάφισης πριν τις 1-3-12 (έναρξη ισχύος Ν.4030/11), αλλά οι εργασίες της ξεκίνησαν μετά την ημερομηνία αυτή, αναθεωρείται με το νέο τρόπο έκδοσης αδειών για άλλον ένα χρόνο από την ημερομηνία λήξης της (σύνολο, 1,5 χρόνο ισχύος).

Τέλος αν εκδόθηκε μετά τις 1-3-12 ισχύει για ένα χρόνο και δικαιούται αναθεώρησης για άλλον ένα χρόνο (σύνολο, 2 χρόνια ισχύος), σύμφωνα με την παρ. 4δ, άρθρο 56, Ν.
4030/11.

16/12/2018

Στέγαστρο με κολώνες (ανοιχτό γύρω γύρω) μετράει στην κάλυψη ή στη δόμηση , είτε είναι σε επαφή με το κτίριο είτε όχι ?

Ερώτηση :
Στέγαστρο με κολώνες (ανοιχτό γύρω γύρω) μετράει στην κάλυψη ή στη δόμηση , είτε είναι σε επαφή με το κτίριο είτε όχι.

Απάντηση :

Στέγαστρο σε επαφή ή όχι με το κτίριο, δεν μετράει ούτε στην κάλυψη ούτε στη δόμηση
1. Κάλυψη ( Βλέπε §4.δ του άρθρου 12 Ν.Ο.Κ.)
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η παράγραφος 4δ του άρθρου 12
δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
2. Δόμηση ( Βλέπε §ι)στ του άρθρου 11 του Ν.Ο.Κ.)
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η παράγραφος ι)στ του άρθρου 11

ι) στ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 19 (Δεν ισχύει για τα ΕΚΤ) του παρόντος με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.

14/12/2018

Επιτρέπεται η διάσπαση του όγκου σε ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων σε εκτός σχεδίου δόμηση?

Ερώτηση :

Επιτρέπεται η διάσπαση του όγκου σε ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων σε εκτός σχεδίου δόμηση?

Απάντηση :
Η διάσπαση εγκρίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.
ΜΌΝΟ για την παρακάτω περίπτωση
Ν.4495 Άρθρο 7 παρ. ζ
ζ) Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.

12/12/2018

Που ακριβώς στον ΓΟΚ ή στον κτιριοδομικό αναφέρεται η ελάχιστη διάσταση για τους φωταγωγούς ώστε να μην προσμετράται στη δόμηση;

Ερώτηση :
Που ακριβώς στον ΓΟΚ ή στον κτιριοδομικό αναφέρεται η ελάχιστη διάσταση για τους φωταγωγούς ώστε να μην προσμετράται στη δόμηση;

Απάντηση :

N.O.K., άρθρο 11.6
Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου των κατακόρυφων αγωγών εμβαδού τουλάχιστον 0,50τ.μ, εξυπηρέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Ως διαμπερές άνοιγμα νοείται το άνοιγμα που διαπερνά το κέλυφος του κτιρίου όπως αυτό ορίζεται από τα εξωτερικά φέροντα στοιχεία του, τα εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης του φέροντα οργανισμού και τη στέγη.

Δεν προσμετράται στη δόμηση το άνοιγμα σε κάθε πλάκα δαπέδου όλων των διαμπερών ανοιγμάτων, ανεξαρτήτως διαστάσεων μορφής και επιφάνειας, καθέτων, οριζοντίων ή με τεθλασμένες ή με καμπύλες διαδρομές.
Όταν λειτουργικοί χώροι του κτιρίου κύριας ή βοηθητικής χρήσης (διάδρομοι κυκλοφορίας, κλιμακοστάσια, καθιστικά κ.ά.) ταυτίζονται με το διαμπερές άνοιγμα ή τμήμα αυτού τότε η επιφάνεια αυτή προσμετράται στο Σ.Δ.

Από τα διαμπερή ανοίγματα δεν αποκτούν προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού οι χώροι κύριας χρήσης, εκτός αν πρόκειται για εσωτερικό αίθριο. Τα διαμπερή ανοίγματα δεν κλείνουν με οποιονδήποτε τρόπο.

10/12/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ στα Ιστορικά κέντρα ,τις διατηρητέες περιοχές, τα διατηρητέα κτίρια.

Ερωτήσεις 4ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ – Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας 

Ερώτηση:

Σύμφωνα με τον ΝΟΚ μόνο αρχιτέκτονες συντάσσουν μελέτες στα Ιστορικά κέντρα ,τις διατηρητέες περιοχές, τα διατηρητέα κτίρια .Το ίδιο ισχύει και για τις μελέτες στατικών ;

Τι γίνεται με τις επιβλέψεις;

Μπορούν άλλες ειδικότητες να επιβλέπουν ;

Απάντηση:

Κατά το άρθρο 8, παρ. 2, Ν. 4030/11, «Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεώτερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς».

Επίβλεψη εργασιών γίνεται κατά αναλογία από τους αρμόδιους μηχανικούς που εκπόνησαν τις αντίστοιχες μελέτες.

5/12/2018

Επιφάνεια αυθαίρετης σοφίτας, Μέσο ελεύθερο ύψος, εάν είναι οριζόντια ιδιοκτησία και κανείς δεν έχει το 65% που προεβλέπετο ,ποιος το δηλώνει?
Ερώτηση :
Πελάτης μου έχτισε χωρίς άδεια μία σοφίτα και κάλυψε πυραμιδοειδώς όλη την ταράτσα και επεξέτεινε και το κλιμακοστάσιο, εριμετρικά και σε απόσταση 80 εκατοστών έφτιαξε ένα τοιχαλάκι.

Η ερώτηση είναι:

1. Όλη η ταράτσα έχει κάλυψη 135 μ2.
Εάν θεωρήσουμε το εμβαδόν μέσα από το περιμετρικό τοιχαλάκι είναι 103 μ2 περίπου.
Εάν θεωρήσουμε ως ωφέλιμη επιφάνεια από το 1.80 και πάνω περιορίζει στα 53μ2.
Ποιά κατά την γνώμη σου θα πρέπει να είναι η δήλωση της παράβαση αναφορικά με το εμβαδόν της Σοφίτας?

Εγώ πρότεινα και σαν ωφέλιμο ύψος την διαίρεση του όγκου ως προς την συνολική επιφάνεια και να θεωρήσω αυτό το ύψος πού θα προκύψει αντί τού 1.80.
Θα ήθελα επ’ αυτού την γνώμη σου.

2. Πότε θα ασχοληθείς και με τον νόμο των αυθαιρέτων αναφορικά εάν είναι οριζόντια ιδιοκτησία και κανείς δεν έχει το 65% που προεβλέπετο ,το δηλώνει ένας εκ των ιδιοκτητών και πληρώνει το πρόστιμο ΜΟΝΟ αυτός και οι υπόλοιποι ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ εκ τού ΝΟΜΟΥ σε συνεισφορά κατά το ποσοστό τους? Δεν άλλαξε με τις τροποποιήσεις τού 4495 πού ψηφίστηκαν προσφάτως?

3. Τι εννοείς μέσο ελεύθερο ύψος κάτω από την επιφάνεια της στέγης και πως υπολογίζεται? π.χ. εδώ έχουμε μια τετραδική πυραμίδα με 0 ύψος στην επιφάνεια της πλάκας και μέγιστο ύψος κορυφής 3.30.Ποιό θεωρείται μέσο ύψος της Στέγης??

Απάντηση :

Σύμφωνα με τον ΝΟΚ
Ο χώρος της σοφίτας
1. Μπορεί να είναι ανοικτός ή κλειστός.
2. Έχει μέσο ελεύθερο ύψος κάτω από την επιφάνεια της στέγης μικρότερο του 2,20 μέτρων .
3. Έχει συνολικό εμβαδόν έως και το μισό του χώρου της υποκείμενης κάτοψης ( ΕΔΩ αν συνδυαστεί με το άρθρο 11, παρ. ι) ε , προκύπτει ότι αναφέρεται σαφώς στην επιφάνεια όλου του χώρου του υποκείμενου ορόφου )

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ γιατί Έχει μέσο ελεύθερο ύψος κάτω από την επιφάνεια της στέγης μικρότερο του 2,20 μέτρων.

2.1. άρθρο 99
Την αίτηση υποβάλλει:

αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,

γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,

δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.

2. 2. Άρθρο 100
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση, οι συντελεστές μείωσης του προστίμου και του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκύριους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλοντας διαφορετικά φύλλα καταγραφής για την επιφάνεια που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

2.3. άρθρο 107 ν.4495
Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28.7.2011.

2.4. άρθρο 98.παρ. 8,9

8. Επί αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών.

Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

9. Για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο, οι υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, που αφορούν σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ή αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων, απαιτείται η συναίνεση του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των συνιδιοκτητών.

3. Λόγος όγκου προς επιφάνεια

30/11/2018

πατάρι σε οριοθετημένο οικισμό
Ερώτηση :
Σε οριοθετημένο οικισμό, με οικόπεδο μεγαλύτερο των 700 τ.μ. , επιθυμώ να κατασκευάσω ένα ισόγειο 60,00 τ.μ. και ένα πατάρι.
Ο ελεύθερος χώρος του ισογείου (πλην υπνοδωματίου και λουτρού) είναι περίπου 45 τ.μ.
Η επιφάνεια της σκάλας ανόδου είναι περίπου 5,00 τ.μ.
Απ' ότι κατάλαβα, ο υπολογισμός του 70% γίνεται βάσει της οριζόντιας ιδιοκτησίας, δηλαδή των 60,00 τ.μ. Σωστά?
Τώρα όσον αφορά, το 10% του ΣΔ. Αναφέρει η νομοθεσία ότι το πατάρι δεν προσμετρείται έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου. Άντε να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής.
Εγώ θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορώ να κατασκευάσω ένα πατάρι μέχρι 10%ΣΔ = 10% * 400τ.μ. = 40 τμ χωρίς να μετράει στη δόμηση και καλύπτομαι από το 70% της υποκείμενης επιφάνειας. (στην περίπτωσή μου θέλω να φτιάξω πατάρι 32 τ.μ. καθαρής επιφάνειας, χωρίς τους τοίχους αφού τους τοίχους τους έχω μετρήσει, σωστά?)
Η ελέγκτρια επιμένει ότι το 10% αναφέρεται στην πραγματοποιούμενη δόμηση.
Δηλαδή θέλει να μου αφαιρέσει από το συντελεστή 10% * 60 = 6 τ.μ. και να μου προσθέσει τα υπόλοιπα (32-6 = 26 τ.μ.). Γεγονός που θεωρώ λάθος σκεπτικό, αφού με την λογική αυτή καταργείται η έννοια του παταριού και ουσιαστικά μπορώ να προσθέσω νέο όροφο.
Θα ήθελα τη βοήθειά σας, όπως και στον συνυπολογισμό της σκάλας.
Όπως καταλαβαίνω, πρέπει να την προσμετρήσω και στο 70% αλλά και στο 10%.
Δηλαδή?
Αυτά τα 5,00 τ.μ. που τα προσθέτω?
Απάντηση :
Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του και δεν προσμετρείται στο Σ.Δ. έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου , ΕΠΟΜΕΝΩΣ 10%ΣΔ = 10% * 400τ.μ. = 40 τμ χωρίς να μετράει στη δόμηση ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 70% του υποκειμένου ορόφου, άρα 60μ2 Χ70% 42 μ2.
Τελικά επιτρέπεται 40 μ2.
Στο μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η κλίμακα ανόδου σε αυτόν.
Τελικά τα υπόλοιπα είναι φλυαρίες , εμείς στηριζόμαστε στα γραφόμενα του νόμου (Εσωτερικός εξώστης (πατάρι), Άρθρο 2 παρ.28
Και Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ ] {ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }

21/11/2018

Συντελεστής δόμησης κλιμακωτός ή όχι;
Ερώτηση 1:
Έχω αναλάβει μία μελέτη και στην περιοχή σύμφωνα με τους όρους δόμησης που μου έδωσε ο τοπογράφος ισχύουν τα εξής:
Συντελεστής δόμησης: Ε<100.00 τ.μ. 1,6
Ε<200.00 τ.μ. 1,2
Ε<300.00 τ.μ. 1,00
Ε<300.00 τ.μ. 0,80
Σύμφωνα με τα παραπάνω για Εοικ=300.00, η δόμηση θα είναι 300.00 τ.μ., αν όμως έχουμε π.χ. Εοικ=305.00 η δόμηση θα είναι  244.00τ.μ.
Ρώτησα επανειλημμένα τον τοπογράφο και μου είπε πως δεν πάει κλιμακωτά ο υπολογισμός αλλά δεν μου φαίνεται λογικό.
Απάντηση :
Κλιμακωτός σημαίνει :
α. Για τα πρώτα 100,00 ΣΔ=1,6 άρα Δόμηση=160,00τ.μ.
β. Για τα επόμενα 100,00 ΣΔ=1,2, άρα επιπλέον Δόμηση = 120,00τ.μ.
γ. Για τα επόμενα 100,00 ΣΔ=1,00 άρα επιπλέον Δόμηση = 100,00τ.μ.
δ. Για τα υπόλοιπα μέτρα του οικοπέδου ΣΔ=0,80 άρα επιπλέον δόμηση=(Εοικ-300)*0,80
Δηλαδή οικόπεδο 300,00 τ.μ. κτίζει συνολικά : 100Χ1,6+100Χ1,2+100Χ1,00=380,00 τ.μ.
ενώ οικόπεδο 305,00 τ.μ. κτίζει : 100Χ1,6+100Χ1,2+100Χ1,00+5Χ0,8=384,00
Ερώτηση 2: O τοπογράφος δεν συμφωνεί. και στην πολεοδομία που ρώτησα μου απάντησαν πως στην συγκεκριμένη περιοχή ο υπολογισμός δεν γίνεται κλιμακωτά.
Απάντηση :
Μάλλον είσαι σε οικισμό προ του 1923.
Οπότε για πάνω από 300 τ.μ. οικόπεδο χτίζεις 300 τ.μ. ώστε να μην αδικείσαι σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη κατηγορία (Ε&lt;=300.00 τ.μ. 1,00).
Ερώτηση 3 :
Σωστά είναι εντός προϋφιστάμενου του 23 οικισμού και το οικόπεδο έχει Ε=380.20τ.μ.
Απάντηση :
Δόμηση : 380,20Χ0,80= 304,16 τ.μ.
Αφού είναι E>300μ2 άρα 380,2Χ0,8

11/11/2018

Άδεια Μικρής Κλίμακας – Συχνές Ερωτήσεις
1) Τι είναι η Άδεια Μικρής Κλίμακας.

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας που αφορά μικρές σχετικά εργασίες. Το επίσημο της όνομα είναι Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Οι πιο συχνές περιπτώσεις που απαιτείται είναι για:
• Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
• Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών.
• Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους.
• Η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα κ.λ.π.
• Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
• Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
• Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
• Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.
• Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ..
• Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012
• Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων .
• Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
• Επισκευές με τη χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές)
• Κατασκευή Πέργκολας άνω των 50 τ.μ.
• Κοπή Δέντρων κ.λ.π.
• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου .
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
• Γεωτρήσεις.
• Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.
• Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
• Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 Π.Δ., με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα.
• κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης.
• κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.
• Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4067/2012.
• Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
• Τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας. • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
• Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ. 6 ιστ του άρθρου 11 του ν. 4067/ 2012.
• Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
• Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο,
Και άλλες εργασίες .

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να αγοράσετε το eBook μου : Σκαλωσιές και Εργασίες Μικρής Κλίμακας, Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ., Δικαιολογητικά, πρότυπα - 4η Έκδοση στο link: https://www.advice4u.gr/adeies-mikris-klimakas.html
Επικοινωνήστε μαζί μας

2) Ποια δικαιολογητικά Απαιτούνται; Άρθρο 41 Ν.4495/2017
1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα:
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου, «για τις περιπτώσεις που απαιτείται». Σημείωση : Η ανωτέρω παράγραφος τίθεται όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 34 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. )
δ) Βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,
ε) Φωτογραφίες του ακινήτου,
στ) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.
Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,
ζ) Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη

3. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών εφόσον:

α) Δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

β) Τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, καθώς και σε ρυμοτομούμενα κτίρια, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
4. Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις η΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29.

3) Πώς γίνεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας μικρής κλίμακας;
Με βάση το Ν. 4495/2017, η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.
Για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας απαιτείται μηχανικός.

4) Είναι υποχρεωτική η επίβλεψη των έργων που προβλέπει η Άδεια από Μηχανικό;
Όχι. Αντίθετα με τις Άδειες Δόμησης όπου ορίζεται υποχρεωτικά επιβλέπων μηχανικός, στην Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας δεν απαιτείται επιβλέπων μηχανικός στις εργασίες. Εξαιρείται η περίπτωση που απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η σύνταξη σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ), Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α,Υ) και η επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης και αφαίρεσης τους από μηχανικό.

5) Αν το κτήριο έχει αυθαιρεσίες που δεν έχουν τακτοποιηθεί, μπορεί να εκδοθεί σε αυτό οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας;
Σύμφωνα με το Ν. 4495/2017, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών. Συνεπώς, σε κτήρια με μη δηλωμένες αυθαιρεσίες δεν μπορεί να εκδοθεί νόμιμα άδεια μικρής κλίμακας.

6) Απαιτείται δήλωση του Έργου στο ΙΚΑ;
Έως την έναρξη των εργασιών θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε κοινοποιήσει αντίγραφο της άδειας σας στην αστυνομία. Αυτό είναι απαραίτητο βήμα και σας προστατεύει από οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιείτε. Από τη στιγμή που έχετε άδεια και την έχετε κοινοποιήσει στην αστυνομία, αυτή δεν μπορεί να διακόψει τις εργασίες που εκτελείτε.

7) Για Βαψίματα ή επισκευές επιχρισμάτων (σοβατίσματα) τι άδεια χρειάζεται; Για τα βαψίματα, τις επισκευές επιχρισμάτων και άλλες συναφείς εργασίες, χρειάζεστε Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας μόνο στην περίπτωση που οι επισκευές απαιτούν χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές).

8) Ποια είναι το Νομικό Πλαίσιο σχετικά με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας; Το Νομικό Πλαίσιο σχετικά με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας περιλαμβάνεται στο Νόμο 4495/2017. Μπορεί όμως να υπεισέρχεται και άλλο νομικό πλαίσιο ανάλογα με τις εργασίες.

9) Πόσο διάστημα έχει ισχύει η  άδεια Μικρής Κλίμακας;
Για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες.

07/11/2018

Συμπεράσματα για τις εφαρμογές του άρθρου 24 του Ν.Ο.Κ. περί χαμηλών κτιρίων

1Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

2Χαμηλό κτίριο είναι αυτό που έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2.

3. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων με συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

4. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 6 του Ν.Ο.Κ. ( Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται), και οι εξώστες και οι υπαίθριοι στεγασμένοι χώροι ( "ανοιχτοί ημιυπαίθριοι χώροι" εννοεί προφανώς ), ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

5. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 m και η κάλυψή τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.

6. Εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και δεν ισχύουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις στην περιοχή και δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 m2 το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 m2.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20.

8. Οι διατάξεις περί χαμηλών κτιρίων δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.

9. Σε περίπτωση οριζόντιας ή / και κάθετης συνιδιοκτησίας, η εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης για τα χαμηλά κτίρια δεσμεύει όλο το οικόπεδο για κατασκευή αποκλειστικά χαμηλών κτιρίων. Ως εκ τούτου, για την έκδοση Άδειας Δόμησης απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών.
[Διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.3] {τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) }.

28/10/2018

Διάσπαση ειδικού κτιρίου σε εκτός σχεδίου για χρήση έκθεσης - προβολής σε εκτός σχεδίου

Ερώτηση : 

Η μελέτη αφορά α) Χώρο εστίασης (και ενίοτε εκδηλώσεων) και
β) Χώρο προβολής και πώλησης προϊόντων (τοπικά προϊόντα λάδι, μέλι, ζυμαρικά, κρασί, καθώς και έργα τέχνης, αναμνηστικά).
Επειδή αυτά θα κατασκευαστούν σε ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 14000 μ2, η προσέγγιση μου είναι να κάνω την χωροθέτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια αυλή η οποία θα περιστοιχίζεται από τα κτίρια (εστίασης , καταστήματα). Για το λόγο αυτό η διάσπαση κρίνεται απαραίτητη.

Απάντηση :

Η διάσπαση εγκρίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.
ΜΌΝΟ για την παρακάτω περίπτωση
Ν.4495 Άρθρο 7 παρ. ζ
ζ) Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.
Βάζεις ένα στέγαστρο ή μια πέργκολα σαν χώρο επικοινωνίας των δύο κτιρίων.

27/10/2018

Καταργήθηκαν από την 1η-1-2014 όλες οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.), οι οποίες ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα που αναθέτουν την κατασκευή των σπιτιών τους σε εργολάβους οικοδομών

Έτσι στο εξής, οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των οικοδομών που κατασκευάζονται από εργολάβους για λογαριασμό ιδιωτών δεν χρειάζεται να περνούν πλέον από την Εφορία.
Το σύστημα προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών θα ισχύει πλέον μόνο για όσες κατοικίες κατασκευάζονται με αυτεπιστασία.
Οι διατάξεις που καταργήθηκαν προέβλεπαν τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και της συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος κατασκευής. Προέβλεπαν επίσης την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των στοιχείων για το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής και τη συμμετοχή των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος, προκειμένου να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση της οικοδομής.
Ειδικότερα, για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και των ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών λαμβάνονταν υπόψη:
- οι τιμές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες είχαν καθοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών και αναπροσαρμόζονταν με βάση τη μεταβολή του δείκτη κόστους κατασκευής κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
- οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανεγειρόμενου κτίσματος, όπως μέγεθος, ποιότητα, αριθμός όψεων και
- οι πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν και εφαρμοζόταν μέχρι 31-12-2013, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, για να συνδέσει το ακίνητό του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελικό πίνακα με τα ποσά του κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και τη συνολική αξία τους.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξέδιδε βεβαίωση ότι υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όφειλε, στη συνέχεια, να προσκομίσει τη βεβαίωση αυτή για την τελική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

18/10/2018

Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160 Α') - ΠΟΛ.1233/20.10.2014 (Δημοσιεύθηκε στις : 24-10-2014 )

ΣΧΕΤ. : α) Το υπ΄ αριθ. Δ10Β0009833/6503ΕΞ2014/13-8-2014 έγγραφό μας
β) Η υπ΄ αριθ. Δ10Β/6891ΕΞ2014/ΠΟΛ.1196/27.8.2014 εγκύκλιος

Σε συνέχεια των α΄ και β΄ σχετικών και ύστερα από ικανό αριθμό ερωτημάτων Κτηματικών Υπηρεσιών και ενδιαφερομένων ιδιωτών αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία για τον επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄), σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά τις εκκρεμείς διαδικασίες επανακαθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του προαναφερομένου νόμου, η οποία ορίζει ότι: «Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης ……….. εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου», όπως σχετικά αναφέρουμε και στην 4η παράγραφο της β΄ σχετικής εγκυκλίου μας.

2. Αιτήματα επανακαθορισμού, που κατατέθηκαν ή που θα κατατεθούν από ενδιαφερόμενους ιδιώτες στις Κτηματικές Υπηρεσίες, μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (8-8-2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001, εξετάζονται εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7, και 9, όπως ισχύουν.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζεται και η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του νόμου 2971/2001 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε), ως προς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και την τήρηση των προθεσμιών για την ολοκλήρωση της εξέτασης του επανακαθορισμού των εν λόγω οριογραμμών, προκειμένου αυτές να οριστικοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

17/10/2018

Πως οριοθετείται μια κατοικία;

Ερώτηση :

Μια νόμιμη κατοικία πως οριοθετείται;
πχ. θέλω να δω, εάν μια κατοικία απέχει από ένα σημείο Β, 50 μέτρα. Από που θα μετρήσω την κατοικία (το σημείο Α)? Η κατοικία έχει και σκάλα εξωτερική που οδηγεί στην αυλή. Έχει και μπαλκόνι. Έχει και κατασκευή με σκεπή στην αυλή τύπου ψησταριά-φούρνος. Αυτά θεωρούνται κατοικία;

Συνάδελφε
Προφανώς ψάχνεις να βρεις την απόσταση της κατοικίας σου από ένα συγκεκριμένο σημείο για να δεις αν επιτρέπεται κάποια χρήση.
Πιστεύω όταν αν πάρεις τις κορυφές της κατοικίας σου η πλησιέστερη προς το δεδομένο σημείο σου δίνει την απόσταση της κατοικίας σου.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις είναι προσαρτήματα της κατοικίας

8/10/2018

Δικαιολογητικά για νέα παροχή ρεύματος που υποβάλλονται στον οικείο Δήμο (Δ.Ε.Η)

1) Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – στο οποίο να αναγράφεται υποχρεωτικά στα στοιχεία καταναλωτή ο αριθμός παροχής.

2) Άδεια Οικοδομής (με βεβαίωση ακριβούς αρίθμησης, όπου απαιτείται από την Δ.Ε.Η.)

3) Βεβαίωση του Μηχανικού, που θα αναγράφει αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής.
Για κάθε επίπεδο της οικοδομής ο μηχανικός πρέπει να συμπληρώσει αναλυτικά τι υπάρχει πόσα τετραγωνικά καταλαμβάνει και σε ποιον ανήκει.

4) Κατόψεις όλων των ορόφων, γιατί γίνεται επανέλεγχος των τετραγωνικών μέτρων (για κοινόχρηστο ρολόι χρειάζονται απαραίτητα όλες οι κατόψεις υπογείου- πυλωτής κ.λ.π – χρειάζονται επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν
έχουν μπεί τα κοινόχρηστα.)

5) Λογαριασμός Δ.Ε.Η. τελευταίος (αν υπάρχουν άλλα διαμερίσματα που ηλεκτροδοτούνται , καταστήματα, κοινόχρηστο ρολόι ή κάτι άλλο).

6) Πίνακας Ποσοστών (για νέες οικοδομές)

7) Συμβόλαιο ( π.χ αγοράς ακινήτου - κτιρίου ή οικοπέδου - , σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, κ.λ.π )

8) Αστυνομική Ταυτότητα.

9) Πριν δοθούν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις για παροχή ρεύματος, θα πρέπει να είναι πληρωμένη η χρήση πεζοδρομίου και να μην εκκρεμεί οφειλή ως προς το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Εάν υφίστανται χώροι της οικοδομής αυθαίρετοι και μη, οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις, να προσκομίσετε τα αντίγραφα της τακτοποίησης.

2) Για να προχωρήσει η υπηρεσία στην ηλεκτροδότηση του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες οικοδομών υποχρεούνται στην κατασκευή ειδικής εσοχής για υποδοχή κάδων απορριμμάτων στην πρόσοψη της ιδιοκτησίας τους ,και καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας όπου είναι αναγκαίο, και κάδο ανακύκλωσης, βάσει του νέου κανονισμού καθαριότητας. (άρθρο 8 – παρ. 5).

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛ. Τ.Μ. ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ & Τ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΕΗ

1) Στο Πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου, να αναφέρεται ο αριθμός του διαμερίσματος και όροφος (π.χ. Α1 κλπ ) καθώς και ο αριθμός παροχής που δίδεται από το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε.Η.

2) Αν υπάρχουν περισσότερες από μία Οικοδομικές Άδειες, θα τις προσκομίσετε όλες!
Εάν στην Άδεια οικοδομής δεν αναφέρεται μαζί με την οδό και ο αριθμός, τότε προηγείται η διαδικασία για βεβαίωση ακριβούς αρίθμησης, (με αίτηση στο Πρωτόκολλο και συνημμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας)

3) Η Βεβαίωση του Μηχανικού, θα αναφέρει τα τ.μ. για ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ της οικοδομής.
Όχι μόνο για τον όροφο που θέλετε να ηλεκτροδοτήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να αναφέρονται αναλυτικά τα κοινόχρηστα που αντιστοιχούν σε ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ! Για τις ΑΠΟΘΗΚΕΣ, για τις ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και τις ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (πυλωτή – ακάλυπτος – πρασιά), να αναφέρονται τα τ.μ. για την κάθε μία χωριστά, και να γνωρίζετε σε ποιόν ιδιοκτήτη ανήκει η κάθε μία απ’ αυτές (θα χρειαστεί η συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης). Επίσης να μην ξεχάσετε να αναφέρετε και το ΔΩΜΑ εάν υφίσταται.

4) Οι κατόψεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ,& όχι μόνο του συγκεκριμένου διαμερίσματος, να αναφέρουν ΕΜΒΑΔΟΝ χώρων αναλυτικά (δηλ. εμβαδόν διαμερίσματος και κοινοχρήστων).

) Οι λογαριασμοί όλων των «ρολογιών» της ΔΕΗ στην οικοδομή σας.

Προσέξτε να είναι οι τελευταίοι, (ανεξάρτητα αν είναι πληρωμένοι ή όχι). Αν δεν έχετε πρόσφατους λογαριασμούς, μπορείτε να πάρετε αντίγραφο λογαρ. από το γραφείο της Δ.Ε.Η. που να αναφέρονται τα τ.μ. που χρεώνεται ως προς Δ.Τ. Δ.Φ. & Τ.Α.Π.

6) Η διαδικασία για την αναγκαιότητα ή όχι εσοχής κάδου
απορριμμάτων, όπως και η πληρωμή για το τέλος χρήσης πεζοδρομίου, ή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας προηγούνται της παρούσης διαδικασίας.

7) Θα πρέπει σε συνεννόηση με τους άλλους ιδιοκτήτες να δηλώσετε σε ποιους λογαριασμούς θα χρεωθούν τα κοινόχρηστα –στην περίπτωση που δεν έχετε χωριστό κοινόχρηστο ρολόι-με Υπευθ. Δήλωση του Νόμου 1599/1986

8) Απαραίτητα να έχετε μαζί σας, την Αστυνομική σας Ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. σας

9) Απ’ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η Υπηρεσία μας θα κρατήσει πρωτότυπη μόνο το υπ’ αριθμόν 3, δηλαδή την βεβαίωση Μηχανικού υπογεγραμμένη και την σφραγίδα Μηχανικού σας.

10) Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας καθ’έτος της οίκοθεν καταβολής του ΤΑΠ στο ταμείο του Δήμου μας, για τα οικόπεδα, των χιλιοστών που αντιστοιχούν στο οικόπεδο για τα ημιτελή ακίνητα, καθώς και του δικαιώματος υψούν.

28/9/2018

Κρατήσεις ΚΗ'
Για νέες οικοδομές υπολογίζεται επί του προϋπολογισμού με κλιμάκωση ως ακολούθως: Για το τμήμα του προϋπολογισμού 0 - 58,5 Ευρώ 0% 
Για το τμήμα του προϋπολογισμού 58,5 - 147 Ευρώ 0,5%
Για το τμήμα του προϋπολογισμού 147 - 293 Ευρώ 1,0%
Για το τμήμα του προϋπολογισμού 293 - 587 Ευρώ 1.5%
Για το τμήμα του προϋπολογισμού > 587 Ευρώ 2,0%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Αν υπάρχει ποσοστό του ΚΗ' που πάει στον Δήμο αυτό αφαιρείται από το εμφανιζόμενο ποσό ως «ΚΗ’ Ψήφισμα» και προστίθεται στην «Εισφορά υπέρ του Δήμου».
2. Στην περίπτωση που έχουμε προσθήκη, αντικατάσταση στέγης, διαρρύθμιση ή κατεδάφιση το ΚΗ’ υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού και όχι κλιμακωτά όπως παραπάνω.
3. Το ίδιο ισχύει (δηλ. το ΚΗ’ υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού ) και για τις περιπτώσεις αναλυτικού προϋπολογισμού όπου έχουμε τσεκάρει μια από τις ακόλουθες επιλογές:
1. «Επισκευές υπαρχόντων κτιρίων»,
2. «Διαρρυθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων»,
3. «Αναθεώρηση οικοδομικής αδείας»,
4. «Δεξαμενές νερού»,
5. «Βόθροι και λοιπά φρέατα»,
6. «Ξύλινη Στέγη»,
7. «Άλλες κατασκευές (όψεις, πινακίδες, πέργκολες, κιόσκια κλπ)».

Παρακάτω παραθέτω την σχετική απόφαση

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΗ’ - Αποφ-ΓΔΔ/1803/01(ΦΕΚ-1587/Β/30-11-01) 

ΑΡΘΡΟΝ-6 
Η παρ.3 του Αρθ-4 του ΝΔ-3879/58 "Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων των πόλεων διατάξεων, καθορισμού της συνθέσεως του Συμβουλίου Οικισμού και παρατάσεως της ισχύος του Αρθ-3 του Ν-2364/53(ΦΕΚ-186/Α/58), η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί επ' αόριστο με το Ν-1041/80 (ΦΕΚ-75/Α/80), τροποποιείται ως εξής: 
"3. Από της ισχύος του παρόντος και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1962 η κατά τας διατάξεις τουΑρθ-3 του Ν-2364/53 κράτησις επιβάλλεται μόνον: 
α) Εντός της περιοχής ολοκλήρου του Νομού Αττικής, 

β) εις ολόκληρον την περιοχήν του τέως Δήμου θεσσαλονικέων και 

γ) εις τας λοιπάς πόλεις της χώρας τας έχουσας πληθυσμόν άνω των πέντε χιλιάδων (5000) κατοίκων και κατά την ακόλουθον κλίμακα: 

α) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των πενήντα οκτώ και μισό (58,50) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των εκατόν σαράντα επτά (147) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις ήσιμυ τοις εκατόν (0,5%), 

β) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των εκατόν σαράντα επτά (147) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των διακοσίων ενενήντα τριών (293) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εξ ενός τοις εκατόν (1%), 

γ) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των διακοσίων ενενήντα ττριών (293) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο και μέχρι των πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) Ευρώ μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εξ ενός και ημίσεως τοις εκατόν (1,5%), 

δ) δια προϋπολογιζομένην αξίαν μείζονα των πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) Ευρώ και δια το υπέρ το ποσόν τούτο μέρος του προϋπολογισμού επιβάλλεται κράτησις εκ δύο τοις εκατόν (2%). 

Διά προϋπολογιζομένην αξίαν μέχρις πενήντα οκτώ και μισό (58,50) Ευρώ δεν καταβάλλεται κράτησις".
ΑΡΑ ΜΕΧΡΙ 58,5 Ε = 0
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 147-58,5 = 88,5χ0,5% =0,44 Ε
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 293-147 = 146χ1% = 1,46 Ε
ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 587-293 = 294χ1,5% = 4,41 Ε
ΣΥΝΟΛΟ = 6,31 Ε
ΔΙΑ Π > 587 Ε =2% Χ Π

20/9/2018

Κατάτμηση οικοπέδου με νόμιμα υφιστάμενα κτίρια - Απόσταση Δ;
Ερώτηση : 

Οικόπεδο εντός σχεδίου μπορεί να κατατμηθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων.
Το οικόπεδο έχει μια ισόγεια οικία και ένα ισόγειο κατάστημα.
Η ερώτησή μου είναι η εξής:
Το νέο όριο που θα χωρίζει πλέον τα δύο νέα οικόπεδα θα πρέπει να απέχει απόσταση Δ από τα υφιστάμενα κτίρια ή όχι ?
Η μονοκατοικία ανεγέρθηκε το 1976 και το ισόγειο κατάστημα το 1979.
Να σημειώσω πως τα δύο κτίρια απέχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη από 2Δ, αλλά ο πελάτης θέλει να χωρίσει το οικόπεδο σε τέτοιο σημείο ώστε η πλευρά της μονοκατοικίας να απέχει απόσταση μικρότερη από Δ (σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής Δ=2,50μ).
Επίσης το όριο που θα χωρίσει τις ιδιοκτησίες μπορεί να είναι τεθλασμένη γραμμή ("δηλαδή με κάθετα σπασίματα");

Απάντηση :

1. Η κατάτμηση δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει πρόβλημα στη νομιμότητα των δύο κτισμάτων επομένως και στις υποχρεωτικά τηρούμενες αποστάσεις μεταξύ τους βάσει των όρων δόμησης.
Άρα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κτισμάτων απόσταση Δ .

2. Το όριο μεταξύ των δυο νέων οικοπέδων μπορεί να είναι τεθλασμένη γραμμή.

18/9/2018

Απόσταση πισίνας από όριο σε εκτός σχεδίου.

Ερώτηση :
Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια .
Σήμερα σε προέλεγχο μια άλλη υπάλληλο μου ζήτησε το 1 μέτρο απόσταση .


Απάντηση :

άρθρο 17 παρ. 6 γ του ΝΟΚ
6. Κάτω από την οριστική στάθμη 
του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους(υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.

8/9/2018

Δόμηση σε έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε περιοχή natura

Ερώτηση : 

Έχω μια έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε περιοχή natura και αντιμετωπίζω κάποιο μπέρδεμα όσον αφορά τα μέτρα δόμησης. 
Πώς μπορώ να εξακριβώσω τι κτίζεται;

Απάντηση :

Για ανέγερση κτηρίου κατοικίας σε γήπεδο 4 στρεμμάτων η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 τ.μ.
Υπάρχει περίπτωση λόγω σχήματος του γηπέδου σας και τηρουμένων των πλαγίων αποστάσεων να προκύπτει μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη λιγότερη π.χ. 90 τ.μ. , οπότε αθροιστικά μαζί με τον όροφο να υπάρχει μέγιστη δυνατότητα δόμησης π.χ. 180 τ.μ. < 200 τ.μ.
Για να σιγουρευτείτε μπορείτε να αναθέσετε σε ένα μηχανικό να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας και να σας βεβαιώσει την επιτρεπόμενη δόμηση.

7/9/2018

Η εσοχή του ακαλύπτου στο κτίριο προσμετράται ή όχι στην δόμηση?
Ερώτηση 

Αν δούμε το σχήμα της τεχνικής οδηγίας στο άρθρο 12 παράγραφος 4α ο ακάλυπτος εισέχει στο κτίριο.
Όπως αναφέρεται στην &4α του άρθρο 12 η εσοχή του ακαλύπτου στο κτίριο ανεξαρτήτως διαστάσεων δεν προσμετράται στην κάλυψη.
Ας υποθέσουμε όμως ότι είναι βάτος τόσο από το κτίριο όσο και από τον άλλο περιβάλλοντα χώρο.
Προσμετράται ή όχι στην δόμηση?
Πως υλοποιείται η απαίτηση της &6γ του άρθρου 11 περί μη βατότητας των εσοχών ώστε αυτές να μην προσμετρώνται στην δόμηση τόσο στο επίπεδο του ισόγειου όσο και σε όροφο ?

απάντηση 

Όταν αναφερόμαστε σε εσοχές σε στάθμη υψηλότερη του ισογείου, θεωρώ ότι το "μη προσβάσιμες" που αναφέρεται στην §6.γ του άρθρου 11 του ΝΟΚ ικανοποιείται όταν δεν υπάρχει πλάκα στο επίπεδο αυτό και ταυτόχρονα δεν υπάρχει άνοιγμα (μπαλκονόπορτα) μέσω της οποίας να βγαίνει κάποιος σ' αυτήν την εσοχή.
Όταν αναφερόμαστε σε εσοχές στη στάθμη του ισογείου, το "μη προσβάσιμες" δεν έχει νόημα. Ο ακάλυπτος πρέπει να είναι προσβάσιμος από παντού.

29/8/2018

Αναλυτικός οδηγός για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία.
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία (άρθρο 14 & 27 του Ν. 2971/2001)».
Αριθ. Πρωτ: ΔΔΠ Β 0005692 ΕΞ 2018(Υπουργείο οικονομικών, γενική γραμματεία δημόσιας περιουσίας
Διεύθυνση: δημόσιας περιουσίας
τμήμα: β'( αιγιαλού & παραλίας)
Αθήνα 30 Μαρτίου 201/03-04-2018
Ύστερα από την υποβολή στην υπηρεσία μας πλήθος φακέλων που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα για την εκτέλεση λιμενικών έργων ή την νομιμοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 14 & 27 του ν. 2971/2001), σας γνωρίζουμε ότι μετά από έρευνα των στοιχείων των σχετικών φακέλων, από υπαλλήλους της υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις που οδηγούν στην καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων παραχώρησης.
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε:
Α. Οι προσκομιζόμενοι φάκελοι να είναι ολοκληρωμένοι με το σύνολο των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές γνωμοδοτήσεις που ξεπερνούν τον εύλογο χρόνο (ενδεικτικά θεωρούμε την 5ετία), όπως έχει ήδη καθοριστεί με γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν (σχετικό: το υπ' αριθμ. 542/884/12/01-11-2012 έγγραφο), για την οποία προβλέπεται η πενταετία.
Επίσης, οι γνωμοδοτήσεις να αναφέρονται για το σύνολο του έργου (ειδικότερα στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και χώρος για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων. Α.14.ν.29171/01).
Β. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία λήξης της ΠΠΑ (Πρότυπη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση), η οποία είναι και απαραίτητη. Εξαιρείται, η περίπτωση που εμπίπτει σε κατηγορία που δεν απαιτείται ΠΠΑ, κατόπιν πιστοποίησης της καθ' ύλην αρμοδίας υπηρεσίας περιβάλλοντος.
Γ. 1. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα και οι συνοδεύουσες αυτά τεχνικές εκθέσεις να αφορούν την Οριστική Μελέτη του προς κατασκευή ή του προς νομιμοποίηση έργου.
2. Τα τοπογραφικά διαγράμματα να απεικονίζουν της καθορισθείσες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Επίσης, να φέρουν θεώρηση της Υπηρεσία σας, ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των παραπάνω οριογραμμών.
3. Η τεχνική έκθεση να αναφέρει αναλυτικά τα προς κατασκευή ή νομιμοποίηση έργα, τον τρόπο κατασκευής τους και τους χώρους που είναι αναγκαίοι προς παραχώρηση με τα εμβαδά τους, ανάλογα με το είδος τους.
4. Το τοπογραφικό διάγραμμα να φέρει επ' αυτού υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται με αλφαβητικά ή αριθμητικά στοιχεία καθώς και το εμβαδόν του παραχωρούμενου ή του προς νομιμοποίηση χώρου, ανάλογα με το είδος του (αιγιαλός, παραλία, λιμενικό έργο κ.λ.π.)
5. Τα τεχνικά στοιχεία (Διαγράμματα, τεχνική έκθεση), να φέρουν απαραίτητα θεώρηση από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:
α) Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικά λιμενικά έργα από την Διεύθυνση Έργων της οικείας Περιφέρειας (παρ. ΣΤ 10, άρθρο 186 του ν. 3852/2010).
β) Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα του δημοσίου από την αρμόδια αρχή του φορέα εκτέλεσης του έργου (ΣΧΕΤ: το υπ' αριθμ. 22644/21-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Δ. Πριν την αποστολή του σχετικού φακέλου να διενεργείτε αυτοψία στην προς παραχώρηση περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη τυχόν αυθαίρετων έργων και κατασκευών που έχουν εκτελεστεί άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής. Η σχετική έκθεση της υπηρεσία σας υπογεγραμμένη από τους διενεργήσαντες την αυτοψία θα επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι δεν αδειοδοτούνται και δεν νομιμοποιούνται έργα και κατασκευές που συνδέονται με υφιστάμενα αυθαίρετα έργα και κατασκευές, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτά αποξηλωθούν ή απομακρυνθούν διαπιστωμένα από την υπηρεσία σας με νέα αυτοψία.
Ε. Μετά την εφαρμογή των ως άνω η Υπηρεσία σας αποστέλλει εισήγηση, με αναφορά στα έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη (έχοντας υπόψη) και όποιο άλλο στοιχείο κρίνετε απαραίτητο και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία επισυνάπτεται στον προς αποστολή φάκελο κατασκευής ή νομιμοποίησης έργων. Στην εν λόγω εισήγηση να αναφέρεται ότι το έργο εντάσσεται σε συγκεκριμένους σκοπούς της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας (π.χ άρθρο 14 του ν. 2971/2001 κ.λ.π.
ΣΤ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις νομιμοποιήσεις έργων οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των Π.Κ.Α.Α.Κ καθώς και των διπλοτύπων είσπραξης μέχρι την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας.
Τονίζεται ότι οι φάκελοι που θα φέρουν πλέον ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν μη επιτρεπτή την έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης ή νομιμοποίησης, θα επιστρέφονται άμεσα στην υπηρεσία σας.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Γ.Δ.Δ.Π.Κ.Π.
Ελένη Πισιμίση

13/8/2018

Εγγραφο 38819/6704/86 "Εφαρμογή του Αρθρον-17 του ΓΟΚ/85 σε συνδυασμό με το ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Α/85).

Χαρακτηρίζεται πρασιά η απόσταση από την Εθνική Οδό.
Σας γνωρίζουμε τα εξής: 


Ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος που βρίσκεται μεταξύ του ορίου απαλλοτριώσεως Εθνικής Οδού και της γραμμής που ορίζεται από την απόσταση των 30,00 μέτρα από τον άξονα του Εθνικού δρόμου χαρακτηρίζεται σαν πρασιά και τηρούνται οι εκάστοτε διατάξεις του ΓΟΚ. 

Εξάλλου ακάλυπτος χώρος γηπέδου θεωρείται και η επιφάνεια 
της πρασιάς. 

Κατά συνέπεια και στους ανωτέρω ακάλυπτους χώρους έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 
του ΓΟΚ/85 σε συνδυασμό και με την παρ. 7 του άρθρου αυτού, που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΟΚ/85 και σε περιοχές εκτός σχεδίου.

12/8/2018

Η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων δεν είναι αρμοδιότητα των δήμων
(Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 665/2018)

Η επταμελής, σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα του σχετικού υπουργείου.

Ξενοδοχειακή εταιρεία στην Πελοπόννησο υπέβαλε αίτηση στον τοπικό δήμο ζητώντας τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, μήκους 1.840 μ., που διέρχονται από την ιδιοκτησία της στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή και την αντικατάστασή τους με άλλες οδούς, μήκους 2.600 μ. και πλάτους 6 μ., με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της, με τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών και ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 αστέρων, δυναμικότητας 736 κλινών.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη «μεταφορά» των αγροτικών δρόμων, υπό την προϋπόθεση -μεταξύ των άλλων- ότι «η δαπάνη μεταφοράς των αγροτικών δρόμων πλάτους τουλάχιστον 6 μέτρων (διάνοιξη, διαμόρφωση, ασφαλτόστρωση) θα βαρύνει την ξενοδοχειακή εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της ιδιοκτησίας της».
Στη συνέχεια υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου και της εταιρείας η συμβολαιογραφική πράξη «ανταλλαγής γηπεδικών χώρων για τη δημιουργία αγροτικών οδών».


Όμως, ιδιοκτήτρια αγροτεμαχίου της επίμαχης περιοχής, άσκησε στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσφυγή κατά της απόφασης αυτής του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έγινε δεκτή και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε «ως μη νόμιμη», με την αιτιολογία, αφ’ ενός ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε αρμοδιότητα να εγκρίνει τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, διότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (όταν έγινε η προσφυγή), και αφ’ ετέρου ότι η προκείμενη «μεταφορά οδών» αποσκοπούσε στην εφαρμογή «ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας», το οποίο απαγορεύεται από το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923».

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμό 665/2018 απόφασή της .

Όπως αναφέρει το ΣτΕ στην απόφασή του, «ο δήμος αναρμοδίως ενέκρινε την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, διότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου» όπως επίσης «αναρμοδίως ο δήμος επελήφθη του ζητήματος της δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων της αιτούσας, διότι το ζήτημα, αν η εν λόγω παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δι’ αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι, κρίνεται από το όργανο και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 του Κ.Β.Π.Ν.
Επομένως, η επίμαχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «ορθώς ακυρώθηκε»».

Ακόμη, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος «το οδικό δίκτυο ενός ΟΤΑ δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφ’ όσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς» ενώ «αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχειρίσεως του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει εντοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης, χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν».


25/7/2018

Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;

Ερώτηση : 

Τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες;

Απάντηση :

Με την κύρωση των δασικών χαρτών που γίνεται σταδιακά στην χώρα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2019, δεν χρειάζεται οι ιδιοκτήτες γηπέδων εκτός σχεδίου πόλεως να τρέχουν στα δασαρχεία για πάρουν βεβαιώσεις (πράξεις χαρακτηρισμού ) για το δασικό ή μη χαρακτήρα της περιουσίας τους.
Άμεσα πλέον το απόσπασμα μπορούν να το παίρνουν ηλεκτρονικά οι τοπογράφοι από το Κτηματολόγιο .
Το απόσπασμα για τις μη δασικές εκτάσεις αποτελεί αδιαμφισβήτητο πιστοποιητικό.

25/7/2018

Tι συμβαίνει με τα έρκερ και περιλαμβάνονται στη κάλυψη?

Ερώτηση :

Αναφέρεται σε κάποια σχετική νομοθεσία τωρινή ή παλαιότερη τι συμβαίνει με τα έρκερ και αν περιλαμβάνονται στη κάλυψη ?

Το ρωτάω επειδή ψάχνω να βρω αν υπήρχαν ποτέ σαφείς αναλυτικές οδηγίες για το τι προσμετράται στη κάλυψη και τι όχι και πότε ακριβώς θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης (ΓΟΚ 73 και μετά ?). 

Απάντηση : 

1.Το έρκερ θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, και δεν μετρούσε στην κάλυψη.

2. Η υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, σε πρωτόγονη μορφή όμως ( κάλυψη, δόμηση, ακάλυπτος χώρος).
ι συμβαίνει με τα έρκερ και περιλαμβάνονται στη κάλυψη ? Ερώτηση :

Αναφέρεται σε κάποια σχετική νομοθεσία τωρινή ή παλαιότερη τι συμβαίνει με τα έρκερ και αν περιλαμβάνονται στη κάλυψη ?

Το ρωτάω επειδή ψάχνω να βρω αν υπήρχαν ποτέ σαφείς αναλυτικές οδηγίες για το τι προσμετράται στη κάλυψη και τι όχι και πότε ακριβώς θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης (ΓΟΚ 73 και μετά ?). ?

Απάντηση : 

1.Το έρκερ θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, και δεν μετρούσε στην κάλυψη.

2. Η υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, σε πρωτόγονη μορφή όμως ( κάλυψη, δόμηση, ακάλυπτος χώρος).
15/7/2018

Αλλαγή χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα του Π.Δ. 111/04

Βασικές διατάξεις του Π.Δ. 721/1979 για τον υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων.

Σημείωση : Το κείμενο αποδόθηκε στην δημοτική .

Οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα για τον υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, είναι των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 111/04 .
Το Π.Δ. 721/1979 ( Φ.Ε.Κ. 216Α -16/9/1979 ), περί καθορισμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων , αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων σε περιοχές της μείζονος περιφέρειας πρωτευούσης, αφορά τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης από 16/9/1979 μέχρι 4-3-2004 .

25/6/2018

Μελέτη στατικής επάρκειας (Αριθμός ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507) - Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 167), Αθήνα, 2 Απριλίου 2018.

Άρθρο 1 - Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):
αα) κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’
ολοκλήρου αυθαίρετη,

ββ) κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα
υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,

γγ) κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό.

Κτίρια σπουδαιότητας Σ2 όπου έχει συντελεστεί αλλαγή χρήσης η οποία μεταβάλλει τη σπουδαιότητα σε Σ3 ή Σ4, σε επιφάνεια έως και του 1/3 της συνολικής, αντιμετωπίζονται στην παρούσα ως κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

β) Η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε
με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του.

Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται
κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης
της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Για την περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 1.1.1983, αλλά η αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να εκπονείται με προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής και έλεγχο: (α) του προγενέστερου τμήματος με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης ή κατασκευής του υπάρχοντος και (β) της αυθαίρετης προσθήκης ή τροποποίησης ή αλλαγής χρήσης με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό
που ίσχυε κατά την πραγματοποίησή της.

Άρθρο 2 - Προϋποθέσεις για μη απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις εξής
περιπτώσεις:

α) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,

β) αυθαίρετες κατασκευές παταριών ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται “θέσει” κοντά υποστυλώματα.

Διαφορετικά εξετάζονται τα μέλη και η σύνδεσή τους με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.

Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η στατική επάρκεια
του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία,

γ) Αυθαίρετες κατασκευές προβόλων οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%,

δ) Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις
εκατό (20%) της επιφάνειας αυτού,

ε) Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφάνειας έως αυτής του
ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους
από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα
οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις
εκατό (75%) της περιμέτρου,

στ) Μετατροπή πιλοτής (pilotis) σε κλειστό χώρο με
προσθήκη περιμετρικών τοίχων που καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

ζ) Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,

η) Στατικά ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι κατηγορίας
σπουδαιότητας Σ2 και εμβαδού κάτοψης μέχρι 25m2
έκαστος,

θ) Για αυθαίρετη προσθήκη στέγης με μεταλλικά ή
ξύλινα ζευκτά ο έλεγχος περιορίζεται στον έλεγχο των
δομικών στοιχείων της στέγης καθώς και στις συνδέσεις με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου φορέα,

ι) Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 25 τ.μ.,

ια) Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει
αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20% για
κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο,

ιβ) Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 1.1.2000.

Άρθρο 3 - Περιεχόμενο μελέτης στατικής επάρκειας Η μελέτη στατικής επάρκειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών

β) Έκθεση αποτύπωσης - τεκμηρίωσης

γ) Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών

δ) Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας

ε) Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων
Για τα (α), (β), (γ) και (ε) εφαρμόζεται ο ισχύων ΚΑΝΕΠΕ για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και αντίστοιχες διατάξεις των ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ για τους υπόλοιπους φορείς.

Για το (δ) αποτιμάται ο φορέας είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ
είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το
χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειάς του κτιρίου ή
της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του.

Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού.

Για κτίρια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική
μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις
του φορέα του φέροντος οργανισμού, η έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας μπορεί να περιορίζεται στον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) όταν μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1.15 για κτίρια με άδεια προ της 1.7.1995 και το 1.25 για κτίρια με άδεια από 1.7.1995 και μετά.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με το σεισμικό φορτίο της εγκεκριμένης στατικής μελέτης.

Από την έκθεση αποτίμησης προκύπτει είτε στατική
επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια.

Το παραπάνω συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή, συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων. Άρθρο 4 - Διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια
ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα τριών (3)
ετών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από την μελέτη.

Η μελέτη επεμβάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί στο
σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΑ-
ΝΕΠΕ / ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ και με σεισμική φόρτιση τουλάχιστον αυτή που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης του υπάρχοντος.

Για τις κατασκευές που μελετήθηκαν με άδεια από 1.7.1995 και μετά, η μελέτη επεμβάσεων δύναται εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί για στάθμη
επιτελεστικότητας τουλάχιστον Γ1 κατά ΚΑΝΕΠΕ.

Για την εκτέλεση των εργασιών ενίσχυσης σύμφωνα
με την εκπονηθείσα μελέτη του μηχανικού προβλέπεται
μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά το κόστος
αυτών και έως

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1

Η διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 27454/2631 (ΦΕΚ 3976 Β ́/2017).

Μέχρι την υλοποίηση των εργασιών ενίσχυσης η εξ’
ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη προσθήκη δεν μισθώνεται και δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας. Άρθρο 5 - Διαδικασία υποβολής Για να λάβει μία δήλωση την έκπτωση 10% λόγω υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας, πρέπει να είναι επιλεγμένο, στα Στοιχεία υπολογισμού, το πεδίο «υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας».

Όσο η δήλωση είναι σε «Επεξεργασία» και σε «Αρχική
υποβολή», εφόσον έχει ήδη εκπονηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας, το πεδίο επιλέγεται από τον μηχανικό.

Για την
προώθηση της δήλωσης σε «Υπαγωγή» απαιτείται να έχει υποβληθεί το αρχείο «Μελέτη στατικής επάρκειας» και το πρόστιμο υπολογίζεται με έκπτωση 10%.
Σε περίπτωση που η μελέτη Στατικής Επάρκειας εκπονηθεί και υποβληθεί μετά την προώθηση της δήλωσης σε Υπαγωγή, ο μηχανικός υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ώστε να επιλεγεί το πεδίο «Υποβολή Μελέτης Στατικής Επάρκειας», να υπολογιστεί το πρόστιμο με την προβλεπόμενη έκπτωση και να αναπροσαρμοστούν οι ανεξόφλητες δόσεις.

Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά προστίμου δεν επιστρέφονται.

15/6/2018

Άκυρη η σύσταση σε ανοιχτή πυλωτή και η μεταβίβαση σε τρίτους εκτός οικοδομής
Εφετείο Αθηνών Απόφαση Αριθμός 2232/2016
( Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Αναγνώριση ακυρότητας μεταβιβαστικού συμβολαίου)
Αναγνωρίζεται ως άκυρη η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με την οποία καθορίζονται ανοικτές θέσεις σταθμεύσεως της πυλωτής ως αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες , οι οποίες μάλιστα ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους μη ένοικους τη πολυκατοικίας και σε ιδιοκτήτρια μικρής χωρίς λειτουργική ανεξαρτησία αποθήκης .
Η αγωγή αυτή για την εν λόγω αναγνώριση εφόσον αφορά ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας και τρίτο εισάγεται στο δικαστήριο της τακτικής διαδικασίας και όχι στο Μονομελές Πρωτοδικείο του άρθρου 17 παρ. 2 ΚΠολΔ. Δεν απαιτείται λόγω του ενοχικού της χαρακτήρα έγγραφη της στα βιβλία διεκδικήσεων. Αν όμως η αγωγή ιδιοκτήτη κατά τρίτου ασκηθεί με τον χαρακτήρα εμπράγματης αρνητικής τότε απαιτείται η εγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων.
Άκυρη η σύσταση σε ανοιχτη πυλωτή και η μεταβίβαση σε τριτους εκτός οικοδομης της θέσεως σταθμεύσεως της πυλωτής σε παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης διότι οι εναγόμενοι - ενιστάμενοι - εκκαλούντες δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλη αυτοτελή ιδιοκτησία - διαμέρισμα στη πολυκατοικία.

β) Εκ του άρθρου 281 ΑΚ λόγω καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος της εναγούσης - εφεσίβλητης, διότι αποδείχθηκε ότι στη πολυκατοικία όπου ζουν οι τρίτοι υπάρχουν θέσεις σταθμεύσεως και δεν αποδείχθηκε ότι γενικότερα στη περιοχή της πολυκατοικίας όπου ζουν οι τρίτοι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι σταθμεύσεως αυτοκίνητων (Υπαίθριοι η στεγασμένοι).

1/6/2018

Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου σε Τουριστικές εγκαταστάσεις
Ερώτηση :
Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου σε Τουριστικές εγκαταστάσεις

Απάντηση:

(Άρθρο 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος , άρθρο 1 του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος , διόρθωση σφάλματος.

στ) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται:

Για κτίρια ύψους μέχρι 7,50 m σε 10 .

για κτίρια ύψους μέχρι 10,50 m σε 15 m.

ζ) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 20% της επιφανείας του.

Το εμβαδόν 4.000 m2.

 

25/5/2018

Εξωτερικό κλιμακοστάσιο και απόσταση Δ (Σε οικισμό<2000 κατοίκων )

Ερώτηση :

Σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων επιτρέπεται το εξωτερικό κλιμακοστάσιο (ανοιχτό) που συνδέει το υπόγειο με το ισόγειο να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερο από το επιτρεπόμενο Δ=2,50μ.?

Απάντηση :

Ισχύει το ότι η απόσταση από τα όρια δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 μ. σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν.1577/1985 ( Γ.Ο.Κ. 85 ).

"Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού, εφαρμόζονται: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην της παραγράφου 1Βι, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη σ΄ αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 μ. ανεξάρτητα από το ύψος".

Επομένως δεν μπορείς να κτίσεις σε απόσταση μικρότερη από το επιτρεπόμενο Δ=2,50μ.

18/5/2018

Σε κτίριο γραφείων που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1959, απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά για αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ?

Ερώτηση :

Σε κτίριο γραφείων που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1959, εντός σχεδίου, έχω την εξής περίπτωση:
Σε ισόγειο ενιαίο χώρο (γραφείο) του κτιρίου, που αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, εμβαδού 27μ², χωρίς W.C., ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ. Θα μπορούσατε να μου πείτε επακριβώς ποιες μελέτες και ποια διαδικασία (άδεια δόμησης ή μπορεί να γίνει και ενημέρωση του φακέλου?) θα χρειαστούν για την αλλαγή χρήσης?

1) Θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό και νέο διάγραμμα δόμησης? Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάποιο πολεοδομικό μέγεθος του αρχικού διαγράμματος κάλυψης και ούτε υπάρχει αλλαγή στο αρχικό τοπογραφικό.

2) Αν ναι, σε αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους?

3) Θα πρέπει να γίνει στατικός έλεγχος? Και αν ναι, σύμφωνα με τι? Η αρχική στατική μελέτη είναι υποτυπώδης, με ένα σχέδιο θεμελίωσης μόνο.

4) Θα χρειαστεί συνένωση και των υπολοίπων ιδιοκτητών του κτιρίου?

Απάντηση :

Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά, w.c. και προθάλαμο w.c. , Νέο τοπογραφικό και Νέο διάγραμμα δόμησης με υπολογισμό θέσεων στάθμευσης ( 1 θέση στάθμευσης για εξαγορά .
θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους .
Στατικός έλεγχος απαιτείται εάν υπάρχει υπόγειο με φόρτια οροφής < 500κιλα/μ2 .
Για να γίνει αλλαγή χρήσης πρέπει να αναφέρεται στον κανονισμό ότι επιτρέπεται η χρήση αυτή ή να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης .

11/5/2018

Πως οριοθετείται μια κατοικία

Ερώτηση :

Μια νόμιμη κατοικία πως οριοθετείται;

πχ. θέλω να δω, εάν μια κατοικία απέχει από ένα σημείο Β, 50 μέτρα.

Από που θα μετρήσω την κατοικία (το σημείο Α)?

Η κατοικία έχει και σκάλα εξωτερική που οδηγεί στην αυλή. Έχει και μπαλκόνι.

Έχει και κατασκευή με σκεπή στην αυλή τύπου ψησταριά-φούρνος.  Αυτά θεωρούνται κατοικία;

Απάντηση :
Συνάδελφε
Προφανώς ψάχνεις να βρεις την απόσταση της κατοικίας σου από ένα συγκεκριμένο σημείο για να δεις αν επιτρέπεται κάποια χρήση.
Πιστεύω όταν αν πάρεις τις κορυφές της κατοικίας σου η πλησιέστερη προς το δεδομένο σημείο σου δίνει την απόσταση της κατοικίας σου.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις είναι προσαρτήματα της κατοικίας σου

11/5/2018

Βασικές διατάξεις του Π.Δ. 721/1979 για τον υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων.

Σημείωση : Το κείμενο αποδόθηκε στην δημοτική .

ΒΑΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα για τον υπολογισμό των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης, είναι των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 111/04 .

Το Π.Δ. 721/1979 ( Φ.Ε.Κ. 216Α -16/9/1979 ), περί καθορισμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων , αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων σε περιοχές της μείζονος περιφέρειας πρωτευούσης, αφορά τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης από 16/9/1979 μέχρι 4-3-2004 .


Οι διατάξεις Του Π.Δ. 721/1979 ( Φ.Ε.Κ. 216Α -16/9/1979 ), περί καθορισμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκίνητων , αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων σε περιοχές της μείζονος περιφέρειας πρωτευούσης, περιέχονται στο βιβλίο μου : Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης , σε ένα διάγραμμα δόμησης και άλλα σχετικά - 8η έκδοση.

4/5/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
1. Σύμφωνα με το ΠΔ/3-8-87 , άρθρο 1 , παραγραφος-2:

Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προήπια.

β) Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο.

( Το 80% που αναφέρει το διάταγμα αφορούσε τον Ν. 1577/85( Γ.Ο.Κ. 85 ), σε περιοχές που το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (χαμηλά κτίρια Γ.Ο.Κ. , επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 80% ) το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%)

( Για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον Γ.Ο.Κ. 85)


2. Σύμφωνα με το ΝΟΚ ( Νόμο με αριθμό 4067/2012 , Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ) Αρθρο 12 παρ.1α:

Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης .

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ

1 . Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60% , υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 40% .

Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Εφύτευσης = 2/3 x40% Χ Eοικοπέδου.

Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο.


Έτσι Φύτευσης =2/3 x ( 40% - 10% )30% x Eοικ.

2. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 70% υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 30% .

Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Φύτευσης = 2/3 x30% Χ Eοικοπέδου.

Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο .

Έτσι Εφύτευσης =2/3 x ( 30% - 10% ) 20% x Eοικ.

Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις αυτό είναι το ίδιο με το παρακάτω :

Όταν βγάζουμε θέσεις στον ακάλυπτο θα πρέπει να κάνουμε και τον ακόλουθο έλεγχο:

Πραγματοποιούμενη κάλυψη + Επιφάνεια θέσεων στον ακάλυπτο < Επιτρεπόμενης Κάλυψης +10% X Επιφάνεια Οικοπέδου.

3/5/2018

Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά ?Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά ?

Ερώτηση :

Σε κτίριο γραφείων που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1959 (λεπτομέρεια: όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες της άδειας είναι σε ένα σχέδιο), εντός σχεδίου, έχω την εξής περίπτωση:

Σε ισόγειο ενιαίο χώρο (γραφείο) του κτιρίου, που αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, εμβαδού 27μ², χωρίς W.C., ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ. Θα μπορούσατε να μου πείτε επακριβώς ποιες μελέτες και ποια διαδικασία (άδεια δόμησης ή μπορεί να γίνει και ενημέρωση του φακέλου?) θα χρειαστούν για την αλλαγή χρήσης?


1) Θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό και νέο διάγραμμα δόμησης? Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάποιο πολεοδομικό μέγεθος του αρχικού διαγράμματος κάλυψης και ούτε υπάρχει αλλαγή στο αρχικό τοπογραφικό.


2) Αν ναι, σε αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους?

3) Θα πρέπει να γίνει στατικός έλεγχος? Και αν ναι, σύμφωνα με τι? Η αρχική στατική μελέτη είναι υποτυπώδης, με ένα σχέδιο θεμελίωσης μόνο.

4) Θα χρειαστεί συναίνεση και των υπολοίπων ιδιοκτητών του κτιρίου?

Απάντηση :

Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά, w.c. και προθάλαμο w.c. , Νέο τοπογραφικό και Νέο διάγραμμα δόμησης με υπολογισμό θέσεων στάθμευσης ( 1 θέση στάθμευσης για εξαγορά) .


θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους .


Στατικός έλεγχος απαιτείται εάν υπάρχει υπόγειο με φόρτια οροφής < 500κιλα/μ2 .


Για να γίνει αλλαγή χρήσης πρέπει να αναφέρεται αυτή στον κανονισμό ή να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης .

3/5/2018

Επαγγελματικού Εργαστηρίου Χορήγηση άδειας λειτουργίας
Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Δ. Ανάπτυξης | Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.

Περιγραφή: Αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών με σκοπό την χορήγηση άδειας λειτουργίας. Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Υποβολή του σχετικού ερωτηματολογίου και αίτηση προσδιορισμού των αντίστοιχα απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Μελέτη του ερωτηματολογίου και απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει του αντίστοιχου υποβληθέντος ερωτηματολογίου.

3. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4. Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας. Δικαιολογητικά: 1. Υποβολή Ερωτηματολογίου (Δίνεται από την υπηρεσία).

2. Προσδιορισμός Δικαιολογητικών με βάση τις απαντήσεις του Ερωτηματολογίου. 

Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο δίδεται από την υπηρεσία).

β1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ……../2011 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό στοιχεία (α) Υπεύθυνη Δήλωση.

β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

δ. Παράβολο, ύψους 100 € στον λογαριασμό 0104011710000050 της τράπεζας ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Τ ΒΑΝΚ (δυνάμει της ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012). 2 Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):
α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. 

δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοαναγειρόμενο κτήριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4Α’) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, υποβάλλεται Υ.Δ. του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχει κανονισμός ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρο 14 παρ. 3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. 

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

ι. Άλλα δικαιολογητικά ( Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.) 
ια. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν.3982/2011. Νομικό πλαίσιο: 1. Ν.3982/2011.

2. ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012).

Κόστος:

Εκατό (100) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.
Παραγόμενα έγγραφα: Άδεια λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου.

Χρόνος ισχύος: Αόριστης διάρκειας

2/5/2018

Βεβαίωση Κύριας χρήσης για κτίρια μετά το 1955

Δικαιολογητικά:

1. Υποβολή φακέλου Β.Κ.Χ. υπογεγραμμένη από μηχανικό, εγγεγραμμένο στο μητρώο της πολεοδομίας.

2. Δύο φωτογραφίες του κτιρίου σφραγισμένες από μηχανικό.

3. Σύγχρονη αποτύπωση σφραγισμένη από μηχανικό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 795 Δ/93 περί οικοδομικών αδειών (εις διπλούν).

4. Τεχνική έκθεση από μηχανικό.

5. Αντίγραφα σχεδίων (κατόψεις) από το φάκελο οικοδομικής άδειας (εις διπλούν) επικυρωμένες.

Σε περίπτωση απώλειας του φακέλου άδειας, προσκομίζονται δικαιολογητικά για Β.Κ.Χ. προ του 1955, μαζί με το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του ακινήτου

6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

7. Αν κατά τον έλεγχο του σχεδίου προκύπτουν ενοποιήσεις ή διαχωρισμοί καταστημάτων, θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία (συμβόλαια) ότι οι εν λόγω εργασίες έγιναν πριν το 1979. 
Διαφορετικά απαιτείται νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

8. Κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – συνάθροισης κοινού θα χρειάζεται αλλαγή χρήσης, ανεξαρτήτως εμβαδού, εκτός και αν υπάρχει πιστοποιητικό πριν το 1985 ότι ήταν ίδιας χρήσης.

9. Ομοίως για τα εργαστήρια

10. Για την παραλαβή της Β.Κ.Χ. πρέπει να είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή να υπάρχει θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου στο όνομα του παραλήπτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο υπογράφων μηχανικός.

11. Παράβολο (εσωτερικό) 29,35 ευρώ.

- Προκειμένου να κατατεθεί αίτηση για βεβαίωση κύριας χρήσης (Β.Κ.Χ.) στο πρωτόκολλο, θα προηγείται έλεγχος πληρότητας φακέλου.

1/5/2018

Βεβαίωση για Κτίριο προϋφιστάμενο του 1955

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1, περίπτωση δ. του Ν.4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.25 του Ν. 4258/2013 (ΦΕΚ 94 Α/ 14-4-2014), όλα τα κτίρια που προϋφίστανται του βασιλικού διατάγματος της 9-8-1955, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά ( Από τις e-Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης )


1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Φωτογραφίες κτίσματος
3. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές που να αναφέρονται οι όροι δόμησης του οικοπέδου εις διπλούν.
4. Τίτλοι ιδιοκτησίας παλαιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.
5. Δήλωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς.
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 από τον ιδιοκτήτη , ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής .

Επίσης ότι άλλο αποδεικτικό στοιχείο κρίνεται από την υπηρεσία απαραίτητο.

30/4/2018

Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και μερικώς εντός οικισμού

 

Ερώτηση :

Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, επιφανείας 8 στρεμμάτων, στα όρια γραμμής που ορίζει περιοχή εντός οικισμού (είναι ένα μικρό τμήμα εντός οικισμού )

Από τον κεντρικό δρόμο, υπάρχει "αγροτικός δρόμος" (έτσι χαρακτηρίζεται στο τοπογραφικό των συμβολαίων) που καταλήγει σε γωνία του αγροτεμάχιου.

Στο τοπογραφικό που ανέφερα υπάρχει δήλωση τοπογράφου όπου αναφέρει ότι το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το αγροτεμάχιο είναι προϊόν χρησικτησίας με υπογραφές και των ιδιοκτήτων των ομόρων πως συμφωνούν με τα όρια .
Ρωτώ λοιπόν :

1) Δεν απαιτείται πρόσωπο κάποιων μέτρων (25? 40?) επί δρόμου για την αρτιότητα? αρκεί το αγροτικό δρομάκι?

2) Αν όντως υφίσταται αρτιότητα του αγροτεμάχιου, και μέρος του είναι τελικά εντός οικισμού, το "οικόπεδο" που μπορούμε να κόψουμε εντός οικισμού θα είναι τυφλό.
"Παίρνει" πρόσβαση από το αρχικό αγροτεμάχιο (με δρόμο που θα δημιουργηθεί από τον ιδιοκτήτη) και μέσω του αγροτικού δρόμου να βγαίνει στον κεντρικό?

Απάντηση :

1. Δεν απαιτείται πρόσωπο
Αν έχει δημιουργηθεί μετά την 31.12.2003,τότε μόνο θέλει και πρόσωπο. Αλλιώς το Πρόσωπο, δεν είναι προϋπόθεση αρτιότητας σε τέτοια έκταση (ΦΕΚ 270Δ/1985,άρθρα 1 και 2 ) .

2. Ναι, δια μέσου ιδιωτικής οδού.
Τεκμηρίωση: ΦΕΚ και αποφάσεις ΣτΕ περί ιδιωτικών οδών.
Βλέπε Η3-Η4 Ρωμαλιάδη.
Βλέπε επίσης και ΦΕΚ 181 Δ-1985 για καθορισμό ορίων και όρων δόμησης σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων (μάλλον εκεί είσαι) και Ν.Δ. 1923

29/4/2018

Ερώτηση :

Σε αγροτεμάχιο Ε=3.000τμ εντός ζώνης, εκτός ορίων οικισμού, έχει νομίμως ανεγερθεί κτίσμα με Οικοδομική άδειε του 2001 (αρτιότητα αγροτεμαχίων 2.000τμ).
Το 2011 η περιοχή που βρίσκεται το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο εντάχθηκε στο Ν.3937/2011”Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”, σύμφωνα με τον οποίο δεν ισχύουν οι προηγούμενες κατά παρέκκλιση αρτιότητες του Π.Δ. 29.5.1985 και πλέον η αρτιότητα ορίζεται σε 10.000τμ κατά κανόνα και 4.000τμ κατά παρέκκλιση.
α) Δεδομένου ότι πλέον το αγροτεμάχιο έχει χάσει την αρτιότητα του, μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο νομίμως υφιστάμενο κτίσμα;
β) Μπορεί να τακτοποιηθεί κτίσμα (αποθήκη) που έχει ανεγερθεί στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο πριν την εφαρμογή του Ν.3937/2014;

Απάντηση :

Σύμφωνα με τον Ν 3937/2011-Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις-, άρθρο 9 παρ. 2 α, «Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ….. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ ……». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 β του ίδιου άρθρου « Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για … την κατασκευή … μικρών γεωργικών αποθηκών …»
Εφόσον λοιπόν το γήπεδο για το οποίο ρωτάτε εμπίπτει αποδεδειγμένα στην αναφερόμενη περιοχή, τότε:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΝΟΚ, όπως ισχύει σήμερα,
«2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επέρχονται αλλαγές της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται άδεια δόμησης.».
Επομένως, αν για την αλλαγή χρήσης δεν απαιτούνται νέες κατασκευές και η νέα χρήση είναι επιτρεπόμενη, τότε το νομίμως υφιστάμενο κτίριο μπορεί να μεταβάλλει την χρήση του.
Δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει το ίδιο όταν η αλλαγή χρήσης απαιτεί άδεια δόμησης (νέες μελέτες και κατασκευές), η οποία δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου να μπορεί να χορηγηθεί σε ακίνητο που σήμερα δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

27/4/2018

Αρτιότητα- οικοδομησιμότητα αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου
Ερώτηση :

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ24.05.1985(ΦΕΚ 270Δ/31.05.1985) (εκτός σχεδίου δόμηση) “τυφλό” αγροτεμάχιο διανομής (προ του 2003) εμβαδού >4000τμ, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;
β) Αν η απάντηση στο (α) είναι θετική και συνενώσουμε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο διανομής με ένα γειτονικό του, το οποίο δεν είναι άρτιο, δημιουργείται ένα γήπεδο για το οποίο έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν3212/2003 (ΦΕΚ308Α/31.12.2003)( Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η εξυπηρέτηση του από αγροτικούς ή δασικούς δρόμους (άρθρο 10, παρ.1α). Αν δεν υφίστανται αγροτικός δρόμος εξυπηρέτησης, το συνενωμένο αγροτεμάχιο χάνει την αρτιότητα του ή όχι;

Απάντηση :

Πράγματι, για το δημιουργημένο πριν τις 31.12.2003 (Ν. 3212/2003) γήπεδο εμβαδού > 4000 τ.μ. δεν απαιτείται η ύπαρξη προσώπου 25 μ. κτλ (άρθρο 1 παρ. α του Π.Δ. /24.05.1985 για την δόμηση εκτός σχεδίου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τον Ν. 3212/2003, καθώς και Εγκ. 5/2004).
Εφόσον λοιπόν σε ένα τέτοιο ήδη άρτιο γήπεδο προστεθεί και ένα μη άρτιο, τότε αυτό παραμένει άρτιο, δεδομένου ότι απλά βελτιώνεται η αρτιότητά που ήδη έχει, δεν μπορεί όμως, κατά την γνώμη μας, να πάρει επιπλέον τ. μ. κάλυψης, ΣΔ κτλ από το εμβαδόν του μη αρτίου γηπέδου στο οποίο επιτρεπόταν μηδενική κάλυψη και δόμηση.
Οι προϋποθέσεις του Ν. 3212/2003 αναφέρονται σε γήπεδα που για πρώτη φορά δημιουργούνται μετά την ισχύ του (31.12.2003). (δες ανάλογη ερμηνεία άρθρου 6 παρ. 2β ΓΟΚ/1985 σε έγγραφο ΔΤΕ/β/42896/1117/09).

26/4/2018

Παραθέτω έγγραφα της Δ.Ο.Κ.Κ., βάσει των οποίων χώροι κυρίας χρήσεως, που αποτελούν τμήματα κτιρίων ανεγερθέντων με τις προ της ισχύος του ΓΟΚ/85 πολεοδομικές διατάξεις, λειτουργούν αποδεδειγμένα με βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων τους ως επαγγελματικοί χώροι, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας για την αλλαγή της χρήσης τους.

Έγγραφα 34837/10-4-92 & 15525/6-7-94 Δ.Ο.Κ.Κ.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χώροι κυρίας χρήσεως, που αποτελούν τμήματα κτιρίων ανεγερθέντων με τις προ της ισχύος του ΓΟΚ/85 πολεοδομικές διατάξεις, λειτουργούν αποδεδειγμένα με βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων τους ως επαγγελματικοί χώροι των οποίων όμως η συγκεκριμένη χρήση δεν καθορίζεται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, αλλά ήταν επιτρεπτή στην περιοχή, τότε οι χώροι αυτοί εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας για την αλλαγή της χρήσης τους.

Επί πλέον στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η λειτουργία των υπόψη χώρων εκτός από τις βεβαιώσεις που προαναφέραμε είναι έγγραφα εφορίας, αστυνομίας, εμπορικών επιμελητηρίων και συναφών επαγγελματικών οργάνων .

Η αλλαγή ιδιοκτήτου ή ενοικιαστού, δεν επηρεάζει την προηγούμενη διαδικασία.

25/4/2018

Προδιαγραφές σύνταξης του διαγράμματος κάλυψης

 

Άρθρο 39 Ν. 44495/2017

παρ. 3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γεωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης.

γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης και του ύψους του κτιρίου.

Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τακτοποίησης ή νομιμοποίησης.

δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.

ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

στ) Ενδεικτικές όψεις.

ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπεδο.

 

η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογραφίες σε υφιστάμενα κτίρια.
Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.

25/4/2018

Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων ( Φ.Ε.Κ. 289/11) για μικρά οικόπεδα

Ερώτηση :
Στο άρθρο 5 του ΠΔ 24-05-1985/ ΦΕΚ 181Δ/3-5-85 όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 289/11 αναφέρεται :

γ) Για γήπεδα μικρότερα των 200 τμ ορίζεται Σ.Δ.= 1,0 και προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφανείας 200 τμ η κάλυψη επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας του γηπέδου.

Δηλαδή σε οικόπεδο 90 τμ (κατά παρέκκλιση) πάμε με Σ.Δ. =1,00 (90 τ.μ δόμηση και 63 τ.μ. κάλυψη) ?? Η παίρνουμε σαν μέγιστη δόμηση που αναφέρει πιο πάνω που είναι 200 τ.μ. αφού το οικόπεδο μας βγάζει μικρότερη???

Απάντηση :

Αν Ε<=200 τ.μ. , τότε Κάλυψη =70% και Σ.Δ.=1,00
Συνεπώς για Ε=90 τ.μ. 
Επιτρεπόμενη Κάλυψη = 90Χ0,70= 63 τ.μ. 
Επιτρεπόμενη Δόμηση = 90Χ1,00= 90 τ.μ.

Δηλαδή, για να εξαντλήσεις την επιτρεπόμενη δόμηση, πρέπει να κτίσεις διώροφο τουλάχιστον.

24/4/2018

Οικοδομική γραμμή σε οικισμό προ '23

Ερώτηση :

Που αναφέρονται και πως ορίζονται οι οικοδομικές γραμμές 
σε "Οικισμούς που προϋπάρχουν του έτους 23 και στερούνται Εγκεκριμένου Σχεδίου"

Απάντηση 

Στους οικισμούς, γενικά, έχει διαμορφωθεί, με την πάροδο του χρόνου , το οδικό δίκτυο και τις οικοδομές που έχουν ανεγερθεί σε αυτό και, επομένως, το αδόμητο οικόπεδο, που θέλει κάποιος να κτίσει σήμερα, θα ακολουθήσει την οικοδομική γραμμή που έχει διαμορφωθεί από τις όμορες οικοδομές ή ( και ) τους αντίστοιχους μανδρότοιχους.

Σύμφωνα με παραπάνω επομένως , οικοδομική γραμμή νοείται για τους οικισμούς αυτούς, η διαμορφωμένη από τις παλαιές οικοδομές ή ( και) τους μανδρότοιχους .

24/4/2018

Χώροι στάθμευσης σε εκτός σχεδίου οικόπεδο
Ερώτηση :

Σε εκτός σχεδίου οικόπεδο, επιτρέπεται η κατασκευή κατ' επέκταση υπογείου ( χρήση κατοικίας ) εκτός περιγράμματος κάλυψης; 
Μετράει στο συντελεστή;

Απάντηση :

Αναφέρεται στην παράγραφο §6β του άρθρου 17 του ΝΟΚ, που ισχύει μόνο για οικόπεδα εντός σχεδίου
και όχι για γήπεδα εκτός σχεδίου :

« Δεν επιτρέπεται η επέκταση του υπογείου πέρα από το περίγραμμα της κάλυψης, ανεξαρτήτως χρήσης και ο εν λόγω χώρος προσμετράται στην κάλυψη και στη δόμηση »

24/4/2018

Οικοδομησιμότητα σε οικόπεδο εντός - εκτός ορίων οικισμού

Ερώτηση :

Πελάτης μου έχει ένα οικόπεδο με τμήμα εντός ορίων οικισμού και τμήμα εκτός , το τμήμα εντός ορίων οικισμού διαθέτει την απαιτούμενη αρτιότητα αλλά δεν διαθέτει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.


Πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο διαθέτει το τμήμα που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού , δεν διαθέτει όμως την απαιτούμενη αρτιότητα για εκτός σχεδίου - εκτός ορίων οικισμού γήπεδα .

Το οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο ή όχι :

Απάντηση :
Πιστεύω ότι το θέμα μπορεί να λυθεί με την συνένωση των δυο τμημάτων , οπότε το ενιαίο οικόπεδο έχει την απαιτουμένη αρτιότητα ( του εντός οικισμού ) και πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.
Το οικοδομήσιμο τμήμα θα υπολογιστεί με την επιφάνεια του τμήματος εντός οικισμού.
Πριν βεβαία προχωρήσουμε καλό είναι να υποβάλουμε μια ερώτηση στην Δ.Ο.Κ.Κ.

23/4/2018

Κατά παρέκκλιση αρτιότητα

Καλησπέρα είμαι φοιτητής Αρχιτεκτονικής και έχω την εξής απορία:

1.Στην αρτιότητα κατά παρέκκλιση προ του  73, αναφέρεται σε οικόπεδα που προϋφίσταται πριν την χρονολογία που αναφέρεται έτσι ώστε τα οικόπεδα αυτά, που μέχρι το προηγούμενο Π.Δ. ήταν άρτια και κανόνα, να έχουν επιείκεια και την προστασία από τον κίνδυνο της προσκυρώσεως τους σε γειτονικά οικόπεδα. σωστά;

2. Αυτό αφορά και τους κληρονόμους ?

Απάντηση :

1. Η  κατά παρέκκλιση αρτιότητα αναφέρεται σε κτισμένα ή άκτιστα γήπεδα προϋφιστάμενα της ημερομηνίας που αναφέρεται στο διάταγμα π.χ. 1962 ή 1973

2.. Ο ιδιοκτήτης ακολουθεί το οικόπεδο ή γεωτεμάχιο, επομένως για τους κληρονόμους ισχύει η ίδια παρέκκλιση με τον αρχικό ιδιόκτητη.

15/4/2018

Αναφέρεται σε κάποια σχετική νομοθεσία τωρινή ή παλαιότερη τι συμβαίνει με τα έρκερ και αν περιλαμβάνονται στη κάλυψη ?

Ερώτηση :
αναφέρεται σε κάποια σχετική νομοθεσία τωρινή ή παλαιότερη τι συμβαίνει με τα έρκερ και αν περιλαμβάνονται στη κάλυψη ? Το ρωτάω επειδή ψάχνω να βρω αν υπήρχαν ποτέ σαφείς αναλυτικές οδηγίες για το τι προσμετράται στη κάλυψη και τι όχι και πότε ακριβώς θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης (ΓΟΚ 73 και μετά ?).  
Απάντηση :
1.Το έρκερ θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, και δεν μετρούσε στην κάλυψη.
2. Η  υποχρεωτική σύνταξη διαγράμματος κάλυψης θεσμοθετήθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1955, σε πρωτόγονη μορφή όμως ( κάλυψη, δόμηση, ακάλυπτος χώρος).

10/4/2018

Προσθήκη υπογείου χώρου στάθμευσης σε υφιστάμενη οικοδομή

Ερώτηση :
Με 4178 τακτοποιήθηκαν οι χώροι της pilotis και μια επέκταση του δώματος. (υπέρβαση δόμησης).
Ο ιδιοκτήτης θέλει να κατασκευάσει υπόγειο χώρο στάθμευσης κατ' επέκταση στον ακάλυπτο, στατικά ανεξάρτητο.

Όλες οι απαιτήσεις φύτευση, ποσοστά ακαλύπτου κτλ. ικανοποιούνται.
Το οικόπεδο είναι πανταχόθεν ελεύθερο.

Δεν αυξάνεται η δόμηση ούτε η κάλυψη ούτε ο όγκος, το μόνο που θέλουμε είναι θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στα νομίμως υφιστάμενα.
Βρήκα στο ΝΟΚ
Άρθρο 4
1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4030/2011 (Α'249), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως :
η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2, 3 και 4 και 4495/2017, Άρθρο 107, παρ.5.
H εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών αφορά τα αυθαίρετα τμήματα κτιρίων, ενώ για τα τμήματα που καλύπτονται από οικοδομική άδεια επιτρέπονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες εργασίες. Γίνεται?

Απάντηση :

Συνάδελφε
Άρθρο 29 , Ν. 4495/2017
παρ. 1.Οικοδομική άδεια απαιτείται

Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

α) Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων

5/4/2018

Θα πρέπει να συναινέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες για την ένταξη στο Ν.4495/17 ?

Ερώτηση :

Καλησπέρα σας, κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας στέλνω το ερώτημα γραπτώς. Ένας φίλος μου ανέθεσε την τακτοποίηση κάποιων αυθαιρεσιών που είχε κάνει στο σπίτι του στον Άγιο Σεραφείμ. Βλέποντας το συμβόλαιο διαπίστωσα ότι πρόκειται για μία μεγάλη έκταση 117 στρεμμάτων όπου έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Υπάρχει υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Θα πρέπει να ελέγξω όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στο οικόπεδο των 117 στρεμμάτων; Θα πρέπει να συναινέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες για την ένταξη στο N.4495/17 ; Σας επισυνάπτω την οικοδομική άδεια και την σελίδα του συμβολαίου όπου αναφέρεται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Απάντηση :

Άρθρο 99 - Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A΄ και τις ρυθμίσεις των επομένων άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα: α) αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Την αίτηση υποβάλλει: αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη. Επομένως δεν χρειάζεσαι συναίνεση.

27/3/2018

Για άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ , πως υπολογίζονται οι απαιτούμενες αίθουσες και η δυναμικότητα σε παιδιά?

Ερώτηση :
Για άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ , ως υπολογίζονται οι απαιτούμενες αίθουσες και η δυναμικότητα σε παιδιά?

Απάντηση :
Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, το Κέντρο είναι:
1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια

12/3/2018

Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου  σε Τουριστικές εγκαταστάσεις

Ερώτηση :

Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου  σε Τουριστικές εγκαταστάσεις

Απάντηση:
(Άρθρο 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος ,  άρθρο 1 του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος , διόρθωση σφάλματος
στ) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται:
Για κτίρια ύψους μέχρι 7,50 m σε 10 .
για κτίρια ύψους μέχρι 10,50 m σε 15 m.
ζ) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 20% της επιφανείας του.
η) Το γήπεδο στο οποίο ανεγείρεται τουριστική εγκατάσταση πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

28/2/2018

Μη αποτύπωση παλαιού αιγιαλού σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως

Ερώτηση :
Τι μπορεί να σημαίνει η μη αποτύπωση παλαιού αιγιαλού σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως (ΦΕΚ 1010/18/11/2002) ? ότι παύει να υφίσταται ? υπάρχει σκοπός περίεργος επειδή ο παλαιός αιγιαλός υπερβαίνει την γραμμή δόμησης? καταργείται ? ή κάτι άλλο?
Η κτηματική φαίνεται να μην τον καταργεί από άλλα έγγραφά της αλλά δεν είναι περίεργο να μην τον εμφανίζει στο ρυμοτομικό σχέδιο?
Νομικά από όσο γνωρίζω μπορεί  να συμπεριληφθεί στα σχέδια πόλης και τροποποιείται ανάλογα το ιδιοκτησιακό του καθεστώς καθώς απαλλοτριώνεται ή τακτοποιείται σε οικοδομικά τετράγωνα.

τι νομίζετε ?

Απάντηση:

Συνάδελφε
Μπορείς να ζητήσεις Καθορισμό του  αιγιαλού βάσει του άρθρου 4 του νόμου 4281/14

15/2/2018 Προσθήκη καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85Ερώτηση :
Μήπως έχετε  στη διάθεση σας  την εγκύκλιο 40 με αρ. πρωτοκόλλου 57621/ 24-09-1997 του ΥΠΕΧΩΔΕ "Προσθήκη καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ/85";
Αναφορά της εγκυκλίου γίνεται στις τεχνικές οδηγίες του Υπουργείου, στην επεξήγηση του άρθρου 23.
Απάντηση :
Η εγκύκλιος 40/1997 αναφέρει στην παράγραφο 1:
1. Η προσθήκη στο περίγραμμα του κτιρίου που βρίσκεται και στο μη οικοδομήσιμο τμήμα το οικοπέδου, επιτρέπεται μόνο εφόσον διατηρείται το υφιστάμενο κτίριο το οποίο διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή νομοθεσίας η οποία στη συνέχεια μεταβλήθηκε.
Δηλαδή κατά την προσθήκη καθ' ύψος δεν επιτρέπεται να κατεδαφίζεται κατά το μεγαλύτερο τμήμα του το παλαιό κτίριο, για να οικοδομηθεί σχεδόν από την αρχή η όλη κατασκευή και έτσι να καταλύεται η έννοια του υφισταμένου κτιρίου κατά την εκτέλεση των εργασιών της προσθήκης.
Επομένως κατά τον έλεγχο των σχεδίων της ζητούμενης αδείας προσθήκης στο υφιστάμενο κτίριο θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατήρηση του παλαιού κτιρίου που δεν πληροί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής του (π.χ . να μην αφαιρείται ολόκληρη η στέγη ή τα πατώματα ή το μεγαλύτερο τμήμα των τοίχων φερόντων ή μη).

30/1/2018

Πως  οριοθετείται μια κατοικία

Ερώτηση :
Μια νόμιμη κατοικία πως οριοθετείται;
πχ. θέλω να δω, εάν μια κατοικία απέχει από ένα σημείο Β, 50 μέτρα. Από που θα μετρήσω την κατοικία (το σημείο Α)? Η κατοικία  έχει και σκάλα εξωτερική που οδηγεί στην αυλή. Έχει και μπαλκόνι. Έχει και κατασκευή με σκεπή στην αυλή τύπου ψησταριά-φούρνος. Αυτά θεωρούνται κατοικία;

Συνάδελφε
Προφανώς ψάχνεις να βρεις την απόσταση της κατοικίας σου από ένα συγκεκριμένο σημείο για να δεις αν επιτρέπεται κάποια χρήση.
Πιστεύω όταν αν πάρεις τις κορυφές της κατοικίας σου η πλησιέστερη προς το δεδομένο σημείο σου δίνει την απόσταση της κατοικίας σου.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις είναι προσαρτήματα της κατοικίας σου.

15/1/2018

Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης

Άρθρο 17 παρ. 2α τεχνικών οδηγιών:
Στην περίπτωση που δημιουργούνται
με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια έως 10% της επιτρεπομένης κάλυψης, τότε ο υπολογισμός των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαμβάνεται επί του απομειούμενου κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ
1 . Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60% , υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 40% .
Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Ε φύτευσης = 2/3 x40% Χ Eοικοπέδου.
Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο
Έτσι Φύτευσης =2/3 x ( 40% - 10% )30% x Eοικ.
2. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 70% υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 30% .
Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Φύτευσης = 2/3 x30% Χ Eοικοπέδου.
Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο
Έτσι Εφύτευσης =2/3 x ( 30% - 10% ) 20% x Eοικ.
Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις αυτό είναι το ίδιο με το παρακάτω :
Όταν βγάζουμε θέσεις στον ακάλυπτο θα πρέπει να κάνουμε και τον ακόλουθο έλεγχο: Πραγματοποιούμενη κάλυψη + Επιφάνεια θέσεων στον ακάλυπτο < Επιτρεπόμενης Κάλυψης + 10% X Επιφάνεια Οικοπέδου.
Για την Advice4u
Παντελής Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971, Σύμβουλος μηχανικός
http://www.advice4u.gr , mail: info@advice4u.gr
Τηλ. 2105447421, 6944451806

10/1/2018

Μικτό εμβαδόν χώρου
Ερώτηση :

Σε μια υπόγεια αποθήκη (τμήμα τού υπογείου πολυόροφης οικοδομής) συνυπολογίζουμε τα τετραγωνικά τής εξωτερικής τοιχοποιίας (που της αντιστοιχούν) στο συνολικό εμβαδόν της; Εάν ίσχύει αυτό που ερωτώ, ποιος είναι ο νόμος που το αναφέρει;
Απάντηση :
N.O.K. άρθρο 2 , παρ. 47.
Μικτό εμβαδόν
Είναι το εμβαδόν του χώρου συμπεριλαμβανομένων των περιμετρικών δομικών στοιχείων που τον ορίζουν. Σε περίπτωση όμορων χώρων λαμβάνεται το ήμισυ του δομικού στοιχείου στον υπολογισμό.

28/12/2017

Αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ

Ερώτηση :


Σε κτίριο γραφείων που έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια του 1959 (λεπτομέρεια: όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες της άδειας είναι σε ένα σχέδιο), εντός σχεδίου, έχω την εξής περίπτωση:

Σε ισόγειο ενιαίο χώρο (γραφείο) του κτιρίου, που αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, εμβαδού 27μ², χωρίς W.C., ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης από γραφείο σε ΚΥΕ. Θα μπορούσατε να μου πείτε επακριβώς ποιες μελέτες και ποια διαδικασία (άδεια δόμησης ή μπορεί να γίνει και ενημέρωση του φακέλου?) θα χρειαστούν για την αλλαγή χρήσης?

1) Θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό και νέο διάγραμμα δόμησης? Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάποιο πολεοδομικό μέγεθος του αρχικού διαγράμματος κάλυψης και ούτε υπάρχει αλλαγή στο αρχικό τοπογραφικό.
2) Αν ναι, σε αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους?
3) Θα πρέπει να γίνει στατικός έλεγχος? Και αν ναι, σύμφωνα με τι? Η αρχική στατική μελέτη είναι υποτυπώδης, με ένα σχέδιο θεμελίωσης μόνο.
4) Θα χρειαστεί συναίνεση και των υπολοίπων ιδιοκτητών του κτιρίου?


Απάντηση : 
Απαιτείται άδεια δόμησης με νέα αρχιτεκτονικά, w.c. και προθάλαμο w.c. , Νέο τοπογραφικό και Νέο διάγραμμα δόμησης με υπολογισμό θέσεων στάθμευσης ( 1 θέση στάθμευσης για εξαγορά .
θα πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς και οι λοιποί χώροι του κτιρίου με τις πιθανές αυθαιρεσίες τους .
στατικός έλεγχος απαιτείται εάν υπάρχει υπόγειο με φόρτια οροφής < 500κιλα/μ2 .
Για να γίνει αλλαγή χρήσης πρέπει να αναφέρεται αυτή στον κανονισμό ή να υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης .

21/12/2017

Μόνωση - Στεγανοποίηση μπαλκονιών 

(Απευθύνεται κυρίως στους νεότερους συναδέλφους )

Η στεγανοποίηση και μόνωση των μπαλκονιών, είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους αλλά και στο δάπεδο των εσωτερικών χώρων .

Η στεγανοποίηση δε κάτω από τα πλακάκια είναι πολύ σημαντική για την καλή υγρομόνωση των σπιτιών.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η υγρομόνωση και αποφεύγεται η εκ των υστέρων προσπάθεια στεγανοποίησης που μπορεί να οδηγήσει σε ξήλωμα και τοποθέτηση νέων πλακιδίων.

Για την στεγανοποίηση πάνω από την πλάκα σκυροδέματος εφαρμόζεται τσιμεντοκονία με κλίση. 

Η τσιμεντοκονία μπορεί να γίνει είτε με έτοιμα προϊόντα , είτε με παραδοσιακή τσιμεντοκονία ενισχυμένη με οικοδομική ρητίνη.

Η ένωση του δαπέδου με το στηθαίο είτε σφραγίζεται με Αυτοκόλλητη ταινία (χρησιμοποιείται για ένωση υλικών όπου οι μόνιμες συνδέσεις απαιτούν απαραίτητη ευελιξία και αντίσταση στην υγρασία και τη γήρανση) , είτε εξομαλύνεται με επισκευαστική κονία.

Μετά το στέγνωμα της τσιμεντοκονίας ακολουθεί η εφαρμογή ελαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος εφαρμοζόμενο με βούρτσα ή ρολό.

Η εφαρμογή γίνεται σε δύο στρώσεις με ενδιάμεση τοποθέτηση υαλοπλέγματος.

1. Αρχικά εφαρμόζεται η πρώτη στρώση και ενώ είναι ακόμα νωπό εγκιβωτίζεται το υαλόπλεγμα.

2. Μετά από 4-5 ώρες εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση , ώστε να καλυφθεί πλήρως το υαλόπλεγμα.

3. Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακιδίων με τη χρήση βελτιωμένης κόλλας.

4. Η αρμολόγηση γίνεται με βελτιωμένο ελαστικό αρμόστοκο, που έχει υδατοαποθητική και αντιμηκυτιακή δράση.

5. Η σφράγιση των κατασκευαστικών αρμών (ένωση δαπέδου με στηθαίου) και των αρμών διαστολής (προτείνονται αρμοί ανά 25-40m2 ανάλογα μα τη διάσταση του μπαλκονιού), γίνεται με κορδόνι πολυαιθυλενίου, σιλικόνη η πολυουρεθανική μαστίχη.

20/12/2017

Διάλογος με συνάδελφο για διαφωνία με συμβολαιογράφο για θέμα σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Ερώτηση :
θέλω να συντάξω πίνακα σύστασης μιας διώροφης οικοδομής (ισογείου + όροφος). 

Το ισόγειο είναι από φέρουσα τοιχοποιία οι τοίχοι >50cm. τι εμβαδόν βάζω το καθαρό ή με τους τοίχους?

Απάντηση :
Το βάζετε με τους τοίχους .
Ερώτηση :
θέλω να σας κάνω 2 ακόμη ερωτήσεις:
1. Το παραπάνω ακίνητο που σας αναφέρω είναι αυθαίρετο, προχώρησα σε τακτοποίηση με βάση το νόμο 4178, χωρίς να συμπεριλάβω τα τετραγωνικά της εξωτερικής τοιχοποιίας μιας και δεν μετράει στην δόμηση. Το θέμα που έχω είναι ότι στον πίνακα σύστασης συμπεριλαμβάνω τα τετραγωνικά της τοιχοποιίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία με τα τετραγωνικά της υπαγωγής και να μην δέχεται την βεβαίωση η συμβολαιογράφος. Πρέπει να συμφωνεί όντος, υπάρχει νομοθεσία που να μπορεί να αιτιολογηθεί η διαφορά?
2. στον πίνακα σύστασης, υπάρχουν τετραγωνικά για μελλοντική δόμηση εάν διορθώσω την υπαγωγή και συμπεριλάβω στα τετραγωνικά την εξωτερική τοιχοποιία η μελλοντική θα επηρεαστεί, θα είναι λιγότερη λόγω της εξωτερικής τοιχοποιίας ή δεν επηρεάζεται?

Απάντηση :
Εάν βάλετε τα τετραγωνικά της εξωτερικής τοιχοποιίας ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ δόμηση.
Όποτε ή πρέπει να καταλάβει η συμβολαιογράφος ότι βάσει ΝΟΚ δεν μετρά η τοιχοποιία και επομένως είναι νόμιμη η διαφορά που προκύπτει ,ή να αλλάξετε τη σύσταση .
Εγώ πάντως δεν συμφωνώ να την αλλάξετε


Ερώτηση :

Δυστυχώς η συμβολαιογράφος επιμένει. Θέλω να σας κάνω άλλες 3 ερωτήσεις:
1.κάπου είχα δει ότι έχετε γράψει 1 βιβλίο πάνω στους πίνακες σύστασης, εάν ναι που μπορώ να το παραγγείλω?
2. έχετε να μου συστήσετε κάποιον συμβολαιογράφο που να δέχεται αυτή την διαφορά στον πίνακα με την υπαγωγή?
3. το ακίνητο που σας αναφέρω είναι ημιυπόγειο, με χώρο κύριας χρήσης και αποθήκη (βοηθητική χρήση), όπου συνδέεται με εσωτερική πόρτα η αποθήκη. Στον πίνακα σύστασης θεώρησα οτι η αποθήκη δεν μετράει στους ψήφους και οτι η αποθήκη είναι παρακολούθημα του υπογείου διαμερίσματος. Είναι λάθος το παρακολούθημα? έπρεπε να πω οτι είναι παράρτημα του υπογείου διαμερίσματος? Γιατί η συμβολαιογράφος δεν δέχεται ένα διαμέρισμα με κύρια χρήση να έχει παρακολούθημα αποθήκη με βοηθητική χρήση και να συνδέονται αυτά τα δυο με πόρτα.

Απάντηση :

1. ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ και ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗ : 12 ΕΥΡΩ ,https://www.advice4u.gr/pososta.html

2. Η λύση είναι πολύ απλή , γράφεται την πραγματική επιφάνεια του διαμερίσματος και σημείωση μέσα σε πλαίσιο : Η επιφάνεια των τοίχων Ε = …… δεν περιλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης.

3. Σωστά λέει η κυρία , η αποθήκη παίρνει χιλιοστά και είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία .

15/12/2017

Η θερμομόνωση pilotis είναι κοινόχρηστη δαπάνη ?

Η οροφή της πυλωτής είναι κοινόκτητη, και αν προκύψει ανάγκη επισκευής της και ληφθεί η σχετική απόφαση από την συνέλευση των συνιδιοκτητών, η δαπάνη θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με τα χιλιοστά καθ' ενός.
Αν θέλουμε να γίνουμε ποιο σχολαστικοί μπορούμε να πούμε ότι οι πλάκες είναι δομικά στοιχεία της οικοδομής και ως τέτοια ανήκουν σε όλους, είναι δηλ. κοινόκτητα.
Το δάπεδο όμως και το ταβάνι (σαν επιστρώσεις όπως ο σοβάς για το ταβάνι και τα πλακάκια του πατώματος, και βάθος που δεν επηρεάζουν την στατικότατα του κτιρίου) ανήκει στον ιδιοκτήτη.
Σύμφωνα με την Απόφαση 384/1993 του Νομικού Συμβούλου του κράτους, Η δαπάνη για τη θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας, αφού αναφέρεται σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο πράγμα της πολυκατοικίας και αποβαίνει σε όφελος όλων των χωριστών ιδιοκτησιών αυτής, αποτελεί κοινό βάρος, ήτοι δαπάνη κοινόχρηστη.

10/12/2017

Δυνατότητα σύνδεσης οριζόντιας ιδιοκτησίας με το δίκτυο φυσικού αερίου ή άλλου συστήματος θέρμανσης.

Νόμος 4495-2017 ΦΕΚ 167Α - Άρθρο 127 - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 420/1987, του Π.Δ. της 27ης Σεπτεμβρίου/ 7ης Νοεμβρίου 1985 και του Ν. 4342/2015
1. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 (Α΄ 187), η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 (Α΄ 207) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 3661/2008 (Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ή την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλου συστήματος θέρμανσης λαμβάνονται, εφόσον προκύπτει ότι η πιο πάνω αλλαγή βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής.

Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση γ
ια την υλοποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, ιδίως για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θέρμανσης, την αλλαγή εξοπλισμού, τις επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωληνώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, αφού ληφθούν υπόψη και τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 (Α΄ 252).

Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής λαμβάνονται και οι αποφάσεις για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθετήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτό-νομο σύστημα τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.

Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).

Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης».
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί ναζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.

Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

7. Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.


Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

8. 
Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7, απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις έκτακτες δαπάνες.
Με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται».

3. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Στην περίπτωση αυτή, με την αποσύνδεση δεν πρέπει να θίγεται η θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών και, περαιτέρω, πρέπει να έχει γίνει μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης στις ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του από 27.9.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 631), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 (Α΄ 207), διαγράφονται οι λέξεις «με χρήση αερίων καυσίμων».

5. Η μη επιβάρυνση με δαπάνες λειτουργίας και έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, που προβλέπεται στην παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του από 27.9.1985 προεδρικού διατάγματος εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987.

Η μη επιβάρυνση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

6. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4447/ 2016 (Α΄ 241).

30/11/2017

Κανονισμός των σχέσεων των Συνιδιοκτητών Ακίνητου , όταν δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου Ν 1562/1985 (ΦΕΚ 150/Α/1985), αν υπάρχει χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία και δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός όλων των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον του 60% των συγκυρίων δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να καταρτισθεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% των συγκυρίων μπορεί να επιτραπεί η συμπλήρωση ή και η τροποποίηση του κανονισμού, όταν εμφανίζει ελλείψεις που εμποδίζουν τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας ή τη χρήση των χωριστών ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον προορισμό του ακινήτου.

25/11/2017

Η Υγρομόνωση ταράτσας είναι κοινόχρηστη δαπάνη ?

Η ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ταράτσας εφόσον υπάρχει πρόβλημα διαρροών σε υποκείμενο διαμέρισμα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ να γίνει ακόμη κι αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων και της γενικής συνέλευσης.
Το κόστος της μοιράζεται ανάλογα με τα χιλιοστά ιδιοκτησίας του κάθε διαμερίσματος ,
Αφού το κέλυφος της οικοδομής είναι κοινόχρηστο και επιβάλλεται η συντήρηση του ειδικά εάν υπάρχει πρόβλημα σε υποκείμενες και παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της οικοδομής δεν τίθενται σε ψηφοφορία ιδιαίτερα εάν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια του κτιρίου και των χρηστών του.

Σε περίπτωση που κάποιος τις αμελεί, τις παρακωλύει ή αρνείται την εφαρμογή τους προβλέπονται ποινές.

20/11/2017

Η θερμομόνωση ταράτσας είναι κοινόχρηστη δαπάνη ?

Ερώτηση :

με έχει καλέσει ένας πελάτης μου γιατί έχει συνέλευση με την πολυκατοικία του για να συζητήσουν αν θα κάνουν μόνωση στην ταράτσα (τα γνωστά θέματα).

H πολυκατοικία έχει 4 οροφοδιαμερίσματα και αυτός μένει στον 3ο.

Ο πελάτης μου δεν θέλει να βάλει μόνωση για οικονομικούς λόγους.

Αν υπογράψει το 51% είναι υποχρεωμένος να το κάνει?

Το 51% πάει με τα χιλιοστά σωστά?

Απάντηση :

Σωστά τα λες συνάδελφε ,η απόφαση γενικής συνέλευσης με 51% των ψήφων ( Στη σύσταση γράφει : ψήφοι ! ) , αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει .

Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ της ταράτσας δεν είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση εφαρμογής της, το κόστος βαρύνει αναλογικά ΜΟΝΟ τους ιδιοκτήτες των υποκείμενων ορόφων οι οποίοι ωφελούνται από την εφαρμογή της (αναλογικά με τα τετραγωνικά τα οποία αντιστοιχούν στο κάθε μονωμένο κομμάτι).

Μπορεί ιδιοκτήτης υποκείμενου διαμερίσματος του τελευταίου ορόφου να προχωρήσει σε θερμομόνωση τμήματος της ταράτσας που αναλογεί στο υποκείμενο διαμέρισμα του χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων με την προϋπόθεση ότι η τελική μορφή της ταράτσας θα παραμείνει άμεσα προσβάσιμη και χρηστική όπως και πριν τις επεμβάσεις. Το συνολικό κόστος βαρύνει τον ίδιο.

Συμπερασματικά Δεν υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής των υπολοίπων ενοίκων. Είναι καθαρά ένα θέμα που αφορά τους κατοίκους του τελευταίου ορόφου.


15/11/2017

Ποια είναι η πρακτική σημασία του ποσοστού συνιδιοκτησίας ?

Ερώτηση :

Ποια είναι η πρακτική σημασία του ποσοστού συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και ποια του ποσοστού συνιδιοκτησίας οικοπέδου σε τ.μ. ?

Απάντηση :
Πρακτική διαφορά μεταξύ των δυο εννοιών δεν υπάρχει ,απλά η μια εκφράζει συνιδιοκτησία σε χιλιοστά και η άλλη σε μ2 επί του οικοπέδου .
Εισήχθησαν και οι δυο από τους εμπνευστές του αρχικού σχεδίου που πρέπει να ήταν νομικοί .

05/11/2017

Επανακαθορισμός γραμμής παλαιού αιγιαλού, όπως ισχύει

Στο πλαίσιο της σύνταξης του εθνικού κτηματολογίου, η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.(και πλέον Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), ανέλαβε να χαρτογραφήσει, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη την παράκτια ζώνη σε βάθος 300 μέτρων από την ακτογραμμή, προκειμένου να δημιουργηθούν ενιαία υπόβαθρα για την χάραξη των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, λιμένων, όχθης και παρόχθιας ζώνης ποταμών και λιμνών (έργο με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM) για χάραξη αιγιαλού»).

Το σχετικό έργο περαιώθηκε ήδη από το έτος 2008 και απεικονίζει, με σύγχρονα μέσα την παράκτια ζώνη, κατ΄ αρχήν και κατά κύριο λόγο, αλλά και τις παραποτάμιες και παραλίμνιες ζώνες των μεγαλύτερων ποταμών και λιμνών της χώρας και καθιστά ευχερή την οριοθέτηση του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και των ακινήτων που χαρακτηρίζονται ως παλαιοί αιγιαλοί και περιλαμβάνονται στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου.
Παράλληλα, οι Κτηματικές Υπηρεσίες αποτυπώνουν επί των υποβάθρων και τις εγκεκριμένες γραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αν υπάρχουν τέτοιες.

25/10/2017

Ερωτήματα - Απορίες σε σχέση με πίνακα ποσοστών στο οικόπεδο
1. Υπόγεια αποθήκη με κατάστημα μπορεί να έχει ποσοστά στο οικόπεδο ?

Ερώτηση :

Υπόγεια αποθήκη με κατάστημα που έχει διαχωριστεί και πολεοδομικά κλείνοντας το εσωτερικό κλιμακοστάσιο η οποία δεν μετρούσε στο συντελεστή δόμησης μπορεί να έχει ποσοστά στο οικόπεδο;

Απάντηση :

Πιστεύω ότι η αποθήκη μπορεί να έχει χιλιοστά , δεν εμποδίζει τίποτα να έχει .
Βάζουμε συνήθως ελάχιστα π.χ. 1 χιλιοστό .

2. Ποσοστό συνιδιοκτησίας οριζοντίου έκαστου συγκύριου
Ερώτηση :

Θα ήθελα μια βοήθεια. Σύμφωνα με τον Ν. 4178/13 για να υπολογίσω πρόστιμα κλπ, σε περίπτωση συγκυριότητας στο ακίνητο, χρειάζεται να βρω το ποσοστό συνιδιοκτησίας οριζοντίου έκαστου συγκύριου και εν συνεχεία να το πολλαπλασιάσω με την μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο.
Αυτό το ποσοστό προκύπτει από τον πίνακα των ποσοστών ή από το συμβόλαιο της σύστασης;
Αυτό το ποσοστό είναι η στήλη 8; Αυτό πολλαπλασιάζω με την μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση; ή δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Τέλος ποια είναι η πραγματική, πρακτική σημασία του ποσοστού συνιδιοκτησία στο οικόπεδο και ποια του ποσοστού συνιδιοκτησίας οικοπέδου σε τ.μ.;

Απάντηση :

α. Όσον άφορα αυτό που ρωτάτε το ποσοστό προκύπτει από το συμβόλαιο της σύστασης , είναι το αναφερόμενο στην στήλη 8 και πολλαπλασιάζεται με την μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για να βρεθεί το δικαίωμα κάθε ιδιοκτήτη σε μ2.
β. Πρακτική διαφορά μεταξύ των δυο εννοιών δεν υπάρχει ,απλά η μια εκφράζει συνιδιοκτησία σε χιλιοστά και η άλλη σε μ2 επί του οικοπέδου .
Εισήχθησαν και οι δυο από τους εμπνευστές του αρχικού σχεδίου που πρέπει να ήταν νομικοί .

20/10/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου Ν 1562/1985 (ΦΕΚ 150/Α/1985), αν υπάρχει χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία και δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός όλων των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον του 60% των συγκυρίων δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να καταρτισθεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% των συγκυρίων μπορεί να επιτραπεί η συμπλήρωση ή και η τροποποίηση του κανονισμού, όταν εμφανίζει ελλείψεις που εμποδίζουν τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας ή τη χρήση των χωριστών ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον προορισμό του ακινήτου.

10/10/2017

Χρήση υπογείων χώρων σε ισόγεια καταστήματα πολυκατοικιών

Σύμφωνα με την ΜΕ Αριθμό Πρωτ.γ1β/Γ.Π/96379/15- 28/1/2016 απόφαση της Διεύθυνσης δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας που έχει ΘΕΜΑ :

«Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών και χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήμα του καταστήματος»

Αναφορικά με ερώτημα που τέθηκε στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση – εφαρμογή, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών , έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τουςεφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφή νόμο» και είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Όλα τα ανωτέρω θα αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής και θα υφίσταται νόμιμη χρήση του χώρου.

Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής θα περιλαμβάνουν ότι και κατά την μέχρι τώρα διαδικασία. ( αναλυτική εμβαδομέτρηση, χρήση χώρων, διαγράμματα ροής εργασιών, συγκρότηση –εξοπλισμός κλπ ).
Τα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, και δεν θα επικοινωνούν με κοινόχρηστους χώρους ( είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, διαδρόμους, υπόγειο, κλπ ).

20/9/2017

Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Νόμος υπ’ αριθμ. 4442/7 Δεκεμβρίου 2016/ Αρ. Φύλλου 230 Α'
Άρθρο 41

1. Σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14.

2. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο
Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
Οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να την κοινοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για «άδεια λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών», εφεξής νοείται η γνωστοποίηση.

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών δεν κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά τηρούνται στις εγκαταστάσεις όπου αυτές λειτουργούν.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρμοδιότητες, η κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό με τη γνωστοποίηση θέμα, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.
Άρθρο 46
Κολυμβητικές δεξαμενές
Καταργούνται:
α) Η παρ. 7 του άρθρου 3 και η παρ. 7 του άρθρου 4
του Ν. 4276/2014.
β) Οι παράγραφοι 3 και 3.1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ.
27715/9.12.2013 απόφασης του Υπουργού .
10/9/2017

Mέγιστος αριθμός των κτιρίων που μπορείς να χτίσεις σε οικόπεδο εκτός σχεδίου

Ερώτηση :Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των κτιρίων που μπορείς να χτίσεις σε οικόπεδο εκτός σχεδίου και ποιες οι αποστάσεις μεταξύ τους?

Απάντηση :

Άρθρο 3, Τροποποίηση του άρθρου  87 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 7 του ΠΔ. της 24.4−3.5.1985)
Η παράγραφος 8 του άρθρου 87 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας [άρθρο 7 παρ.8 του ΠΔ. της 24.4−3.5.1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4ε του άρθρου 1 του από 14.2/23.2.1987 ΠΔ/τος (Δ΄133) και αναριθμήθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 1 του από 25.4/16.5.1989 ΠΔ/τος (Δ΄293)], αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για κτήρια όγκου πάνω από 2.000 κυβικά μέτρα πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου), επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτήρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα.

Οι μικρότεροι όγκοι ή τα ανεξάρτητα κτήρια δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν την ίδια ακριβώς μορφή, όγκο και τυπολογία και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 2Δ, δηλαδή 5μ. 

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται όλοι οι κτηριακοί όγκοι να εφάπτονται στα όρια του γηπέδου.

Για κτήρια, στα οποία το μήκος της όψης του πρώτου κτηρίου προς το δρόμο υπερβαίνει τα 15μ., δύναται να δημιουργείται βατό ισόγειο πέρασμα (εσωτερική στοά), ελάχιστου πλάτους Δ προς τον ακάλυπτο χώρο διαμέσου του κτηρίου, η επιφάνεια του οποίου δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόμησης. 

Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτηρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, αποφαίνεται για τη μελέτη του κτηρίου η οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.»

30/8/2017

Το πατάρι έχει εφαρμογή στα εκτός σχεδίου ή όχι;

Θέλω να κατασκευάσω ένα διώροφο κτίριο με στέγη εκτός σχεδίου.
Ο όροφος είναι περίπου μισός από το ισόγειο. Έχω προεκτείνει την πλάκα του κατασκευάζοντας μικρό εσωτερικό εξώστη -πατάρι που να "βλέπει" στο σαλόνι. Το σαλόνι είναι ισόγειο με στέγη επίσης.
Το τμήμα που βρίσκεται το πατάρι, θεωρείται ισόγειο ή διώροφο ως προς το ύψος ?
Λογικά για να έχει κύρια χρήση ο υποκείμενος όροφος και κύρια χρήση το πατάρι πρέπει να ληφθεί ως διώροφο τμήμα.
Προβάλει ως εξώστης από την πλάκα του ορόφου και κατά τα λοιπά έχει όλες τις προδιαγραφές.
Όμως ο πολεοδόμος επιμένει να το θεωρεί ισόγειο οπότε δεν μπορώ να ξεπεράσω το 5.20 μικτό με τη στέγη, και μου λέει να κάνω σοφίτα. Δηλαδή καμία σχέση με το πνεύμα του σχεδίου!
Τελικά το πατάρι έχει εφαρμογή στα εκτός σχεδίου ή όχι; Αν όχι γιατί υποτίθεται ότι ισχύει και σε αυτά;

Απάντηση :

Σύμφωνα με τον ορισμό του εσωτερικού εξώστη (παταριού), βλ. §28 του άρθρου 2 του ΝΟΚ : 
Πατάρι Είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Συνεπώς το τμήμα που βρίσκεται το πατάρι θεωρείται ισόγειο ως προς το ύψος.
Επομένως επειδή το ελεύθερο ύψος χώρων κύριας χρήσης είναι 2,65μ.

Άρα Η= 2Χ2,65 μέτρα +πλάκες >5,20 μέτρα που είναι το ανώτατο ύψος με τη στέγη , και Δεν μπορείς να έχεις πατάρι εκτός σχεδίου, είτε σε ισόγειο, είτε σε διώροφο γιατί δεν βγαίνει το ύψος.
Σχετική :
Ερωτο-απαντήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΥΔΟΜ 12η Σύσκεψη , 11ο θέμα:

Ερώτηση : Το άρθρο 11 §6.ιδ και ιε του ΝΟΚ έχει εφαρμογή και στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα σε μονώροφο κτίσμα όταν κατασκευάζεται σοφίτα ή εσωτερικός εξώστης (πατάρι) να χρησιμοποιηθεί μέγιστο ύψος κτιρίου 7,50m ?

Απάντηση :

Υπάρχει η δυνατότητα όπου δεν υπάρχει συσχέτιση του επιτρεπομένου ύψους των 7,50 μ. με τον πραγματοποιούμενο αριθμό ορόφων, π.χ. κατάστημα. 

Για κατοικίες που το μέγιστο ύψος μονώροφου τμήματος είναι 4,00 +1,20 μ. στέγη, δεν μπορεί να γίνει .

15/8/2017

Κανονισμός των σχέσεων των Συνιδιοκτητών Ακίνητου , όταν δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου Ν 1562/1985 (ΦΕΚ 150/Α/1985), αν υπάρχει χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία και δεν έχει καταρτισθεί κανονισμός όλων των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον του 60% των συγκυρίων δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να καταρτισθεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών. 
Κατά τον ίδιο τρόπο και με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% των συγκυρίων μπορεί να επιτραπεί η συμπλήρωση ή και η τροποποίηση του κανονισμού, όταν εμφανίζει ελλείψεις που εμποδίζουν τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας ή τη χρήση των χωριστών ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον προορισμό του ακινήτου.

31/7/2017

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Σύμφωνα με το ΠΔ/3-8-87 , άρθρο 1 , παραγραφος-2:

Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προήπια.

β) Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο.

( Το 80% που αναφέρει το διάταγμα αφορούσε τον Ν. 1577/85( Γ.Ο.Κ. 85 ), σε περιοχές που το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (χαμηλά κτίρια Γ.Ο.Κ. , επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 80%)το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90% ) ( Για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον Γ.Ο.Κ. 85 ) .

12/7/2017

Ακυρη η σύσταση σε ανοιχτη πυλωτή και η μεταβίβαση σε τριτους εκτός οικοδομής
Εφετείο Αθηνών Απόφαση Αριθμός 2232/2016

Αναγνωρίζεται ως άκυρη η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με την οποία καθορίζονται ανοικτές θέσεις σταθμεύσεως της πυλωτής ως αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες , οι οποίες μάλιστα ανήκουν κατά κυριότητα σε τρίτους μη ένοικους τη πολυκατοικίας και σε ιδιοκτήτρια μικρής χωρίς λειτουργική ανεξαρτησία αποθήκης .

Η αγωγή αυτή για την εν λόγω αναγνώριση εφόσον αφορά ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας και τρίτο εισάγεται στο δικαστήριο της τακτικής διαδικασίας και όχι στο Μονομελές Πρωτοδικείο του άρθρου 17 παρ. 2 ΚΠολΔ. Δεν απαιτείται λόγω του ενοχικού της χαρακτήρα έγγραφη της στα βιβλία διεκδικήσεων. Αν όμως η αγωγή ιδιοκτήτη κατά τρίτου ασκηθεί με τον χαρακτήρα εμπράγματης αρνητικής τότε απαιτείται η έγγραφη της στα βιβλία διεκδικήσεων.

Απόρριψη ενστάσεων :

α) Εκ του άρθρου 182 ΑΚ περί μετατροπής της κυριότητας επί της θέσεως σταθμεύσεως της πυλωτής σε παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης διότι οι εναγόμενοι - ενιστάμενοι - εκκαλούντες δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλη αυτοτελή ιδιοκτησία - διαμέρισμα στη πολυκατοικία.

β) Εκ του άρθρου 281 ΑΚ λόγω καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος της εναγούσης - εφεσίβλητης, διότι αποδείχθηκε ότι στη πολυκατοικία όπου ζουν οι τρίτοι υπάρχουν θέσεις σταθμεύσεως και δεν αποδείχθηκε ότι γενικότερα στη περιοχή της πολυκατοικίας όπου ζουν οι τρίτοι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι σταθμεύσεως αυτοκίνητων (Υπαίθριοι η στεγασμένοι).

2/7/2017

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων

Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Άρθρο 28

Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οπoίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.

Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται .

Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.

22/6/2017

Έναρξη λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος για την γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του καθεστώς του Ν.4442/2016

Εκδόθηκε η απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017 που αφορά την έναρξη λειτουργίας, από 6/6/2017, πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016.
Στην απόφαση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι σχετικά με την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με την διαδικασία της γνωστοποίησης, ήτοι:

i. Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (ΥΑ ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017)

ii. Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017)

iii. Τουριστικών Καταλυμάτων και Κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός αυτών (ΚΥΑ ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 και ΚΥΑ ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Α΄230), ενημερώνουμε ότι πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).

Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr (https://notifybusiness.gov.gr/

Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής θα περιλαμβάνουν ότι και κατά την μέχρι τώρα διαδικασία. ( αναλυτική εμβαδομέτρηση, χρήση χώρων, διαγράμματα ροής εργασιών, συγκρότηση –εξοπλισμός κλπ ).
Τα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, και δεν θα επικοινωνούν με κοινόχρηστους χώρους ( είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, διαδρόμους, υπόγειο, κλπ ).

1/6/2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ :

Καλησπέρα.
Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής:

Υπάρχει ένα διώροφο κτίριο (ισόγειο κατάστημα και οροφοδιαμέρισμα α ορόφου) στη Καστοριά, συνολικού ύψους 7,00 + στέγη, με νόμιμη άδεια του 1981.

Το επιτρεπόμενο ύψος είναι 11,00 μέτρα. 


Α. Είναι δυνατόν να κατασκευάσω σοφίτα με μέγιστη επιφάνεια 50% του υποκείμενου ορόφου;

Β. Στη περίπτωση αυτή μπορώ να κατασκευάσω περιμετρικά τοιχοποιία (πάνω στην οποία θα πατήσει η νέα στέγη), ώστε να μπορώ να έχω το επιθυμητό προβλεπόμενο μέσο ύψος της σοφίτας; 


Γιατί αν ξεκινήσω την κατασκευή της τετράριχτης στέγης από το δάπεδο της οροφής του ορόφου, για να μπορέσω να έχω το επιτρεπόμενο μέσο ύψος της σοφίτας, θα πρέπει η στέγη να έχει υπερβολική κλίση και μεγάλο ύψος στον κορφιάτη.

Σας παρακαλώ, ενημερώστε με για τα άρθρα του ΝΟΚ, που θα το υποστηρίξω στην ΥΔΟΜ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
1. Σοφίτα ( Ν.Ο.Κ. αρθρο 2, παρ.81 ) είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

2. Στις σοφίτες, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των φερόντων στοιχείων καθορίζουν την προσμετρούμενη δόμηση .

Άρα λοιπόν εφόσον απαιτείται η σοφίτα να αναπτύσσεται εντός του ύψους της στέγης θα πρέπει το δάπεδο της σοφίτας (κάτω μεριά πλάκας δαπέδου σοφίτας) να βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την δοκό που αποτελεί την έδραση της στέγης και μάλιστα με την κάτω μεριά της.

Στην προκείμενη περίπτωση για να το επιτύχετε αυτό προτείνω να κατασκευάσετε ανεστραμμένα δοκάρια , έστω μικρού ύψους και από πάνω τοιχοποιία .


Να ρωτήσετε κα την πολεοδομία αν συμφωνεί , αλλιώς υποβολή ερωτήματος στην Δ.Ο.Κ.Κ. 

31/5/2017

Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Άρθρο 25 κτιριοδομικού )


1. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέου ή προσθήκη κατ' επέκταση ή καθ' ύψους υφισταμένου κτιρίου, συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 800 m3, ή ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από 1 ορόφους, απαιτείται η υποβολή μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου κτιρίου, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
2. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής αδείας, για την ανέγερση νέου ή προσθήκης κατ' επέκταση ή καθ' ύψος υφισταμένου κτιρίου, συνολικού συντελεστή δόμησης μεγαλυτέρου των 300 m2 και συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1.300 m3 και ανεξάρτητα του όγκου σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερους από 3 ορόφους, απαιτείται η υποβολή όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α ́ 89) ( Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010 ), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών .
4. Στον συνολικό όγκο του κτιρίου δεν προστίθεται ο όγκος των υπογείων χώρων. Προσμετράται όμως ολόκληρος ο όγκος του ελεύθερου χώρου pilotis καθώς και των ημιυπαίθριων χώρων του κτιρίου.
5. Για τις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων ή για τμήματα κτιρίων με ειδική χρήση απαιτείται η υποβολή και κάθε άλλης μελέτης η οποία επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την ειδική χρήση, καθώς και η σχετική δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
Το άρθρο διαμορφώνεται, όπως αντικαταστήθηκε με την υπ' με την 49731/2010 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 498/ ΑΑΠ / 23.11.2010
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 25 της απόφασης 3046/304/89, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής
3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α ́ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών .
και στη συνέχεια, οι παράγραφοι 3. και 4. του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 4. και 5.

30/5/17

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΣΟΧΉ

1. Τα άρθρα 14 έως και 33 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) καταργούνται. Από την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985), εφαρμόζεται το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα :

Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

2. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού χωροταξικού - πολεοδομικού επιπέδου οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν με εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Νόμου 4269/2014 ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτές, εφόσον κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας διάταξης, έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι του προηγούμενου εδαφίου με αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας μεταβατικής διάταξης.

30/4/2017

Νομικό Συμβούλιο του κράτους : Απόφαση 384/1993
Περίληψη Ερωτήματος:

Ερωτάται, σχετικά με τις δαπάνες θερμομόνωσης της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό,α) ποιος είναι ο χαρακτήρας των δαπανών αυτών (κοινόχρηστες ή ατομικές),
β) αν μπορεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης να επιβάλλει στους μειοψηφούντες συνιδιοκτήτες την υποχρέωση συμμετοχής στις δαπάνες αυτές,
γ) πως θα πρέπει να γίνεται η κατανομή των δαπανών αυτών και
δ) αν θα απαιτηθεί θέσπιση νέας κανονιστικής διάταξης γενικής ισχύος, σε περίπτωση που θα θεωρηθεί ότι πρέπει να τηρηθεί διαφορετικός τρόπος κατανομής των δαπανών αυτών από τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό για τις κοινόχρηστες δαπάνες.
Για το παραπάνω ερώτημα το Β' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ως ακολούθως:

( Σημείωση : Από τα στοιχεία που δίδονται με το ερώτημα, όπως διευκρινίστηκαν προφορικά, προκύπτει,

α) ότι το ερώτημα αναφέρεται σε πολυκατοικίες που κτίστηκαν μέχρι και το 1979, όταν τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων, για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο για κατασκευή εκ των υστέρων θερμομόνωσης της οροφής της πυλωτής και

β) ότι η δαπάνη θερμομόνωσης της pilotis θα είναι προς όφελος όλων των χωριστών ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας (οι οποίες δεν διαθέτουν σύστημα αυτόνομης θέρμανσης), αφού θα προκύψει για όλες αυτές τις ιδιοκτησίες οικονομική ωφέλεια από την μείωση κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, αλλά η ποιοτική ωφέλεια από την αύξηση της άνεσης θα είναι συγκριτικά μεγαλύτερη στον πρώτο πάνω από την πυλωτή όροφο απ' ότι στους άλλους ορόφους. )
α. Η δαπάνη για τη θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής πολυκατοικίας, αφού αναφέρεται σε κοινόκτητο και κοινόχρηστο πράγμα της πολυκατοικίας και αποβαίνει σε όφελος όλων των χωριστών ιδιοκτησιών αυτής, αποτελεί κοινό βάρος, ήτοι δαπάνη κοινόχρηστη.
β. Το ζήτημα, αν η θερμομόνωση της οροφής της πυλωτής 
αποτελεί δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη με την αναφερόμενη παραπάνω έννοια, θα κρίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως (πολυκατοικίας).
Έτσι, στις περιπτώσεις που θα θεωρείται ότι δεν πρόκειται για δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη, θα νέμεται κατά την προβλεπόμενη για τις κοινόχρηστες δαπάνες αναλογία.

Απεναντίας, στις περιπτώσεις που θα θεωρείται, ότι πρόκειται για δυσαναλόγως δαπανηρή προσθήκη, θα απαιτείται κοινή απόφαση όλων των συνιδιοκτητών, με την οποία θα καθορίζεται και ο τρόπος κατανομής της σχετικής δαπάνης.
Και στις τελευταίες όμως αυτές περιπτώσεις (που θα απαιτείται κοινή συμφωνία) θα μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου Ν 1562/1985, 
η πλειοψηφία τουλάχιστον του 65% των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας να ζητεί από το δικαστήριο συμπλήρωση του Κανονισμού, ώστε να περιλάβει και σχετική με τη δαπάνη της θερμομόνωσης της πυλωτής ρύθμιση (από ποιους θα αποφασίζεται η πραγματοποίηση αυτής της δαπάνης και πως θα κατανέμεται στους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας), επικαλούμενη ότι η συμπλήρωση αυτή του Κανονισμού είναι αναγκαία για τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, γιατί εξαιτίας του κενού δημιουργούνται διαφωνίες και έριδες μεταξύ των συνιδιοκτητών και δεν μπορεί να αποφασιστεί με κοινή συμφωνία η θερμομόνωση της πυλωτής η οποία κρίνεται απαραίτητη από την πλειοψηφία.

 

5/4/2017

Μόνωση βορεινού τοίχου

Ο βορεινός τοίχος του σπιτιού μας το χειμώνα παγώνει , πολλές φορές έχει ποτίσει υγρασία, μαζεύει μούχλα ( είναι επικίνδυνη για την υγεία ,μολύνει τον αέρα ) και έχει σκάσει ο τοίχος (ο σοβάς και ο στόκος) από μέσα και μυρίζει.
Η λύση :
1. Εξωτερικά:

Παίρνουμε ένα ρολό, ένα κοντάρι και 100% ακρυλική μπογιά και βάφουμε τον τοίχο .
Αν έχουμε πρόσβαση από βεράντα είναι εύκολο.
Τι κάνουμε όμως για το υπόλοιπο, που δεν υπάρχει βεράντα;
Επειδή το να στήσουμε σκαλωσιά είναι δύσκολο , πρέπει να βάψουμε με το κοντάρι.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες : 

A. θα πέσουν πολλές σταγόνες μπογιά κάτω. 

Πρέπει να βάλουμε ένα χαρτόνι ή ένα νάιλον ώστε να μαζεύει αρκετές σταγόνες , να ειδοποιήσουμε τους συγκατοίκους αν υπάρχουν να μαζέψουν τα απλωμένα ρούχα, να σκεπάσουμε με πλαστικό όποιο αυτοκίνητο υπάρχει, να βάλουμε εμπόδια ή ειδοποίηση για τους πεζούς .

B. Ο τοίχος από έξω είναι ήδη σκασμένος.

Σε αυτή την περίπτωση ξύνουμε το σκάσιμο και μετά σοβατίζουμε (αν είναι μεγάλο το σκάσιμο) ή στοκάρουμε, αν είναι μικρό με έτοιμο σοβά (απλά προσθέτουμε νερό) και έτοιμο στόκο (ούτε καν νερό - εντελώς έτοιμος).
Με μια σπάτουλα το απλώνουμε στο σκάσιμο και μετά από μια ώρα το βάφεις με 100% ακρυλική μπογιά.
Αν το σκάσιμο είναι σε μέρος που δεν φτάνει το χέρι ,το κάνουμε με κοντάρι.
Δένουμε ένα μυστρί στο κοντάρι με κολλητική ταινία ( heavy duty) και στοκάρουμε .
Σε αυτή την περιπτωση έχουμε πολύ υλικό που πέφτει κάτω .

2. Εσωτερικά 

Όπου έχει μούχλα παίρνουμε ένα ειδικό αντιμουχλικό από το χρωματοπώλη και με ένα σφουγγάρι πλένουμε και τρίβουμε όλα τα σημεία με μούχλα.

Μετά παίρνουμε μπογιά για εσωτερικούς χώρους και αντί να την αραιώσουμε 10% (όπως γράφει το κουτί) με νερό , την αραιώνουμε με αντιμουχλικό.

Βάφουμε τον τοίχο ή το σημείο με το πρόβλημα. αν πάρετε το ίδιο χρώμα μπογιάς με το χρώμα της μπογιάς του τοίχου μπορούμε να βάψουμε μόνο το σημείο με το πρόβλημα.

Βάζουμε μπογιά σε ένα μικρό κουβά και όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο βαφής, την αραιώνουμε . Έτσι το χρώμα ενώνεται με το παλιό.

Αν έχετε μονοκατοικία ή αν δεν υπάρχει βεράντα από πάνω που να σας προστατεύει μπορείτε να βάλετε ένα μικρό σκέπαστρο από πάνω , ώστε να μην πέφτει η βροχή κατ' ευθείαν πάνω στον τοίχο. Έτσι όταν βρέχει ο τοίχος με το μικρό σκέπαστρο θα μένει στεγνός.

Χρειάζεται ένα ίσιο ή κυματοειδές φύλλο (από ότι υλικό βρείτε) των 40 – 50 εκατοστών , το οποίο αγκυρώνετε - βιδώνετε καλά στον τοίχο .

Η εργασία γίνεται εφόσον έχει να βρέξει πάνω από εβδομάδα και έχει ηλιόλουστη ημέρα .

 

30/3/2017

Βάσει ΝΟΚ (αρθρ 11, παρ. 6 περιπτώσεις στ και κζ) κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας δεν προσμετρώνται σε συντελεστή δόμησης. Για να κατασκευαστούν τι άδεια εκδίδεται; Μικρής κλίμακας;

Απάντηση :Συνάδελφε κανονική άδεια δόμησης

Μικρής κλίμακας εκδίδεται μόνο για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 27 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν .
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ NEWSLETTER της advice4u με χρηστικές πληροφορίες συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα επικοινωνίας που θα δεις αν πατήσεις στη σελίδα
https://www.advice4u.gr/advices_form/contact1.html

10/3/2017

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΟΥΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενεργείας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1125278/1435/97 και Ε.Φ.ΚΥ Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκτός άλλων, είναι η κύρια είσοδος και έξοδος του καταστήματος να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει προαύλιο η απόσταση μετράται από την είσοδο ή έξοδο του προαυλίου των σχολείων.

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ NEWSLETTER της advice4u με χρηστικές πληροφορίες συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην φόρμα επικοινωνίας που θα δεις αν πατήσεις στη σελίδα

https://www.advice4u.gr/advices_form/contact1.html

21/02/2017

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων - Νόμος 4442/2016 - (ΦΕΚ Α' 230/07.12.2016)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 27 - Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) εκτός των κέντρων διασκέδασης.
Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Άρθρο 28 - Γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του Nάρθρου 6 με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, καθώς και των άρθρων 29 και 30.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση.
Η αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες χρήσεις γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της βεβαίωσης, και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει
χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.
Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

3. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ισχύει και για τη γνωστοποίηση του παρόντος άρθρου.

4. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14.
Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ για το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

5. Ο Δήμος στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης και οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στην αντίστοιχη εγκατάσταση.

6. Η χορήγηση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του καταστήματος.

20/02/2017

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών - Νόμος 4442/2016 - (ΦΕΚ Α' 230/07.12.2016)

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11 ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 17.
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10 και 11 που περιλαμβάνονται στην 3η ομάδα του Παραρτήματος, καθώς και οι «δραστηριότητες συσκευασίας» με ΚΑΔ 82.92 της 11 ης ομάδας στις περιπτώσεις που αφορούν τρόφιμα και ποτά.
Άρθρο 5 - Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης 
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης και η αρμόδια αρχή παραλαβής της.
Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
2. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης χωρεί με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση της βλάβης ή των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο βλάβης για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσής του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.
4. Από την έναρξη της ισχύος του προεδρικού διατάγματος και της κοινής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 1 και 3, αντίστοιχα, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με τις πράξεις αυτές, δεν απαιτείται η λήψη αδειών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαίες για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησής της, αλλά μόνο η γνωστοποίηση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6 - Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης  
1. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (συνεστημένου ή υπό σύσταση) που πρόκειται να ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις.
Εναλλακτικά, η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.
2. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη διεύθυνση του τόπου άσκησης και το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο, η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.
3. Για όσες οικονομικές δραστηριότητες προβλέπεται γνωστοποίηση, αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.
4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
5. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση, πριν από τη μεταβολή.
6. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1, 4 και 5 μπορεί να λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης ή της μεταβολής για την έναρξη άσκησης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας ή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14, το αποδεικτικό υποβολής παρέχεται από την αρμόδια αρχή της παραγράφου 1, ύστερα από αίτησή τους.
7. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Αν ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί στην υποβολή της γνωστοποίησης, υπόκειται σε έλεγχο από το χρόνο που είχε υποχρέωση για την υποβολή της. Από τον ίδιο χρόνο υπόκειται και στις κυρώσεις του άρθρου 15.
8. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα, υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης.

Άρθρο 7- Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται, κατά τροποποίηση και των ισχυουσών διατάξεων, η υπαγωγή της δραστηριότητας σε διαδικασία έγκρισης και η αρμόδια αρχή χορήγησής της. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα μπορεί να υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης νέα οικονομική δραστηριότητα ή υφιστάμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται γνωστοποίηση ή δραστηριότητα που ασκείται ελεύθερα και να καταργούνται οι διατάξεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προηγείται η διαδικασία διαβούλευσης του άρθρου 6 του ν. 4048/2012 (Α' 34).
2. H υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφόσον κατά την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων ή των συνεπειών άσκησης της δραστηριότητας, συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) η άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις υπάρχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ιδίως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και για το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, γενικότερα, και το επίπεδο του κινδύνου, η πιθανότητα της επέλευσής του και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι τέτοιας έκτασης, που δικαιολογούν την υπαγωγή,

β) η υπαγωγή της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα και με τις γενικές αρχές του άρθρου 3, είναι το απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου και

γ) η αποτροπή της βλάβης ή του κινδύνου δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Άρθρο 8 - Χορήγηση έγκρισης  
1. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης για μέρος οικονομικής δραστηριότητας ή το σύνολο αυτής ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.
2. Η διοίκηση υποχρεούται κατ' αρχήν να εξετάζει το αίτημα για τη χορήγηση της έγκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δύναται να καθορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις.
3. Κατά της απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 9- Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων  
1. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 15, μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την αλλαγή.
2. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.
3. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η γνωστοποίηση κατατίθεται στην αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στις επιμέρους ανά κλάδο δραστηριοτήτων διατάξεις. Εναλλακτικά η γνωστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της γνωστοποίησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής (ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής) από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Άρθρο 10 - Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων
Ο αριθμός των εγκρίσεων που χορηγούνται για μία οικονομική δραστηριότητα είναι απεριόριστος. Ο αριθμός των εγκρίσεων μπορεί να περιορίζεται για το σύνολο της Επικράτειας ή για συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα, μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται για λόγους αντικειμενικούς που αφορούν τη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και σχετίζονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου φυσικού, σπάνιου ή δημόσιου πόρου και εφόσον ο απεριόριστος αριθμός εγκρίσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον πόρο αυτόν, όπως ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

Άρθρο 11- Παράβολο  

1. Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση, με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 , τη λειτουργία και συντήρησή του.

α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού ταμείου του Δημοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
β) Αν αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Αναπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.
4. Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

11/1/2017

Προτεινόμενη Στεγανοποίηση ταράτσας με μικρό κόστος (  ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ:  ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ

Τα υλικά που απαιτούνται κοστίζουν σήμερα περίπου 55-60 ευρώ.
Οι μονώσεις με ελαστομερή ή με ασφαλτόπανα είναι ακριβές , δεν συμφέρουν και είναι στην ουσία επικάλυψη με μια πλαστική μεμβράνη
1. Μονώσεις με ελαστομερή.
Άλλο μειονέκτημα εκτος του οτι είναι ακριβές είναι ότι αν γίνει έστω και μια τρύπα στην μεμβρανη , θα περάσει μέσα νερό, θα εγκλωβιστεί μεταξύ   τοίχου και μόνωσης και θα έχουμε  υγρασία! Το νερό εκεί  δεν πρόκειται να εξατμιστεί ποτέ.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και όταν συμβαίνει ξύνεται  όλη η  ταράτσα για να αφαιρεθεί το πανάκριβο ελαστομερές.
2. Μονώσεις με ασφαλτόπανα
Τα ασφαλτόπανα είναι επίσης ακριβά και προσθέτουν 4 με 5 κιλά βάρους ανά μ2 στο υψηλότερο σημείο της οικοδομής.
3. Σύγκριση ελαστομερούς και ασφαλτόπανου
Τα ασφαλτόπανα είναι σαφώς πολύ καλύτερη λύση και για θερμομόνωση και για υγρομόνωση , είναι όμως πολύ ακριβότερη. 
4. Ποια είναι η οικονομικότερη λύση για υγρομόνωση και σχετική θερμομόνωση;
Προτείνουμε την  εξής λύση που υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
Σημείωση : Η εργασία πρέπει να γίνει  με καλό καιρό .
1. Πλένουμε την ταράτσα με νερό με πίεση ( προτείνω πιεστικό μηχάνημα )  έτσι ώστε να καθαρίσει από βρύα, λειχήνες και πιθανά  άμμο .
Σημείωση : Το πλύσιμο με πιεστικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις ταράτσες υπάρχει ένα στρώμα άμμου, βρύων και λειχήνων το οποίο έχει πετρώσει και δεν φεύγει με τη σκούπα, αλλάζει όμως όγκο με τις αλλαγές θερμοκρασίας , με αποτέλεσμα να σπάει το στρώμα της λεπτής πίσσας και της μπογιάς που θα εφαρμόσουμε .
Όπου υπάρχουν βρύα, συνήθως υπάρχουν και ρωγμές.
Αν δεν υπάρχει ρωγμή απλά τα βρύα φύτρωσαν σε επικαθήμενη λάσπη - άμμο.
Αν όμως είναι ρωγμή καλό είναι να την καθαρίσετε για να εισχωρήσει μέσα της η μόνωση.
2.  Την άλλη μέρα όταν  στεγνώσει , αγοράζουμε  5 λίτρα πίσσα από το χρωματοπωλείο ( Η  πίσσα είναι σαν μπογιά και δεν λιώνει το καλοκαίρι από τον ήλιο , είναι δε υγρομονωτική ) και  2 λίτρα βενζίνη από το βενζινάδικο.
Ρίχνουμε   μισό λίτρο βενζίνη στα  5 λίτρα πίσσας και με ένα πινέλο περνάμε σε όλες τις ρωγμές.
Πρέπει να διαποτιστεί η  ρωγμή.
Αν η ταράτσα έχει πλάκες ή πλακάκια , περνάμε  τις ενώσεις τους, ανεξάρτητα αν  έχουν ρωγμές. 
3. Την άλλη μέρα όταν  έχει στεγνώσει η πίσσα εντελώς  ρίχνουμε  την υπόλοιπη βενζίνη  στη πίσσα που έχει απομείνει και με ένα ρολό διαποτίζουμε όλη την ταράτσα.  
4.  Μετά 2 έως  3 ώρες με ένα ρολό περνάμε  όλη την ταράτσα με Λευκό ακρυλικό χρώμα ,  όχι μονωτικό ταράτσας που είναι πανάκριβο. 
5. Στη συνέχεια μετά 1-2 ώρες με το ίδιο ρολό περνάμε σταυρωτά ένα δεύτερο χέρι με Λευκό ακρυλικό χρώμα στο οποίο έχουμε προσθέσει  και λίγη άμμο μέσα στην σκάφη.
Η άμμος είναι πολύ φθηνή (1 ευρώ το σακί), κολλάει με τη μπογιά και την προστατεύει από τον ήλιο.
Κόστος εργασίας :
Για πρώτη εφαρμογή σε ταράτσα 100 τετραγωνικών περίπου 55 - 60  ευρώ στην Αθήνα. 
Συντήρηση :
Κάθε Σεπτέμβρη, ανεβαίνουμε  στην ταράτσα και κάνουμε ένα έλεγχο για τις πιθανές ζημιές  που μπορεί να έχει κάνει ο ήλιος.
Αν δείτε ότι η μπογιά έχει χαλάσει πράγμα σπάνιο, τότε περάστε ένα ελαφρύ χέρι ακρυλική μπογιά. Το βάψιμο της ταράτσας είναι παιχνιδάκι.
Τον χειμώνα έχουμε  απόλυτη στεγανότητα και έχουμε διαφορά στη θερμοκρασία του σπιτιού,  χειμώνα – καλοκαίρι .
Χρειάζεται επανάληψη της εργασίας με ένα χέρι μπογιά κάθε 3 χρόνια .

29/08/2016

Υπολογισμός του ποσού της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκίνητου ( παράγραφος 2 του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)

Ερώτηση :
Πως γίνεται ο υπολογισμός του ποσού της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης αυτοκίνητου ?
Απάντηση :  
1. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ σήμερα) , βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ ' όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:
α) Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1) ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν , εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν , ως η επιφάνεια αύτη ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
β) Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1) η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α) διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως .
Άρα ισχύει :
1. ΣΔ <1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25
2. ΣΔ >1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

2.. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος , η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένην Παράγραφον προκυπτούσης .
Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ( μειωμένη εισφορά ):
1. ΣΔ <1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/4
2. ΣΔ >1 , Ποσό εξαγοράς = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4
Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα , ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο .

06/07/2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ( Φ.Ε.Κ 43Β/2012 ) , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ( Παρ. 2, AΡΘΡΟΥ 24 του Ν. 4014/11)
( ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/2013 ή 4014/11 )

1. Φ.Ε.Κ. 43Β/20-1-2012
Αριθμ. οικ. 2975

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Εγκύκλιο 7/2012 ( παρ. (Α. 2.) Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 Διευκρινίζεται ότι :

α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαμβάνονται και οι εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό και τα πολεοδομικά μεγέθη του.

1. Ως εργασίες επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση − αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρηση των αυθαιρέτων κατακευών, που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει, νοούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί
χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών, τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων,
καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών-δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων υποβάλλεται δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης των ικριωμάτων από αρμόδιο μηχανικό.

2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα, εφ’ όσον υποβληθεί αίτηση του ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης
του ακινήτου συνοδευόμενη με φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής :

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο άρθρο24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β, του άρθρου 24, του ν. 4014/11.
Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων εργασιών, της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους και πιστοποίηση οτι οι εργασίες δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

ε) Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρακτικό της επιτροπής της παρ. 9, του άρθρου 24 του ν. 4014/11.

στ) Έντυπο «Έγκρισης εργασιών επισκευής», σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εις 4πλούν.

Η πληρότητα των στοιχείων ελέγχεται κατά την υποβολή τους, ενώ η αίτηση δεν γίνεται δεκτή σε περίπτωση ελλείψεων και επιστρέφεται ακόμη και εάν έχει πρωτοκολληθεί.

3. Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Πολεοδομικής υπηρεσίας, αφού ελέγξει τα ανωτέρω δικαιολογητικά χορηγεί την έγκριση εργασιών επισκευής

εντός διημέρου σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Ένα αντίγραφο του εντύπου «Έγκρισης Εργασιών Επισκευής» χορηγείται στον ιδιοκτήτη,το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της πολεοδομικής υπηρεσίας.

4. Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.

5. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ της πολεοδομικής υπηρεσίας και του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος όσον αφορά στο κατά πόσον οι ζητούμενες εργασίες αποβλέπουν πράγματι στην υγιεινή, τη συνήθη συντήρηση ή την αισθητική βελτίωση – αποκατάσταση της κατασκευής το θέμα παραπέμπεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
από 1−3−2012).

Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993

«Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012.

2. Επιπλέον υποβάλλονται :
α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

3. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 άρθρ.
24 ν. 4014/2011)».

4. Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχείων και ο όγκος σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της
ανώτερης στάθμης του.

5. Στο Διάγραμμα κάλυψης ή στο Διάγραμμα δόμησης του ν. 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, δηλ. θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος.

Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου,
με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις__
2. ΑΡΘΡΟ 24  του Ν. 4014/11 , Παρ 2.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΜΕ 4178/13 ή 4014/11
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής
 α. Αίτηση.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας  που υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς  επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23.
Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό.
Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή).
Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100.
 Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη µε προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.
 Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια .
Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα µε το παράρτημα του παρόντος και:
 αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια   κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ’ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού, συνοδευόµενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε µμακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και τυχόν εµφανείς βλάβες,
ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού, η οποία θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής), iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, εάν απαιτείται, v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.  Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος.
 «Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή  αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός μπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προ της 31.1.1983. »
 Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
 Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
 γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και  µέχρι 1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες.
 δ) Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.
 Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µε πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού του.
Με απόφαση των αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόµιµες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αµοιβές των µηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και µελέτες που συνυποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003.
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τµήµα  του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
Ειδικά στην περίπτωση των δωµάτων, στα οποία υπάρχει µε βάση νόµιµο τίτλο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
Προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν.4030/11
«Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη.»
3. ΣΥΜΦΩΝΑ  
1. ΜΕ ΤΗΝ Εγκύκλιο 1/2012 ( Ενότητα Β παρ.4 )
παρ4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ:
Με την παρ. 10, του άρθρου 49, του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται η παρ.17 του άρθρου 24, του ν. 4014/11.
Σύμφωνα με αυτή για τις περιπτώσεις κτισμάτων που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, καθώς και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, μετά από έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, εφ' όσον αυτές δεν τα επαυξάνουν σε όγκο.

2. ΤΗΝ Εγκύκλιο 7/2012 ( παρ. (Α. 2.)
Στην παρ. 4 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 Διευκρινίζεται ότι :
α) Στην έννοια των εργασιών επισκευής του άρθρου 1 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) περιλαμβάνονται και οι εργασίες για ριζική ανακαίνιση του κτιρίου, οι οποίες όμως δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό και τα πολεοδομικά μεγέθη του.
β) Για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αριθ.οικ. 2975/19-1-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β’) και δεδομένου οτι δεν πρόκειται για νομιμοποίησή της, προσκομίζονται οι μελέτες των υπολοιπομένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κατά το διάστημα ισχύος της άδειας και όχι των εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί αυθαίρετα.
4. Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τον Έλεγχο Πληρότητας ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ


Απαιτούμενα για τον Έλεγχο Πληρότητας

1

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΕ

4

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡ. 2Β, ΑΡΘΡΟ 24, Ν. 4014/11)

5

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

7

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΡ. 9, ΑΡΘΡΟ 24, Ν. 4014/11)

10

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

 

02/06/2016

Υπαιθρίου στασίμου εμπορίου Άδεια λειτουργίας


Α. ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Β. ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ
Αδειοδοτούσα αρχή : Δήμος
(Δικαίωμα απόκτησης άδειας έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) δεν συνδέονται τα ίδια με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτών.
(β) όπως η περίπτωση 5.
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (του ενδιαφερομένου).
3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2238/94) Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με 3 τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (δήμων-κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας πολυτέκνων).
5. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση, ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων: α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α), δ) άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)      Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α΄) και 1642/1956 (125 Α΄).
2)      Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν.
3)      Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας και Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών (π.χ. καταλληλότητα καντίνας).
4)      Δημοτική ενημερότητα (από το γραφείο 4 του Δήμου Ηρακλείου)
5)      Αποδεικτικό είσπραξης Δημοτικού τέλους με την παραλαβή της άδειας

23/05/2016

Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ)( (ΦΕΚ 2618/25 Σεπτεμβρίου 2012)

Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ) ρυθμίζεται από την Υπουργική απόφαση με αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ. 14957/9−10−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1397/22.10.2001): «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΜΕΑ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ..

Αυτά τα κέντρα ορίζονται στο άρθρο 1 της σχετικής Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε, ως «οι μονάδες που απασχολούν παιδιά με αναπηρία δυναμικότητας 20 − 25 ατόμων.
Στις μονάδες αυτές εντάσσονται και έφηβοι με Νοητική Υστέρηση και Κινητική Αναπηρία».

Για τη λειτουργία κάθε ΚΔΑΠ−ΜΕΑ είναι απαραίτητη η έκδοση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αρμόδιας Περιφέρειας .

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής ρυθμιστικής Υ.Α.

Στο άρθρο 4 της Υ.Α. περιγράφονται οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για το κτίριο.

Αντίστοιχα το άρθρο 7 ορίζει τον αριθμό και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα απασχολείται στο Κ.Δ.Α.Π.−ΜΕΑ39. Σύμφωνα δε με το άρθρο 9 της Υ.Α. 14957/2001, ο έλεγχος για την καλή λειτουργία των Κέντρων διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/95. Σημειωτέον, τέλος, ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο νόμο αναφορικά με την αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας

Δικαιολογητικά για Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ι. Για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
ΙΙ. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Αίτηση του νομικού προσώπου που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.
2. Καταστατικό του νομικού προσώπου
3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου.
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης και οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
5.​ Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986.
6.​ Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
7.​ Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.
8.​ Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο.
9.​ Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο.
10.​ Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
11.​ Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 του νομικού προσώπου για :
α) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδία και
β) Τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.
ΙΙΙ. Εκδίδεται άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

30/03/2016

Δικαιολογητικά και οδηγίες για χορήγηση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Η άδεια χορηγείται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ( Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας )
Νομικό πλαίσιο:

1. Κ.Δ.Α.Π. Απόφ. Π1β/ΓΠ/οικ. 14951/9-10-01 (ΦΕΚ 1397/22-10-01/τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με: Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 30411/2002 (ΦΕΚ 395/2-4-02/τ.Β’) και Υ.Α. Π1β/ΓΠ οικ. 109707/2009 (ΦΕΚ 1849/3-9-09/τ.Β’)
2. Υ.Α. Δ27/οικ.9734/408/4-3-2013 (ΦΕΚ 921/τ.Β΄/ 16-4-2013)
Περιγραφή διαδικασίας :
- Κατάθεση αίτησης με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά .
- Επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια επιτροπή
- Σύνταξη Πρακτικού Γνωμοδότησης
- Χορήγηση από την  Υπηρεσία άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
Δικαιολογητικά
Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης του Κέντρου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση του νομικού προσώπου  που να αναγράφει τα στοιχεία του κατά νόμου υπευθύνου αυτού, την επωνυμία του Κέντρου, την έδρα, το μέγιστο αριθμό φιλοξενουμένων παιδιών, το ωράριο λειτουργίας και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.

2. Καταστατικό του νομικού προσώπου.

3. Βεβαίωση ορισμού υπευθύνου του νομικού προσώπου.

5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

7. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.

8. Παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγασθεί το Κέντρο.

9. Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικά Γραφεία.

10. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομικού προσώπου για:

α) Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά και
β) Τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.

12. Εσωτερικό κανονισμό του κέντρου

Ακολουθεί η Έκδοση της  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι το Κέντρο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Όταν η Μονάδα ιδρύεται από Δημοτική Επιχείρηση απαιτούνται επιπλέον:

1.ΦΕΚ Ίδρυσης της Δημοτικής  Επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις .

2.Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για συγκρότηση Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης .

3. Απόφαση Δ.Σ. Δημοτικής επιχείρησης για τον ορισμό υπευθύνου .

4. Aν υπάρχει παραχώρηση κτιρίου από τον Δήμο, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση του κτιρίου

Διαδικασία ανανέωσης: Προβλέπεται τροποποίηση όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, τον αριθμό των παιδιών και τις δραστηριότητες.

23/03/2016

Οικοδόμηση Συνιδιόκτητων Ακινήτων ( Ν. 1562/1985 Φ.Ε.Κ. 150Α / 115-12-1985)

1. Οικοδόμηση  κατά το σύστημα της αντιπαροχής ( Άρθρο 1 )

Συγκύριοι τουλάχιστον κατά 65 % εκατοστά του οικοπέδου ή γηπέδου που μπορεί να οικοδομηθεί σύμφωνα με το νόμο , έχουν δικαίωμα  να ζητήσουν δικαστικά να επιτραπεί η  οικοδόμηση του κατά το σύστημα της αντιπαροχής  , αν συντρέχει αναπόφευκτη ανάγκη ή φανερή ωφέλεια για όλους τους συγκυρίους.  Την οικοδόμηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής μπορεί να αναλάβει  και συγκύριος .
Αν στο οικόπεδο υπάρχει οικοδομή , η ανοικοδόμηση επιτρέπεται εφόσον η οικοδομή έχει νόμιμα χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα, ως επικίνδυνη ή ως ετοιμόρροπη ή εφόσον , λόγω  παλαιότητας  ή σημαντικών ζημιών , η διατήρηση τους είναι για όλους τους συγκύριους ασύμφορη.
Το ίδιο ισχύει εάν η διατήρηση της υφιστάμενης  οικοδομής είναι ασύμφορη  επειδή δεν εξαντλείται ο επιτρεπόμενος  συντελεστής  δόμησης .
Εάν είναι δυνατή και συμφέρουσα η συμπληρωματική οικοδόμηση , έως την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, μπορει να ζητηθει από το δικαστηριο υπο τους ιδιους ορους  η συμπληρωματικη αυτή οικοδόμηση.

2. Κατάρτιση και   κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών ή τροποποίηση αυτού  (Άρθρο 9 )

Αν υπάρχει ήδη χωριστή κατά ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία, δεν έχει όμως καταρτισθεί κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον 60 % των συγκυρίων δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων, να καταρτιστεί κανονισμός, εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με πλειοψηφία τουλάχιστον 65 % των συγκυρίων μπορεί να επιτραπεί η συμπλήρωση ή και η τροποποίηση του κανονισμού, όπου εμφανίζει ελλείψεις που εμποδίζουν τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας ή τη χρήση των χωριστών ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον προορισμό του ακινήτου.

3. Τροποποίηση πράξης σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας – Περιορισμοί τροποποίησης ( Άρειος Πάγος αρ. απόφασης 683/2014)

«Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 του ν. 3741/1929, επιτρέπεται στους συνιδιοκτήτες να κανονίσουν με ιδιαίτερη συμφωνία στην οποία είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας, καθορίσουν γενικές συνελεύσεις και δώσουν σε καθορισμένη πλειοψηφία το δικαίωμα να λαμβάνει, για το κοινό συμφέρον, κάθε απόφαση σχετική με τη συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινών μερών του ακινήτου. Εξάλλου, στο άρθρο 13 § ι του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, κάθε σύμβαση που κανονίζει ή μεταβάλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρίζεται στο βιβλίο μεταγραφών.

Τέλος, στο άρθρο 9 του ν. 1562/1985 ορίζεται ότι, με αίτηση της πλειοψηφίας τουλάχιστον 65% των συγκυρίων, μπορεί να επιτραπεί από το Δικαστήριο, η συμπλήρωση ή και η τροποποίηση του Κανονισμού, όταν εμφανίζει ελλείψεις, που εμποδίζουν τη λειτουργία της συνιδιοκτησίας.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των παραπάνω νόμων, ο πρώτος των οποίων εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρο 54 ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι, η τροποποίηση της πράξης συστάσεως της οροφοκτησίας και του Κανονισμού της πολυκατοικίας μπορεί να γίνει α) με συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί, β) με δικαστική απόφαση, όταν το ζητήσουν συγκύριοι, που αντιπροσωπεύουν το 65% και γ) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία, εάν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τον Κανονισμό.
Ειδικότερα, αναφορικά με την τελευταία αυτή περίπτωση, είναι δυνατή η ανάθεση με τον Κανονισμό στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών, του δικαιώματος τροποποιήσεως συγκεκριμένων όρων του Κανονισμού, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και με καθορισμένη πλειοψηφία. Στην περίπτωση αυτή, κι αν ακόμη η ανάθεση που γίνεται από τον Κανονισμό είναι απεριόριστη, η τροποποίηση από την πλειοψηφία δεν μπορεί να θίγει δικαιώματα των (μειοψηφούντων) συνιδιοκτητών που υφίστανται από το νόμο, τη σύσταση της οροφοκτησίας ή τον κανονισμό, διότι το άρθρο 4 § 1 του ν. 3741/1929, ρητώς, περιορίζει τα δικαιώματα που η παμψηφία μπορεί να εκχωρήσει σε ορισμένη πλειοψηφία, μόνο σε αποφάσεις που αφορούν τη συντήρηση, βελτίωση ή χρήση των κοινών μερών και οι οποίες λαμβάνονται για το κοινό συμφέρον. Έτσι, δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν με πλειοψηφία των συνιδιοκτητών, τα ποσοστά συμμετοχής χωριστών ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες, ούτε η απαλλαγή ορισμένων ιδιοκτησιών από τέτοιες δαπάνες ούτε να τεθούν περιορισμοί στη χρήση χωριστών ιδιοκτησιών, αλλά για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απόφαση του συνόλου των συνιδιοκτητών.
Η τροποποίηση του κανονισμού ή της σύστασης οριζόντιας οροφοκτησίας εφόσον έγινε χωρίς τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών είναι ανίσχυρη και δεν δεσμεύει τους διαφωνούντες ακόμη και αν περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφεί. Στην περίπτωση, όμως, που, παρά την άνω αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 4 § 1 του ν. 3741/1929, επιχειρηθεί από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που υποβάλλεται σε μεταγραφή, τροποποίηση της πράξης συστάσεως και του κανονισμού της πολυκατοικίας, με την οποία θίγονται τα άνω δικαιώματα των μειοψηφούντων συνιδιοκτητών, η καταρτιζόμενη κατά τα άνω δικαιοπραξία είναι, ως προς αυτούς, και κατά το μέρος που θίγονται τα τοιαύτα δικαιώματα τους απολύτως άκυρη (άρθρα 174 και 180 ΑΚ) ως αντικείμενη ευθέως σε διάταξη νόμου (174 ΑΚ) δύναται δε, να αναγνωριστεί η ακυρότητα της οποτεδήποτε χωρίς χρονικούς περιορισμούς κατά το άρθ. 70 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ». 

10/03/2016

Κρεάτων εργαστηρίου άδεια λειτουργίας

Αδειοδοτούσες Αρχές (Με τι άδεια οφείλει να εφοδιαστεί κάθε επιχείρηση):

Από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτός της άδειας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αδειοδοτούνται (ή παίρνουν έγκριση καταλληλότητας) οι παρακάτω επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων:

Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος
Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών
Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών
Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου
Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων και εντέρων
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
Πλοία εργοστάσια
Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών
Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών
Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα
Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς (όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή)
Εγκαταστάσεις παραγωγής σούπας και σάλτσας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αδειοδοτούνται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 και η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται:

Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊόντων, από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.

Μελέτες που χρειάζονται για την έκδοση αδειών λειτουργίας:

Μελέτη πυροπροστασίας.
Σχέδια Μηχανικού με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
Μελέτη για την καμινάδα ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού εφόσον απαιτείται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012) (βλ. Νομοθεσία)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες Κατηγορίας Β') ή ακόμα και απαλλαγή και από αυτές σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική κατάταξη Υ.Α.1958 -ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012 (βλ. Νομοθεσία)

4. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας απότην αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός), εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).

η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό

09/03/2016

Κρεάτων παρασκευαστηρίου επεξεργασίας άδεια λειτουργίας , εντός καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων .

Σε συνέχεια του Ν. 4254/ 2014 (Υποπαράγραφος ΣΤ.9, ΦΕΚ 85 Τ΄Α) εκδόθηκε η Υ.Α . 464/92592/ 2014 (ΦΕΚ 2111, Τ΄Β) (Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων)
Σύμφωνα με αυτήν οι κάτοχοι αδειών λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (κρεοπωλεία) μπορούν εφόσον επιθυμούν να προβούν στην δημιουργία παρασκευαστηρίου εντός του καταστήματός τους και καταχώρησης αυτού από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκουν.
Έτσι πλέον μπορούν:Να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος [όπως αυτά ορίζονται στην Ομάδα Β του Παραρτήματος 1 της ΥΑ 260/2013, ΦΕΚ 525 Τ΄Β, 28/02/2014 (δηλαδή όχι μόνο παραδοσιακά παρασκευάσματα που όριζε η προγενέστερη ΥΑ 306272/ 2008 όπως λουκάνικα, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκια, σνίτσελ, κοκορέτσι, ρολά αλλά και γύρο, γαρδούμπα, μπριζολάκια, μπιφτέκι, κεφτεδάκι, κεμπάπ, ντονέρ, κοτομπουκιές, μορφοποιημένο στήθος κοτόπουλο, μορφοποιημένο στήθος σνίτσελ κλπ.)].
Για την λειτουργία αυτών των παρασκευαστηρίων πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών αυτών από τις εργασίες προετοιμασίας ή συσκευασίας που πραγματοποιούνται στον χώρο της λιανικής διάθεσης.
Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να είναι μόνιμος ή προσωρινός χωροταξικός ή να πραγματοποιείται και χρονικός διαχωρισμός υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών .
έτσι πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση ύπαρξης μόνιμου χωρίσματος ή επικοινωνίας των δύο χώρων μεταξύ τους με κάποια πόρτα που προβλεπόταν στην ΥΑ 306272/ 2008, ΦΕΚ 1483 Τ΄Β.

Τα παρασκευάσματα κρέατος επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός του Δήμου ή και ακόμα όμορου Δήμου στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου και όχι εντός του Νομού που προέβλεπε η ΥΑ 306272/ 2008 καθώς επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η απαγόρευση σχετικά με την χονδρική πώληση όπως επίσης προβλεπόταν.
Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των προαναφερομένων παρασκευασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρασκευασμάτων επιτρέπεται να ανέλθει στο 60% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 κιλά.
Η Υ.Α. αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων ( ενώ η προγενέστερη (ΥΑ 306272/ 2008) απαγόρευε τόσο την θερμική επεξεργασία όσο και την κατάψυξη των παραπάνω προϊόντων) .
Η αδειοδότηση αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. Επισημαίνουμε τα παραπάνω γιατί πλέον μπορεί να συνυπάρχει μια μικτή δραστηριότητα Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλείο) με επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου ή/ και Πλήρους Γεύματος.
έτσι οι επιχειρηματίες που ασκούν την δραστηριότητα του κρεοπωλείου μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παρασκευή των παρασκευασμάτων κρέατος αλλά παράλληλα και στην θερμική επεξεργασία με σκοπό την άμεση διάθεση αυτών στο καταναλωτικό τους κοινό.
Έτσι αφού λάβουν έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να προβούν στην προσθήκη Δραστηριότητας στον Δήμο με την σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας [βάσει της §3 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600, ΦΕΚ 3106/ 09-12-2013 και της Εγκυκλίου Υ1γ/ Γ.Π/ οικ. 32485/ 14-04-2014 (§ II) του Υπουργείου Υγείας] ώστε να κατέχουν μικτή άδεια για το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να ασκήσουν σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρει και η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/ 08-10-2012.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Αίτηση
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος κρεοπώλη
Άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου
Κάτοψη του όλου καταστήματος και του παρακειμένου χώρου, όπου γίνεται η επεξεργασία κρεάτων που πρέπει να έχει :

Α. Δυο πάγκους επεξεργασίας κρέατος

Β. 2 ερμάρια

Γ. Ποδοκίνητο νιπτήρα

Δ. Αποστείρωση

Η κάτοψη πέπερι να υπογράφεται από τον μηχανικό και να δηλώνεται ότι ο χώρος είναι Κυρίας χρήσης ,προοριζόμενος για κατάστημα .

Σε περίπτωση που ο χώρος είναι ενιαίος με το υπόλοιπο κρεοπωλείο , κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι η παράγωγη στον χώρο επεξεργασίες κρεάτων , θα γίνεται σε χρόνο εκτός του ωραρίου λειτουργίας του κρεοπωλείου

27/02/2016

Συχνά ερωτήματα για τον Ν.Ο.Κ και τον Κτιριοδομικό κανονισμό - Μέρος 1ο

1.Ελεύθερο ύψος Χώρου κύριας χρήσης

Ερώτηση : Τελικά τι ισχύει για το ελεύθερο ύψος Χώρου κύριας χρήσης : το 2,40 του κτιριοδομικου ή το 2,65 του Ν.Ο.Κ. ?
Απάντηση :

1. Ο κτιριοδομικός κανονισμός αναφέρει στην παράγραφο 1 : Τα επιτρεπόμενα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των Κτιρίων ορίζονται ως εξής: 1.1.1. Για κύρια χρήση 2,40 μ.
2. Ο Ν.Ο.Κ. Άρθρο 2 , παράγραφος 95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2,65 μ.

Ο Ν.Ο.Κ. σαν νεώτερος κατισχύει του κτιριοδομικού.

2. Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος(barbecue) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ?
Ερώτηση :

Στην τελευταία απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΦΕΚ 2605Β'/15.10.2013) αναφέρεται στο Άρθρο 2:

“κε. Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού και ότι η καμινάδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού ... Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων …. για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.”
Βάσει των παραπάνω, οι εν λόγω κατασκευές γίνονται επί του κτιρίου, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου. Αντιθέτως στις πέργκολες γίνεται σαφέστατη αναφορά για την τοποθέτησή τους:
“ιστ. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων κατατίθενται....”.
Επίσης πριν την απόφαση του 2013 ο Ν.Ο.Κ. ανέφερε στο Άρθρο 4, παρ.3: “Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες: η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.”
Τι άδεια χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας χτιστός φούρνος(barbecue) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου;

Απάντηση :

Σε καμία διάταξη του ΝΟΚ (όπως και προηγούμενα του ΓΟΚ/1985) δεν αναγράφεται να επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού φούρνου στους ακάλυπτους χώρους ακινήτου. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να επιτραπεί είναι με άδεια δόμησης και με συμβατικό – εφόσον υπάρχει κτίσμα με εμβαδόν – ή αναλυτικό προϋπολογισμό σε άλλη περίπτωση. Εκπονούνται οι απαιτούμενες μελέτες, ενώ το σχέδιο δόμησης συντάσσεται κανονικά εντάσσοντας οτιδήποτε μετρά σε δόμηση κάλυψη κλπ με τον ενδεδειγμένο κατά την κείμενη νομοθεσία τρόπο.

3. Οι μπαζωμένοι εξώστες υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου.

Ερώτηση :
Οι μπαζωμένοι εξώστες ακολουθούν τις διατάξεις των ανοικτών εξωστών ως προς την κάλυψη και τη θέση τους στο οικόπεδο, σύμφωνα με την παρ.3, Άρθρο 16, Ν.4067/12 ή υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου (βεράντες) σύμφωνα με την παρ.3γ, Άρθρο 17, Ν.4067/12 ?
Απάντηση ::
Οι μπαζωμένοι εξώστες εξακολουθούν να υπάγονται στις διαμορφώσεις του ακαλύπτου χώρου.

4 . πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης ;
Ερώτηση :
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Ο.Κ., αλλαγή χρήσης μπορεί να γίνει ακόμα και καθ’ υπέρβαση των σημερινών όρων δόμησης σε νόμιμη, άδεια δόμησης ;
Αυτό ισχύει και για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν , σύμφωνα με παρελθόντες οικοδομικούς κανονισμούς ;
Αυτό σημαίνει ότι πατάρι καταστήματος μπορεί να αλλάξει χρήση σε γραφείο και να θεωρείται χώρος κύριας χρήσης ;

Απάντηση :
Η παρ. 3 του άρθ. 5 του Ν.Ο.Κ. αναφέρει : «3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.».
Αυτό σημαίνει ότι αν π.χ. κτίστηκε νόμιμα ένα κτίριο με συντελεστή δόμησης 4 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το σχέδιο και μειώθηκε O Σ.Δ. σε 2, το νόμιμο κτίριο επιτρέπεται να αλλάξει χρήση (με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις) χωρίς να κατεδαφιστεί το μισό. Η διάταξη αναφέρεται σε όρους και όχι κανονισμούς δόμησης που είναι οι Γ.Ο.Κ./73, Γ.Ο.Κ./85, Ν.Ο.Κ. κτλ.
Συνεπώς το πατάρι που αναφέρετε, μπορεί να έχει μόνον την χρήση που επιτρεπόταν από την αρχική κατασκευή του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ως παράρτημα του καταστήματος και όχι άλλη αυτοτελή χρήση.
Μπορεί δηλαδή να είναι και το γραφείο του καταστήματος, ως ανοιχτός χώρος, χωρίς χωρίσματα (άρθ. 84 παρ. 6 Γ.Ο.Κ./1973).

3/2/2016

Λίγα για τις Θέσεις στάθμευσης

1. Η δυνατότητα εξαγοράς Θέσεων στάθμευσης ισχύει μόνο :
( Ν. 3044/2002 παράγραφος 4 ,άρθρο 14)

α. Στις περιπτώσεις ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979( ακίνητα στα οποία απαγορεύεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης – βλέπε παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 960/1979 για την Αττική ) .

β. Στις περιπτώσεις ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις α έως και ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 960/1979, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΕΙ (Άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν.1221/81):Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται, κατά τας διατάξεις του παρόντος, η καταβολή μειωμένης εισφοράς, η εισφορά αυτή καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4) της κατά την προηγουμένη παράγραφο προκυπτούσης.

2. Όταν γίνεται αλλαγή χρήσης ο υπολογισμός έχει ως εξής

Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση
( άρθρο 2 του Π.Δ. 111/04 ) π.χ. :

Α1. Παλαιά χρήση κατάστημα : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ
Α2. Παλαιά χρήση αποθήκη : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Ψ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ : Χ+Ψ=Ζ

Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3 Π.Δ. 111/2004) π.χ. :
Β1. Νέα χρήση καφετέρια : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω

Γ. Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ απαιτούμενων θέσεων νέας και παλαιάς χρήσης Ω-Ζ η οποία δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:
Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην Αττική μέχρι την 5/3/2004 ( έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004 ) , θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση , ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.

3. Προσθήκες καθ’ ύψος

Για τις προσθήκες σε ύψος ισχύουν τα εξής:
Για κατοικίες μία θέση στάθμευσης ανά 150 μ2 επιφάνειας κτιρίου.

4. Προσθήκες κατ’ επέκταση

Για τις προσθήκες κατ’ επέκταση ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τα νέα κτίρια .

18/01/2016

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΩΣ KAI Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΦΟΡA - Ανελκυστήρες
Η Νομοθεσία η σχετική με τους ανελκυστήρες , με Θέματα που αφορούν τον διαχειριστή της πολυκατοικίας είναι: (περιέχονται στο KYA 28425 τ.Β´ ΦΕΚ 2604 από 22/12/2008 «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» )

1.Συντήρηση ανελκυστήρα
( άρθρο 4 , παράγραφος 4) .
Η συντήρησης των ανελκυστήρων γίνεται:
1. Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες
2. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες (45) ημέρες (8 φορές τον χρόνο).
3. Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα .

2. Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές
1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:

α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.

β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.

γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία

δ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.

3. Επιμερισμός της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος

«Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση του ως και τής δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θα γίνεται με βάση τούς συντελεστές του κατωτέρω πίνακα επιμερισμός δαπάνης για κάδε όροφο»:

1.Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος)
Συντελ. 0,30
2. Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος)
Συντελ. 0,30
2) 1ος Όροφος Συντελ. 1,00
3) 2ος Όροφος Συντελ. 1,10
4) 3ος Όροφος Συντελ. 1,20
5) 4ος Όροφος Συντελ. 1,30
6) 5ος Όροφος Συντελ. 1,40
7) 6ος Όροφος Συντελ. 1,50
8) 7ος Όροφος Συντελ. 1,60
9) 8ος Όροφος Συντελ. 1,70
10) 9ος Όροφος Συντελ. 1,80
11) 10ος Όροφος Συντελ. 1,90
12) 11ος Όροφος Συντελ. 2,00
13) 12ος Όροφος Συντελ. 2,10

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο. 0, 1 τής μονάδος.

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα: Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο. Στη συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σε κάθε όροφο.
Στη συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδό κάθε διαμερίσματος του ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδό των διαμερισμάτων του ορόφου.

Παράδειγμα:

Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα πού στον τρίτο όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. , 40 τ.μ., 50τ.μ. και 80 τ.μ. και ή συνολική δαπάνη λειτουργίας του
ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 ευρώ .

α) Άθροισμα συντελεστών 5οροφης πολυκατοικίας βάσει του πίνακα.
Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30
1ος όροφος 1.00
2ος όροφος 1.10
3ος όροφος 1.20
4ος όροφος 1.30
5ος όροφος 1.40
Σύνολο : 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου Ισόγειο (βατό δώμα)
0,30/6.30χ 1260 =60 ευρώ .
1ος όροφος 1,00/6.30χ 1260 =200 ευρώ .
2ος » 1.10/6.30x 1.260 =220 ευρώ .
3ος » 1.20/6.30χ 1.260 =240 ευρώ .
4ος » 1.30/6.30x 1.260 =260 ευρώ .
5ος. » 1.40/6.30χ 1.260 =280 ευρώ .
Σύνολο : 1.260 ευρώ

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου - Συνολικό εμβαδό των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α=30 τμ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολον 200 τ.μ. - Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 ευρώ .
Α διαμέρισμα. (των 30-τ.μ.) 30/200x240
= 36 ευρώ .
Β διαμέρισμα. (των 40τ.μ.) 40/200x240
= 48 ευρώ .
Γ διαμέρισμα (των 50τ.α.) 50/200x240
= 60 ευρώ
Δ διαμέρισμα (των 80τ.μ.) 50/200χ 240
= 96 ευρώ
Σύνολο: 240 ευρώ

07/01/2016

α. Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός διαχειριστή κοινοχρήστων είναι η ογκομέτρηση της δεξαμενής και η δυνατότητα να γνωρίζει πόσα λίτρα μπήκαν κατά την παραλαβή του πετρελαίου από τον προμηθευτή αλλά και πόσα λίτρα υπάρχουν στην δεξαμενή ανά πάσα στιγμή.
Πριν την προμήθεια και την του πετρελαίου θα πρέπει να έχουμε μετρήσει τις διαστάσεις της δεξαμενής μας έτσι ώστε να γνωρίζουμε με ακρίβεια την χωρητικότητά της καθώς και πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό του ύψους της.

1. Ορθογωνική Δεξαμενή
Ο όγκος της δεξαμενής μετριέται ως εξής :
Μετράμε το ύψος, πλάτος και μήκος της δεξαμενής, σε εκατοστά του μέτρου.
Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής σας (σε λίτρα) είναι Όγκος = μήκος(σε εκ.) X πλάτος (σε εκ.) x ύψος (σε εκ.) διαιρούμενο δια 1.000.
Έτσι για παράδειγμα αν μετρήσετε:

ύψος = 100 εκ.
πλάτος = 100 εκ.
μήκος = 200 εκ.
τότε η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής είναι:
Όγκος = (100 x 100 x 200) : 1000 = 2.000 λίτρα

2. Κυλινδρική Δεξαμενή
Για τον όγκο του κυλίνδρου ισχύει ο τύπος :

V = π Xd2X.h/4

Όπου :
V = Όγκος κυλίνδρου
h= Ύψος κυλίνδρου
d= Διάμετρος κυλίνδρου
π=3, 14

Επομένως για την ογκομέτρηση Κυλινδρικής Δεξαμενής , πρέπει να μετρήσουμε την διάμετρο της και το ύψος της .

Έτσι για παράδειγμα αν μετρήσετε:
Διάμετρος δεξαμενής d =100 cm (εκατοστά) και ύψος δεξαμενής h=100 cm (εκατοστά).

Όγκος δεξαμενής (V) = π·d2·h/4 /1000 (Λίτρα )
=3,14·100·2.100/4= 3140 λίτρα

3. Οριζόντια Κυλινδρική Δεξαμενή

Η ογκομέτρηση Οριζόντιας Κυλινδρικής Δεξαμενής , είναι εφικτή μόνο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση της.

β. Διαδικασία παραλαβής του πετρελαίου

1. Τι κάνουμε πριν την παραλαβή
1. Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή πριν την παραλαβή του. (ύψος πριν)
2. Παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο .
3. Μετρούμε το ύψος του πετρελαίου στην δεξαμενή μετά την παραλαβή του (ύψος μετά) .
Η ποσότητα του πετρελαίου που παραλάβαμε είναι: (Ύψος πετρελαίου μετά - Ύψος πετρελαίου πριν) Χ Μήκος της δεξαμενής Χ Πλάτος της δεξαμενής /1000 ( λίτρα )
Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε:
Μήκος της δεξαμενής = 200 εκατοστά
Πλάτος της δεξαμενής = 100 εκατοστά
Ύψος πετρελαίου πριν = 20 εκατοστά
Ύψος πετρελαίου μετά = 90 εκατοστά
Τότε έχουμε παραλάβει πετρέλαιο :
((90-20) Χ 100 Χ 200 / 1000) = 1400 λίτρα .

2. Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την διαδικασία παραλαβής

1. Η βέργα μέτρησης ή το μέτρο να είναι ευθεία, άκαμπτα , χωρίς στραβώματα και να το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα .
2. Στην μέτρηση ‘ πριν ‘ και ‘ μετά ‘ τοποθετούμε το μέτρο μας στο ίδιο σημείο και φροντίζουμε να ακουμπάει στον πάτο της δεξαμενής .
3. Η μέτρηση μετά την παραλαβή γίνεται μερικά λεπτά μετά , ( 3 έως 4 ) και αφού ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου στην δεξαμενή.
4. Ελέγχουμε ότι το περιεχόμενο του σωλήνα του βυτιοφόρου έχει αδειάσει εντελώς .
5. Σε μεγάλες ποσότητες θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα τοιχώματά της δεξαμενής μπορεί να κάνουν “κοιλιά” και έτσι πιθανόν η μέτρηση να μας βγει λανθασμένη .

17/12/2015

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ : Δώματα , Απλήρωτα κοινόχρηστα

1. Τα δώματα ( ταράτσες) είναι Κοινόχρηστα

Δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ταράτσα έχουν καταρχήν όλοι οι συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων, εκτός εάν με συμβολαιογραφικό έγγραφο έχουν συμφωνήσει να παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση της σε έναν ή σε μερικούς συνιδιοκτήτες.

Στο άρθρο 2 , παράγραφος 1 του Ν. 3741/1929 αναφέρεται:

Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης , των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.

Και στο Άρθρο 7 , παράγραφο 1 αναφέρεται::

Επί των ηλιακών δωμάτων (ηλιακωτών) εφαρμόζεται ό,τι και επί της στέγης.

Το ανώτατο δικαστήριο (Άρειος Πάγος) δέχτηκε την αγωγή που είχαν υποβάλει συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων κατά συνιδιοκτητη τους , επειδή αυτος που είχε το δικαίωμα υψούν εμπόδιζε την πρόσβασή τους στην ταράτσα, τοποθετώντας σιδερένια πόρτα της οποίας κρατουσε εκείνος μόνο το κλειδί.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλοι οι συνιδιοκτήτες, ακόμα και στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους να δοθεί σε κάποιον από αυτούς το δικαίωμα να χτίσει και νέο όροφο (δικαίωμα υψούν).

Το αιτιολογικό ήταν ότι: Εάν όμως δεν έχει προηγηθεί καμία ειδική συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών, τότε δεν μπορεί να αλλοιωθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της ταράτσας και εκείνος που έχει δικαίωμα να χτίσει και άλλον όροφο (δικαίωμα υψούν) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εμποδίσει τους υπολοίπους να έχουν πρόσβαση.

Έτσι, οι συνιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να ανεβαίνουν και να χρησιμοποιούν την ταράτσα

( τοποθέτηση κεραιών τηλεόρασης ή ηλιακών θερμοσιφώνων, έλεγχος σωληνώσεων , παραμονή για αναψυχή , άπλωμα ρούχων κ.λπ. )

2. Απλήρωτα κοινόχρηστα – Τι προβλέπει ο νόμος
Τo πρόβλημα με τα απλήρωτα κοινόχρηστα είναι μεγαλύτερο από ότι μπορούμε να φανταστούμε .
Ο νομοθέτης έχει δώσει τη δυνατότητα στον διαχειριστή της πολυκατοικίας , μετά από απόφαση της Γενική Συνέλευσης του κτηρίου να προχωράει άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συνιδιοκτητών και να επιτύχει την λειτουργία της οικοδομής.
Η δυνατότητα αυτή είναι η διαδικασία της διεκδίκησης των οφειλών και με διαταγή πληρωμής.
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται χωρίς να κληθεί ο οφειλέτης στο δικαστήριο, ενώ ο διαχειριστής προσκομίζει τις αποδείξεις των οφειλών , όπως και αντίγραφο του συμβολαίου .
Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται εις βάρος του ιδιοκτήτη και όχι του ενοικιαστή , οποίος θα πρέπει να πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά, και στη συνέχεια να διεκδικήσει δικαστικά τα χρήματα από τον μισθωτή.

Ο διαχειριστής μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει και να πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλές κοινοχρήστων σε βάρος όλων των συνιδιοκτητών που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ( άσχετα εάν ο ένοικος είναι ενοικιαστής ).
Δεν έχει σημασία το ύψος των οφειλών, ούτε εάν έχει καταβληθεί μέρος τους .
Το θέμα είναι ότι ο διαχειριστής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της οικοδομής μπορεί διεκδικήσει από τους οφειλέτες τα οφειλόμενα.
Εκείνο που όμως δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι στα δικαστήρια «σύρεται» ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας , ανεξάρτητα εάν εκείνη τη χρονική στιγμή η ιδιοκτησία του είναι μισθωμένη ή όχι.
Το ύψος των χρεών των οφειλετών προκύπτει βάσει του κανονισμού του κτηρίου και των ποσοστών συνιδιοκτησίας ενός εκάστου από αυτούς .
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πολυπλοκότερη, εάν ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν αποπληρώσει τα χρέη απειλείται με κατάσχεση του ακινήτου που πραγματοποιείται για λογαριασμό της πολυκατοικίας.
Εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τις οφειλές, τότε μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κατάσχεση, ή με προσημείωση της ιδιοκτησίας του , ή με εγγραφή στον Τειρεσία ή και με κατάσχεση των τραπεζικών του λογαριασμών , εφόσον το υπόλοιπο του λογαριασμού του είναι άνω των 1.500 ευρώ ή ακόμη και με κατάσχεση του ενοικίου εις χείρας του μισθωτή του.
Τέλος, το πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο ή κατά τη γνώμη μου άλυτο στις περιπτώσεις εκείνες , όπου δεν υπάρχει κανονισμός, ούτε πίνακας κατανομής ποσοστών των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια άτυπα ο διαχειριστής να κατανέμει τα κοινόχρηστα.

17/11/2015

ΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:

Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών  - Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης

1. Πως Γίνεται η Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών .
Τα κοινόχρηστα έξοδα κατανέμονται βάσει της ΑΞΙΑΣ των διαμερισμάτων.
Συγκεκριμένα, ο Νόμος 3741/1929 Άρθρο 5 παρ. β) αναφέρει:
Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου (του οποίου) είναι κύριος.
Δηλαδή, τα κοινόχρηστα πρέπει να πληρώνονται βάσει της αξίας του διαμερίσματος η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η επιφάνεια , ο όγκος , ο όροφος κ.λ.π.
Σήμερα η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται από τους μηχανικούς βάσει του όγκου του κάθε διαμερίσματος (όγκος =επιφάνεια Χ ύψος) και εμφανίζεται στον πινάκα κατανομής ποσοστών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που συνοδεύει κάθε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Βάσει της σύστασης αυτής γίνεται κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης και σε αυτό αναφέρεται η συμμέτοχη σε κάθε είδος κοινόχρηστης δαπάνης ( οι δαπάνες περιέχονται στον αναφερθέντα πίνακα ).

2. Πως Γίνεται η Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης
Στις παλαιότερης κατασκευής πολυκατοικίες (πριν την έναρξη ισχύος του Φ.Ε.Κ 631Δ’ /1985) για τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη θέρμανσης, όπως ο παραπάνω νόμος προβλέπει, για την κατανομή των δαπανών θέρμανσης, διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

2.1. Κεντρική θέρμανση χωρίς αυτονομία

Η κεντρική θέρμανση τίθεται σε λειτουργία, συνήθως από τον διαχειριστή, σε προσυμφωνημένες από τους ενοίκους ημέρες και ώρες.

Ο χρόνος θέρμανσης είναι ο ίδιος για όλα τα διαμερίσματα.

Συνεπώς η κατανομή του κόστους θέρμανσης πρέπει να γίνει με βάση την κατανάλωση των διαμερισμάτων, η οποία είναι ανάλογη του «μεγέθους» των διαμερισμάτων.

Τυπικό «μέγεθος» διαμερίσματος είναι ο όγκος (κυβικά μέτρα) των χώρων που θερμαίνονται από την κεντρική θέρμανση και το ποσοστό συμμετοχής των διαμερισμάτων εμφαίνεται στη στήλη δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά), του πίνακα κατανομής ποσοστών της σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών
( για διαμερίσματα με ίδιο ύψος, ο όγκος είναι ανάλογος του εμβαδού).

Εάν προβλέπεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας ή αποφασισθεί στην γενική συνέλευση συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας τα κλειστά διαμερίσματα να έχουν έκπτωση (π.χ. να πληρώνουν το 30% του ποσού που θα τους αναλογούσε εάν χρησιμοποιούνταν), τότε πρέπει να κλείσουν οι διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων αυτών των διαμερισμάτων.

Για να υπολογισθεί το ποσό επιβάρυνσης των κλειστών διαμερισμάτων πρέπει να τροποποιηθεί ο πίνακας χιλιοστών της κατηγορίας δαπανών, ώστε τα ποσοστά συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων να είναι μειωμένα (π.χ. στο 30% των κανονικών χιλιοστών-τετραγωνικών) για όσο χρονικό διάστημα αυτά παραμένουν ακατοίκητα.

2.2. Κεντρική θέρμανση με αυτονομία
Η κεντρική θέρμανση τίθεται σε λειτουργία, αυτόματα όταν ανοίγει ο θερμοστάτης κάθε διαμερίσματος και υπάρχει σύστημα μέτρησης (συνήθως ωρομετρητές) της θέρμανσης του διαμερίσματος.
Η επιβάρυνση συνεπώς κάθε διαμερίσματος πρέπει να είναι ανάλογη της απορρόφησης θερμότητας από το διαμέρισμα.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται θερμιδομετρητές για την καταμέτρηση της θερμότητας που απορροφάται στο διαμέρισμα, η μέτρηση εκφράζει την πραγματική ποσότητα θερμότητας που καταναλώθηκε στο διαμέρισμα και η χρέωση πρέπει να είναι ανάλογη των θερμίδων.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται ωρομετρητές για την καταμέτρηση της θερμότητας, εκτός από τον χρόνο θέρμανσης του διαμερίσματος έχει σημασία και το «μέγεθος» του διαμερίσματος.
Δηλαδή η χρέωση πρέπει να γίνει ανάλογα με το γινόμενο «μέγεθος» επί ώρες λειτουργίας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση συστήματος με αυτονομία κατά την θέρμανση ενός διαμερίσματος θερμαίνονται έμμεσα και τα γειτονικά διαμερίσματα.
Για αυτό θεωρείται λογικό ένα μέρος της δαπάνης θέρμανσης να κατανέμεται με σταθερό (πάγιο) τρόπο, ανάλογα με το «μέγεθος» κάθε διαμερίσματος και το υπόλοιπο ανάλογα με την κατανάλωση (θερμίδες είτε «μέγεθος» επί ώρες θέρμανσης) κάθε διαμερίσματος.

Τυπικά το πάγιο ποσοστό είναι 25-35% και το ποσοστό κατανάλωσης το υπόλοιπο 65-75% της δαπάνης θέρμανσης (κόστος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, κλπ).
Σε περίπτωση που στο καταστατικό της πολυκατοικίας δεν προβλέπεται ο τρόπος κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, σχετικά με τον τρόπο κατανομής της δαπάνης (ποσοστά παγίου - λειτουργικού κόστους και συντελεστών κατανομής (χιλιοστών)), η οποία απόφαση να καταγραφεί σε πρακτικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα που βρίσκονται στο Νόμο 3741/1929 , σχεδόν στο σύνολο τους ισχύουν εφόσον δεν υπάρχει καταστατικό της πολυκατοικίας ή σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών που να αναφέρει κάτι διαφορετικό. Αν δηλαδή υπάρχει καταστατικό της πολυκατοικίας ή απόφαση γενικής συνέλευση και οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν ομόφωνα (και όχι κατά πλειοψηφία) να κατανέμουν τα κοινόχρηστα εξίσου σε όλα τα διαμερίσματα και όχι βάσει του όγκου τους , τότε μπορούν να παραβλέψουν τη νομοθεσία και να κάνουν αυτό που έχουν ομόφωνα συμφωνήσει .

6/11/2015

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ , ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

( Ν. 3741/1929, o οποίος καθορίζει τα ισχύοντα για τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών )

1. Ορισμός των κοινόχρηστων χώρων.Στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 του 3741/1929 βρίσκουμε:
«Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.»

2. Χρήση των κοινόχρηστων χώρων
Στο Άρθρο 5 παράγραφος α΄ του 3741/1929 βρίσκουμε:«Έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιήται απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγμάτων, και να προβαίνη εις την επισκευήν και ανανέωσιν αυτών,υπό τον όρο να μη βλάπτη τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών,μηδέ να μεταβάλλη τον συνήθη προορισμόν αυτών.» Βάσει του παραπάνω άρθρου κάθε ένοικος (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ) της πολυκατοικίας έχει την απόλυτη ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων , όπως κλιμακοστασίου ,ανελκυστήρα , δώματος κ.λ.π

3. Ορισμός των κοινόχρηστων δαπανών

Στο Άρθρο 5 παράγραφος γ΄ του Ν. 3741/1929 βρίσκουμε:
«Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθρ. 2 παρ. 1 του παρόντος μερών του ακινήτου, εφ’ ων καθορίζεται αναγκαστική μεταξύ των κατ’ ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός είδους φόροι οι βαρύνοντες την κοινήν οικοδομήν.»
Βάσει του παραπάνω άρθρου Οι δαπάνες των κοινοχρήστων διαιρούνται σε δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα χρήσης
( τακτικές πάγιες δαπάνες ) και δαπάνες που καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης

Στις δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό ρεύμα ( κατανάλωση ,λαμπτήρες ασφάλειες πίνακα κ.λ.π.) , το νερό , η καθαριότητα της πολυκατοικίας
( καθαρίστρια , απορρυπαντικά κ.λ.π.) ,το κόστος πετρελαίου ή φυσικού αερίου , η μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα κ.λ.π.

Στις δαπάνες συντήρησης (δηλαδή έκτακτες δαπάνες όπως οι δαπάνες επισκευής και αντικατάστασης) περιλαμβάνονται οι επισκευές του κτιρίου ( τοπικές και συνολικές , όπως πρόσοψη ,αποχέτευση , πεζοδρόμιο, μόνωση ταράτσας) , η επισκευή του ανελκυστήρα , η επισκευή του καυστήρα κ.λπ.

Στις δαπάνες χρήσης συμμετέχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες .
Στις δαπάνες συντήρησης συμμετέχουν μόνο οι ιδιοκτήτες .


Σε κάθε περίπτωση , υπερισχύει είναι το συμφωνητικό που έχουν υπογράψει μεταξύ τους κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης ιδιοκτήτης και ενοικιαστής και βάσει αυτού καθορίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

07/10/2015

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Ν.4067/12 (ΝΟΚ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εγκύκλιος: 50441-31/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Σε απάντηση ερωτήματος και με αφορμή αφ' ενός τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο θεσμικό πλαίσιο δόμησης κτιρίων - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και αφ' ετέρου ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης και ιδιωτών σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης ανοικτών ημιυπαιθρίων χώρων, ανοικτών εξωστών και σοφίτας σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια ανεγερθέντα με προγενέστερες του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) διατάξεις, διευκρινίζουμε τα εξής:

Α) Σοφίτες: 

Από τον συνδυασμό: 

■ Του άρθρου 2 παρ. 81 του ν.4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.», 

■ Του άρθρου 11 παρ. 6 του ν.4067/2012, που ορίζει ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:...ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ..» και

■ Του άρθρου 23 παρ. 3 του ν.4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο επιτρέπεται... α) Κατ' επέκταση ή και καθ' ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής.», προκύπτει ότι είναι δυνατή η προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, στέγης και σοφίτας ή η προσθήκη σοφίτας εντός νομίμως υφιστάμενης στέγης κτιρίου, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του χώρου ως «σοφίτα» (παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/2012) και τηρούνται οι γενικοί και τυχόν ειδικότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Επισημαίνεται, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργική σύνδεση της σοφίτας με τον υποκείμενο όροφο του κτιρίου. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης - εκτόνωσης της σοφίτας σε ανοικτό εξώστη ή δώμα του κτιρίου που βρίσκεται σε συνέχεια του δαπέδου της, δεν είναι επιτρεπτή, καθώς η σοφίτα ως χώρος εντός της στέγης του κτιρίου δεν συνυπολογίζεται στον αριθμό των πραγματοποιουμένων ορόφων του κτιρίου (κατ' αντιστοιχία με τους εσωτερικούς εξώστες για τους οποίους ρητά αναφέρεται στον ορισμό τους ότι δεν αποτελούν όροφο) και ως εκ τούτου δεν δύναται το δάπεδό της να προεκταθεί οριζόντια προκειμένου να δημιουργηθεί ανοικτός εξώστης (κατά τον ορισμό αυτού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4067/2012). 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή η σοφίτα θα αποκτούσε χαρακτηριστικά ανεξάρτητου ορόφου, ο οποίος θα έπρεπε να προσμετρηθεί στον πραγματοποιούμενο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου - γηπέδου. Σύμφωνα εξάλλου και με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 63234/19.12.2012 Απόφασης Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ (με την οποία εγκρίθηκε Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών του ΝΟΚ) στο οποίο διευκρινίζεται ότι «επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη που ακολουθούν τη στερεομετρία της, όσο και ανοίγματα στους τυχόν τοίχους που συμμετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισμό και αερισμό του χώρου», καθίσταται σαφές ότι τα ανοίγματα που κατασκευάζονται στις σοφίτες αποσκοπούν αποκλειστικά στον φωτισμό και αερισμό τους. 

Β) Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι και ανοικτοί εξώστες:


Από τη διατύπωση του άρθρου 11 παρ. 6 α του ν.4067/2012, που ορίζει ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται: α. Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.» σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου, περί προσθηκών, προκύπτει ότι είναι δυνατή η προσθήκη ή επέκταση σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτού εξώστη, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υπολοίπου σ.δ. στο ακίνητο, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Τηρούνται οι γενικοί και τυχόν ειδικότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, 

2. Πληρούνται οι προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τους εν λόγω χώρους και λειτουργικά στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, 

3. Πληρούνται οι τεχνικές απατήσεις ασφαλείας της κατασκευής, όπως βεβαιώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό, στα πλαίσια των μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση της σχετικής άδειας δόμησης,

4. Πληρούνται, για τους ανοικτούς εξώστες, οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν.4067/2012, με την επισήμανση ότι η κατασκευή τους εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου (πλάγια και πίσω όρια) θα γίνεται μόνον εφ' όσον η τοποθέτηση του νομίμως υφισταμένου κτιρίου επί του οικοπέδου πληροί το κατά ΝΟΚ ισχύον δ ή Δ (βάσει του ύψους του κτιρίου, άρθρο 3 του ν.4067/2012) χωρίς να παραβιάζεται η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι πλάτους 1/4 Δ ή 1/4 δ.». 

5. Η συνολική επιφάνεια των ανοικτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαιθρίων χώρων που δύνανται να κατασκευαστούν, υπολογίζεται ως το 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία που θα εκδοθεί η άδεια δόμησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: 

α) Νομίμως υφιστάμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι, 
β) Νομίμως υφιστάμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, λόγω αλλαγής χρήσης ή μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης (προσθήκη δόμησης), 
γ) Αυθαίρετοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι, καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων. 

Οι εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια προσθήκης σοφίτας, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, ελέγχονται από Ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 299/7.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/Β/14) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4030/2011. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπ' αρίθμ. 31455/11-6-1992 Απόφαση παύει να ισχύει.

6/7/2015

W.C. ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ KATOIKIAΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 . ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Εγκύκλιος 19899/61/89. [ ΙΣΧΥΕΙ από 11.7.1989 ]

Δυνατότητα κατασκευής WC στο υπόγειο της κατοικίας (Aρθρον-7 του ΓΟΚ/85 )

Όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα κατασκευής WC. στο υπόγειο της κατοικίας, ισχύουν τα παρακάτω:

1) Βάσει του άρθ.2 της ΑΠΟΦ-3046/304/88 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Κτιριοδομικός Κανονισμός), ορίζονται σαν χώρος βοηθητικής χρήσης, οι χώροι κυκλοφορίας (διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια) οι χώροι υγιεινής κλπ.

2) Οι χώροι κυκλοφορίας και υγιεινής στην συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται στο υπόγειο όπου είναι δυνατή η κατασκευή τους σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο, πλην όμως αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της κατοικίας και απαραίτητα για την λειτουργία τους.

Με τα δεδομένα αυτά είναι δυνατή η κατασκευή WC στο υπόγειο της κατοικίας με την προϋπόθεση ότι θα υπολογισθούν στον Σ.Δ. (Συντελεστή Δόμησης) ο χώρος του WC το κλιμακοστάσιο και ο διάδρομος προσπέλασης αυτού"
(Επειδή το WC είναι αναπόσπαστο μέρος της κατοικίας. Θεωρείται, δηλ., ότι η κατοικία συνεχίζεται και προς το υπόγειο, εφόσον επάνω της λείπει ένας απαραίτητος χώρος (άσχετα αν το WC, το κλιμακοστάσιο και ο διάδρομος είναι βοηθητικοί χώροι).


ΣΧΕΤΙΚΑ :
1. ΝΟΜΟΣ Άρθρο 7 του ΓΟΚ/85.
2. Άρθρο 2 της Απόφασης 3046/304/88 (Κτιριοδομικός Κανονισμός). Εγκύκλιος 23/90

2 .ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι Εγκύκλιοι αναφέρονται μόνο σε κατοικίες.
θεωρώ ότι και στα καταστήματα ισχύει το ίδιο, δηλαδή είναι υποχρεωτική η ύπαρξη WC σε κάθε κατάστημα, επομένως θα πρέπει να προσμετρηθούν στο Σ.Δ. .

Όμως, αναφορικά με το τμήμα της σκάλας, επειδή ως γνωστόν η οπή του κλιμακοστασίου στον τελευταίο όροφο δεν προσμετράται, ΠΙΣΤΕΥΩ δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί και εδώ.
Αλλά αυτό είναι ένα σημείο που ΘΑ έχει πιθανόν  αμφισβητήσεις από κάθε υπάλληλο .

5/6/2015

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Παράγραφος 2  του άρθρου 5 ΤΟΥ Ν. 1221/1981)

2. Το ποσόν της εισφοράς ανά θέσιν σταθμεύσεως ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται εις δραχμάς (ευρώ  σήμερα) ,  βάσει της αξίας γης ανά Τετραγωνικόν μέτρον γηπέδου, εφ’ου το Κτίριον και αναλόγως του ισχύοντος δια το υπ '  όψιν γήπεδον συντελεστού δομήσεως ως εξής:

α) Δια συντελεστήν δομήσεως μικρότερον ή ίσον προς ένα (1)  ή ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ίση προς την αξίαν του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενης επί την απαιτουμένην δια μίαν θέσιν σταθμεύσεως επιφάνειαν , εκπεφρασμένην εις απόλυτον αριθμόν ,  ως η επιφάνεια αύτη
ορίζεται ειδικότερον υπό των Π. Δ/των παραγράφων 1  και 2 του άρθρου 2  του παρόντος.

β) Δια συντελεστήν δομήσεως μεγαλύτερον του ένα (1)   η ανά θέσιν σταθμεύσεως εισφορά καθορίζεται ως εις την ως άνω περίπτωσιν (α)  διηρημένου του ούτω προκύπτοντος ποσού δια του αντιστοίχου συντελεστού δομήσεως .

Άρα ισχύει :

1. ΣΔ <1  ,   Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25

2. ΣΔ >1   , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ.

3. Προκειμένου περί ακινήτων δια τα οποία εφαρμόζεται,  κατά τας διατάξεις του παρόντος ,  η καταβολή μειωμένης εισφοράς, αύτη καθορίζεται εις το εν τέταρτον (1/4)  της κατά την προηγουμένην Παράγραφον προκυπτούσης .

Άρα έχουμε στην περίπτωση αλλαγής χρήσης (  μειωμένη εισφορά ):

1. ΣΔ <1  ,   Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/4

2. ΣΔ >1   , Ποσό εξαγοράς  = αξία γης/μ2Χ25/Σ.Δ./4

Τον Σ.Δ. και την αξία γης τα βρίσκουμε από πρόγραμμα , ή σε περίπτωση που δεν έχουμε από γνωστό συμβολαιογράφο .

27/5/2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το 1205/14-3-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π.
Και το ενδεικτικό υπόδειγμα που αναφέρεται σε αυτό .

1. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
­  ΜΕ ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ( ΥΠΟΓΕΙΟΥ , ΙΣΟΓΕΙΟΥ ,ΟΡΟΦΟΥ Η ΟΡΟΦΩΝ , ΣΤΕΓΗΣ ) , Σε Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500

Στα παραπάνω σχεδιαγράμματα απεικονίζονται τα  περιγράμματα και οι διαστάσεις :
Της Κάλυψης του κτιρίου, των επιφανειών της Δόμησης του κτιρίου, των τμημάτων που
δεν προσμετρούνται στη Δόμηση, των επιφανειών των Ανοικτών Ημιυπαίθριων Χώρων,
των επιφανειών των Ανοικτών Εξωστών, των επιφανειών της στέγης/δώματος  του κτιρίου, του Όγκου του κτιρίου (σε συνδυασμό με την τομή του κτιρίου), οι χρήσεις του κτιρίου, οι θέσεις στάθμευσης του κτιρίου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου.
Ο αναλυτικός υπολογισμός των παραπάνω μεγεθών πρέπει να φαίνεται  στο Υπόμνημα
του Διαγράμματος Δόμησης στο εδάφιο 4. Πραγματοποιήσιμα Στοιχεία Δόμησης".
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα τα παραπάνω
στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
Επίσης, πρέπει να  απεικονίζονται στα παραπάνω σχεδιαγράμματα και τα περιγράμματα
επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης .

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ, Κλίμακα: 1: 100, 1:200, 1:500
Στις  όψεις απεικονίζεται  η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά  διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου (συμπεριλαμβάνεται και η τυχόν υπερύψωση της οροφής του υπογείου από τον περιβάλλοντα χώρο) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος .

3. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ( ΕΙΤΕ ΜΕ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ) .

4. ΤΟΜΗ , Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500
Στη Τομή δείχνουμε το ιδεατό στερεό (στην περίπτωση αυτή δεν έχει εκτός σχεδίου)
και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση με το φυσικό και το οριστικά
διαμορφωμένο έδαφος, το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου (συμπεριλαμβάνεται
και η τυχόν υπερύψωση της οροφής του υπογείου από τον περιβάλλοντα χώρο)και το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , Κλίμακα: 1: 100, 1:200 , 1:500

( ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ Ε.Γ.Σ.Α. 87 )

Στο παραπάνω Διάγραμμα απεικονίζονται :
Η θέση του κτιρίου σε σχέση με τις οκοδομικές γραμμές και τα πλάγια και οπίσθια  όρια
του οικοπέδου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις απαραίτητες ενδείξεις για
τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφωμένο επίπεδο,
τα δέντρα που αφήνονται ή κόβονται, οι θέσεις στάθμευσης (εάν υπάρχουν) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου , οι ράμπες αναπήρων και όποιο άλλο βασικό στοιχείο
είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους του κτιρίου.

( Όλα τα παραπάνω , όπως και τα παρακάτω αναφερόμενα στο συνοδευτικό υπόμνημα , περιγράφονται αναλυτικά  στο βιβλίο μου : Το μυστικό της επιτυχίας κάθε Μηχανικού- Μέρος 1ο )

6. ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

1.ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ:

Επιφάνεια γηπέδου: (1­2­3­4­5­6­7­8­9­10­11­12­13­1 ) = ........ τ.μ.
Το Εμβαδόν του γηπέδου υπολογίστηκε με τη μέθοδο .........
Το γήπεδο βρίσκεται στη/στο ................ Δήμου .........., εκτός/εντός σχεδίου και εκτός/εντός οικισμού και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (π.χ. κατά κανόνα) σύμφωνα
με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις

2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:

Να αναγράφονται οι Όροι Δόμησης όπως ακριβώς αναγράφονται στο Τοπογραφικό
Διάγραμμα.
Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων,
το διάγραμμα δόμησης πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από
αυτούς.

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:
­
Α. Κάλυψη: Εοικ.x Σ.Κ. = ........... τ.μ.
­
Β. Δόμηση: Εοικ.x Σ.Δ. = ...........τ.μ.
­
Γ. Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι + Ανοικτοί  Εξώστες : ΕΔΟΜΗΣΗΣx 0,40 = ........ τ.μ.
­
Γ.1 .Ανοικτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι: ΕΔΟΜΗΣΗΣx 0,20 (max.) = ......... τ.μ.
­
Δ. Πλάγιες αποστάσεις: .......... μ. (για εκτός σχεδίου ως ορίζεται ανάλογα με τη χρήση ή
κατά περίπτωση όπως προβλέπεται από ειδικά  Π.Δ.)
­
Ε. Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: ..........μ. + ..........μ. στέγη (όπου προβλέπεται από τις
διατάξεις της περιοχής ή από τη μελέτη βάσει ΝΟΚ)
­
ΣΤ. Επιτρεπόμενος Όγκος: ΕΔΟΜΗΣΗΣx Σ.Ο. = ..........κ.μ.

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:
­
Α. Κάλυψη: ......... τ.μ. < .........τ.μ. (της επιτρεπόμενης)
­
Β. Δόμηση = Eισογ.+ Eα ́ορόφου+ .........=......... τ.μ. < ......... τ.μ. (της επιτρεπόμενης)

Να αναγραφούν τα Εμβαδά τμημάτων του κτιρίου που δεν προσμετρώνται στη
Δόμηση

Γ. Ανοιχτοί  Ημιυπαίθριοι Χώροι: ......... τ.μ. < ......... τ.μ. (των  επιτρεπόμενων)
­
Δ.  Ανοικτοί Εξώστες: .........τ.μ. < ......... τ.μ. (των επιτρεπόμενων)
­
Ε. Πραγματοποιούμενες Πλάγιες αποστάσεις (δ) : ......... μ. > ......... μ. (των επιτρεπόμενων).

ΣΤ. Πραγματοποιούμενες Οπίσθιες αποστασεις (Δ) : ......... μ. > ......... μ. (των
επιτρεπόμενων

Ζ. Πραγματοποιούμενο Ύψος: .........μ. < .........μ. (μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους)
­
Η. Πραγματοποιούμενος Όγκος: (.........x .........) + .........= .........κ.μ. < ......... κ.μ.(του
Επιτρεπόμενου Όγκου)

Θ. Διαμορφωμένος ακάλυπτος χώρος: (.........x.........) + (.........x.........) +.........= ......... τ.μ.

Ι. Πραγματοποιούμενη φύτευση ακαλύπτου χώρου: (Εοικ.-Εκαλ.) x 2/3 = ......... τ.μ. > ......... τ.μ.(της Υποχρεωτικής Φύτευσης Ακάλυπτου Χώρου ) .

ΙΑ. Πραγματοποιούμενη δεντροφύτευση: .........δέντρα > ......... δέντρα
(των υποχρεωτικών)
­
ΙΒ. Θέσεις Στάθμευσης: ΠΔ  111/04 (ΦΕΚ 76/Α/05.03.11) : 1 θέση στάθμευσης  ανά
......... τ.μ. επιφ. κτιρίου ή 1θέση ανά κατοικία / διαμέρισμα : ......... θέσεις στάθμευσης.
Τοποθετούνται ......... θέσεις στάθμευσης > ........θέσεις στάθμευσης (των υποχρεωτικών )

Στο παραπάνω εδάφιο αναγράφονται αναλυτικά οι υπολογισμοί για τα πραγματοποιήσιμα στοιχεία δόμησης και το τελικό αποτέλεσμα συγκρίνεται με τα
επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Το αναφερόμενο στο παρόν υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης είναι ενδεικτικό
και όχι περιοριστικό ,Προσαρμόζεται δε ανάλογα με τη θέση του ακινήτου
(οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό, γήπεδο εκτός σχεδίου) και τις πολεοδομικές
διατάξεις που διέπουν τη δόμηση της περιοχής.
Όλα τα πραγματοποιούμενα Πολεοδομικά μεγέθη θα πρέπει να αιτιολογούνται
βάσει συγκεκριμένων ειδικών γενικών διατάξεων ή αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν στην περιοχή της συγκεκριμένης μελέτης

14/5/2015

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την  υγειονομική διάταξη  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012  ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ : στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού να  αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, καθώς και αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο , ως και ο χώρος καθήμενων πελατών . Τα διαγράμματα ροής είναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν.
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP
(Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476).
Στην εφαρμογή της  υγειονομικής  διάταξης , η ρεαλιστική απεικόνιση της διάταξης της  παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί το ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ  μέρος της όλης διαδικασίας .
Διάγραμμα ροής (flow diagram) ονομάζεται η απεικόνιση η οποία δείχνει πώς η πρώτη ύλη εισέρχεται στην παραγωγική μονάδα, ποια μεταποιητικά και παρασκευαστικά στάδια ακολουθεί , πώς προωθείται το τελικό προϊόν και  ποιες παραγωγικές διαδικασίες πραγματοποιούνται , δηλαδή : Παρασκευή και Επεξεργασία , Συσκευασία , Αποθήκευση , Διακίνηση , Τελική Διάθεση κλπ ,  για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εμπλέκονται τρόφιμα και ποτά .
Κάθε διάγραμμα ροής πρέπει να περιέχει τα εξής:
1. Εισερχόμενα υλικά  (Δηλαδή κύριες και βοηθητικές πρώτες ύλες)
Απαιτούνται  λεπτομέρειες για τις πρώτες ύλες και για τις συσκευασίες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης  των πρώτων υλών και των αναγκαίων  συνθηκών αποθήκευσης .
2. Εξερχόμενα υλικά (Τελικό προϊόν, Συσκευασία αυτού και συνθήκες αποθήκευσης του.) 3.Συνθήκες αποθήκευσης  (Χώρος, Χρόνος, Συσκευασία, Υγρασία ,  Θερμοκρασία) .

4. Συνθήκες μεταφοράς (μεταφορικά μέσα, χρόνος, συσκευασία, υγρασία και θερμοκρασία) .
5. Χρόνοι επεξεργασίας και  όλες οι  μετρήσιμες παράμετροι (π.χ. pH, ιξώδες, ενεργότητα νερού, υπολειμματικό χλώριο) κρίσιμα σημεία ελέγχου CCP ή OPRP . Απαιτείται να αποτυπωθεί το προφίλ όλων των κρίσιμων θερμοκρασιών και χρόνων ανά βήμα. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν θα γίνει η ανάλυση των μικροβιολογικών κινδύνων, καθώς είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστούν οι πιθανότητες της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών.
6. Χωροταξική αποτύπωση
Απαιτεί να αποτυπώνεται  σε ποιο χώρο γίνεται κάθε βήμα και διαδικασία .
Αυτό πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι κατά το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το δομικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο των εγκαταστάσεων και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή επιμόλυνσης τελικού προϊόντος από πρώτες ύλες.
7. Επαναχρησιμοποίηση
Αυτό απαιτεί να αποτυπώνονται λεπτομέρειες για οποιαδήποτε επανεκατεργασία του προϊόντος ή κύκλους ανακύκλωσης
Βέβαια η υγειονομική διάταξη αναφέρει ότι πρέπει  να ενσωματώνεται το διάγραμμα ροής  στο αρχιτεκτονικό σχέδιο της επιχείρησης (π.χ. διάγραμμα κάτοψης), ώστε μελετώντας το διάγραμμα ροής μαζί με το  διάγραμμα κάτοψης και γνωρίζοντας σε ποιο χώρο γίνεται κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η επιβεβαίωση του στην πράξη .
Για την διευκόλυνση της επαλήθευσης καλό είναι να προσκομίζεται μαζί με το διάγραμμα ροής και τεχνική έκθεση των εργασιών που απεικονίζονται σε αυτό .

08/04/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2: Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις»
Αθήνα 14/1 /2013 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 Υγειονομικής Διάταξης. Ο προθάλαμος μπορεί να είναι κοινός κατά την κρίση του επιχειρηματία, αλλά θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, τουλάχιστον ανάλογος του αριθμού αποχωρητηρίων.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ 26) όπου αυτό προβλέπεται .
Στα ΝΕΑ κτίρια επιβάλλεται επίσης η πρόβλεψη προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων χώρων υγιεινής σε ποσοστό 5% των συνολικών χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα χώρων υγιεινής, ο οποίος μπορεί να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών). Οι παραπάνω προσβάσιμοι χώροι υγιεινής θα συνυπολογίζονται στον αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλεται ανά χρήση από άλλες διατάξεις.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ : Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ., που μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ W.C.

Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των πελατών, τον μη συγχρωτισμό και τη δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, του αριθμού των αποχωρητηρίων, σε συνάρτηση με τα εξυπηρετούμενα άτομα της επιχείρησης, και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή προηγουμένων Διατάξεων, προτείνεται:

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων - Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων

Μέχρι 40 :              1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)

Από 41 μέχρι 120 : 2 αποχωρητήρια (1 ανδρών , 1γυναικ.)

Από 121 μέχρι 250 : 4 αποχωρητήρια (2 ανδρών ,2 γυναικ.)

Από 251 μέχρι 500 : 6 αποχωρητήρια (3 ανδρών, 3 γυναικ.)

Από 501 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 500/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500.

Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων κατά βάρδια. Προτείνεται:

Από 5 – 15  άτομα :  1 αποχωρητήριο

Από 15 – 40 άτομα : 2 αποχωρητήρια

Από 40 – 70 άτομα : 3 αποχωρητήρια

Από 70 – 100 άτομα:  4 αποχωρητήρια

Πάνω από 100 άτομα και για κάθε επιπλέον 50αδα ένα αποχωρητήριο πέραν των προβλεπόμενων για τα 100 άτομα.

Η κατά φύλο κατανομή του αριθμού των αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων στην επιχείρηση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

 ( ΦΕΚ 18Β 15-1-2002-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 52487

Άρθρο 4

Οι χώροι υγιεινής για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να  
Είναι ανεξάρτητοι χωρίς διάκριση φύλου, για να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία που πιθανόν να χρειάζονται βοήθεια από συνοδό αντίθετου φύλου.
Εντάσσονται στους αντίστοιχους χώρους ανδρών και γυναικών. (Η λύση αυτή γίνεται εφόσον υπάρχει ήδη ανεξάρτητος χώρος υγιεινής).
Όπου υπάρχουν δημόσια ουρητήρια ανδρών, να υπάρχει ένα για άτομο με μειωμένη κινητικότητα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, σε ύψος 0,45μ από το δάπεδο

Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα κατασκευάζεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα το WC διαστάσεων 1,50 χ 1,70 μ όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50 χ 1,50 μ όταν η θύρα είναι συρόμενη.
Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη, καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90 μ φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

Εντός του χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 - 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 - 0,80 μ από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο.


Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον.
Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 μ για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου.

Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η μία έκτων δύο χειρολαβών θα φέρει επ'αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.

Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη.

Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη.

Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επά¬νω μέρος του να απέχει 0,80 - 8,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68 χ 0,60 μ (μήκος χ πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος.
Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ.

Στο νιπτήρα θα τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με μακρύ «ρουξούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο.

Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 2,00 μ.
Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα)θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μ για την περιστροφή του αμαξιδίου.

Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 0,15 - 0,20 μ από αυτό τοποθετείται σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο.

Οι διακόπτες φωτισμού θα έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90 -1,20 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου.

Κρεμάστρες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις.

Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό. Θα προβλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου, τοίχων και ειδών υγιεινής.
Θα προβλέπεται φωτισμός διάχυτος 150 - 200 Lux με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο.

22/2/2015

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διακυμάνσεις των όρων : απαιτείται θέση στάθμευσης ,  δεν απαιτείται  θέση στάθμευσης από 0 έως 100 μ2.

1.  Ε< 20 μ2 

Έχουμε νέα χρήση : 19,9 /40=0,4975 < 0,5 άρα 0 θέσεις
Παλαιά χρήση :        19,9/60= 0,34     <0,5 άρα 0 θέσεις

Επομένως για Ε< 20 μ2   δεν απαιτείται θέση στάθμευσης

2. Ε < 30  μ2

Έχουμε νέα χρήση : 29,5/40=0,74 άρα 1 θέση
Παλαιά χρήση        : 29,5/60 <0,5 άρα 0 θέσεις

Επομένως για Ε< 30 μ2  και Ε > 20 μ2  απαιτείται θέση στάθμευσης

3. Ε > 30   μ2

Έχουμε νέα χρήση : 30/40 = 0,75 = 1 θέση
Παλαιά  χρήση :       30/60 = 0,50= 1  θέση

Επομένως  για Ε > 30μ2   και Ε < 59,99 μ2 δεν απαιτείται  θέση στάθμευσης

4. Ε>= 60 μ2 και Ε < 90 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 60/40=1.5 =2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 60/60= 1 θέση

Επομένως για  επιφάνειες  60-89,99  μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης .

5. Ε >= 90 μ2   και Ε < 99,99 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 90/40 = 2,25 = 2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 90/60= 1,50 = 2 θέσεις

Επομένως για Ε >= 90 μ2   και Ε < 99,99 μ2  δεν απαιτείται θέση στάθμευσης

6. Ε= > 100 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 100/40 = 2,50 = 3 θέσεις
Παλαιά χρήση : 100/60= 1,67 = 2 θέσεις
Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά .

19/2/2015

Υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης , από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .                                               

Όταν γίνεται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής :

Α. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την παλιά χρήση ( άρθρο 2 του  Π.Δ.  111/04 ) π.χ:

Α1. Παλαιά χρήση κατάστημα : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2 =Χ
Α2. Παλαιά χρήση αποθήκη     : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /60 μ2
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  :                                  Χ+Ψ=Ζ


Β. Υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις για την νέα χρήση (άρθρο 3  Π.Δ. 111/2004)   π.χ. :    
Β1. Νέα χρήση καφετέρια : απαιτούμενες θέσεις 1 θέση /40 μ2 =Ω

Γ. Υπολογίζεται η διαφορά  μεταξύ απαιτούμενων θέσεων  νέας και παλαιάς  χρήσης Ω-Ζ   η οποία   δίνει και τις απαιτούμενες θέσεις. 

Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 111/2004 όπου διευκρινίζεται ότι:
Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα στην  Αττική μέχρι την 5/3/2004 ( έναρξη ισχύος του Π.Δ. 111/2004 )  , θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2  του Π.Δ. 111/2004 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφιστάμενη χρήση , ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει από την νέα χρήση βάσει  του άρθρου 3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είχα διαπιστώσει ότι για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν έχουμε επιφάνειες < 59 μ2 , δεν απαιτείται θέση στάθμευσης .

Σήμερα όμως μου έτυχε μια περίπτωση που διαπίστωσα ότι για επιφάνειες 90-99 μ2 δεν απαιτείται επίσης θέση στάθμευσης ( είχα περίπτωση καταστήματος που θα γινόταν καφενείο επιφανείας 91 μ2 ) .

Προς απόδειξη των παραπάνω εκθέτω τα παρακάτω Παραδείγματα :

1. Ε= 59 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 59/40= 1.48 =1 θέση
Παλαιά χρήση : 59/60= 0.99 =1 θέση

Επομένως για Ε< 59 μ2 δεν απαιτείται θέση στάθμευσης

2. Ε= 60 μ2 :

Έχουμε νέα χρήση : 60/40=1.5 =2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 60/60= 1 θέση

Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά Αξίας : 25 μ2/Σ.Δ. Χ Αξία γης /μ2 Χ 25% = ….. Ευρώ

Π.χ. Για Σ.Δ. = 3 και αξία γης 500 Ε/μ2,
ΠΛΗΡΩΜΗ = 25/3 Χ 500 Χ 25% = 1041 ευρώ.

Αυτό επαληθεύεται μέχρι επιφάνεια 89 μ2.

Επομένως από επιφάνεια 60-89 μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης .

3. Ε= 90 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 90/40 = 2,25 = 2 θέσεις
Παλαιά χρήση : 90/60= 1,50 = 2 θέσεις

Επομένως δεν απαιτείται θέση στάθμευσης .

Αυτό επαληθεύεται μέχρι επιφάνεια 99 μ2.

Επομένως από 90 -99 μ2 δεν απαιτείται θέση στάθμευσης .

4. Ε= 100 μ2

Έχουμε νέα χρήση : 100/40 = 2,50 = 3 θέσεις
Παλαιά χρήση : 100/60= 1,67 = 2 θέσεις
Επομένως απαιτείται μια θέση για εξαγορά .

Για επιφάνειες >100 μ2 απαιτείται θέση στάθμευσης .

Αυτά είναι τα παράδοξα των μαθηματικών .
Μπορεί να υπάρχει και άλλη περίπτωση στο βάθος ,αλλά εδώ σταματώ την έρευνα , γιατί αυτές είναι οι συνήθεις επιφάνειες που αντιμετωπίζουμε .

Για τον λόγο αυτό συνιστώ να κάνετε τον υπολογισμό πάντα πριν δώσετε προσφορά .

09/02/2015

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Σύμφωνα με το ΠΔ/3-8-87 , άρθρο 1 , παραγραφος-2:
Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Ακάλυπτο οικόπεδο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται για στάθμευση το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το ρυμοτομικό σχέδιο στοές ή προήπια.

β) Ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο.

Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο.

( Το 80% που αναφέρει το διάταγμα αφορούσε τον Ν. 1577/85( Γ.Ο.Κ. 85 ), σε περιοχές που το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 70% και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (χαμηλά κτίρια Γ.Ο.Κ. , επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ήταν 80% ) το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90% ) ( Για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον Γ.Ο.Κ. 85 ) .

Σύμφωνα με το ΝΟΚ ( Νόμο με αριθμό 4067/2012 , Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ) Αρθρο 12 παρ.1α:
Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης .

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΟΥΜΕ

1 . Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 60% , υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 40% .
Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Εφύτευσης = 2/3 x40% Χ Eοικοπέδου.
Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο
Έτσι Φύτευσης =2/3 x ( 40% - 10% )30% x Eοικ.

2. Εάν η επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 70% υποχρεωτικός ακάλυπτος θα είναι 30% .
Για την επιφάνεια φύτευσης υπάρχει απαίτηση : Φύτευσης = 2/3 x30% Χ Eοικοπέδου.
Όταν όμως έχουμε θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο για τον υπολογισμό της φύτευσης μειώνουμε κατά 10% τον υποχρεωτικό ακάλυπτο .
Έτσι Εφύτευσης =2/3 x ( 30% - 10% ) 20% x Eοικ.
Και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις αυτό είναι το ίδιο με το παρακάτω :
Όταν βγάζουμε θέσεις στον ακάλυπτο θα πρέπει να κάνουμε και τον ακόλουθο έλεγχο:
Πραγματοποιούμενη κάλυψη + Επιφάνεια θέσεων στον ακάλυπτο < Επιτρεπόμενης Κάλυψης +10% X Επιφάνεια Οικοπέδου.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με πολλά άλλα , μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο μου : Πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης , σε ένα διάγραμμα καλυψης-3η έκδοση , που πωλείται 9 ευρώ , με 96 σελίδες και παρέχει όλες τις πληροφορίες ( τεχνικές και νομικές), για
1. Το πώς γίνεται ο υπολογισμός των θέσεων στάθμευσης στο διάγραμμα κάλυψης
2.Το πώς γίνεται Ο υπολογισμός των θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικόπεδου,
3. Ποιές είναι Οι Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα Κτίρια ,
4. Ποιοί είναι οι ειδικοί όροι ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,
5. Τι ισχύει για τους Χώρους στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία και πως Σχεδιάζεται ένα κλειστό γκαράζ μονοκατοικίας ή πολυκατοικίας .
Ολσ τα παραπάνω ενημερωμένα με την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο : https://www.advice4u.gr/stathmeysi.html

31/12/2014

Πως καθορίζεται και τι είναι μια μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία .

Το τι είναι μια μη οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία κασθοριζεται απο τα :
Α.  άρθρο 5 του Π.Δ. 23.2/6.3.1987 .
Β.  άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 8/19.12.1990 .

Σύμφωνα με τα παραπάνω :
Στις περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας επιτρέπονται μόνο:
1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.
4. Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.
5. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
6. Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου.
7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.
8. Γραφεία.
9. Εστιατόρια
10. Αναψυκτήρια
11. Χώροι συνάθροισης κοινού
12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
13. Αθλητικές εγκαταστάσεις
14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.
15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

Οι χρήσεις  με αριθμό  9 έως 15 , επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ' αυτές .

14/10/2014

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας : Ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα .

Η αυξημένη, επταμελής σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπό αριθμό 3354/2014 απόφασή της υπογραμμίζει ότι «τα αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν άλω εντός του αιγιαλού ή εντός της θάλασσας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς».

Οι ειδικές διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών, αναφέρεται από  τους  συμβούλους  Επικρατείας, «αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου και επιβάλλουν την αποκατάσταση της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με την χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος».
Τα αυθαίρετα κτίσματα σημειώνεται από τους  συμβούλους  Επικρατείας, που ανεγέρθηκαν χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί αιγιαλού διοικητική άδεια πρέπει, κατ' αρχήν, να κατεδαφίζονται οποτεδήποτε και αν έχει λάβει χώρα ανέγερσή τους, ακόμη δηλαδή και αν αυτά έχουν ανεγερθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού με διοικητική πράξη, καθώς «ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, δηλαδή τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, η δε προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία καθορισμού των ορίων του δεν αποσκοπεί παρά στη διαπίστωση του πραγματικού αυτού γεγονότος».

 Παράλληλά, σημειώνεται από  το Συμβούλιο της επικρατείας ότι η οριοθέτηση του αιγιαλού δεν δημιουργείται με νόμους και υπουργικές αποφάσεις, αλλά προκύπτει από φυσικά φαινόμενα, ενώ το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κάνει σαφές ότι τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται στον αιγιαλό χωρίς περιστροφές θα κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και άμεσα.

 

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η κτηματική υπηρεσία Κυκλάδων στηριζόμενη σε έκθεση αυτοψίας του Λιμεναρχείου Σερίφου εξέδωσε πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος στον αιγιαλό οικισμού της Σερίφου. Παράλληλα, κάλεσε την ιδιοκτήτρια του ακινήτου να το κατεδαφίσει μέσα σε 15 ημέρες όπως προβλέπει η νομοθεσία. Το επίμαχο κτίσμα για το οποίο διατάχθηκε η κατεδάφιση του ανεγέρθηκε το 1960 ως αποθήκη με άδεια της τότε Χωροφυλακής Σερίφου και το 1993 με άδεια του Πολεοδομικού γραφείου Μήλου, επετράπη η αλλαγή χρήσης του από αποθήκη σε κατάστημα, όπου και λειτούργησε ως «μίνι μάρκετ». Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος προσέφυγε στην Δικαιοσύνη και ζητούσε να ακυρωθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Στην συνέχεια κατέθεσε αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία για επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τρόπο ώστε να εξαιρείται το επίμαχο κτίσμα, καθώς έχει αναγερθεί με νόμιμη άδεια. Όμως, το αίτημα για επανακαθορισμό του αιγιαλού απερρίφθη. Η προσφυγή του ιδιοκτήτη του κτίσματος έγινε δεκτή, για καθαρά τυπικούς λόγους. Οι δικαστές έκαναν δεκτή την αίτηση ακύρωσης με το σκεπτικό ότι η άδεια ανέγερσης του επίμαχου κτίσματος είχε εκδοθεί πριν από την οριοθέτηση του αιγιαλού που έγινε το 1983 από την Νομαρχία Κυκλάδων, ενώ προσθέτουν ότι ούτε η άδεια ανέγερσης είχε ανακληθεί από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία.

03/10/2014

TI ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - κενά διαμερίσματα.
Ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που αργά ή γρήγορα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ένοικοι των πολυκατοικιών  και οι διαχειριστές  τους είναι αυτό των κενών διαμερισμάτων και ποια  η συμμετοχή τους στα κοινόχρηστα.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:
1. Τι προβλέπει η νομοθεσία;

Α. Αρχικά θα πρέπει να δούμε εάν υπάρχει καταστατικό της  πολυκατοικία το οποίο να αναφέρεται στα κενά διαμερίσματα. Εάν υπάρχει , τότε από νομικής πλευράς δεν χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Το καταστατικό υπερισχύει του νόμου και σύμφωνα με αυτό θα ληφθεί και η απόφαση στην  περίπτωση που η υπόθεση πάει στο δικαστήριο.


Β. Εάν δεν υπάρχει καταστατικό τότε η ισχύουσα νομοθεσία χωρίζεται σε 2 κατηγορίες.
1.  Στις πολυκατοικίες όπου υπάρχει  κεντρική θέρμανση .
Στις  πολυκατοικίες όπου υπάρχει  κεντρική θέρμανση η νομοθεσία που ισχύει είναι ο Νόμος 3741/299(Άρθρο 5 παρ. β) όπου  αναφέρεται : Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου είναι κύριος.
Δηλαδή, η δαπάνη  κοινόχρηστων πρέπει να πληρώνονται βάσει της αξίας του διαμερίσματος η οποία εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα, οπότε για ευκολία έχει (σωστά) επικρατήσει ότι τα κοινόχρηστα έξοδα πρέπει να μοιράζονται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος.
Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν  δεν έχει σημασία  εάν το διαμέρισμα είναι κλειστό ή ανοιχτό,  εάν έχει αντικείμενα  μέσα, αν είναι επιπλωμένο, κ.λ.π. , και θα πρέπει να συμμετέχει κανονικά σε όλα τα έξοδα  και επομένως και στη δαπάνη  κοινόχρηστων όπως θα γινόταν εάν το διαμέρισμα ήταν κατοικημένο.
( Με άλλα λόγια, το αν ο ιδιοκτήτης ή ο ένοικος ενός διαμερίσματος χρησιμοποιεί το διαμέρισμα ή τα κοινά της πολυκατοικίας (ανελκυστήρας, κοινόχρηστο ρεύμα, κλπ) δεν τον απαλλάσσει από την δαπάνη  κοινόχρηστων στα οποία πρέπει να συμμετέχει κανονικά σαν να κατοικούσε στο διαμέρισμα.)
2.  Στις  πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση (ωρομετρητές-θερμιδομετρητές).
Στις  πολυκατοικίες όπου υπάρχει  αυτόνομη θέρμανση ο νόμος που ισχύει είναι το .Προεδρικό Διάταγμα 1985 (ΦΕΚ Δ'631)  σύμφωνα με το οποίο ισχύει για όλα τα έξοδα ότι αναφέρθηκε  και παραπάνω εκτός από τη θέρμανση. Εκεί ο ένοικος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το πάγιο θέρμανσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα παραπάνω μόνο εάν υπάρχει υπογεγραμμένη ομόφωνη απόφαση(  και όχι πλειοψηφία ) των ιδιοκτητών.
Γιατί υπάρχει το πάγιο θέρμανσης;
Αρχικά, όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό και δεν θερμαίνεται αυτόνομα , επηρεάζει και τα γειτονικά του διαμερίσματα. Για την ακρίβεια τα διαμερίσματα αυτά έχουν απώλειες θέρμανσης με αποτέλεσμα να πρέπει να καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα.
Επίσης, κατά τη μελέτη θέρμανσης της πολυκατοικίας ο μηχανικός έχει τοποθετήσει έναν καυστήρα , ο οποίος  καλύπτει τις ανάγκες ορισμένου αριθμού διαμερισμάτων.  Έτσι, όταν χρησιμοποιούν τον καυστήρα λιγότερα διαμερίσματα αυτό σημαίνει ότι αυτός για να λειτουργήσει καταναλώνει περισσότερα καύσιμα από ότι θα κατανάλωνε αν όλα τα διαμερίσματα ήταν γεμάτα.

2. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Με δεδομένη την σημερινή  οικονομική κατάσταση ,  σήμερα πολλές πολυκατοικίες μέσω αποφάσεων  των γενικών τους συνελεύσεων έχουν αλλάξει τα παραπάνω δεδομένα. Συγκεκριμένα πολλές φορές  τα κενά διαμερίσματα  συμμετέχουν με κάποιο ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 20 έως 60% με  πιο συνηθισμένο να είναι το γύρω στο 30%. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι πολυκατοικίες που ακολουθούν το νόμο και τα κενά διαμερίσματα συμμετέχουν κανονικά σε όλους τους κοινόχρηστους λογαριασμούς

08/09/2014

Ποια είναι η κρίσιμη επιφάνεια για να απαιτείται δέσμευση θέσης στάθμευσης , όταν έχουμε αλλαγή χρήσης από απλό  κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος?

Σε αυτό το ερώτημα απαντώ με το παρακάτω παράδειγμα:

  1. Γενικά για αλλαγή χρήσης όταν έχουμε επιφάνειες > 59 μ2  π.χ.  60 μ2 :
  2. Έχουμε απαιτούμενες θέσεις για τη  νέα χρήση (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ) : 60/40=1.5 =2 θέσεις

     3. Απαιτούμενες θέσεις για τη  παλαιά χρήση =60/60=1 θέση  .
4. Άρα τελικά απαιτούμενες θέσεις  2-1 = 1 θέση  .

16/07/2014

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

( Απόφαση Γ.622/61/1983 παρ.3 ( Φ.Ε.Κ.  9Β’ /84) )

Α. Ο δικαιούχος οικογενειακής στέγης πρέπει να είναι ο κυριος του οικοπέδου για το οποίο χορηγείται η άδεια οικογενειακής στέγης.

Β. Το οικόπεδο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και η χρήση κατοικίας να μην αντίκειται στις προβλεπόμενες χρήσεις για την περιοχή από τα ειδικά διατάγματα, η τογενικό πολεοδομικό σχέδιο , η την πολεοδομική μελέτη.

Γ. Ότι ο κύριος του οικοπέδου και τα λοιπά μέλη της οικογένειας δεν έχουν στην ίδια πόλη η οικισμό άλλο οικοδομήσιμο η οικοδομημένο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η μπορεί (σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής ) να ανεγερθεί κατοικία η διαμέρισμα που να επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών στο ίδιο ακίνητο .

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1. Πλήρης φάκελος οικοδομικής αδείας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

1. Ότι δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο του οικοπέδου αλλη άδεια οικογενειακής στέγης ,όπου θα δηλώνονται:
α. Τα μέλη της οικογένειας που πρόκειται να κατοικήσουν στο ακίνητο που θα ανεγερθεί.
β.Ολα τα τυχόν ακίνητα ( δομημένα η αδόμητα) που κατέχουν ο κύριος και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της επετηρίδας της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, η χρήση και το εμβαδόν τους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση συνιδιόκτητου οικοπέδου .
γ .Ότι ο κύριος και τα λοιπά αναφερθέντα μέλη της οικογένειας του είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης η του οικισμού.

Σημείωση: Για την περίπτωση πόλης άνω των 25.000 κατοίκων στην παραπάνω δήλωση αναφέρεται πρόσθετα ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον διετία μόνιμης διαμονής για τον κύριο του οικοπέδου , η αν είναι υπάλληλος η δήλωση να συνοδεύεται από βεβαίωση της υπηρεσίας του ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος μόνιμης απασχόλησης στην πόλη αυτή.

3. Οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τα παραπάνω ( φορολογικη δήλωση, ειδοποιήσεις από δημοσίους οργανισμούς η υπηρεσίες , επιταγές ,βεβαιώσεις από σχολείο κ.λ.π. κατα την κρίση της

αρμόδιας πολεοδομικήςαρχής.

4. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ όλα τα παραπάνω μέλη και η συγγενική τους σχέση με τον κύριο του οικοπέδου.

5. Αντίγραφο από το η τα υποθηκοφυλακεία της περιοχής όπου πρόκειται να ανεγερθεί η οικοδομή της μερίδας των ενδιαφερομένων ( κυρίου καιλοιπών μελών )

6. σε περίπτωση που ζητείται προέλεγχος της μελέτης υποβάλλονται τα εξής:

α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1/200 εις διπλούν.

β. ΚΑΤΟΨΕΙΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

γ. ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ εις τριπλούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές .

δ. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και μηχανικού για ανάθεση και ανάληψη της μελέτης.

07/07/2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας δόμησης
σε ακίνητο εκτός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω:
1.Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του γεωτεμαχίου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά  κτίσματα.
Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών γεωτεμαχίου και κτισμάτων
(υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων γεωτεμαχίου και κτισμάτων.
Σε περίπτωση που το γεωτεμάχιο προέρχεται από διοικητική πράξη διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διαθέτει συν/νες σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ  ‘87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
2.Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του γεωτεμαχίου.
Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του γεωτεμαχίου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
3.Αποτύπωση της τομής των ορίων του  γεωτεμαχίου με τα όρια των ομόρων και αναγραφή
στοιχείων ομόρων ιδιοκτητών.
4.Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (Γραμμή αιγιαλού –παραλίας, όριο απαλλοτρίωσης,
οριοθέτηση δασικής έκτασης από πράξη χαρακτηρισμού κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
5.Χαρακτηρισμός, πλάτος οδών και σχετικές αποφάσεις χαρακτηρισμού
6.Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και χρήσεων γης.
7.Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του ακινήτου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής
εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.
8.Απεικόνιση  της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή)
9.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
·την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83) δορυφορικής εικόνας ή Φύλλου Χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000.
8.Απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί διαγράμματος διανομής ή αναδασμού του
Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον εμπίπτει σε εποικιστική περιοχή)
9.Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
·την αρτιότητα του γεωτεμαχίου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83) τη θέση του γεωτεμαχίου (εντός-εκτός σχεδίου / οικισμού / ΓΠΣ /ΖΟΕ)
·Το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
·Το αν το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου( αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)
·το αν εντός του γεωτεμαχίου διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα
·Το αν εντός του γεωτεμαχίου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα .
10.Δήλωσηιδιοκτήτη,όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων
τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
11.Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
·Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
·Το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η Μέθοδος εξάρτησης από αυτό
·Τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς,
οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
Στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
·ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
12.Υπόμνημα συμβολισμού
13.Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς)
14.Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών
15.Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος Α4, στο οποίο αναφέρονται: στοιχεία Μελετητή, Εργοδότη, Ονομασία έργου, Θέση, Θέμα και Κλίμακα σχεδίου, Ημερομηνία σύνταξης και Υπογραφές –Σφραγίδες

18/06/2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 14/03/2013
Αρ. Πρωτ: OIK.1205

Το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δόμησης για έκδοση άδειας
δόμησης σε ακίνητο εντός σχεδίου θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται
παρακάτω:
1. Πλήρη και λεπτομερή αποτύπωση του οικοπέδου, με τα υφιστάμενα και μελλοντικά
κτίσματα. Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και
κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών), πίνακας συν/νων των κορυφών αυτών σε
ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων.
Σε περίπτωση που το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συν/νες
σε σύστημα αναφοράς διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ΄87, θα πρέπει να αναφέρονται και οι
συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό.
2. Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του
οικοπέδου και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή άλλων
χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
3. Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων. Αναφορά περί αρτιότητας
τους και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών.
4. Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του (εφόσον βρίσκεται σε
περιοχή με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
5. Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας,
απαλλοτρίωσης κ.λ.π.) όπου απαιτείται.
6. Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.
7. Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων
δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης.
8. Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης
του οικόπεδου.
9. Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικόπεδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –
αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος
δορυφορικής εικόνας (εφόσον πρόκειται για οικισμό χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο .
10. Δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με:
 την αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Ν.1337/83)
 τη θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού)
 το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983
 το αν το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
(αναφορά μόνο εφόσον εμπίπτει)
 το αν εντός του οικοπέδου και του ΟΤ διέρχονται εναέρια γραμμή υψηλής τάσης
ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη του 1923
 το αν εντός των ομόρων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα
 το αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα
11. Δήλωση ιδιοκτήτη, όπου οι κύριοι ή οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα δηλώνουν
ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των
δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του
δικαιώματος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόμησης.
12. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
 το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
 το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
 στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές,
υψομετρική μελέτη οδού)
 στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
 τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς,
οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
 τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
 ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας
Εθνικού Κτηματολογίου
13. Υπόμνημα συμβολισμού
14. Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς)

31/8/2013

Σε εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου ο νέος νόμος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων αφού εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής υπαγωγής στο σύστημα του ΤΕΕ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε σήμερα τη σχετική υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία την υπαγωγή στο νέο νόμο διεκπεραιώνει εξουσιοδοτημένος μηχανικός ο οποίος σε πρώτη φάση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να λάβει τους σχετικούς κωδικούς πληρωμής για να καταβληθεί το σχετικό παράβολο και η δόση. 
Σημειώνεται ότι εντός 6 μηνών από την αρχική ηλεκτρονική αίτηση ο μηχανικός οφείλει να ολοκληρώσει τη δήλωση των στοιχείων του αυθαιρέτου.
Βάσει του νόμου στο εξής για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, μεταβίβαση πώληση ακίνητου οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να προσαρτούν τόσο τη βεβαίωση τακτοποίησης όσο και τη μελέτη στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου.
Παράλληλα η ΚΥΑ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για τη διάσωση των αυθαιρετούχων οι οποίοι είχαν περαιώσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τον προηγούμενο νόμο για τα αυθαίρετα (4014/11).
Ειδικότερα, όσον αφορά τη διεκπεραίωση των υπαγωγών οι οποίες  έχουν πραγματοποιηθεί με τον  νόμο 4014 προβλέπεται ότι, όχι μόνο οι δηλώσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όσες έχουν περαιωθεί, θα μπορούν να υπάγονται  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του νέου νόμου.
Την ίδια στιγμή, ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου, προβλέπονται συγκεκριμένοι διακανονισμοί.
Με βάση την απόφαση του υπουργείου προβλέπονται οι προθεσμίες πληρωμών, εκπτώσεων, αλλά και προσαυξήσεων:

1. Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης ο αρμόδιος μηχανικός, κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα τον τρόπο πληρωμής. Ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014.

iv) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014.

Β. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/2/2014 μέχρι και 7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2β του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 84 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014.

iv) 14 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014

Γ. Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 8/8/2014 μέχρι και 6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2γ του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015.

ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.

iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015.

iv) 10 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015.

Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαμηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Επίσης για τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις η υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει:

Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στις διατάξεις του Ν.4178/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται σε νέα δήλωση, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4178/2013, όπου απαιτείται.

Στις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 που μεταφέρονται επιτρέπεται η μεταβολή του τρόπου εξόφλησης από εφάπαξ πληρωμή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις με απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης 20%.

Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί μέσω μηνιαίων ή τριμηνιαίων δόσεων τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 εφαρμόζεται αυτόματα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία μετάβασης.


24/1/2013


Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από βουλευτές των τριών κομμάτων της κυβερνητικής συμμαχίας το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών. Ψηφίστηκαν ακόμη, οι τροπολογίες για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, την διπλή ανάπλαση Αλεξάνδρας - Βοτανικού και την πολιτική των υδάτων. Η τροπολογία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ενσωματώθηκε ως άρθρο στο νομοθέτημα, και εισάγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου του 2013 θα έχει καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του προστίμου. Επίσης παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 (από 31 Ιανουαρίου 2013) η προθεσμία μέσα στην οποία οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων και ημιυπαίθριων μπορούν να τα μεταβιβάσουν, εφόσον έχουν καταβάλλει το 30% του συνολικού προστίμου. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες να αδειοδοτηθούν με την καταβολή του 30% του προστίμου επίσης μέχρι τις 31 Μαΐου του 2013.

7/11/2012

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΩΝ  ( άρθρο 15 του Ν.Ο.Κ. )
      Επιτρέπονται :

 1. Στην πρόσοψη : Ηmax= 1.50 Χ Π όπου Π το πλάτος της οδού και όχι μικρότερο
     των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου .
 2. Συνολικά : Βάσει του Σ.Δ. που προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 15  
     του Ν.Ο.Κ., πλην ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του ιδίου   
      άρθρου .
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ   ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 15  ΤΟΥ Ν.Ο.Κ.  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ , ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΨΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΟΥ .
1.Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής:
για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 10,75 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 10,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 14,00 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 13,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 17,25 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 16,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης έως 1,6 ύψος 19,50 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 18,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης έως 2,0 ύψος 22,75 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 21,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης έως 2,4 ύψος 26,00 μ. ( Γ.Ο.Κ. 85/2000 24,00 μέτρα )
για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο του επιτρεπόμενου συντελεστή με μέγιστο ύψος 32,00 μ..

Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος τα ανωτέρω μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 1,00 μ. και των στεγών κατά 0,40 μ. και ομοίως σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

2.Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής:
α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες  μέγιστες τιμές:
α. για συντελεστή δόμησης έως 0,4 ύψος 13,00 μ.
β. για συντελεστή δόμησης έως 0,8 ύψος 18,00 μ.
γ. για συντελεστή δόμησης έως 1,2 ύψος 21,00 μ.,
β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης
3.Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των όψεων του μετριέται από την οριστική στάθμη του εδάφους σε οποιαδήποτε σημείο μέτρησης ή από τη στάθμη του πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής και αυτή ταυτίζεται με την οικοδομική γραμμή.
Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του ενός κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την απόσταση των 9,0 μ. από την οικοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόμησης της περιοχής.
Σε περίπτωση υπογείου με ύπαρξη χαμηλωμένης αυλής (cours anglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από την οριστική στάθμη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη θέση.
4.Δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων που εγκρίνονται από Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου παρά μόνο για τη διευκόλυνση της φυσικής απορροής ομβρίων και μέχρι στάθμης ±1.00 μ. από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2.00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
 
5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου .
β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν οξεία γωνία εφαπτομένης 1: 1.5  .
γ) στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.
6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση, για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο σημείο της συμβολής.
Όταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο κοινόχρηστο χώρο από δίοδο, ως μέγεθος Π για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της με το χώρο αυτόν.

7.Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού, μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού.
Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.

20/10/12

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΓΚΟΥ

1. Για τον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κατ’ όγκον εκμετάλλευσης του οικοπέδου σ.ο. εφαρμόζονται οι ακόλουθες σχέσεις:
α) (σ.ο.) = 5,00 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά: κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ Γ.Ο.Κ. 85/2000 ΙΣΧΥΕ :
(β. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 μέτρων :
(σ.ο.) = 4,50 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση.
Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρούνται στην κάλυψη. )
ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ο.
β) (σ.ο.) = 5.50 x (σ.δ.),
για κτίρια με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50μ. και ειδικά κτίρια.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ Γ.Ο.Κ. 85/2000 ΙΣΧΥΕ :
(α. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 μέτρων και για βιοκλιματικά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους εφ' όσον από ενεργειακή μελέτη προκύπτει σχετική ανάγκη:
(σ.ο.) = 5.00 x (σ.δ.))
 ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ο. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
α. Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρούνται στην κάλυψη
β. Άρα  για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου συντελεστή όγκου σ.ο.:
1) Προσμετράται:
1.1. ο όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης ,
1.2. ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β΄ , γ’, δ΄ της  παραγράφου 5 του άρθρου 11 ,δηλαδή:
β. Ο όγκος  των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού.
γ. Ο όγκος  των υπογείων οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκτός αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 6.( ι, ια, ιβ )
δ. Ο όγκος  των ανοικτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί..
β) Δεν προσμετρώνται:
όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 α’ έως λ)α’

 Γενικός Υπεύθυνος site : Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971.

Βιογραφικό σημείωμα