• SELI-DIOS
  Μελέτη Εκθεσιακού Περιπτέρου HORECA 2015
 • ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

  Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2130235013 / 6972778285 ή στείλτε e-mail στο info@dfstudio.gr

  Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας .

  Σεβόμαστε απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα .
  Οι διευθύνσεις email σας και τα στοιχεία σας δεν πρόκειται να μοιρασθούν η να πουληθούν σε τρίτους

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Υπεύθυνα - Γρήγορα - Οικονομικά

  Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ" , και την διεκπεραίωση της είσπραξης από την τράπεζα του συνολικού ποσού.

  Εσείς αρκεί να έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια!

  Το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

  Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους ωφελούμενους με την μορφή επιχορήγησης και δανείου με επιδότηση επιτοκίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους.

  Τα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα σε αναλογία κεφαλαίων 1:2 (ΕΤΕΑΝ ΑΕ /Τράπεζα). Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ είναι άτοκο και απαλλάσσεται της εισφοράς του Ν. 128/75. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την Τράπεζα επιδοτείται κατά 100% από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,08% και καταβάλλεται από τον Ωφελούμενο.

  Εργασίες που χρηματοδοτούνται:

  Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

   1.  Αντικατάσταση κουφωμάτων

   2.  Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης

   3.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

   4.  Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

  Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 €/τ.μ, με μέγιστο κόστος τις 25.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχετε εφόσον:

  1. διατηρείτε δικαίωμα κυριότητας *(πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
  2. πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια των κάτωθι κατηγοριών

  Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

  Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
  Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

  Δικαιολογητικά Εξοικονομώ κατ' οίκον

  Δικαιολογητικά μονοκατοικίας/μεμονωμένο διαμέρισμα πατήστε εδώ

  Δικαιολογητικά πολυκατοικίας πατήστε εδώ

  Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
  1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
  4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  5. Προσκόμιση δικαιολογητικών - εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

  Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων.

  Δικαιολογητικά μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος

  Δικαιολογητικά πολυκατοικίας

  Δείτε παρακάτω τις αμοιβές που προβλέπονται για τις υπηρεσίες μηχανικού στο πρόγραμμα:

  Α. Ενεργειακές επιθεωρήσεις

  Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

  για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,

  για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €.

  Είσαστε μηχανικοί & ψάχνετε για νέους πελάτες;
  Σας περιμένουν ήδη στο Run My Project by B2Green!

  Β. Σύμβουλος έργου

  Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Γ. Λοιπές μελέτες & εγκρίσεις

  Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα Α, Β, και Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

  Υπεύθυνος ομάδας 

  Φώτης Μαραγκός : Μηχανολόγος , construction manager   Βιογραφικό σημείωμα

  Γενικός Υπεύθυνος site : Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

  Βιογραφικό σημείωμα

  Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
  Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις .