ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ  

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για την Έκδοση οικοδομικών αδειών στην Αττική .

Δικαιολογητικά αδειών ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ:

Μεταξύ άλλων απαιτούνται :
1. ΣΕΝΤΟΝΙ (Αίτηση ιδιοκτήτη, δήλωση ιδιοκτήτη ανάθεσης των μελετών και επιβλέψεων, δήλωση μηχανικού/ών   περί ανάληψης των μελετών και  επιβλέψεων ,τεχνική περιγραφή,
προϋπολογισμός, φύλλο ελέγχου )

2. ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
      ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Αναλαμβάνουμε επίσης και την εφαρμογή των μελετών που έχουμε εκπονήσει κατά την διαδικασία της μελέτης για την έκδοση της αδείας ως και την  :
• Οργάνωση του δικού σας έργου (Επίβλεψη Εργοταξίου, Συντονισμός Μελετών, Έρευνα Αγοράς)
• Κατασκευή ‘με το κλειδί στο χέρι’

Για οποιαδήποτε απορία σας ή ερώτημα , τηλεφωνήστε στα 2105447421 / 6944451806 ή στείλτε e-mail στο info@advice4u.gr

Αν είστε στην Αττική, μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλο το τρέξιμο για εσάς.

Εάν θελετε να σας δώσουμε προσφορά συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:
- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις