Νόμος 4495/2017 - Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
E-BOOKS , ΒΙΒΛΙΑ
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ e-book

Νόμος υπ’ αριθμό 4495/2017 - Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, 5η Έκδοση - Αθήνα Μάρτιος 2020, σελ. 927, τιμή : 40 ευρώ .

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης ( Mαζί με την Κωδικοποίηση ) : 10 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο).

Τιμή ετήσιας ενημέρωσης ( χωρίς την Κωδικοποίηση ) : 20 ευρώ . Πλήρης ενημέρωση ( Νέο ebook ),για όποια αλλαγή προκύπτει κάθε 6 μήνες ( Δυο φορές τον Χρόνο).

Με  την αγορά πληρώνετε και την ετήσια συνδρομή, Δηλαδή 50 ευρώ, Η τιμή είναι με Φ.Π.Α.

Ο κύριος Παρρής Χρήστος εγραψε:

έλαβα το ebook Ν, 4495/2017.
Πάρα πολύ καλό. Μου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο με όλες αυτές τις σημειώσεις που έχετε βάλει και σας ευχαριστώ πολύ.

Εαν θέλετε μπορείτε να την αποκτήσετε καταθέτοντας το ποσόν μέσω των λογαριασμών :

ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755

ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 )

Στο βιβλίο αυτό  πραγματεύομαι το Nόμο 4495/2017 και την Κωδικοποίηση των διατάξεων του .
Επειδή ο νόμος είναι ένα πολυνομοσχέδιο με πολλές κατευθύνσεις, κρίθηκε σκόπιμο να διαπραγματευτούν σαν ξεχωριστά θέματα σε 4 χωριστά eBooks, τα τέσσερα τμήματα του και το περιεχόμενο όλων να ενταχθεί σε eBook που είναι η Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νόμου .

Στην 5η έκδοση περιλαμβάνονται:

Στο τμήμα Α΄
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Ν. 4643/2019 ( Φ.Ε.Κ. 193/Α/3-12-2019)
2. Η  παράγραφος 1δ του άρθρου 7 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 2  του άρθρου 58 του Ν. 4643/2019 ( Φ.Ε.Κ. 193/Α/3-12-2019)
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 προστίθεται εδάφιο  με βάση την παράγραφο 3  του άρθρου 58 του Ν. 4643/2019 ( Φ.Ε.Κ. 193/Α/3-12-2019)
4. Το άρθρο 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997)
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 8 του άρθρο 34 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018) και με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 τίθεται όπως προστέθηκε  την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
7. Το άρθρο 15 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 3 του άρθρου 59 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
8. Το άρθρο 21 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
9. Το άρθρο 24 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με το άρθρο 57 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
10. Το άρθρο 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 15 του άρθρου 34 του νόμου 4546/2018.
11. . Προστίθεται παράγραφος «ιβ) στο άρθρο 36 με το άρθρο 13 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24-12-2018)

Στο τμήμα Β'
1. Τροποποιείται  περίπτωση λα της παρ. 2 του άρθρου 29 τροποποιήθηκε ως αντικαταστάθηκε  με το Άρθρο 45 του Ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/2018).

2. Στο άρθρο 33 προστέθηκε παράγραφος 7 τίθεται όπως προστέθηκε  με την παράγραφο 2, άρθρο 65 του Ν. 4602/2019 ( Φ.Ε.Κ. 45/Α/2019
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 35 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 4 του άρθρο 65 του Ν. 4602/2019 ( Φ.Ε.Κ. 45Α/20190)
4. Η παράγραφος ιβ) του άρθρου 36 τίθεται όπως προστέθηκε  με το άρθρο 13 του Ν.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24-12-2018) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38  τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 23β του άρθρου 34 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018 και την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
6. Η παράγραφος 1 του όρθρου 40 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 24 του άρθρο 34 του Ν. νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
7. Η παράγραφος 1 του όρθρου 40 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 7  του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 50 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).
10. Το άρθρο 52 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
12. Το άρθρο  53 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
13. Το άρθρο  54 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
14. Το άρθρο  54 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997). 
15. Στο άρθρο 62 Η εντος <.> φράση τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 51 του Ν.4641/2019.
16. Προστίθεται η  Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 - ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 στο κεφάλαιο 4.2.5.

Στο τμήμα Δ'
Σημείωση: οι εγκύκλιοι και οι Κ.Υ.Α. μπαίνουν στο κεφάλαιο 18 για λόγους πληρότητας.
1. Προστέθηκε η Εγκύκλιος 2  του Δ’ τμήματος  Ν.4495/2017
Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075, ημΗμ/νία: 31/05/2019 στο κεφάλαιο 18.1.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 81 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 45 του Ν. 4546/2018 ( Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018).
3. Στο άρθρο 81 προστίθεται σημείωση στις παρ.1,2,3,4,5,6,7,8 με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
4. Στο άρθρο 82 προστίθεται σημείωση στην  παρ.1α με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
5. Στην  παρ.2 του άρθρου 82  προστέθηκε σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

6. Στις παρ. 1,2,3,4,5,8,10 του άρθρου 83  προστέθηκε σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.

7. Στο άρθρο 86   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
8. Στις  παρ. 1,2,4 του  άρθρου 87   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
9. Οι σημειώσεις  του  άρθρου 88   προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
10. Η παράγραφος ιγ του άρθρου 89 τίθεται όπως τροποποιήθηκε  με την παράγραφο 8 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 
11. Στο τέλος του  άρθρου 89   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
12. Στο τέλος του  άρθρου 90   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
13. Στο άρθρο 92   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
14. Η σημείωση στις παρ. 2,6 του  άρθρου 93   προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
15. Προστίθεται σημείωση στην παρ. 2 του  άρθρου 94 με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
16. Προστίθεται σημείωση στην παρ. 3 του  άρθρου 94   με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
17. Η παρ. 3  του άρθρου 94 τίθεται, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 9 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με το άρθρο 240 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).
18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 94 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).
19. Η σημείωση του εδαφίου της παρ. 4 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
20. Η σημείωση  της παρ. 5 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
21.. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94  τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
22. Η σημείωση  της παρ. 7 του  άρθρου 94  προστίθεται με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
23. Στο άρθρο 96   προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
24. Στο άρθρο 97  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
25. Η παράγραφος 9  του  άρθρου 98 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
26. Στο άρθρο 99  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019 ως εξης:
Στην αρχή του άρθρου , στην παρ. 1αα, στην παρ. 1δδ, στην παρ. 1γ, στην παρ. 1δ , στην παρ. 1ε, στην περ. στ)εεε, στην περ. στ)γγ, στο εδάφια ζ, στην εδάφια 1.η,στο 1.η)εε, στο 1θ, στο 1ια), μετά την  παράγραφο όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 11 του άρθρου 51  του νόμου [Ν] 46432019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019),
27. Μετά τη σημείωση του 1ια) τίθεται εδάφιο  όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 4 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019) και άμεσης μετά τίθεται παράγραφος όπως διαμορφώθηκε, με την παράγραφο 11 του άρθρου 51  του νόμου [Ν] 46432019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)
28. Στις  παρ. 1,23,4,5.6,7,8,12,14 του  άρθρου 100   προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
29. Στο άρθρο 101  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
30. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 102   τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
31. Στο άρθρο 102  προστίθεται σημειώσεις στις παρ. 1,2,3,4,5,6,7  με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
32. Στο άρθρο 102  :
1. Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
33. Στο άρθρο 103  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
34. Στο άρθρο 104  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
35. Στο άρθρο 105  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
36. Στο άρθρο 106  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
37. Στο άρθρο 107  προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
38. Οι παράγραφοι 5, 6  του άρθρου 108  τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 227 του νόμου Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
39. Στο άρθρο 108 προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
40. Στο άρθρο 109 προστίθενται σημειώσεις με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
41. Η παράγραφος 1  του άρθρου 114  τίθεται όπως διαμορφώθηκε  με την παράγραφο με την παράγραφο 10 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

42. Στο άρθρο 114  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ.αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
43. Οι  παράγραφοι  9 και 10 του άρθρου 117  τίθενται όπως αντικαταστήθηκαν  με την παράγραφο 8 του άρθρου 227 του νόμου [Ν] 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).
44. Η  παράγραφος 4 του άρθρου 122 τίθεται όπως αντικαταστήθηκε  με  το άρθρο 56 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 28/Α/1997).
45. Το άρθρο  124 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και  με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).
46. Η παράγραφος 5  του άρθρου 122 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/23-1-2018, Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις. ), και με την παράγραφο 11 του άρθρου 65 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).
47. Στο άρθρο 125  προστίθεται σημείωση με την εγκύκλιο 2 υπ. αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075 – 31/05/2019.
48. Η παράγραφος 5 του άρθρου 125  τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), και  με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019). 
49. Προστίθεται η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 - ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 στο κεφάλαιο  18.3.
50. Προστίθεται η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670 (1)Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία" στο κεφάλαιο  18.4.
51. Προστίθεται η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.7.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3136/31.7.2018) στο κεφάλαιο  18.5.
Η Υπουργική Απόφαση εξειδικεύει τα άρθρο 28,29 του Ν. 445/2017
52. Προστίθεται η Υπουργική Απόφαση, Αριθμός ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507, (ΦΕΚ Α ́ 167) -  Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» στο κεφάλαιο  18.6.
53. Προστίθεται η Υπουργική Απόφαση, Αριθμός ΚΥΑΑριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631–14.11.2017 "Διαδικασίες ηλεκτρ. υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου" στο κεφάλαιο  18.7.
54. Προστίθεται η ερώτηση : Μπορεί να εκδοθεί νομιμοποιητικό έγγραφο για την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα σε στέγη πολυκατοικίας στο κεφάλαιο 16.2.
55. Προστίθεται η ερώτηση : Τον  διαχωρισμό  της  μεζονέτας σε  δυο  ανεξάρτητες  κατοικίες που θα την  βάλω στο κεφάλαιο 16.3.

Με την αγορά του βιβλίου δίδονται εντελώς δωρεάν σαν  BONUS 3 ebooks :

Bonus 1 - Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ( Πρώην Εργασίες 48 ωρών, Ν.4067/2012 ) - 3η Έκδοση - Ιούνιος 2018, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017 .

Bonus 2 - Εργασίες  δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 3 του άρθρου 29 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ) - 5η Έκδοση - Δεκέμβριος 2020, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017

Bonus 3 - Έγκριση εκτέλεσης εργασιών, Ιούνιος 2018, βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4495/2017 .


ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ : Σας δίνεται ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ :εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από τις οδηγίες που περιέχονται  στο  βιβλίο , σας επιστρέφουμε τα χρήματα σε ένα μήνα  από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν θέλετε να πάρετε μια εικόνα για το βιβλίο ( 5η Έκδοση ), συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα..

Εδώ σου δίνεται ένα Μέρος του Βιβλίου για να Μάθεις για τον Νόμο 4495/2017 (Κωδικοποίηση)! Δικό σου ΔΩΡΕΑΝ, Κάνε Download ΤΩΡΑ !

Το Email σας δεν θα μοιραστεί ΠΟΤΕ με κανένα . Παρακαλώ τα στοιχεία σας με Λατινικούς Χαρακτήρες.

Completing this form confirms you wish to receive email communications. You can securely opt-out at any time. I agree to give pantelis papas permission to send me future emails. I understand I can opt-out at any time in the future.

Powered by Response Magic
Email Marketing System

Την αγορά σας μπορείτε να κάνετε ή με paypal ή με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε ένα λογαριασμό μου στις παρακάτω τράπεζες στο όνομα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ:
ΕΘΝΙΚΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  IBAN GR9001100830000008374594755
ΑΛΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    IBAN : GR4301404370437002101018772
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN  GR2001721360005136037516438 .
Για αγορά από Τράπεζα Μου στέλνετε την απόδειξη πληρωμής με email και σας αποστέλλω τα βιβλία και τα BONUS σε 24 ώρες .  

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ με ΚΑΡΤΑ ή με paypal ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ link ( Buy Now ) :

Για άλλα e-books ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΕΔΩ!

Παντελής Παπακωνσταντίνου  , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1971

Βιογραφικό σημείωμα