ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση για όλες τις Άδειες Έναρξης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγιεινομικού ενδιαφέροντος στην Αττική .

EAN ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤA ΕΙΔΙΚA ΒΙΒΛΙA ΜΑΣ , ή ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ links { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. } , { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }, { ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. }

ΤΑ ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Είναι :

 • ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μονάδων Αδυνατίσματος - Διατολογικών Μονάδων ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 [Συνέχεια..]
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας
  Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ 1009/Β/2013 Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ) - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙ0ΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Είναι: [Συνέχεια...]
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- αδειοδοτείται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα.
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ H ΩΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ [Συνέχεια...]
 • ΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΔΙΆΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΙOΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ - Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα ,εκτός απο τα πρατήρια αρτου που Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα. [Συνέχεια..}
 • Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι Τα εξής : [Συνέχεια..}
 • ΒΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ) - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΑΠΟ Δημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Β.Σ.Ο.Φ) Είναι : [Συνέχεια...]
 •  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Αρμόδιος φορέας: Διεύθυνση νση ή Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας .
 • Στο ΦΕΚ 3169/2013 ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Αθλητικής Σχολής. 
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ ΦΕΚ 1009/Β/2013 Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ , Δικαιολογητικά και οδηγίες για χορήγηση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (ΚΔΑΠ) : Αρμόδιος φορέας: ( Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΘΕΑΤΡΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Η ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα . ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
 • 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
 • 2. ΑΔΕΙΑ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • 3. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ( ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ) Είναι : [Συνέχεια...]
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ Eίναι :[Συνέχεια...]
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ Eίναι : [Συνέχεια...]
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.Λ.Π. [Συνέχεια...]
 • ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ  Η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ   ΙΑΤΡΕΙΩΝ( ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ) - AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: ΤΟΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ
 • Στο Φ.Ε.Κ713 Β /13-3-2012 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ   ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)  (ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ)   Η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ( ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΚΑΝΤΙΝΕΣ Κ.Λ.Π.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
  - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα [Συνέχεια... }
 • Καφέ πάσης φύσεως παρασκευή και πώληση σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία [Συνέχεια... }
 • ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Αδειοδοτούνται από τις κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας  (Π.Υ.Υ.) .
 • Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- Αδειοδοτούνται Από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού [Συνέχεια...]
 • Κυλικείου μέσα σε δημόσιο κτίριο άδεια λειτουργίας - Αδειοδοτούσα Αρχή : Η  Δημοτική Κοινότητα [Συνέχεια...]
 • ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ.
  Στο ΦΕΚ 3402Β / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ( παντοπωλεία , οπωροπωλεία , πρατήρια , κάβες κτλ ) και εισάγεται νέο;, για τα ελληνικά δεδομένα τρόπος , αδειοδότησης των κατασημάτων αυτών . [Συνέχεια...]
 • ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΨΙΛΙΚΑ-ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα [Συνέχεια...]
 • ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΑ εκδίδεται ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ :
 • 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ.
 • 2. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ [Συνέχεια...]
 • ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας . Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Η ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ - Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Είναι: [Συνέχεια..]
 • MOTOΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 5Ο CC , KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χορηγείται από τις οικείες υπηρεσίες Τροχαίας και όπου δεν υπάρχουν από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα που ασκούν και τις αρμοδιότητες Τροχαίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου [Συνέχεια..}
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ. -ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Αδειοδοτούνται από τις κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). [Συνέχεια...]
 • ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας
  Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ ΦΕΚ 1009/Β/2013 Είναι: [Συνέχεια..}
 • ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας .
 • Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ ΦΕΚ 1009/Β/2013 Είναι: [Συνέχεια..]
 • ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ-ΚΟΥΡΕΙΑ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 • Στο ΦΕΚ 3403B / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , δηλαδή κομμωτήρια , κουρεία , . H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
  Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος γίνεται ως εξής : [Συνέχεια...]
 • ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΏΝ Ή ΚΑΙ ΠΟΔΙΏΝ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ ( TATOO ) - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • Στο ΦΕΚ 3403B / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , δηλαδή καταστήματα περιποιήσης χεριών – ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo ) . H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
  Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος γίνεται ως εξής : [Συνέχεια...]
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .
 • Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .
 • Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ και ΑΜΙΓΩΝ ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΩΝ- ΒΑΦΕΙΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ) : [Συνέχεια...]
 • ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Αδειοδοτούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα .Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι Τα εξής : [Συνέχεια...]
 • ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα .
 • Όλες  οι  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών  , αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας  αρχής,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  της  κείμενης Νομοθεσίας, βάσει της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) και βάσει της Εγκύκλιου 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476
 • Α. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Eίναι : [Συνέχεια...]
 • B.ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Eίναι : [Συνέχεια...]
 • Tροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου πώληση - Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα [Συνέχεια...]
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΩΝ- ΒΑΦΕΙΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ( ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)Αρμόδια Υπηρεσία : Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. [Συνέχεια...]
 • Τυροκομείου  Άδεια λειτουργίας - Αδειοδοτούνται από την  Διεύθυνση Ανάπτυξης και  τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας  Περιφέρειας [Συνέχεια...]
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :  Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας .
 • TA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ . 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α')  είναι : [Συνέχεια..]
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - AΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας ΟΙΚΕΙΑΣ Περιφέρειας .
 • Στο ΦΕΚ Α’32 ( Ν.3919/2-3-2011 ) προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται .
 • ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Φ.Ε.Κ ΦΕΚ 1009/Β/2013 Είναι: [Συνέχεια...]
 • Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα: Αδειοδοτούνται από την Αρμόδια Δημοτική Κοινότητα [Συνέχεια...]

Το γραφείο μας διευθύνει ο Εμπειρος Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Παντελής Παπακωνσταντίνου. 

Βιογραφικό σημείωμα

Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες μηχανικού:

- Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - Τακτοποίηση αυθαιρέτων -Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις